پرش به محتوا

نیکلای استپانوویچ چرنیخ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

Nikolay Stepanovich Chernykh (روسی: Николай Степанович Черных) (۶ اکتبر ۱۹۳۱ – می ۲۶، ۲۰۰۴) ستاره‌شناس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و روسیه بود.

سیارک‌های کشف کرده[ویرایش]

ریگا ۱۷۹۶ May 16, 1966
کوموروف ۱۸۳۶ July 26, 1971
سیارک ۱۹۰۷ September 11, 1972
پوبیدو ۱۹۰۸ September 11, 1972
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) September 22, 1973
سیارک ۲۰۰۶ September 22, 1973
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) September 22, 1973
سیارک ۲۱۱۳ September 11, 1972
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) September 22, 1973
سیارک ۲۱۴۹ March 22, 1977
سیارک ۲۱۶۴ September 11, 1972
سیارک ۲۱۷۸ September 11, 1972
کوربرتین ۲۱۹۰ April 2, 1976
سیارک ۲۲۰۶ April 1, 1976
سیارک ۲۲۰۷ August 19, 1977
پوشکین ۲۲۰۸ August 22, 1977
لرمونتوف ۲۲۲۲ September 19, 1977
سایوز-آپولو ۲۲۲۸ July 19, 1977
سیارک ۲۲۳۸ September 11, 1972
سیارک ۲۲۵۱ September 19, 1977
آمرزش ۲۲۵۴ August 19, 1977
سیارک ۲۲۶۹ May 2, 1976
سیارک ۲۲۸۶ July 14, 1977
قالموقستان ۲۲۸۷ August 22, 1977
گرنیکا ۲۲۹۳ March 13, 1977
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) August 14, 1977
سیارک ۲۲۹۵ August 19, 1977
داغستان ۲۲۹۷ September 1, 1978
سیارک ۲۳۱۲ April 1, 1976
سیارک ۲۳۲۳ September 24, 1976
سیارک ۲۳۳۸ August 22, 1977
لاوروف ۲۳۵۴[1] August 9, 1978
گوگول ۲۳۶۱ April 1, 1976
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱–۳۰۰۱) September ۲۴، ۱۹۷۶
چخوف ۲۳۶۹ April 4, 1976
سیارک ۲۳۷۲ September 13, 1977
سیارک ۲۳۷۶ August 22, 1977
سیارک ۲۳۷۷ August 31, 1978
سیارک ۲۳۸۸ March 13, 1977
۲۳۸۹ دیباج August 19, 1977
سیارک ۲۳۹۴ September 22, 1973
ساتپایف ۲۴۰۲ July 31, 1979
سیارک ۲۴۰۸ August 31, 1978
شارونوف ۲۴۱۶ July 31, 1979
سیارک ۲۴۲۰ October 3, 1975
سیمینوف ۲۴۲۶ May 26, 1976
سیارک ۲۴۲۷ December 20, 1976
سیارک ۲۴۲۸ September 11, 1977
سیارک ۲۴۳۱ August 8, 1978
الغ‌بیگ ۲۴۳۹ August 21, 1977
سیارک ۲۴۵۰ September 1, 1978
سیارک ۲۴۵۸ September 11, 1977
سیارک ۲۴۷۳ September 12, 1977
اندرسن ۲۴۷۶ May 2, 1976
سیارک ۲۴۷۷ August 14, 1977
سیارک ۲۴۹۲ July 14, 1977
سیارک ۲۴۹۷ August 14, 1977
سیارک ۲۴۹۸ August 23, 1977
سیارک ۲۵۰۶ August 26, 1976
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) March 13, 1977
چوکوتکا ۲۵۰۹ July 14, 1977
نووراسییسک ۲۵۲۰ August 26, 1976
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱–۳۰۰۱) August ۲۱، ۱۹۷۷
سیارک ۲۵۵۳ March 29, 1979
سیارک ۲۵۶۳ March 22, 1977
سیارک ۲۵۶۴ August 19, 1977
قرقیزستان ۲۵۶۶ March 29, 1979
لیتوانی ۲۵۷۷ March 12, 1975
اسپارتاکوس ۲۵۷۹ August 14, 1977
سیارک ۲۵۸۰ August 18, 1977
سیارک ۲۵۸۴ March 23, 1979
سیارک ۲۵۸۵ July 21, 1979
بوریاتیا ۲۵۹۳ April 2, 1976
اودسا ۲۶۰۶ April 1, 1976
یاقوتستان ۲۶۰۷ July 14, 1977
سیارک ۲۶۰۹[1] August 9, 1978
