پرش به محتوا

والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۱

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
قهرمانی آسیا ۱۹۹۱
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان استرالیا
تاریخ۱۱–۱۶ اوت
تیم‌ها۱۵
مکان(ها) (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان ژاپن (چهارمین عنوان)


والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۱ ششمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۱۱ تا ۱۶ اوت ۱۹۹۱ در پرت، استرالیا برگزار گردید.

ترکیب گروه‌ها

[ویرایش]
گروه A گروه B گروه C گروه D

 استرالیا
 نیوزیلند
 تایوان

 کرهٔ جنوبی
 امارات متحدهٔ عربی
 ایران
 تایلند

 عربستان سعودی
 ژاپن
 هند
 اندونزی

 چین
 کرهٔ شمالی
 پاکستان
 ساموآ

دور مقدماتی

[ویرایش]

گروه A

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  استرالیا ۴ ۲ ۰ ۶
۲  تایوان ۳ ۱ ۱
۳  نیوزیلند ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۱ اوت استرالیا  ۳–۱  نیوزیلند ۱۵–۳ ۱۵–۹ ۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۴۸–۳۷
۱۲ اوت استرالیا  ۳–?  تایوان
۱۳ اوت تایوان  ۳–?  نیوزیلند

گروه B

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  کرهٔ جنوبی ۶ ۳ ۰ ۹
۲  ایران ۵ ۲ ۱ ۶
۳  تایلند ۴ ۱ ۲ ۷
۴  امارات متحدهٔ عربی ۳ ۰ ۳ ۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۱ اوت تایلند  ۳–۱  امارات متحدهٔ عربی ۱۵–۹ ۱۳–۱۵ ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۵۸–۳۶
۱۱ اوت کرهٔ جنوبی  ۳–۰  ایران ۱۵–۶ ۱۵–۶ ۱۷–۱۵ ۴۷–۲۷
۱۲ اوت کرهٔ جنوبی  ۳–?  تایلند
۱۲ اوت ایران  ۳–?  امارات متحدهٔ عربی
۱۳ اوت ایران  ۳–۰  تایلند
۱۳ اوت کرهٔ جنوبی  ۳–۰  امارات متحدهٔ عربی

گروه C

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹
۲  اندونزی ۵ ۲ ۱ ۶
۳  هند ۴ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰٫۶۶۷
۴  عربستان سعودی ۶ ۳ ۰ ۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۱ اوت ژاپن  ۳–۰  اندونزی ۱۵–۴ ۱۵–۴ ۱۵–۶ ۴۵–۱۴
۱۱ اوت هند  ۳–۰  عربستان سعودی ۱۴–۱۶ ۱۵–۹ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۱ ۶۰–۵۰
۱۲ اوت ژاپن  ۳–۰  هند ۱۵–۵ ۱۵–۰ ۱۵–۰ ۴۵–۵
۱۲ اوت اندونزی  ۳–?  عربستان سعودی ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۱ ۴۵–۳۴
۱۳ اوت اندونزی  ۳–۱  هند ۱۵–۱۳ ۱۱–۱۳ ۱۵–۹ ۱۵–۱۰ ۵۶–۴۷
۱۳ اوت ژاپن  ۳–?  عربستان سعودی

گروه D

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  چین ۶ ۳ ۰ ۹
۲  پاکستان ۵ ۲ ۱ ۶
۳  کرهٔ شمالی ۴ ۱ ۲ ۶
۴  ساموآ ۶ ۳ ۰ ۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۱ اوت کرهٔ شمالی  ۳–۰  ساموآ ۱۵–۸ ۱۵–۷ ۱۵–۴ ۴۵–۱۹
۱۱ اوت چین  ۳–۰  پاکستان ۱۵–۳ ۱۵–۶ ۱۵–۲ ۴۵–۱۱
۱۲ اوت چین  ۳–?  کرهٔ شمالی
۱۲ اوت پاکستان  ۳–?  ساموآ
۱۳ اوت چین  ۳–۰  ساموآ
۱۳ اوت پاکستان  ۳–?  کرهٔ شمالی

دور دوم

[ویرایش]

