نامه دوم پطرس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

مخاطبان نامهٔ دوّم پِطرُس، شماری بسیار از مسیحیان اوّلیه را دربر می‌گیرد. هدف اصلی از نگارش، مقابله با معلّمان دروغین و نیز فساد اخلاقِ ناشی از تعالیم آنهاست. نویسنده چارهٔ این مشکلات را شناختی صحیح از خدا و خداوندْ عیسی مسیح می‌داند. این شناخت به‌واسطه کسانی به ما رسیده‌است که خودْ عیسی مسیح را دیده و تعالیم او را شنیده بودند. نویسنده همچنین به مقابله با تعلیمی برمیخیزد که بازگشت مسیح را در آینده انکار می‌کند. پِطرُس بیان می‌دارد که علت تأخیر در بازگشت مسیح آن است که خدا نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همه توبه کنند و نجات یابند.

تقسیم‌بندی کلّی[ویرایش]

۱ - مقدمه (۱:۱-۲) ۲ - اندرز در خصوص رشد در فضائل مسیحی (۱:۳-۱۱) ۳ - استدلال بر اصالت پیام پِطرُس (۱:۱۲-۲۱) ۴ - هشدار درباره معلّمان دروغین (فصل ۲) ۵ - قطعیت بازگشت مسیح (۳:۱-۱۶) ۶ - بخش پایانی (۳:۱۷-۱۸)

منابع[ویرایش]

وب‌سایت کلمه/ ترجمهٔ هزارهٔ نو

دوم پطرس

The Second Epistle of Peter, often referred to as Second Peter and written 2 Peter or in Roman numerals II Peter (especially in older references), is a book of the New Testament of the Bible, traditionally held to have been written by Saint Peter. Most critical biblical scholars have concluded Peter is not the author, considering the epistle pseudepigraphical.[1][2]

Composition

According to the Epistle itself, it was composed by the Apostle Peter, an eyewitness to Jesus' ministry. If 2 Peter 3:1 alludes to 1 Peter, the audience of the epistle is the various Churches in Asia Minor in general (cf. 1 Peter 1:1).

It criticizes "false teachers" who distort the authentic, apostolic tradition, and predicts judgment for them. 2 Peter explains that God is patient, and has not yet brought the Second Coming of Christ in order that more people will have the chance to reject evil and find salvation (3:3–9). It calls on Christians to wait patiently for the parousia and to study scripture.

The date of composition has proven to be very difficult to determine. Commentaries and reference books have placed 2 Peter in almost every decade from AD 60 to 160. Taken literally, it would have been written between 65–68 AD because Peter was martyred around 68 AD by Nero and also because Peter references his approaching death in 2 Peter 1:14 ("since I know that the putting off of my body will be soon, as our Lord Jesus Christ made clear to me").[3]

Two sides of the Papyrus Bodmer VIII. This Papyrus today is the oldest source to the Second Epistle of Peter

Most biblical scholars have concluded Peter is not the author, considering the epistle pseudepigraphical.[4][5] Reasons for this include its linguistic differences from 1 Peter, its apparent use of Jude, possible allusions to 2nd-century gnosticism, encouragement in the wake of a delayed parousia, and weak external support.[6]

The questions of authorship and date are closely related. For Petrine authorship to be authentic, it must have been written prior to Peter's death in c. AD 65–67. The letter refers to the Pauline epistles and so must post-date at least some of them, regardless of authorship, thus a date before 60 is improbable. Further, it goes as far to name the Pauline epistles as "scripture"—the only time a New Testament work refers to another New Testament work in this way—implying that it postdates them by some time.[7] Scholars consider the epistle to be written between c. AD 100–150[8] and so contend that it is pseudepigraphical.

Canonical acceptance

Acceptance of the letter into the canon did not occur without some difficulty; however, "nowhere did doubts about the letter's authorship take the form of definitive rejection."[9] The earliest record of doubts concerning the authorship of the letter were recorded by Origen (c. 185–254), though Origen mentioned no explanation for the doubts, nor did he give any indication concerning the extent or location. Donald Guthrie suggests that "It is fair to assume, therefore, that he saw no reason to treat these doubts as serious, and this would mean to imply that in his time the epistle was widely regarded as canonical."[9]

Origen, in another passage, has been interpreted as considering the letter to be Petrine in authorship.[10] Before Origen's time, the evidence is inconclusive;[11] there is a lack of definite early quotations from the letter in the writings of the Apostolic Fathers, though possible use or influence has been located in the works of Clement of Alexandria (d. c. 211), Theophilius (d. c. 183), Aristides (d. c. 134), Polycarp (d. 155), and Justin (d. 165).[12]

Eusebius (c. 275–339) professed his own doubts (see also Antilegomena), and is the earliest direct testimony of such, though he stated that the majority supported the text, and by the time of Jerome (c. 346–420) it had been mostly accepted as canonical.[13]

The Peshitta, the standard version of the Bible for churches in the Syriac tradition, does not contain the Second Epistle of Peter and thus rejects its canonical status.[14]

Content

In both content and style this letter is very different from 1 Peter. The epistle presciently declares that it is written shortly before the apostle's death (1:14). Arguments have been made both for and against this being part of the original text, but this debate largely is centered on the acceptance or rejection of supernatural intervention in the life of the writer.[15]

The epistle contains eleven references to the Old Testament. In 3:15, 16 a reference is made to one of Paul's epistles, which some have identified as 1 Thessalonians 4:13–5:11.

