نخست‌زیستی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
زمان‌بندی زمین‌شناسی
 پیدازیستی (فانروزوئیک)   نوزیستی (سنوزوئیک)  کواترنری
نئوژن
پالئوژن
 میانه‌زیستی (مزوزوئیک)  کرتاسه
ژوراسیک
تریاس
 دیرینه‌زیستی (پالئوزوئیک)  پرمین
کربونیفر
دوونین
سیلورین
اردویسین
کامبرین
 نهان‌زیستی  (پرکامبرین) پیشین‌زیستی (پروتروزوئیک)
نخست‌زیستی (آرکئن)
پیشازیستی (هادئن)

آرکئن (به انگلیسی: Archean) یا نخست‌زیستی یکی از ابردوران‌های زمین‌شناسی است. سن قدیمی‌ترین سنگ‌های زمین را آغاز این ابردوران قرار داده‌اند. نخست‌زیستی از ۴۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیون سال پیش ادامه داشت. نخست‌زیستی یکی از زمان‌های پیش از کامبرین است که همگی با هم پرکامبرین (پیش از کامبرین) نامیده می‌شوند.

مهمترین رویدادهای ابردوران نخست‌زیستی تحولات زیستی بوده‌است. در بین مولکول‌های مختلف موجود در سطح زمین اولیه، احتمالاً مولکول‌های آلی کربن‌دار وجود داشته‌است. ولی فرایند پیشرفت از چنین مولکولی تا حتی ساده‌ترین موجود زنده باید به زمان بسیار طولانی نیاز داشته باشد.

اولین و مهم‌ترین ماده شیمیایی حیاتی ئیدرات کربن بوده‌است. باکتری‌های ابتدایی که احتمالاً اولین موجود زنده بوده‌اند که در حدود ۳٫۸ میلیارد سال پیش طی فرایند تخمیر ئیدرات کربن انرژی خود را بدست می‌آوردند. از مولکول‌های مهم آن زمان احتمالاً اسید آمینه‌ها بودند، که با ترکیب و اتصال آن‌ها مولکول‌های پیچیده مانند پروتئین که بیشتر مواد سازنده بافت موجودات زنده‌اند و فرایند شیمیایی نیاز به وجود آن‌ها دارند، به وجود آمده‌اند.

شاید مهم‌ترین مولکول آلی تولید شده کلروفیل باشد که باعث شد موجودات زنده ساده اولیه قادر به تأمین غذای خود شوند (تولیدکننده). اولین موجود زنده فتوسنتز‌کننده سیانوباکتری بودند، که به سیانوباکتری‌های امروزی مثل نوسترک شباهت داشتند.

در این دوران همچنان تحولات حیاتی ادامه یافته‌است. از تحولات حاصل در باکتری‌ها گروه‌هایی به وجود آمدند. برخی از این گروه‌ها که از جنس پروتئین بودند، که بیشتر آن‌ها فتوسنتز‌کننده بودند و احتمالاً شبیه جلبکهای امروزی بودند. برخی از این جلبک‌ها که تنفس‌کننده بودند، احتمالاً ظاهری شبیه پروتوزوآهای امروزی داشته‌اند. از تحولات این پروتوزوآها در طی ۱۵۰ میلیون سال، موجودات ساده پرسلولی به وجود آمدند. آن‌ها مجموعه‌ای از چند یاخته ساده بودند که کار و فرایند در آن‌ها متمایز شده بود. بیشتر این موجودات مانند مرجانهای امروزی بودند. از تحولات آن‌ها موجودات دریایی که دارای پوشش خارجی مثل صدف بودند به وجود آمد. بدین ترتیب زمینه تحولات شدید آبزی برای دوران بعد پی‌ریزی شد.

سنگ‌ها[ویرایش]

سنگ‌های رسوبی آرکئن غالباً از نوع تخریبی درشت دانه و سنگهای رسی تیره است. مواد سازنده این سنگ‌ها از تخریب سنگ‌های آذرین حاصل شده‌اند. موجودات زنده اولیه از نوع تک‌سلولی بوده‌اند. استروماتولیت‌ها از نمونه‌های فسیلی هستند که به تعداد نسبتاً زیاد در رسوبات پرکامبرین بر جای مانده‌اند. امروزه استروماتولیت‌ها در حاشیه دریاهای گرم دیده می‌شوند ولی تعداد آن‌ها نسبت به پرکامبرین بسیار کم است. امروزه استروماتولیتها را در استرالیا مشاهده می‌کنیم.

