ویندوز-۱۲۵۶

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ویندوز-۱۲۵۶ نام یک کدپیج در مایکروسافت ویندوز برای نوشتن زبان عربی (و احتمالاً برخی زبان‌های مشابه مانند فارسی و اردو) است.

این کدپیج به هر حرف از الفبای عربی (و نه گلیف‌های متفاوتی که ممکن است از نوشتن یک حرف پدید آیند) یک کد اختصاص می‌دهد. با وجود اینکه حروف عربی موجود در بازهٔ C0-FF این کدپیچ به ترتیب الفبای عربی هستند، اما در میانشان حرف‌های لاتین نیز وجود دارد؛ این حروف لاتین کدبندی‌ای مشابه کدپیچ ویندوز-۱۲۵۲ که برای زبان فرانسوی استفاده می‌شود دارند. علت آمدن این حروف در کدپیچ عربی، وجود قرابت تاریخی میان این دو است که اجازهٔ نوشتن متون عربی-فرانسوی را با استفاده از این کدپیچ فراهم می‌کند (با این وجود این کدپیچ حروف بزرگ دارای دایه‌کریتیک را شامل نمی‌شود)

به کاربران توصیه می‌شود برای پشتیبانی بهتر از زبان‌ها و ابهامات کمتر، به جای این کدپیچ یا هر کدپیج دیگری، از یونی‌کد استفاده کنند.[۱]

مشکلات برای زبان فارسی[ویرایش]

در صورتی که کاربران ویندوز زبان فارسی را به عنوان زبان مورد استفادهٔ برنامه‌هایی که از یونی‌کد پشتیبانی نمی‌کنند انتخاب نمایند، ویندوز به صورت خودکار از کدپیچ ۱۲۵۶ به عنوان کدپیچ پیش‌فرض استفاده خواهد کرد. اما این کدپیج برخی نویسه‌های فارسی از جمله حرف «ی» (U+06cc) فارسی را شامل نمی‌شود و مطابق جدول بهترین تقریب یونی‌کد، آن را به «ی» (یای عربی با کد U+064a) تبدیل می‌کند. [۲][۳]

جانمایی کدپیج[ویرایش]

در جدول زیر نویسه‌های کدپیج ۱۲۵۶ ویندوز به همراه معادل یونی‌کد و ده‌دهی‌شان مشخص شده است. شکل حروف به صورت جدا در جدول آمده است، اما نمایش حروف در واژه‌های عربی یک متن به چگونگی پردازش آن‌ها در نرم‌افزار و پشتیبانی قلم مورد استفاده بستگی خواهد داشت.

Windows-1256
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
 
0_
 
NUL
0000
0
SOH
0001
1
STX
0002
2
ETX
0003
3
EOT
0004
4
ENQ
0005
5
ACK
0006
6
BEL
0007
7
BS
0008
8
HT
0009
9
LF
000A
10
VT
000B
11
FF
000C
12
CR
000D
13
SO
000E
14
SI
000F
15
 
1_
 
DLE
0010
16
DC1
0011
17
DC2
0012
18
DC3
0013
19
DC4
0014
20
NAK
0015
21
SYN
0016
22
ETB
0017
23
CAN
0018
24
EM
0019
25
SUB
001A
26
ESC
001B
27
FS
001C
28
GS
001D
29
RS
001E
30
US
001F
31
 
2_
 
SP
0020
32
!
0021
33
"
0022
34
#
0023
35
$
0024
36
%
0025
37
&
0026
38
'
0027
39
(
0028
40
)
0029
41
*
002A
42
+
002B
43
,
002C
44
-
002D
45
.
002E
46
/
002F
47
 
3_
 
0
0030
48
1
0031
49
2
0032
50
3
0033
51
4
0034
52
5
0035
53
6
0036
54
7
0037
55
8
0038
56
9
0039
57
:
003A
58
;
003B
59
<
003C
60
=
003D
61
>
003E
62
?
003F
63
 
4_
 
@
0040
64
A
0041
65
B
0042
66
C
0043
67
D
0044
68
E
0045
69
F
0046
70
G
0047
71
H
0048
72
I
0049
73
J
004A
74
K
004B
75
L
004C
76
M
004D
77
N
004E
78
O
004F
79
 
