Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «رکن‌الدین همایون‌فرخ»

بدون خلاصه ویرایش
{{بهبود منبع}}
'''رکن‌الدین همایون‌فرخ''' (مهرماه ۱۲۹۷-بهمن‌ماه ۱۳۷۹) پژوهشگر ایرانیِ حوزه ایران‌شناسی و ادبیات فارسی‌ست.
 
==زندگی==
رکن‌الدین همایون‌فرخ در سال ۱۲۹۷ در تهران متولد شد. وی از خاندان بزرگ شیبانی ایران بود (یکی از چهارده تیره بزرگ اشکانیان){{مدرک}}. جد او [[ابونصر فتح الله شیبانی]] شاعر و نویسنده بزرگ دوران قاجار بود و پدرش [[عبدالرحیم همایون فرخ]] نیز از اساتید ادبیات فارسی به شمار می‌رفت. همایون‌فرخ پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در تهرانچهارده‌ و رضاییهسالگی به آمریکا[[نظم رفتشعر]] پرداخت و درجهنخستین دکترایاثر خودنظمش را در رشتهشانزده‌ ایرانسالگی شناسیبه ونام هنر[[سوز بادل]] پایانمنتشر نامه‌ایکرد. دربارهاز هشت۱۳۲۰ش هزاربه شعرکار ایرانینویسندگی دریافتپرداخت داشت.همچنین وی با مسافرت به فرانسه و ایتالیا اطلاعاتروزنامهٔ‌ خودرخ را درمنتشر رشته‌هایکرد هنر و ایران‌شناسی تکمیل کرد. او<ref به تصحیح و شرح حال شاعران گرانقدری که نامشان در محافل ادبی زمان مهجور مانده پرداختname="adel">[http://citytomb.com/wiki/view/Roknoddin%20Homayun%20Farrokh ویزندگینامه بیشرکن‌ ازالدین ۵۲همایون اثر‌فرخ تحقیقی ارزشمند] از خود به جای گذاشت.</ref>
 
همایون‌فرخ پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه در تهران و رضاییه به [[آمریکا]] رفت و درجه دکترای خود را در رشته [[ایران شناسی]] و هنر با پایان نامه‌ای درباره هشت هزار شعر ایرانی دریافت داشت. وی با مسافرت به [[فرانسه]] و [[ایتالیا]] اطلاعات خود را در رشته‌های هنر و ایران‌شناسی تکمیل کرد. او به تصحیح و شرح حال شاعران گرانقدری که نامشان در محافل ادبی زمان مهجور مانده پرداخت. وی بیش از ۵۲ اثر تحقیقی ارزشمند از خود به جای گذاشت.
 
==آثار==
 
==منابع==
{{پانویس}}
 
* [http://www.118ba118.com/People/330312/%D8%B1%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AE.htm درباره رکن‌الدین همایون‌فرخ]
* [http://www.chn.ir/news/?Section=2&id=17625 یادبود رکن‌الدین همایون‌فرخ]
۲۳۸

ویرایش