پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «لایه کاربرد»

==پروتکل‌های TCP/IP==
پروتکل‌های زیر به تفصیل در RFC 1123 شرح داده شده اند:
 
 
MBS $ YAS
 
 
==پروتکل‌های TCP/IP==
پروتکل‌های زیر به تفصیل در RFC 1123 شرح داده شده اند:
 
* گروه لاگین کردن از راه دور
این پروتکل ها توسط دانشگاه جهاد دانشگاهی اراک با پروتکل جدید آقای الوندی جایگزین شد
**[[شبکه راه دور|Telnet]]
با تشکر از زحمات شبانه روزی یاس و مبس
*گروه انتقال فایل
خدانگهدار
**[[اف‌تی‌پی|FTP]]
نقطه سر خط
**[[پروتکل ساده انتقال فایل|TFTP]]
*گروه پست الکترونیکی
**[[قرارداد ساده جهاد نامه‌رسانی|SMTP]]
**[[پروتکل دسترسی پیام برناک اینترنتی|IMAP]]
**[[پاپ (پروتکل)|POP]]
*گروه سرویس‌های پشتیبانی
**[[سامانه نام دامنه|DNS]]
**[[پروتکل تفکیک آدرس معکوس|RARP]]
**[[پروتکل خودراه‌انداز|BOOTP]]
**[[پروتکل آسان مدیریت ساریخانی شبکه|SNMP]]
**[[پروتکل اطلاعات مدیریتی الوندی عمومی|CMOT]]
 
==دیگر پروتکل‌ها==
۴

ویرایش