5_
 
P
0050
80
Q
0051
81
R
0052
82
S
0053
83
T
0054
84
U
0055
85
V
0056
86
W
0057
87
X
0058
88
Y
0059
89
Z
005A
90
[
005B
91
\
005C
92
]
005D
93
^
005E
94
_
005F
95
 
6_
 
`
0060
96
a
0061
97
b
0062
98
c
0063
99
d
0064
100
e
0065
101
f
0066
102
g
0067
103
h
0068
104
i
0069
105
j
006A
106
k
006B
107
l
006C
108
m
006D
109
n
006E
110
o
006F
111
 
7_
 
p
0070
112
q
0071
113
r
0072
114
s
0073
115
t
0074
116
u
0075
117
v
0076
118
w
0077
119
x
0078
120
y
0079
121
z
007A
122
{
007B
123
|
007C
124
}
007D
125
~
007E
126
DEL
007F
127
 
8_
 

20AC
128
پ
067E
129

201A
130
ƒ
0192
131

201E
132

2026
133

2020
134

2021
135
ˆ
02C6
136

2030
137
ٹ
0679
138

2039
139
Œ
0152
140
چ
0686
141
ژ
0698
142
ڈ
0688
143
 
9_
 
گ
06AF
144

2018
145

2019
146

201C
147

201D
148

2022
149

2013
150

2014
151
ک
06A9
152

2122
153
ڑ
0691
154

203A
155
œ
0153
156
ZWNJ
200C
157
ZWJ
200D
158
ں
06BA
159
 
A_
 
NBSP
00A0
160
،
060C
161
¢
00A2
162
£
00A3
163
¤
00A4
164
¥
00A5
165
¦
00A6
166
§
00A7
167
¨
00A8
168
©
00A9
169
ھ
06BE
170
«
00AB
171
¬
00AC
172
SHY
00AD
173
®
00AE
174
¯
00AF
175
 
B_
 
°
00B0
176
±
00B1
177
²
00B2
178
³
00B3
179
´
00B4
180
µ
00B5
181

00B6
182
·
00B7
183
¸
00B8
184
¹
00B9
185
؛
061B
186
»
00BB
187
¼
00BC
188
½
00BD
189
¾
00BE
190
؟
061F
191
 
C_
 
ہ
06C1
192
ء
0621
193
آ
0622
194
أ
0623
195
ؤ
0624
196
إ
0625
197
ئ
0626
198
ا
0627
199
ب
0628
200
ة
0629
201
ت
062A
202
ث
062B
203
ج
062C
204
ح
062D
205
خ
062E
206
د
062F
207
 
D_
 
ذ
0630
208
ر
0631
209
ز
0632
210
س
0633
211
ش
0634
212
ص
0635
213
ض
0636
214
×
00D7
215
ط
0637
216
ظ
0638
217
ع
0639
218
غ
063A
219
ـ
0640
220
ف
0641
221
ق
0642
222
ك
0643
223
 
E_
 
à
00E0
224
ل
0644
225
â
00E2
226
م
0645
227
ن
0646
228
ه
0647
229
و
0648
230
ç
00E7
231
è
00E8
232
é
00E9
233
ê
00EA
234
ë
00EB
235
ى
0649
236
ي
064A
237
î
00EE
238
ï
00EF
239
 
F_
 
ً
064B
240
ٌ
064C
241
ٍ
064D
242
َ
064E
243
ô
00F4
244
ُ
064F
245
ِ
0650
246
÷
00F7
247
ّ
0651
248
ù
00F9
249
ْ
0652
250
û
00FB
251
ü
00FC
252
LRM
200E
253
RLM
200F
254
ے
06D2
255
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «Windows 1256». Microsoft. بازبینی‌شده در 15 Nov 2013. 
  2. . The Unicode Consortium، 04-Oct-2006. http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/VENDORS/MICSFT/WindowsBestFit/bestfit1256.txt. 
  3. Michael S. Kaplan. «Every character has a story #18: U+06cc and U+064a (ARABIC LETTER FARSI YEH and ARABIC LETTER YEH)». Sorting it all Out، 14 Feb 2006. 

پیوند به بیرون[ویرایش]