دوران‌ها[ویرایش]

ابردوران دوران دوره میلیون سال پیش
پیشین‌زیستی پیشین‌زیستی دیرینه سیدرین → پس از آن
نخست‌زیستی نو ۲۵۰۰ - ۲۸۰۰
میانه ۲۸۰۰ - ۳۲۰۰
دیرینه ۳۲۰۰ - ۳۶۰۰
سپیده‌دم ۳۶۰۰ - ۴۰۰۰
هادئن → پیش از آن

نخست‌زیستی دربرگیرنده دوران‌های زیر می‌باشد:

 • سپیده‌دم نخست‌زیستی (ائوآرکئن) (۴ – ۳٫۶ میلیارد سال پیش).
 • نخست‌زیستی دیرینه (پالئوآرکئن) (۳٫۶ –۳٫۲ میلیارد سال پیش).
 • نخست‌زیستی میانه (مزوآرکئن) (۳٫۲ – ۲٫۸ میلیارد سال پیش).
 • نخست‌زیستی نو (نئوآرکئن) (۲٫۸ – ۲٫۵ میلیارد سال پیش).

منابع[ویرایش]

 • اطلاعات عمومی ۲۰۰۰ پیام نوین. حیدری سید جمال. جلد اول.
Archean Eon
4000–2500 million years ago
Archean.png

Artist's impression of the Archean Eon.

-4500 —
-4000 —
-3500 —
-3000 —
-2500 —
-2000 —
-1500 —
-1000 —
-500 —
0 —

The Archean Eon ( /ɑːrˈkən/ ar-KEE-ən, also spelled Archaean or Archæan) is one of the four geologic eons of Earth history, occurring 4,000 to 2,500 million years ago (4 to 2.5 billion years ago). During the Archean, the Earth's crust had cooled enough to allow the formation of continents and life began its development.

Etymology and changes in classification

Archean (or Archaean) comes from the ancient Greek Αρχή (Arkhē), meaning "beginning, origin." It was first used in 1872, when it meant "of the earliest geological age."[1][2] Before the Hadean Eon was recognized, the Archean spanned Earth's early history from its formation about 4,540 million years ago (Ma) until 2,500 Ma.[citation needed]

Instead of being based on stratigraphy, the beginning and end of the Archean Eon are defined chronometrically. The eon's lower boundary or starting point of 4 Gya (4 billion years ago) is officially recognized by the International Commission on Stratigraphy.[3]

Geology

When the Archean began, the Earth's heat flow was nearly three times as high as it is today, and it was still twice the current level at the transition from the Archean to the Proterozoic (2,500 Ma). The extra heat was the result of a mix of remnant heat from planetary accretion, from the formation of the metallic core, and from the decay of radioactive elements.

Although a few mineral grains are known to be Hadean, the oldest rock formations exposed on the surface of the Earth are Archean. Archean rocks are found in Greenland, Siberia, the Canadian Shield, Montana and Wyoming (exposed parts of the Wyoming Craton), the Baltic Shield, the Rhodope Massif, Scotland, India, Brazil, western Australia, and southern Africa.[citation needed] Granitic rocks predominate throughout the crystalline remnants of the surviving Archean crust. Examples include great melt sheets and voluminous plutonic masses of granite, diorite, layered intrusions, anorthosites and monzonites known as sanukitoids. Archean rocks are often heavily metamorphized deep-water sediments, such as graywackes, mudstones, volcanic sediments, and banded iron formations. Volcanic activity was considerably higher than today, with numerous lava eruptions, including unusual types such as komatiite.[4] Carbonate rocks are rare, indicating that the oceans were more acidic due to dissolved carbon dioxide than during the Proterozoic.[5] Greenstone belts are typical Archean formations, consisting of alternating units of metamorphosed mafic igneous and sedimentary rocks, including Archean felsic volcanic rocks. The metamorphosed igneous rocks were derived from volcanic island arcs, while the metamorphosed sediments represent deep-sea sediments eroded from the neighboring island arcs and deposited in a forearc basin. Greenstone belts, being both types of metamorphosed rock, represent sutures between the protocontinents.[6]:302–03

The evolution of Earth's radiogenic heat flow over time

The Earth's continents started to form in the Archean, although details about their formation are still being debated, due to lack of extensive geological evidence. One hypothesis is that rocks that are now in India, western Australia, and southern Africa formed a continent called Ur as of 3,100 Ma.[7] A differing conflicting hypothesis is that rocks from western Australia and southern Africa were assembled in a continent called Vaalbara as far back as 3,600 Ma.[8] Although the first continents formed during this eon, rock of this age makes up only 7% of the present world's cratons; even allowing for erosion and destruction of past formations, evidence suggests that only 5–40% of the present area of continents formed during the Archean.[6]:301–02

