پرش به محتوا

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران: تفاوت میان نسخه‌ها

== رؤسای پردیس ابوریحان پس از انقلاب ==
 
آقایان دکتر مرتضی امین‌فر،
آقایان دکتر مرتضی امین‌فر، مهندس محمد حسین آموزگار، دکتر فرج اله مجاب، مهندس محمد بهفروزی، دکتر حسین فرداد، دکتر علی اکبر عظیمی، دکتر حسن رضا اعتباریان، دکتر سید محمد تقی صادقی، دکتر غلام رضا طالقانی، دکتر حمیدایران نژاد، دکتر محمد صفری، دکتر سید محمد رضا بهبهانی، دکتر علی محمد روستایی، دکتر سید محمود رضا بهبهانی، دکتر ایرج اله دادی و محمد رضائیان
مهندس محمد حسین آموزگار،
دکتر فرج اله مجاب،
مهندس محمد بهفروزی،
دکتر حسین فرداد،
دکتر علی اکبر عظیمی،
دکتر حسن رضا اعتباریان،
دکتر سید محمد تقی صادقی،
دکتر غلام رضا طالقانی،
دکتر حمیدایران نژاد،
دکتر محمد صفری،
دکتر سید محمد رضا بهبهانی،
دکتر علی محمد روستایی،
دکتر سید محمود رضا بهبهانی،
دکتر ایرج اله دادی و محمد رضائیان
 
* رئیس فعلی این مجتمع دکتر '''محمد رضائیان''' می‌باشد.
 
 
==نشریات تخصصی ==
کاربر ناشناس