پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «اصلاح نژاد دام»

بدون خلاصه ویرایش
 
اصلاح نژاد علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام می باشد. اصلاح نژاد با انتخاب دامها و طیور برتر از لحاظ فنوتیپ را انتخاب نموده و با کمک [[روشهای مناسب آمیزشی]] دامهامناسب، دام و طیور برتر تولیدراایجاد میکند. اصلاح نژاد یک علم کاربردی بوده و در بخشهای تخصصی با مطالعهکاربرد علمدانش ژنتیکژنتیک، ودانش آمار و رایانه افق جدیدی پیدا کرده است.
۲۹

ویرایش