هورمون محرکه تیروئید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیespañol
هورمون تحریک‌کننده تیروئید، آلفا
شناساگرها
نماد CGA
نمادهای دیگر HCG, GPHa, GPHA1
آنتره ۱۰۸۱
HUGO ۱۸۸۵
میراث مندلی در انسان ۱۱۸۸۵۰
RefSeq NM_000735
یونی‌پورت P01215
اطلاعات دیگر
جایگاه Chr. ۶ q۱۴-q21
هورمون تحریک‌کننده تیروئید، بتا
شناساگرها
نماد TSHB
آنتره ۷۲۵۲
HUGO ۱۲۳۷۲
میراث مندلی در انسان ۱۸۸۵۴۰
RefSeq NM_000549
یونی‌پورت P01222
اطلاعات دیگر
جایگاه Chr. ۱ p۱۳

هورمون محرکه تیروئید (TSH) هورمونی است که از بخش قدامی هیپوفیز آزاد می‌شود.

اثرات[ویرایش]

این هورمون موجب افزایش ترشح هورمونهای تیروئیدی می‌شود و به دنبال کاهش سطح خونی هورمونهای تیروئید میزان ترشح آن افزایش می‌یابد. اندازه‌گیری سطح خونی این هورمون در بررسی کم‌کاری یا پرکاری تیروئید بسیار مفید است و تست انتخابی در غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان است. بطور تخصصی تر نام دیگر این هورمون تیروتروپین است و میزان ترشح تیروکسین و تری یدوتیرونین از غده تیروئید را کنترل کرده و این هورمونها هم سرعت انجام واکنشهای شیمیایی داخل سلولی را در کل بدن کنترل می‌نمایند.

تنظیم غده تیروئید[ویرایش]

هورمون TSH در کنترل عملکرد تیروئید نقش محوری داشته و مفیدترین نشانگر فیزیولوژیک فعالیت هورمون تیروئید است. عامل اصلی تعیین نقطه تنظیم در محور تیروئید هورمون TSH است. ترشح این هورمون به وسیله هورمون هیپوتالاموسی TRH تنظیم می‌شود. TRH عمده‌ترین محرک سنتز و ترشح TSH است. تقریباً ۱ دقیقه پس از تجویز TRH میزان ترشح TSH به حداکثر خود می‌رسد. کاهش سطح هورمون‌های تیروئید سبب افزایش تولید پایه TSH و تشدید اثر تحریکی TRH بر TSH می‌شود. افزایش سطح هورمون‌های تیروئید نیز به سرعت و به صورت مستقیم TSH را مهار کرده و همچنین اثر تحریکی TRH بر TSH را مهار می‌کنند. این نشان می‌دهد که هورمون‌های تیروئید عامل اصلی تنظیم کننده تولید TSH هستند. نظیر سایر هورمون‌های هیپوفیزی، TSH به صورت ضربانی ترشح می‌شود و میزان ترشح آن در ساعات مختلف شبانه‌روز متفاوت است. حداکثر میزان ترشح این هورمون در هنگام شب رخ می‌دهد و چون نوسان هورمون TSH خفیف است یک‌بار اندازه‌گیری آن برای ارزیابی میزان هورمون در گردش خون کافی است.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

Hormona estimulante de la tiroides, alfa
Estructuras disponibles
PDB Buscar ortólogos: PDBe, RCSB
Identificadores
Símbolos CGA (HGNC: 1885) HCG, GPHa, GPHA1
Identificadores
externos
Locus Cr. 6 q14-q21
Ortólogos
Especies
Humano Ratón
Entrez
1081
UniProt
P01215 n/a
RefSeq
(ARNm)
NM_000735 n/a
Hormona estimulante de la tiroides, beta
Estructuras disponibles
PDB Buscar ortólogos: PDBe, RCSB
Identificadores
Símbolo TSHB (HGNC: 12372)
Identificadores
externos
Locus Cr. 1 p13
Ortólogos
Especies
Humano Ratón
Entrez
7252
UniProt
P01222 n/a
RefSeq
(ARNm)
NM_000549 n/a

La tirotropina, hormona estimulante de la tiroides, hormona tiroestimulante u hormona tirotrópica (abreviada también TSH, del inglés Thyroid-Stimulating Hormone) es una hormona producida por la hipófisis que regula la producción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides.

Características

Se trata de una hormona glucoproteica secretada por el lóbulo anterior de la hipófisis (adenohipófisis) que aumenta la secreción de tiroxina y triyodotironina. Con un peso molecular de unos 28.000 uma, aproximadamente, esta hormona produce unos efectos específicos sobre la glándula tiroides, como el aumento de la proteólisis de tiroglobulina (proteína yodada que proporciona los aminoácidos para la síntesis de las hormonas tiroideas), lo que hace que se libere tiroxina y triyodotironina a la sangre; el aumento de la actividad de la bomba de yodo; el aumento de la actividad secretora y del tamaño de las células tiroideas, y el aumento de la yodación del aminoácido tirosina, entre otros.