By the end of the Archean around 2500 Ma (2.5 Gya), plate tectonic activity may have been similar to that of the modern Earth. There are well-preserved sedimentary basins, and evidence of volcanic arcs, intracontinental rifts, continent-continent collisions and widespread globe-spanning orogenic events suggesting the assembly and destruction of one and perhaps several supercontinents. Evidence from banded iron formations, chert beds, chemical sediments and pillow basalts demonstrates that liquid water was prevalent and deep oceanic basins already existed.

Environment

Artist's impression of the Archean Eon.

The Archean atmosphere is thought to have nearly lacked free oxygen. Astronomers think that the Sun had about 70–75 percent of the present luminosity, yet temperatures on Earth appear to have been near modern levels after only 500 Ma of Earth's formation (the faint young Sun paradox). The presence of liquid water is evidenced by certain highly deformed gneisses produced by metamorphism of sedimentary protoliths. The moderate temperatures may reflect the presence of greater amounts of greenhouse gases than later in the Earth's history.[9][10] Alternatively, Earth's albedo may have been lower at the time, due to less land area and cloud cover.[11]

Early life

The processes that gave rise to life on Earth are not completely understood, but there is substantial evidence that life came into existence either near the end of the Hadean Eon or early in the Archean Eon.

The earliest evidence for life on Earth are graphite of biogenic origin found in 3.7-billion-year-old metasedimentary rocks discovered in Western Greenland.[12]

The earliest identifiable fossils consist of stromatolites, which are microbial mats formed in shallow water by cyanobacteria. The earliest stromatolites are found in 3.48 billion-year-old sandstone discovered in Western Australia.[13][14] Stromatolites are found throughout the Archean[15] and become common late in the Archean.[6]:307 Cyanobacteria were instrumental in creating free oxygen in the atmosphere.[16]

Further evidence for early life is found in 3.47 billon-year-old baryte, in the Warrawoona Group of Western Australia. This mineral shows sulfur fractionation of as much as 21.1%,[17] which is evidence of sulfate-reducing bacteria that metabolize sulfur-32 more readily than sulfur-34.[18]

Evidence of life in the Late Hadean is more controversial. In 2015, biogenic carbon was detected in zircons dated to 4.1 billion years ago, but this evidence is preliminary and needs validation.[19][20]

Earth was very hostile to life before 4.2–4.3 Ga and the conclusion is that before the Archean Eon, life as we know it would have been challenged by these environmental conditions. While life could have arisen before the Archean, the conditions necessary to sustain life could not have occurred until the Archean Eon.[21]

Life in the Archean was limited to simple single-celled organisms (lacking nuclei), called Prokaryota. In addition to the domain Bacteria, microfossils of the domain Archaea have also been identified. There are no known eukaryotic fossils from the earliest Archean, though they might have evolved during the Archean without leaving any.[6]:306,323 Fossil steranes, indicative of eukaryotes, have been reported from Archean strata but were shown to derive from contamination with younger organic matter.[22] No fossil evidence has been discovered for ultramicroscopic intracellular replicators such as viruses.

Fossilized microbes from terrestrial microbial mats show that life was already established on land 3.22 billion years ago.[23]

