پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ماهیان استخوانی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۴) +مرتب (۸.۸): + رده:کامل‌دهانان)
{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
{{Taxobox
| name =ماهیان استخوانی
| status =
| image = Osteichthyes-examples.png
| image_caption =ماهیان استخوانی، ''Osteichthyes''
| fossil_range = {{FossilGeological range|earliest=Late Silurian|420|0|ref=}}
| regnum =[[جانوران]]
| phylum =[[طنابداران]]
| range_map =
}}
'''ماهیان استخوانی''' (نام علمی: ''Osteichthyes'') نام یک [[superclass]] از [[infraphylumزیرشاخه]] [[آرواره‌داران]] است.
 
{{کلاد| style=font-size:100%;line-height:80%
|1={{کلاد
|label1=[[گوشتی‌بالگان]]
|1={{کلاد
|label1=[[تهی‌خار]]
|1= [[تهی‌خار]]
|label2=[[آویزبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[شش‌ماهی]]
|1= [[شش‌ماهی کوئینزلند]]
|2= [[چهاراندام‌ریختان]]
}}
}}
|label2=[[پرتوبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[Cladistia]]
|1= [[اژدرسانان]]
|label2=[[Actinopteri]]
|2={{کلاد
|label1=[[غضروفیان]]
|1= [[تاس‌ماهی‌سانان]]
|label2=[[نوبالگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[نیمه‌استخوان‌ماهیان]]
|1={{کلاد
|1= [[درازباله‌سانان]]
|2= [[ماهی سرسوسماری]]
}}
|label2=[[استخوان‌ماهیان]]
|2={{کلاد
|label1=[[Elopomorpha]]
|1={{کلاد
|1= [[بانوماهی‌سانان]]
|2={{کلاد
|1= [[استخوان‌ماهی‌سانان]]
|2={{کلاد
|1= [[پشت‌خاره‌سانان]]
|2= [[مارماهی‌سانان]]
}}
}}
}}
|label2=[[Osteoglossocephalai]]
|2={{کلاد
|label1=[[Osteoglossomorpha]]
|1= [[زبان‌استخوانی‌سانان]] (incl. [[ماه‌چشم‌سانان]])
|label2=[[Clupeocephala]]
|2={{کلاد
|label1=[[Otomorpha]]
|1={{کلاد
|label1=[[Clupei]]
|1= [[شگ‌ماهی‌سانان]]
|label2=
|2={{کلاد
|label1=
|1= [[Alepocephaliformes]]
|label2=[[Ostariophysi]]
|2={{کلاد
|label1=[[Anotophysa]]
|1= [[خامه‌ماهی‌سانان]]
|label2=[[Otophysa]]
|2={{کلاد
|label1=
|1= [[کپورماهی‌سانان]]
|label2=[[Characiphysae]]
|2={{کلاد
|label1=
|1= [[برق‌ماهی‌سانان]]
|label2=
|2={{کلاد
|1= [[تتراسانان]]
|2=[[گربه‌ماهی‌سانان]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
|label2=[[Euteleosteomorpha]]
|2={{کلاد
|label1=
|1= [[Lepidogalaxiiformes]]
|label2=
|2={{کلاد
|label1=
|1={{کلاد
|label1=[[Protacanthopterygii]]
|1={{کلاد
|1= [[Argentiniformes]]
|2={{کلاد
|1= [[Galaxiiformes]]
|2= [[آزادماهیان]] (incl. [[اردک‌ماهی‌سانان]])
}}
}}
|label2=[[Stomiatii]]
|2={{کلاد
|1= [[سیمین‌ماهی‌سانان]]
|2= [[اژدهاماهی‌سانان]]
}}
}}
|label2=[[Neoteleostei]]
|2={{کلاد
|label1=
|1= [[Ateleopodiformes]]
|label2=[[Eurypterygia]]
|2={{کلاد
|label1=[[لوله‌سانان]]
|1= [[لوله‌سانان]]
|label2=[[Ctenosquamata]]
|2={{کلاد
|1= [[فانوس‌ماهی‌سانان]]
|2= [[خارریختان]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
 
== منابع ==