تووا ۲۶۱۰ September 5, 1978
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) May ۲، ۱۹۷۶
سیارک ۲۶۲۶ August 8, 1978
سیارک ۲۶۲۷ August 8, 1978
2644 Victor Jara September ۲۲، ۱۹۷۳
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) March 13, 1977
سیارک ۲۶۵۶ April 25, 1979
سیارک ۲۶۵۷ September 23, 1979
تاتار ۲۶۶۸ August 26, 1976
چواشستان ۲۶۷۰ August 14, 1977
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) August 21, 1977
بایقونور ۲۷۰۰ December 20, 1976
سیارک ۲۷۰۱ September 1, 1978
سیارک ۲۷۰۳ March 29, 1979
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) August 31, 1978
سیارک ۲۷۲۱ September 22, 1973
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) April 1, 1976
سیارک ۲۷۲۳ August 31, 1978
ارلوف ۲۷۲۴ September 13, 1978
سیارک ۲۷۲۶ September 22, 1979
سیارک ۲۷۲۷ September 22, 1979
سیارک ۲۷۲۸ September 22, 1979
هاشک ۲۷۳۴ April 1, 1976
سیارک ۲۷۴۶ September 22, 1979
سیارک ۲۷۵۸ September 1, 1978
مندلیف ۲۷۶۹ April 1, 1976
تسوت ۲۷۷۰ September 19, 1977
بایکال ۲۷۷۶ September 25, 1976
سیارک ۲۷۷۷ September 24, 1979
سیارک ۲۷۸۳ September 14, 1974
سدوف ۲۷۸۵ August 31, 1978
سیارک ۲۷۸۶ September 6, 1978
سیارک ۲۷۸۷ September 13, 1978
سیارک ۲۷۹۲ March 13, 1977
سیارک ۲۷۹۳ August 19, 1977
کولیک ۲۷۹۴ August 8, 1978
سیارک ۲۸۰۹ August 31, 1978
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) September ۱۳، ۱۹۷۸
لادا ۲۸۳۲ March 6, 1975
سیارک ۲۸۳۳[1] August 9, 1978
سیارک ۲۸۳۶ December 22, 1978
سیارک ۲۸۴۹ April 1, 1976
پاگانینی ۲۸۵۹ September 5, 1978
واویلف ۲۸۶۲ May 15, 1977
سیارک ۲۸۶۷ November 4, 1969
سیارک ۲۸۶۹ September 7, 1980
سیارک ۲۸۸۳ September 13, 1978
سیارک ۲۸۸۷ August 22, 1977
یوشکار-اولاً ۲۹۱۰ October 11, 1980
سیارک ۲۹۱۵ August 22, 1977
سیارک ۲۹۱۶ August 8, 1978
سیارک ۲۹۲۲ April 1, 1976
سیارک ۲۹۵۱ September 13, 1977
سیارک ۲۹۵۲ September 22, 1979
سیارک ۲۹۵۳ September 24, 1979
سیارک ۲۹۶۶ March 13, 1977
سیارک ۲۹۶۷ September 19, 1977
سیارک ۲۹۶۸ August 31, 1978
سیارک ۲۹۶۹ September 5, 1978
پولتاوا ۲۹۸۳ September 2, 1981
سیارک ۲۹۹۵ August 31, 1978
سیارک ۳۰۰۶ September 24, 1979
کاونتری ۳۰۰۹ September 22, 1973
مینسک ۳۰۱۲ August 27, 1979
سیارک ۳۰۱۳ September 23, 1979
سیارک ۳۰۲۷ August 8, 1978
سیارک ۳۰۳۸ August 31, 1978
درسدن ۳۰۵۳ August 18, 1977
سیارک ۳۰۵۴ September 11, 1977
ویلنیوس ۳۰۷۲ September 5, 1978
کورسک ۳۰۷۳ September 24, 1979
کندرتیوک ۳۰۸۴ August 19, 1977
سیارک ۳۰۹۴ March 23, 1979
سیارک ۳۱۰۰ March 13, 1977
ولیمیر ۳۱۱۲ August 22, 1977
سیارک ۳۱۱۳ September 1, 1978
سیارک ۳۱۲۰ September 14, 1979
ابروچو ۳۱۲۸ March 23, 1979
گرچکو ۳۱۴۸ September 24, 1979
فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) September 24, 1976
جانی‌بک‌اف ۳۱۷۰ September 24, 1979
سیارک ۳۱۸۶ September 22, 1973
پنزا ۳۱۸۹ September 13, 1978
سوانتی ۳۱۹۱ September 22, 1979
فدچنکو ۳۱۹۵ August 8, 1978
