تفاوت میان نسخه‌های «واپیچش خمره‌ای»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خنثی سازی
برچسب: منبع حذف شده‌است.(پخ)
(خنثی سازی)
{{ویکی‌سازی}}
[[اعوجاج خمره‌ای]] (barrel distortion) از تاثیر [[لنز]] پدیدار می‌شود و تصاویر را به صورت کروی یا غیر مسطح در می‌آورد. (اعوجاج خمره‌ای) بیشتر با لنزهای واید انگل (زاویه باز) نمود پیدا می‌کند و یا در هنگامی ظاهر می‌گردد که با یک لنز زوم تا انتهای صحنه را واید (باز) بگیرید. با استفاده از مبدل‌ها (Convertors) این اثر تقویت می‌گردد. نمود این عارضه بیشتر در تصاویری با خطوط مستقیم مشاهده می‌گردد. خصوصاً این خطوط به لبه‌های کادر تصویر نزدیک باشند. به اثر وارونه این حالت [[اعوجاج جاسوزنی]] (Pincushion Distorition) می‌گویند.<ref>http://www.studiomardomak.com/view.php</ref>
== اعوجاج خمره‌ای ==
 
[[اعوجاج خمره‌ای]] (barrel distortion) از تاثیر [[لنز]] پدیدار می‌شود و تصاویر را به صورت کروی یا غیر مسطح در می‌آورد. (اعوجاج خمره‌ای) بیشتر با لنزهای واید انگل (زاویه باز) نمود پیدا می‌کند و یا در هنگامی ظاهر می‌گردد که با یک لنز زوم تا انتهای صحنه را واید (باز) بگیرید. با استفاده از مبدل‌ها (Convertors) این اثر تقویت می‌گردد. نمود این عارضه بیشتر در تصاویری با خطوط مستقیم مشاهده می‌گردد. خصوصاً این خطوط به لبه‌های کادر تصویر نزدیک باشند. به اثر وارونه این حالت [[اعوجاج جاسوزنی]] (Pincushion Distorition) می‌گویند.<ref>http://www.studiomardomak.com/view.php</ref>[۱]
 
== اعوجاج جاسوزنی ==
این حالت از تاثیر [[لنز]] پدیدار می‌شود و تصاویر را به صورت کروی یا غیر مسطح در می‌آورد. (اعوجاج خمره‌ای) بیشتر با لنزهای واید انگل (زاویه باز) نمود پیدا می‌کند و یا در هنگامی ظاهر می‌گردد که با یک لنز زوم تا انتهای صحنه را واید (باز) بگیرید. با استفاده از مبدل‌ها (Convertors) این اثر تقویت می‌گردد. نمود این عارضه بیشتر در تصاویری با خطوط مستقیم مشاهده می‌گردد. خصوصاً این خطوط به لبه‌های کادر تصویر نزدیک باشند. به اثر وارونه این حالت [[اعوجاج]] جاسوزنی (Pincushion Distorition) می‌گویند.<ref> http://www.studiomardomak.com/view.php?kindex=80</ref>
 
[[رده:فیزیک نور]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
==منابع==

منوی ناوبری