See also

References

 1. ^ The name "Archean" was coined by American geologist James Dwight Dana (1813–1895):Dana JD (1872). "Green Mountain geology. On the quartzite". American Journal of Science and Arts. 3rd series. 3 (16): 250–257. From p. 253: The Pre-Cambrian eon had been believed to be without life (azoic); however, because fossils had been found in deposits that had been judged to belong to the Azoic age, "… I propose to use for the Azoic era and its rocks the general term Archæn (or Arche'an), from the Greek άρχαιος, pertaining to the beginning.* "
 2. ^ Harper, Douglas. "Archaean". Online Etymology Dictionary.
 3. ^ "International Chronostratigraphic Chart v.2013/01" (PDF). International Commission on Stratigraphy. January 2013. Retrieved 6 April 2013.
 4. ^ Dostal J (2008). "Igneous Rock Associations 10. Komatiites". Geoscience Canada. 35 (1).
 5. ^ Cooper JD, Miller RH, Patterson J (1986). A Trip Through Time: Principles of historical geology. Columbus: Merrill Publishing Company. p. 180. ISBN 978-0675201407.
 6. ^ a b c d Stanley SM (1999). Earth System History. New York: W.H. Freeman and Company. ISBN 978-0716728825.
 7. ^ Rogers JJ (1996). "A history of continents in the past three billion years". Journal of Geology. 104 (1): 91–107. Bibcode:1996JG....104...91R. doi:10.1086/629803. JSTOR 30068065.
 8. ^ Cheney ES (1996). "Sequence stratigraphy and plate tectonic significance of the Transvaal succession of southern Africa and its equivalent in Western Australia". Precambrian Research. 79 (1–2): 3–24. Bibcode:1996PreR...79....3C. doi:10.1016/0301-9268(95)00085-2.
 9. ^ Walker, James C.G. (June 1985). "Carbon dioxide on the early earth" (PDF). Origins of Life and Evolution of the Biosphere. 16 (2): 117–127. Bibcode:1985OrLi...16..117W. doi:10.1007/BF01809466. hdl:2027.42/43349. Retrieved 30 January 2010.
 10. ^ Pavlov AA, Kasting JF, Brown LL, Rages KA, Freedman R (May 2000). "Greenhouse warming by CH4 in the atmosphere of early Earth". Journal of Geophysical Research. 105 (E5): 11981–11990. Bibcode:2000JGR...10511981P. doi:10.1029/1999JE001134. PMID 11543544.
 11. ^ Rosing MT, Bird DK, Sleep NH, Bjerrum CJ (April 2010). "No climate paradox under the faint early Sun". Nature. 464 (7289): 744–747. Bibcode:2010Natur.464..744R. doi:10.1038/nature08955. PMID 20360739.
 12. ^ Ohtomo Y, Kakegawa T, Ishida A, Nagase T, Rosing MT (8 December 2013). "Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks". Nature Geoscience. 7 (1): 25–28. Bibcode:2014NatGe...7...25O. doi:10.1038/ngeo2025.
 13. ^ Borenstein, Seth (13 November 2013). "Oldest fossil found: Meet your microbial mom". AP News. Retrieved 15 November 2013.
 14. ^ Noffke N, Christian D, Wacey D, Hazen RM (December 2013). "Microbially induced sedimentary structures recording an ancient ecosystem in the ca. 3.48 billion-year-old Dresser Formation, Pilbara, Western Australia". Astrobiology. 13 (12): 1103–1124. Bibcode:2013AsBio..13.1103N. doi:10.1089/ast.2013.1030. PMC 3870916. PMID 24205812.
 15. ^ Garwood, Russell J. (2012). "Patterns In Palaeontology: The first 3 billion years of evolution". Palaeontology Online. 2 (11): 1–14. Retrieved 25 June 2015.
 16. ^ "Early life: Oxygen enters the atmosphere". BBC. Retrieved 20 September 2012.
 17. ^ Shen Y, Buick R, Canfield DE (March 2001). "Isotopic evidence for microbial sulphate reduction in the early Archaean era". Nature. 410 (6824): 77–81. Bibcode:2001Natur.410...77S. doi:10.1038/35065071. PMID 11242044.
 18. ^ Seal RR (2006). "Sulfur isotope geochemistry of sulfide minerals". Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 61 (1): 633–77. Bibcode:2006RvMG...61..633S. doi:10.2138/rmg.2006.61.12.
 19. ^ Borenstein S (19 October 2015). "Hints of life on what was thought to be desolate early Earth". Excite. Yonkers, NY: Mindspark Interactive Network. Associated Press. Retrieved 20 October 2015.
 20. ^ Bell EA, Boehnke P, Harrison TM, Mao WL (November 2015). "Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Early, published online before print ed.). 112 (47): 14518–14521. Bibcode:2015PNAS..11214518B. doi:10.1073/pnas.1517557112. PMC 4664351. PMID 26483481.
 21. ^ Nisbet, Euan (1980). "Archaeon stromatolites and the search for the earliest life". Nature. 284 (5755): 395–396. Bibcode:1980Natur.284..395N. doi:10.1038/284395a0.
 22. ^ French KL, Hallmann C, Hope JM, Schoon PL, Zumberge JA, Hoshino Y, Peters CA, George SC, Love GD, Brocks JJ, Buick R, Summons RE (May 2015). "Reappraisal of hydrocarbon biomarkers in Archean rocks". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 112 (19): 5915–5920. Bibcode:2015PNAS..112.5915F. doi:10.1073/pnas.1419563112. PMC 4434754. PMID 25918387.
 23. ^ Woo, Marcus (30 July 2018). "Oldest Evidence for life on land unearthed in South Africa". livescience.com.

External links