سیارک ۳۱۹۶ September 1, 1978
لیندگرن ۳۲۰۴ September 1, 1978
اسمولنسک ۳۲۱۳ July 14, 1977
ایرکوتسک ۳۲۲۴ September 11, 1977
سیارک ۳۲۳۰ June 8, 1972
سیارک ۳۲۳۳ September 9, 1977
سیارک ۳۲۳۴ August 31, 1978
سیارک ۳۲۳۸ November 8, 1975
سیارک ۳۲۴۲ September 22, 1979
سیارک ۳۲۴۶ April 1, 1976
سیارک ۳۲۶۱ September 22, 1979
سیارک ۳۲۸۳ August 27, 1979
سیارک ۳۲۹۸ July 21, 1979
شلیمان ۳۳۰۲ September 11, 1977
بایرون ۳۳۰۶ September 24, 1979
سیارک ۳۳۱۱ August 26, 1976
تورگنیف ۳۳۲۳ September 22, 1979
سیارک ۳۳۴۸ March 6, 1978
مناس ۳۳۴۹ March 23, 1979
سیارک ۳۳۵۸ September 1, 1978
سیارک ۳۳۵۹ September 13, 1978
سیارک ۳۳۷۲ September 24, 1976
سیارک ۳۳۷۳ August 31, 1978
سیارک ۳۳۸۵ September 24, 1979
سیارک ۳۳۹۹ September 22, 1979
سیارک ۳۴۰۸ August 18, 1977
فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) September 9, 1977
سیارک ۳۴۳۶ September 24, 1976
سیارک ۳۴۴۴ September 7, 1980
سیارک ۳۴۴۸ August 22, 1977
سیارک ۳۴۶۱ September 18, 1977
سیارک ۳۴۶۶ March 6, 1975
سیارک ۳۴۷۰ March 6, 1975
فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) August 21, 1977
سیارک ۳۴۹۳ April 3, 1976
سیارک ۳۵۰۴ September 3, 1981
سیارک ۳۵۱۷ September 24, 1976
سیارک ۳۵۱۸ August 18, 1977
سیارک ۳۵۳۵ September 24, 1979
بورودینو ۳۵۴۴ September 7, 1977
سیارک ۳۵۵۷ August 19, 1977
سیارک ۳۵۷۵ February 26, 1984
گالینا ۳۵۷۶ February 26, 1984
سیارک ۳۵۹۱ August 31, 1978
باسوف ۳۵۹۹ August 8, 1978
سیارک ۳۶۰۱ September 22, 1979
کوپرین ۳۶۱۸ August 20, 1979
سیارک ۳۶۳۲ September 24, 1976
سیارک ۳۶۵۳ April 25, 1979
همینگوی ۳۶۵۶ August 31, 1978
سیارک ۳۶۶۰ August 31, 1978
سیارک ۳۶۶۱ October 16, 1979
سیارک ۳۷۱۰ September 13, 1978
سیارک ۳۷۲۳ April 1, 1976
سیارک ۳۷۳۸ August 19, 1977
رم ۳۷۳۹ September 8, 1977
فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) August 26, 1976
فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) September 11, 1977
نووگورود ۳۷۹۹ September 22, 1979
سیارک ۳۸۱۶ November 8, 1975
سیارک ۳۸۱۸ August 20, 1979
سیارک ۳۸۳۵ September 23, 1977
لم ۳۸۳۶ September 22, 1979
سیارک ۳۸۳۹ July 26, 1971
سیارک ۳۸۴۵ September 22, 1979
سیارک ۳۸۵۶ August 26, 1976
فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) September 7, 1972
فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) March 13, 1977
سیارک ۳۸۸۵ April 25, 1979
سیارک ۳۸۸۶ September 3, 1981
سیارک ۳۹۲۳ September 24, 1976
فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) September 11, 1977
فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) August 14, 1982
فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) November 8, 1975
فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) September 24, 1976
سیارک ۳۹۸۶ September 19, 1985
سیارک ۴۰۰۹ March 13, 1977
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) August 21, 1977
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 28, 1978