The book also shares a number of passages with the Epistle of Jude, 1:5 with Jude 3; 1:12 with Jude 5; 2:1 with Jude 4; 2:4 with Jude 6; 2:5 with Jude 5; 2:6 with Jude 7; 2:10–11 with Jude 8–9; 2:12 with Jude 10; 2:13–17 with Jude 11–13; 2:18 with Jude 16; 3:2f with Jude 17f; 3:3 with Jude 18; 3:14 with Jude 24; and 3:18 with Jude 25.[16] Because the Epistle of Jude is much shorter than 2 Peter, and due to various stylistic details, the scholarly consensus is that Jude was the source for the similar passages of 2 Peter.[16][17]

Tartarus is mentioned in 2 Peter 2:4 as devoted to the holding of certain fallen angels. It is elaborated on in Jude 6. Jude 6 however, is a clear reference to the Book of Enoch. Bauckham suggests that 2 Peter 2:4 is partially dependent on Jude 6 but is independently drawing on paraenetic tradition that also lies behind Jude 5–7. The paraenetic traditions are in Sirach 16:7–10, Damascus Document 2:17–3:12, 3 Maccabees 2:4–7, Testament of Naphtali 3:4–5 and Mishna Sanhedrin 10:3.[18]

Outline

The letter is usually outlined as follows:[citation needed]

 • Address (2 Peter 1:1–2)
 • Exhortation to Christian Virtue (2 Peter 1:3–21)
 • Condemnation of the False Teachers (2 Peter 2:1–22)
 • The Delay of the Second Coming (2 Peter 3:1–16)
 • Final Exhortation and Doxology (2 Peter 3:17–18)

See also

Notes

 1. ^ Brown, Raymond E., Introduction to the New Testament, Anchor Bible, 1997, ISBN 0-385-24767-2. p. 767 "the pseudonymity of II Pet is more certain than that of any other NT work."
 2. ^ Erhman, Bart (2005). Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why. Harper Collins. p. 31. ISBN 978-0-06-182514-9. Evidence comes in the final book of the New Testament to be written, 2 Peter, a book that most critical scholars believe was not actually written by Peter but by one of his followers, pseudonymously.
 3. ^ Bauckham, RJ (1983), Word Bible Commentary, Vol. 50, Jude-2 Peter, Waco
 4. ^ Brown, Raymond E., Introduction to the New Testament, Anchor Bible, 1997, ISBN 0-385-24767-2. p. 767 "the pseudonymity of II Pet is more certain than that of any other NT work."
 5. ^ Erhman, Bart (2005). Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why. Harper Collins. p. 31. ISBN 978-0-06-182514-9. Evidence comes in the final book of the New Testament to be written, 2 Peter, a book that most critical scholars believe was not actually written by Peter but by one of his followers, pseudonymously.
 6. ^ Grant, Robert M. A Historical Introduction To The New Testament, chap. 14 Archived 2010-06-21 at the Wayback Machine.
 7. ^ Dale Martin 2009 (lecture). "24. Apocalyptic and Accommodation" on YouTube. Yale University. Accessed July 22, 2013. Lecture 24 (transcript)
 8. ^ Chester, A & Martin, RP, (1994), The Theology of the letters of James, Peter & Jude, CUP, p. 144
 9. ^ a b Donald Guthrie, Introduction to the New Testament 4th ed. (Leicester: Apollos, 1990), p. 806.
 10. ^ M. R. James, "The Second Epistle General of St. Peter and the General Epistle of St. Jude", in, Cambridge Greek Testament (1912), p. xix; cf. Origen, Homily in Josh. 7.1.
 11. ^ Donald Guthrie, Introduction to the New Testament 4th ed. (Leicester: Apollos, 1990), p. 807.
 12. ^ C. Bigg, "The Epistle of St Peter and Jude", in International Critical Commentary (1901), pp. 202–205; R. E. Picirilli, "Allusions to 2 Peter in the Apostolic Fathers", in Journal for the Study of the New Testament 33 (1988), pp. 57–83; J. W. C. Wand, The General Epistles of St. Peter and St. Jude (1934), p. 141.
 13. ^ Donald Guthrie, Introduction to the New Testament 4th ed. (Leicester: Apollos, 1990), pp. 808–809, though the exception of the Syrian canon is noted, with acceptance occurring sometime before 509; cf. Jerome, De Viris Illustribus chapter 1.
 14. ^ ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܟܬܒܐ ܕܕܝܬܩܐ ܥܛܝܼܩܬܐ ܘ ܚ̇ܕܬܐ. [London]: United Bible Societies. 1979. pp. Table of Contents. OCLC 38847449.
 15. ^ Davids, Peter H. (2016). The Letters of 2 Peter and Jude. Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 126.
 16. ^ a b T. Callan, "Use of the Letter of Jude by the Second Letter of Peter", Biblica 85 (2004), pp. 42–64.
 17. ^ The Westminster dictionary of New Testament and early Christian literature, David Edward Aune, p. 256
 18. ^ Christian-Jewish Relations Through the Centuries By Stanley E. Porter, Brook W. R. Pearson

References

External links

Online translations of the epistle

Other

Second Epistle of Peter
Preceded by
First Peter
New Testament
Books of the Bible
Succeeded by
First John