پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «مخچه»

۶۲ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
اصلاح سجاوندی، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی
برچسب: جمع عربی واژگان فارسی (پخ)
(اصلاح سجاوندی، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی)
DorlandsSuf = |
}}
'''مُخچه'''{{انگلیسی|Cerebellum}}عریض ترین قسمت مغز عقبی(hind brain) است که در حفرهحفرهٔ ی جمجمه ایجمجمه‌ای عقبی(posterior cranial fossa) قرار دارد.
 
مخچه از نظر لغوی کلمه ایکلمه‌ای لاتین بوده و به معنی مغز کوچک می باشدمی‌باشد. مخچه بزرگترین بخش پس‌مغز است و در حفرهٔ مغزی پسین یعنی در عقب بصل النخاع و پل مغزی و در زیر چادر[[چادرینه مخچه‌ایمخچه]] قرار می‌گیرد. مخچه مسئول هماهنگ کردن حرکات ارادی بدن می‌باشد. در بخش قدامی، مخچه در مجاورت با بطن چهارم مغزی، پل مغزی و بصل النخاع قرار گرفته و در ناحیهٔ خلفی تحتانی در مجاورت با بخش صدفی استخوان پس سری و در ناحیهٔ فوقانی در مجاورت با چادر مخچه‌ای قرار دارد.
مخچه ظاهری شبیه تخم مرغ داشته و دچار مقداری تغییر شکل شده است، بدین معنی که از بالا به پایین پهن شده و در خط وسط فشرده شده و از طرفی به طرف دیگر کشیده شده است. مخچه وزنی معادل با ۱۵۰ گرم دارد (مردان بزرگسال). در بالغین وزن مخچه یک هشتم و در اطفال یک بیستم وزن مغز را تشکیل می‌دهد. <ref>دائره المعارف بدن انسان. نويسندهنویسنده: دکتر امیرحسین اسماعیلی.</ref>
 
== اعمال مخچه ==
هر نیمه از مخچه ٬مخچه، همان طرف بدن را کنترل می کند ٬می‌کند، از این نظر عملکرد مخچه مغایر عملکرد سایر بخش هایبخش‌های مغز است ٬است، زیرا در اکثر موارد ٬موارد، هر قسمت از مغز ٬مغز، بخش مخالف (طرف مقابل) خود را در بدن کنترل می کندمی‌کند. اعمال عمده ایعمده‌ای که مخچه انجام می دهدمی‌دهد عبارتند از:
1- هماهنگ کردن حرکات بدن ٬بدن، که همین امر سبب توازن ٬توازن، نرمی و دقت در حرکات بدن می شودمی‌شود و این وظیفه برعهدهبرعهدهٔ ی مخچه یمخچهٔ جدید می باشدمی‌باشد. هرگونه اختلالی در عمل مخچه باعث ایجاد آتاکسی (ataxia) و ترمور Tremor می شودمی‌شود که آتاکسی نوعی بی نظمی در حرکات عضلات بدن است و ترمور نیز حرکت غیر ارادی در نتیجه ینتیجهٔ انقباضات متناوب عضلات متقابل می باشدمی‌باشد.
2- مخچه همچنین باعث کنترل تونیسیته ی عضلاتتونیسیتهٔ ٬عضلات، وضعیت بدن و تعادل آن می شودمی‌شود که این عمل بیشتر به عهدهعهدهٔ ی مخچه یمخچهٔ قدیم می باشدمی‌باشد و ضایعات این بخش هابخش‌ها سبب ایجاد هیپوتونی(hypotonia) یا کاهش تونیسیته و ضعف عضلانی و ایجاد اشکال در تعادل بدن می کندمی‌کند.
ضایعات مخچهمخچه‌ای ای(ترمورها و آتاکسی ارثی) دارای یک سری علایم و نشانهنشانه‌ها ها می باشندمی‌باشند که در مجموع به نام سندرم مخچه ایمخچه‌ای نامیده می شوند ٬می‌شوند، علایم این سندرم عبارتند از:
- هیپوتونی (ضعف عضلانی و کاهش تونیسیته یتونیسیتهٔ عضلات)
- intention Tremors (حرکات غیرارادی در نتیجه ینتیجهٔ انقباضات متناوب عضلات متقابل که توسط آزمایشات finger-nose و Hell-knee مشخص می شودمی‌شود)
- Adiadochokinesia یا ناتوانی در انجام حرکات هم آهنگ و یکنواخت و سریع و مکرر نظیر سوپیناسیون و پروناسیون
- نیستاگموس[[دودوئک (پزشکی)|دودوئک]] Nystagmus یا حرکات پاندولیآونگی یا چرخی مداوم کره یکرهٔ چشم
- scanning speech (گویایی منقطع و با تقطیع سخن گفتن)
- ataxic gait یا راه رفتن نامنظم و بی ثبات و لرزان
- علایم دیگر نظیر زانوی آونگی (pendular knee) و حرکات جهشی و ارتجاعی
ضایعات بخش میانی مخچه یا کرمینه باعث بی نظمی در وضعیت تعادلی بدن می شود ٬می‌شود، نظیر آتاکسی تنه ایتنه‌ای(truncal ataxia) و ضایعات بخش جانبی مخچه یا نیمکرهنیمکره‌های های مخچه ایمخچه‌ای باعث ناهماهنگی در حرکات ارادی بدن می شودمی‌شود.<ref>دائره المعارف بدن انسان. نويسندهنویسنده: دکتر امیرحسین اسماعیلی.</ref>
 
== وظیفه و نحوهٔ عملکرد ==
۱۴۹٬۵۵۷

ویرایش