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) July 21, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 28, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) October 11, 1966
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) October 22, 1981
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) August 29, 1982
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) August 8, 1978
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) April 1, 1976
سیارک ۴۱۸۷ April 11, 1978
سیارک ۴۱۸۸ April 25, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 22, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 11, 1977
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) May 6, 1978
سیارک ۴۲۳۶ March 23, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 24, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) April 3, 1976
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 6, 1980
سیارک ۴۲۸۰ August 13, 1985
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 24, 1976
سیارک ۴۳۰۸ August 9, 1978
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 24, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) October 14, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) April 1, 1976
سیارک ۴۳۹۱ August 21, 1977
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 13, 1978
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 18, 1977
سیارک ۴۴۲۹ September 12, 1978
سیارک ۴۴۶۴ October 11, 1966
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 24, 1976
سیارک ۴۴۷۰ August 31, 1978
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) October 15, 1980
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) August 24, 1985
سیارک ۴۵۱۵ September 28, 1973
سیارک ۴۵۱۶ September 28, 1973
سیارک ۴۵۱۸ April 1, 1976
وورونژ ۴۵۱۹ December 18, 1976
سیارک ۴۵۲۰ August 22, 1977
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) March 29, 1979
ریمسکی-کورساکف ۴۵۳۴ August 6, 1986
سیارک ۴۵۶۱ September 13, 1978
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 24, 1979
سیارک ۴۶۱۸ September 12, 1977
سیارک ۴۶۱۹ September 11, 1977
تامبوف ۴۶۲۱ August 27, 1979
توماسو ۴۶۵۳ April 1, 1976
سیارک ۴۶۵۴ September 11, 1977
سیارک ۴۶۵۵ September 1, 1978
لوپز ۴۶۵۷ September 22, 1979
گاوریلوف ۴۶۵۸ September 24, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) April 1, 1976
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 27, 1978
سیارک ۴۶۸۶ September 22, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 24, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) November 11, 1979
سیارک ۴۷۳۷ August 24, 1985
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 24, 1976
پولینا ۴۷۸۰ April 25, 1979
سیارک ۴۷۸۶ August 13, 1985
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 11, 1977
