Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «هانس کریستیان آندرسن»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
 
== دوران جوانی ==
آندرسن در سال ۱۸۱۶ پدرش را از دست داد. برای گذران زندگی به عنوان شاگرد نزد یک خیّاط و یک بافنده کار می‌کرد. پس از آن در یک کارخانه ی تولید سیگار شروع به کار کرد، اما همواره توسط یکی از همکارانش که او را دختر می‌خواند تحقیر می‌شد. در چهارده سالگی به [[کپنهاگ]] رفت و و در تئاتر مشغول کار شد. به خاطر صدای زیبایش در تئاتر سلطنتی دانمارک استخدام شد، اما پس از چندی با از دست دادن صدایش کار خود را از دست داد. یکی از همکارانش او را دارای قریحهٔقریحه ی شاعری می‌دانست. اندرسن عقیدهٔعقیده ی همکارش را بسیار جدی تلقی کرد و وقت خود را برنوشتن متمرکز نمود.
جالب این است که بدانید آندرسن در اصل کتاب جوجه اردک زشت را از روی وصف حال خودش نوشته است.
در یک ملاقات تصادفی اندرسن مورد توجه ژوناس کالین<ref>Jonas Collin</ref> قرار گرفت. او آندرسن را به مدرسه گرامر در [[اسلاگلس]]<ref>Slagelse</ref> فرستاد و تمام مخارج مدرسه را شخصاً به عهده گرفت. قبل از رفتن به مدرسه گرامر (grammar school) آندرسن موفق شد اولین داستان خود را به نام '''شبح پالناتکوز گریو'''<ref>The Ghost at Palnatoke's Grave</ref> در سال ۱۸۲۲ منتشر کند. آندرسن تا سال ۱۸۲۷ در دو مدرسه اسلاگلس و السینور<ref>Elsinore</ref> درس خواند. آندرسن بعدها اظهار داشت که این چند سال بدترین و تلخ‌ترین سال‌های زندگی اش بوده است. او همواره در «ساختن شخصیت خودش» مورد سوء استفاده قرار گرفت و همکلاسی‌هایش به خاطر سن بیش ترش و همچنین به خاطر عدم جذابیتش با او بدرفتاری می‌کردند. او بعدها زبان انگلیسی، آلمانی و اسکاندیناوی را فراگرفت.
کاربر ناشناس