پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ضدسرمایه‌داری»

ضد سرمایه‌داری یا آنتی کاپیتالیسم {{به انگلیسی|Anti-capitalism}} شامل طیف گسترده ای از جنبش ها، ایده ها، و نگرش ها میشود که مخالف [[سرمایه‌داری]] است. ضد سرمایه داران، در مفهوم دقیق کلمه، اشخاصی هستند که میخواهند سیستمهای دیگر را جایگزین سیستم سرمایه‌داری نمایند.
== سنت گرایی ==
طیف های [[توسل به سنت|سنت گراسنت‌گرا]] و [[محافظه‌کاری|محافظه‌کار]] جامعه ممکن است نسبت به کاپیتالیسم لیبرال نظر مساعدی نداشته باشند. خصوصاً در قاره اروپا بسیاری از افراد محافظه کار و سنت گرا از تاثیرات سرمایه داری بر فرهنگ و آداب و سنن ناراضی میباشند.
 
== اکوفمینیسم ==
{{اصلی|اکوفمینیسم}}