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 1, 1978
سیارک ۴۸۵۲ May 15, 1977
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) August 21, 1977
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 5, 1978
سیارک ۴۸۸۴ July 21, 1979
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) August 8, 1978
سیارک ۴۹۳۵ August 13, 1985
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) July 21, 1979
سیارک ۴۹۸۲ August 14, 1977
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 11, 1977
فهرست سیارک‌ها (۴۰۰۱ - ۵۰۰۱) September 23, 1979
سیارک ۵۰۱۶ April 2, 1976
سیارک ۵۰۴۴ August 18, 1977
سیارک ۵۰۸۳ March 13, 1977
سیارک ۵۰۸۴ March 26, 1977
سیارک ۵۰۸۵ July 14, 1977
سیارک ۵۰۸۶ September 5, 1978
سیارک ۵۰۸۷ September 12, 1978
سیارک ۵۲۱۹ April 2, 1976
ویکا ۵۲۲۰ September 23, 1979
ایوف ۵۲۲۲ October 11, 1980
سیارک ۵۲۴۵ April 1, 1976
سیارک ۵۲۵۲ August 13, 1985
سیارک ۵۲۶۹ September 28, 1978
سیارک ۵۳۰۲ December 18, 1976
سیارک ۵۳۰۳ October 3, 1978
سیارک ۵۳۱۴ September 20, 1982
سیارک ۵۳۱۹ September 15, 1985
سیارک ۵۳۴۳ September 23, 1977
سیارک ۵۳۴۴ September 1, 1978
سیارک ۵۳۶۰ November 8, 1975
سیارک ۵۴۱۱ January 2, 1973
اسمیسلوف ۵۴۱۳ March 13, 1977
سکلو ۵۴۱۴ September 11, 1977
سیارک ۵۴۱۵ October 3, 1978
سیارک ۵۴۵۵ September 13, 1978
مرمن ۵۴۵۶ April 25, 1979
فهرست سیارک‌ها (۵۰۰۱ - ۶۰۰۱) October 10, 1980
شرف ۵۵۴۳ October 3, 1978
کیرسان ۵۵۷۰ April 4, 1976
سیارک ۵۶۱۴ November 11, 1979
هیلدبراند ۵۶۶۱ August 14, 1977
شوچنکو ۵۷۰۷ April 2, 1976
سیارک ۵۷۱۴ August 14, 1982
سیارک ۵۷۹۴ September 24, 1976
سیارک ۵۸۳۹ September 21, 1974
سیارک ۵۸۵۹ March 23, 1979
سیارک ۵۸۸۷ September 24, 1976
میکیوویچ ۵۸۸۹ March 31, 1979
سیارک ۵۹۳۱ April 1, 1976
پروتکف ۵۹۳۲ April 1, 1976
سیارک ۵۹۳۳ August 26, 1976
اوستانکینو ۵۹۳۵ March 13, 1977
سیارک ۵۹۳۶ March 29, 1979
سیارک ۵۹۸۸ April 1, 1976
سیارک ۵۹۸۹ August 26, 1976
سیارک ۵۹۹۰ March 9, 1977
سیارک ۵۹۹۱ April 25, 1979
سیارک ۶۰۷۵ April 1, 1976
سیارک ۶۱۶۴ September 9, 1977
سیارک ۶۱۶۵ August 8, 1978
سیارک ۶۱۶۷ August 27, 1979
سیارک ۶۲۱۹ August 8, 1978
سیارک ۶۲۳۲[1] September 19, 1985
سیارک ۶۲۶۲ September 1, 1978
سیارک ۶۳۵۶ August 26, 1976
گلوشکو ۶۳۵۷ September 24, 1976
سیارک ۶۳۵۸ January 13, 1977
سیارک ۶۳۵۹ January 13, 1977
سیارک ۶۴۶۷ October 14, 1979
سیارک ۶۵۳۶ July 14, 1977
فهرست سیارک‌ها (۶۰۰۱ - ۷۰۰۱) August 19, 1979
سیارک ۶۵۷۴ August 26, 1976
سیارک ۶۵۷۵ August 8, 1978
سیارک ۶۵۷۶ September 5, 1978
سیارک ۶۵۸۹[1] September 19, 1985
سیارک ۶۶۲۲ September 5, 1978
سیارک ۶۶۸۳ April 1, 1976
سیارک ۶۶۸۴ August 19, 1977
سیارک ۶۶۸۵ August 31, 1978
سیارک ۶۷۵۳ September 14, 1974
سیارک ۶۸۱۱ August 26, 1976
سیارک ۶۸۴۵ May 2, 1976
سیارک ۷۰۰۲ July 26, 1971
سیارک ۷۰۰۳ September 25, 1976
سیارک ۷۰۰۸ August 23, 1985
سیارک ۷۰۴۶ August 20, 1977
سیارک ۷۰۷۳ September 11, 1972