گروه E

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX
۲  استرالیا ۵ ۲ ۱ ۶
۳  تایوان ۴ ۱ ۲ ۸
۴  اندونزی ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۴ اوت ژاپن  ۳–۰  تایوان ۱۵–۳ ۱۵–۹ ۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۴۸–۳۷
۱۴ اوت استرالیا  ۳–۰  اندونزی ۱۵–۷ ۱۵–۳ ۱۵–۱۳ ۴۵–۲۳
۱۵ اوت تایوان  ۳–۲  اندونزی
۱۵ اوت ژاپن  ۳–۰  استرالیا ۱۵–۱۱ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۰ ۴۶–۳۵

گروه F

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  کرهٔ جنوبی ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰
۲  چین ۵ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷
۳  پاکستان ۴ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰٫۳۷۵
۴  ایران ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۴ اوت کرهٔ جنوبی  ۳–۱  پاکستان ۱۵–۹ ۱۳–۱۵ ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۵۸–۳۶
۱۴ اوت چین  ۳–۰  ایران ۱۵–۶ ۱۵–۶ ۱۷–۱۵ ۴۷–۲۷
۱۵ اوت پاکستان  ۳–۲  ایران ۱۶–۱۴ ۵–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۳–۱۵ ۱۵–۱۰ ۶۴–۶۵
۱۵ اوت کرهٔ جنوبی  ۳–۲  چین

گروه G

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  هند ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX
۲  نیوزیلند ۳ ۱ ۱ ۶
۳  عربستان سعودی ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۴ اوت نیوزیلند  ۳–۰  عربستان سعودی
۱۵ اوت هند  ۳–?  نیوزیلند

گروه H

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  تایلند ۶ ۳ ۰ ۹
۲  کرهٔ شمالی ۵ ۲ ۱ ۳
۳  امارات متحدهٔ عربی ۴ ۱ ۲ ۴
۴  ساموآ ۶ ۳ ۰ ۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۴ اوت تایلند  ۳–۰  ساموآ
۱۴ اوت امارات متحدهٔ عربی  ۳–۰  کرهٔ شمالی
۱۵ اوت تایلند  ۳–?  کرهٔ شمالی
۱۵ اوت کرهٔ شمالی  ۳–?  ساموآ

دور رده‌بندی

[ویرایش]

رده‌بندی سیزدهم تا پانزدهم

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  عربستان سعودی ۴ ۲ ۰ ۶
۲  امارات متحدهٔ عربی ۳ ۱ ۱
۳  ساموآ ۲ ۰ ۲ ۶
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ اوت عربستان سعودی  ۳–?  امارات متحدهٔ عربی
۱۷ اوت عربستان سعودی  ۳–?  ساموآ

رده‌بندی نهم تا دوازدهم

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  تایلند
۲  هند
۳  کرهٔ شمالی
۴  نیوزیلند
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ اوت تایلند  ?–?  هند
۱۶ اوت کرهٔ شمالی  ?–?  نیوزیلند
۱۷ اوت تایلند  ?–?  نیوزیلند
۱۷ اوت هند  ?–?  کرهٔ شمالی

رده‌بندی پنجم تا هشتم

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  تایوان ۶ ۳ ۰
۲  اندونزی ۴ ۱ ۲ ۹
۳  ایران ۴ ۱ ۲
۴  پاکستان ۴ ۱ ۲ ۹
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ اوت تایوان  ۳–?  پاکستان
۱۶ اوت ایران  ۳–?  اندونزی
۱۷ اوت تایوان  ۳–?  ایران
۱۷ اوت اندونزی  ۳–?  پاکستان

قهرمانی

[ویرایش]
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱  ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹
۲  کرهٔ جنوبی ۵ ۲ ۱ ۸ ۵ ۱٫۶۰۰
۳  چین ۴ ۱ ۲ ۶
۴  استرالیا ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ اوت ژاپن  ۳–۲  کرهٔ جنوبی ۱۰–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۳ ۱۰–۱۵ ۱۵–۸ ۶۶–۶۵
۱۶ اوت چین  ۳–۰  استرالیا ۱۵–۱۱ ۱۵–۲ ۱۵–۹ ۴۵–۲۲
۱۷ اوت کرهٔ جنوبی  ۳–?  استرالیا ۱۵–۲ ۱۷–۱۶ ۱۵–۱۱ ۴۷–۲۹
۱۷ اوت ژاپن  ۳–?  چین

جدول نهایی

[ویرایش]

منابع

[ویرایش]