پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «پانتسر لید»

بدون خلاصه ویرایش
!colspan="2" bgcolor="gray"|Third stanza
|-
وقتی در سر راه ما تانک دشمن ظاهر می شود,<br/>
با حداگثر سرعت به سمت دشمن حرکت می‌کنیم<br/>
زندگی ما جز برای ارتش رایش چه اهمیتی دارد؟<br/>
:''بله، ارتش رایش.''
کشته شدن برای آلمان بالاترین افتخار است. (x2) <br/>
|
Wenn vor uns ein feindlicher Panzer erscheint,<br/>
:''Ja, Reiches Heer.''
Für Deutschland zu sterben ist unsre höchste Ehr'. (x2) <br/>
When before us a hostile tank appears,<br/>
Full throttle is given and we close with the enemy.<br/>
What does our life matter but for the Reich's army?<br/>
:''Yes, Reich's army.''
To die for Germany is our highest honor. (x2) <br/>
|-
!colspan="2" bgcolor="gray"|Fourth stanza