سیارک ۷۰۷۴ September 10, 1977
سیارک ۷۰۷۵ September 24, 1979
سیارک ۷۱۰۶ August 8, 1978
سیارک ۷۱۰۸ September 2, 1981
سیارک ۷۲۱۶ August 21, 1977
سیارک ۷۲۷۱ September 22, 1979
سیارک ۷۳۱۹ September 24, 1976
سیارک ۷۳۲۲ September 22, 1979
سیارک ۷۳۲۳ September 22, 1979
سیارک ۷۳۷۳ August 27, 1979
فهرست سیارک‌ها (۷۰۰۱ - ۸۰۰۱) October 22, 1981
سیارک ۷۳۹۴ August 18, 1985
فهرست سیارک‌ها (۷۰۰۱ - ۸۰۰۱) August 8, 1978
سیارک ۷۴۵۲ August 31, 1978
سیارک ۷۴۵۳ September 5, 1978
سیارک ۷۵۰۹ March 9, 1977
سیارک ۷۶۲۸ August 19, 1977
سیارک ۷۶۲۹ August 19, 1977
سیارک ۷۷۲۵ September 11, 1972
سیارک ۷۷۲۷ March 8, 1975
سیارک ۷۷۲۹ August 24, 1977
فهرست سیارک‌ها (۷۰۰۱ - ۸۰۰۱) April 1, 1976
سیارک ۷۹۱۲ August 8, 1978
اولیانوفسک ۷۹۲۴[1] August 6, 1986
سیارک ۷۹۷۶ August 21, 1977
سیارک ۷۹۸۰ October 3, 1978
سیارک ۸۰۶۲ March 13, 1977
سیارک ۸۰۶۴ September 1, 1978
سیارک ۸۰۶۵ March 31, 1979
سیارک ۸۱۴۱ September 20, 1982
کالوگا ۸۱۵۰ August 24, 1985
کوتوف ۸۲۴۶ August 20, 1979
سیارک ۸۲۴۸ October 14, 1979
فهرست سیارک‌ها (۸۰۰۱ - ۹۰۰۱) March 13, 1977
سیارک ۸۳۲۲ September 5, 1978
سیارک ۸۳۳۹ September 15, 1985
سیارک ۸۴۴۶ September 28, 1973
سیارک ۸۴۴۹ March 13, 1977
سیارک ۸۴۵۰ August 19, 1977
سیارک ۸۴۵۱ September 11, 1977
سیارک ۸۴۷۰ September 17, 1982
سیارک ۸۴۷۵ August 13, 1985
سیارک ۸۶۰۹ August 22, 1977
سیارک ۸۶۳۵ August 13, 1985
سیارک ۸۷۸۱ April 1, 1976
سیارک ۸۷۸۳ March 13, 1977
سیارک ۸۷۸۵ September 5, 1978
سیارک ۸۸۰۵ October 22, 1981
سیارک ۸۸۰۶ October 22, 1981
سیارک ۸۹۸۳ March 13, 1977
سیارک ۸۹۸۴ August 22, 1977
تولا ۸۹۸۵[1] August 9, 1978
سیارک ۹۱۴۵ April 1, 1976
سیارک ۹۱۴۸ March 13, 1977
سیارک ۹۱۵۵ September 18, 1982
سیارک ۹۲۶۳ September 24, 1976
سیارک ۹۵۳۵ October 22, 1981
فهرست سیارک‌ها (۹۰۰۱ - ۱۰۰۰۱)[1] September 19, 1985
سیارک ۹۷۱۷ September 24, 1976
سیارک ۹۷۳۳ [1] September 19, 1985
سیارک ۹۹۱۵ September 8, 1977
سیارک ۹۹۱۶ October 3, 1978
سیارک ۹۹۳۲ August 23, 1985
فهرست سیارک‌ها (۹۰۰۱ - ۱۰۰۰۱)[1] September 19, 1985
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱) September 24, 1976
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱)[1] August 9, 1978
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱) August 31, 1978
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱)[2] September 3, 1978
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱) September 22, 1979
سیارک ۱۰۲۶۳ September 24, 1976
سیارک ۱۰۲۶۴ August 8, 1978
طوسی ۱۰۲۶۹ September 24, 1979
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱) September 25, 1976
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱) August 8, 1978
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱) August 31, 1978
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱) August 23, 1982
سیارک ۱۰۶۷۰ August 14, 1977
سیارک ۱۰۶۷۱ September 11, 1977
سیارک ۱۰۶۷۲ August 31, 1978
