پرش به محتوا

مدیریت دانش: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{یادکرد دقیق}}
'''مدیریت دانش'''، '''مدیریت دانایی''' یا '''مدیریت اندوخته‌های علمی'''{{به انگلیسی|Knowledge management - KM}} به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.برنامه اجرایی مدیریت اندوخته‌های علمی بر این دو جزء اصلی بنا می‌شود:
# فرآیندهایی که این اندوخته‌ها را مدیریت می‌کنند،
 
== مدیریت دانش جامع ==
'''مدیریت دانش جامع'''(TKM)رویکرد جدید همه جانبه نگر و فراگیر به مدیریت دانش به منظور دستیابی به '''دانش جامع''' می باشد . رویکرد مدیریت دانش جامع معطوف به فراگیری فرایندهای مدیریت دانش درون گرا و برون گرا در سراسر زنجیره ارزش سازمان بوده و زیر ساخت اصلی پشتیبان در رویکردهای نوین '''مدیریت نوآوری جامع''' ، '''مدیریت تعالی سازمانی جامع''' و '''مدیریت جامع خلق ارزش '''(Total Quapronovation Management)محسوب می گردد(گلستان هاشمی،1389 ).
 
== مدیریت دانش ناب ==
'''مدیریت دانش ناب''' ( LKM) رویکرد جدیدی در مدیریت دانش مبتنی بر '''رویکرد ناب''' ( Lean Approach ) یا تفکر ناب ( Lean Thinking )است که به دانش ناب ( Lean Knowledge ) و فرایندهای مدیریت دانش ناب معطوف می باشد. رویکرد مدیریت دانش ناب بر تفکیک و متمایز ساختن '''دانش ارزش آفرین''' از '''دانش غیرارزش آفرین''' و توجه به موداهای مدیریت دانشی تاکید می نماید. مدیریت دانش ناب از مولفه های مهم مدیریت جامع خلق ارزش ( TVCM )محسوب می گردد (گلستان هاشمی،1390 ).
 
== مهندس دانش ==
۲۲۹

ویرایش