پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «خطا (فوتبال)»

جز
(صفحه‌ای جدید حاوی «خطا در فوتبال به حرکتی غیرمنصفانه میگویند که توسط یک بازیکن علیه بازیکن دیگر...» ایجاد کرد)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس (پخ)
 
خطا در فوتبال به حرکتی غیرمنصفانه میگویند که توسط یک بازیکن علیه بازیکن دیگر صورت گرفته و از نظر داور از قانون شماره 12 [[قوانین فوتبال]] تخطی میکند.
برای خطا شناخته شدن یک حرکت باید
* از نوع حرکت یورشی که در قانون دوازدهم قوانین فوتبال به عنوان خطا نام برده شده باشد
* توسط بازیکن حاضر در زمین صورت گرفته شده باشد(نه بازیکن تعویضی)
* در زمین بازی صورت گرفته باشد
* علیه بازیکن دیگری صورت گرفته باشد
* زمانی که توپ در گردش است اتفاق افتاده باشد
همانطور که در بالا مشاهده میشود همه ی حرکات بالا خطا محسوب نمیشوندنمی‌شوند بلکه خطا ها سوءرفتار هایی هستند که از یک بازیکن علیه بازیکن تیم حریف صورت میپذیرد که توسط داور خطا محسوب شده و اعلام میشود.
سوءرفتار در اصل به حرکاتی گفته میشود که طبق قوانین دوازدهم خطا محسوب شده و بازیکن خطاکار مطابق قوانین انظباطیانضباطی مجازات میشود.
سوءرفتار ها در هر زمانی اتفاق می افتد هنگامی که بازی در جریان نیست هنگامی کهبازیکن تعویض شده است ممکن است بین دو نیمه اتفاق بی افتد و یا هنگامی که بازی تمام شده است نیز ممکن است اتفاق بی افتد.
سوءرفتار ها هنگامی که صورت میگیرند بازخوردی دارند همانند بازیکنی که خطا میکند ممکن است تخطار بگیرد(گرفتن [[کارت زرد]]) و یا از بازی اخراج بشود(گرفتن [[کارت قرمز]])
هنگامی که بازیکنی اخطار میگیرد جزئیات حرکت او تحت عنوان حرکت غیر ورزشی در [[دفترچه یادداشت]] داور نوشته میشود.
سیستم کارتی و یا اخطار و اخراج از زمان های دور وجود داشته اما ایده استفاده در فوتبال اولین بار به ذهن کن آستون داور انگلیسی رسید این ایده زمانی به ذهن او رسید که وی پشت چراغ قرمز منتظر بود و اولین بار از کارت های قرمز و زرد در جام جهانی 1970 مورد استفاده قرار گرفت.
 
[[رده:قوانین فوتبال]]
[[رده:واژگان فوتبال]]
۹۳۰٬۰۴۳

ویرایش