پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «صادق هدایت»

خنثی‌سازی ویرایش 14624135 توسط Sourenaaa (بحث)عقیده شخصی
برچسب: نیازمند بازبینی
(خنثی‌سازی ویرایش 14624135 توسط Sourenaaa (بحث)عقیده شخصی)
== فعالیت‌ها و سمت و سوی هنری هدایت ==
;ایدئولوژی
هدایت در دوره‌ای از زمان که ایدئولوژی [[مذهب]] و [[سوسیالیسم]] حاکم بود پای در مسیر مخالف این ایدئولوژی‌ها نهاد. بیگانه ستیزی و به ویژه [[عرب‌ستیزی]]، پرستش نژاد ایرانی، ضدیت با اسلام به عنوان یک دین غیر ایرانی و همچنین پرستش ایران باستان و ایران دوره [[ساسانیان|ساسانی]] درهمه آثارو صادقهمه هدایتبر ایدئولوژی متفاوت وی به عنوان یک نویسنده دوره دیدهمشروطه میتاکید شونددارند.<ref>{{پک|آجودانی|۱۳۷۱|ک=ناسیونالیسم و هدایت|ص=۴۷۴-۴۷۵}}</ref> ازآنچه جمله بنمایه هایدر نوشته‌های هدایت ناسیونالیسمبیش ایرانیاز همه به چشم می‌آیند عشق دردآلود او نسبت به ایران است و تاثرشتاثر عمیق او نسبت به وضع ایران روزگار خود است که وی در رساله طنزآمیز [[کاروان اسلام (البعثة الاسلامیة الی البلاد الافرنجیة)]] به آن اشاره می‌کند.<ref>{{پک|آجودانی|۱۳۷۱|ک=ناسیونالیسم و هدایت|ص=۵۰۰-۵۰۱}}</ref>
 
== ویژگی‌های ساختاری و محتوایی ==