A su vez, la secreción de tirotropina está controlada por un factor regulador hipotalámico, denominado hormona liberadora de tirotropina (TRS) o tiroliberina. Se trata de un tripéptido secretado por las terminaciones nerviosas del hipotálamo, que posteriormente es transportado hasta las células glandulares de la hipófisis anterior, donde actúa directamente sobre ellas aumentando la producción de tirotropina

Efectos

Efectos de la hormona estimulante de la tiroides (tirotropina) sobre la secreción tiroidea

  • La TSH hormona estimulante de la tiroides, aumenta la secreción de tiroxina y triyodotironina por las glándulas tiroides produciendo la TSH en todas las actividades de las células glandulares tiroides.
  • Aumenta la proteolisis de la tiroglobulina intrafolicular, con lo que aumenta la liberación de hormona tiroidea hacia la sangre circulante y disminuye la substancia folicular misma.
  • Aumenta la actividad de la bomba de yodo que incrementa el índice de captación de yoduro en las células glandulares.
  • Aumenta la yodación de la tirosina y de su acoplamiento para formar hormonas tiroideas.
  • Aumenta el tamaño y la función secretoria de células tiroideas.
  • Aumenta el número de células de las glándulas y hace que se transformen de cuboides en cilíndricas
  • La estimulación eléctrica del área paraventricular del hipotálamo aumenta la secreción prehipofisiaria de TSH y en consecuencia aumenta la actividad de la glándula tiroides.

El control de la secreción prehipofisiaria lo ejerce la TRH (hormona de liberación de tirotropina). Esta hormona ejerce una acción directa sobre la hipofisis anterior, aumentando su secreción de TSH. La exposición al frío aumenta el ritmo de secreción de TSH por la prehipofisis. Se ha comprobado que los seres humanos que se desplazan a regiones árticas tienen metabolismos basales de 15% a 20 % superiores al normal, sin embargo si el hombre se abriga el efecto no es mensurable.

Ni los efectos emocionales ni la acción del frío se observan cuando el tallo hipofisiario se ha cortado, demostrando que éstos están medidos por el hipotálamo.

Efecto inverso de la hormona tiroidea sobre la secreción prehipofisiaria de TSH. Regulación por retroalimentación de la secreción tiroidea.

Cuando la hormona tiroidea está aumentada en los líquidos corporales disminuye la secreción de TSH por la prehipófisis.

Es probable que el aumento de la hormona tiroidea inhiba la secreción de TSH por la hipófisis anterior, principalmente debido a un efecto de retroalimentación directa de esta glándula, pero quizás, en forma secundaria, a causa de efectos mucho más débiles que actúan a través del hipotálamo.

Se ha sugerido que la hormona tiroidea reduce el número de receptores TRH en las células que secretan hormonas tiroestimulante. Por tanto, disminuyen considerablemente en estas células el efecto estimulante de la hormona de liberación de tirotropina del hipotálamo.

El efecto del mecanismo de retroalimentación consiste en conservar en los líquidos circulantes del organismo una concentración casi constante de hormona tiroidea libre. Si hay un efecto de retroalimentación, a través del hipotálamo, además de la referida anteriormente, opera muy despacio y podría ser causado en parte por cambios en la temperatura del termostato hipotalámico, que ejerce efectos importantes en el control del sistema de la hormona tiroidea.

Uso diagnóstico

Los niveles de TSH se miden en la sangre de pacientes sospechosos de sufrir de deficiencia (hipotiroidismo), o exceso (hipertiroidismo) de la hormona tiroidea. Si bien el rango normal para TSH está entre 0,38 y 4,84 mIU/mL, con valores mayores a 2 mIU/mL (con valores normales de T4) se podría sospechar de predisposición a desarrollar hipotiroidismo en un futuro. Esto se considera hipotiroidismo subclínico y debe estar bajo observación médica. La hormona T3 también debe ser tomada en cuenta.

Fuente de la patología nivel de TSH nivel de hormona tiroidea Condiciones para enfermar
hipotálamo/pituitaria alto alto benigno tumor de la pituitaria, resistencia a hormonas tiroideas o anticuerpos contra hormonas tiroideas
hipotálamo/pituitaria bajo bajo hipopituitarismo
tiroides bajo alto hipertiroidismo o Enfermedad de Graves Basedow
tiroides alto bajo hipotiroidismo congénito (cretinismo), hipotiroidismo o resistencia a la hormona tiroide

Claramente, tanto TSH como T3 y T4 deberían medirse para aseverar donde la disfunción específica tiroides es causada por la pituitaria o por la enfermedad tiroide primaria. Si ambas suben (o bajan) luego el problema esté probablemente en la pituitaria. Si el componente (TSH) está alto, y los otros (T3 y T4) están bajos, luego la patología esté probablemente en la tiroides. Lo mismo ocurre para un bajo TSH, alto T3 y T4.

Véase también

Enlaces externos