پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «خودشناسی»

خودشناسی مرتبط با خوداندیشی، فکر کردن در مورد خود و انتقاد از خود و یا حتی پرسشگری انتقاد و قضاوت از تفکر خود محسوب می‌شود.
خودشناسی مهارت اساسی انسان در بررسی فلسفه است . <ref>Gallup, G. G., Jr. (1979). ''Self-recognition in chimpanzees and man: A developmental and comparative perspective''. New York: Plenum Press.</ref> <ref>, N. W., & Ramen, C. T. (1977). Learning to control the environment in infancy. ''Child Development, 48,''806-819.</ref>
 
==خودشناسی اسلامی==
خودشناسی تنها علمی است که در آن انسان را به خود او مراجعه میدهند و مسایل آن از نوع تفکر و استدلال عقلی نیست بلکه از نوع درک و شهود و وجدان کردن است.
در این دوره فقط [[حاج آقای نوروزی]] در زمینه آموزش خودشناسی و مفاهیم آن فعالیت دارد.
 
==مرتبط==