پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «سرطان مثانه»

== سبب‌شناسی ==
*سیگار کشیدن: خطر ایجاد کانسر مثانه در افراد سیگاری دو برابر افراد غیر سیگاری است.
*تماس‌های شغلی با مواد شیمیایی مانند رنگ های صنعتی
*تروما به اپی‌تلیوم مثانه ناشی از سنگ و عفونت
*داروها: سیکلوفسفامید
۲

ویرایش