پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ضدسرمایه‌داری»

== جنبش‌های ضد جهانی‌سازی ==
{{اصلی|جنبش‌های ضد جهانی‌سازی}}
جنبش ضد جهانی سازی جنبشی فعال در سراسر جهان است. این جنبش منتقد [[جهانی‌سازی|جهانی شدن]] سرمایه‌داری میباشد. فعالان ضد جهانی سازی از ماهیت غیردموکراتیک نهادینه شدن سرمایه‌داری در جهان وانتقاد دارند آنها با ترویج جهانی نئولیبرالیسم که توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی که بی توجه به اثرات اغلبغالباً ویرانگر سرمایه داری جهانی در شرایط محلی توجههستند ندارند انتقادمخالفت میکنند و جلسات این نهادها اغلب با اعتراضات شدید فعالان این جنبش مواجه شده است.
 
[[رده:ضد سرمایه‌داری]]