سیارک ۱۰۶۸۱ October 14, 1979
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱) August 23, 1985
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱) September 28, 1973
فهرست سیارک‌ها (۱۰۰۰۱ - ۱۱۰۰۱) September 14, 1974
فهرست سیارک‌ها (۱۱۰۰۱ - ۱۲۰۰۱) October 14, 1979
فهرست سیارک‌ها (۱۱۰۰۱ - ۱۲۰۰۱) October 22, 1981
فهرست سیارک‌ها (۱۱۰۰۱ - ۱۲۰۰۱) September 17, 1982
فهرست سیارک‌ها (۱۱۰۰۱ - ۱۲۰۰۱) October 3, 1978
سیارک ۱۱۲۶۴ October 16, 1979
فهرست سیارک‌ها (۱۱۰۰۱ - ۱۲۰۰۱) August 31, 1978
فهرست سیارک‌ها (۱۱۰۰۱ - ۱۲۰۰۱) January 2, 1973
فهرست سیارک‌ها (۱۱۰۰۱ - ۱۲۰۰۱) August 19, 1977
فهرست سیارک‌ها (۱۱۰۰۱ - ۱۲۰۰۱) August 19, 1977
فهرست سیارک‌ها (۱۱۰۰۱ - ۱۲۰۰۱) August 21, 1977
فهرست سیارک‌ها (۱۱۰۰۱ - ۱۲۰۰۱) September 1, 1978
سیارک ۱۲۱۸۵ September 24, 1976
سیارک ۱۲۱۸۷ September 11, 1977
سیارک ۱۲۱۸۹ September 5, 1978
سیارک ۱۲۶۷۰ September 22, 1979
سیارک ۱۲۶۷۴ September 7, 1980
سیارک ۱۲۹۷۵ September 28, 1973
سیارک ۱۲۹۷۶ August 26, 1976
سیارک ۱۳۰۰۵ September 18, 1982
سیارک ۱۳۰۰۹ August 13, 1985
سیارک ۱۳۴۸۰[1] August 9, 1978
سیارک ۱۳۴۸۲ April 25, 1979
سیارک ۱۳۹۰۶ August 20, 1977
سیارک ۱۳۹۲۲[1] September 19, 1985
آنتونوف ۱۴۳۱۷ August 8, 1978
سیارک ۱۴۳۲۲ December 22, 1978
فهرست سیارک‌ها (۱۴۰۰۱ - ۱۵۰۰۱) September 3, 1981
سیارک ۱۴۳۴۶ August 23, 1985
سیارک ۱۴۷۹۴ September 24, 1976
سیارک ۱۵۶۷۳ August 8, 1978
سیارک ۱۵۶۹۵ September 11, 1985
سیارک ۱۶۳۵۶ April 1, 1976
پلستسک ۱۶۳۵۸ December 20, 1976
سیارک ۱۶۴۰۷[1] September 19, 1985
سیارک ۱۷۳۵۴ March 13, 1977
سیارک ۱۷۳۵۶ August 9, 1978
سیارک ۱۸۳۰۱ August 27, 1979
سیارک ۱۹۰۸۱ September 22, 1973
سیارک ۱۹۰۸۲ August 26, 1976
سیارک ۱۹۰۹۶ October 14, 1979
سیارک ۱۹۹۱۵ September 14, 1974
دونباس ۱۹۹۱۶ August 26, 1976
فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۰۱ - ۲۱۰۰۱) August 19, 1977
فهرست سیارک‌ها (۲۲۰۰۱–۲۳۰۰۱) September ۱۱، ۱۹۷۲
سیارک ۲۲۲۵۴ October 3, 1978
سیارک ۲۳۴۰۶ August 23, 1977
درژاوین ۲۳۴۰۹ August 31, 1978
سیارک ۲۳۴۱۰ August 31, 1978
سیارک ۲۴۶۰۵ November 8, 1975
سیارک ۲۴۶۰۷ August 14, 1977
فهرست سیارک‌ها (۲۴۰۰۱ - ۲۵۰۰۱) September 18, 1977
سیارک ۲۴۶۴۷ August 23, 1985
یفپاتوریا ۲۴۶۴۸[1] September 19, 1985
سیارک ۲۴۶۴۹[1] September 19, 1985
سیارک ۲۶۰۷۵ August 8, 1978
بولشوی ۲۶۷۹۳ January 13, 1977
سیارک ۲۷۶۵۸ September 1, 1978
فهرست سیارک‌ها (۲۹۰۰۱–۳۰۰۰۱) September ۱، ۱۹۷۸
سیارک ۳۰۷۲۲ September 6, 1978
سیارک ۳۲۷۳۴ September 1, 1978
فهرست سیارک‌ها (۳۷۰۰۱–۳۸۰۰۱) September ۱۱، ۱۹۷۷
سیارک ۳۷۵۵۶[3] August 28, 1982
فهرست سیارک‌ها (۳۹۰۰۱–۴۰۰۰۱) October ۲۲، ۱۹۸۱
(48410) 1985 QJ5 August 23, 1985
فهرست سیارک‌ها (۵۲۰۰۱–۵۳۰۰۱) September ۵، ۱۹۷۸
(52263) 1985 QD6 August 24, 1985
فهرست سیارک‌ها (۶۹۰۰۱–۷۰۰۰۱) September ۱۸، ۱۹۸۲
(73638) 1975 VC9 November 8, 1975

1 همراه با L. I. Chernykh
2 همراه با L. G. Karachkina
3 همراه با برایان جی.مارسدن

منابع[ویرایش]