پرش به محتوا

ناحیه‌های ازبکستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ازبکستان دارای ۱۶۰ ناحیه است که فهرست آنها در زیر آمده‌است. (نواحی ذیل نام ولایات قرار گرفته اند.)ناحیه‌های ازبکستان

ناحیه‌های منطقه خودمختار قره‌قالپاقستان
نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه آمودریا مانغیت
۲ ناحیه بیرونی بیرونی
۳ ناحیه چیمبای چیمبای
۴ ناحیه الیک قالا بستان
۵ ناحیه کئگئیلی * کئگئیلی
۶ ناحیه مویناق مویناق
۷ ناحیه نوکوس اوقمانگیت
۸ ناحیه قانلیکول قانلیکول
۹ ناحیه قونغیرات قونغیرات
۱۰ ناحیه قره اوزاک قره اوزاک
۱۱ ناحیه شومانای شومنی
۱۲ ناحیه اکوپیر اکوپیر
۱۳ ناحیه تورتکول تورت‌کول
۱۴ ناحیه خوجایلی خوجایلی

* ناحیه کئگئیلی در سال ۲۰۰۴ با ادغام ناحیه سابق (قسمت شمالی ناحیه ۵ روی نقشه) و کئگئیلی سابق (قسمت جنوب شرقی ناحیه ۵) ایجاد شد. این ادغام با قطعنامه 598-II بایگانی‌شده در ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine مجلس اولی جمهوری جمهوری ازبکستان (۱۱ فوریه ۲۰۰۴) و قطعنامه ۲۲۵ کابینه وزیران جمهوری ازبکستان (۱۱ مه ۲۰۰۴) انجام شد، که ناحیه بوزاتائو را منسوخ و ناحیه کئگئیلی بزرگتر را ایجاد کرد. پیش از آن تاریخ، ۱۵ ناحیه در قره‌قالپاقستان وجود داشت. کابینه وزیران جمهوری قره‌قالپاقستان[پیوند مرده] و قره‌قالپاقستان در سایت gov.uz را ببینید.

ناحیه‌های ولایت خوارزم
کلید نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه باغات باغات
۲ ناحیه گورلن گورلن
۳ ناحیه خانقه زونقا
۴ ناحیه هزاراسپ هزاراسپ
۵ ناحیه خیوه خیوه
۶ ناحیه قوش کؤپیر قوش کؤپیر
۷ ناحیه شاوات شاوات
۸ ناحیه اورگنج قراول
۹ ناحیه ینگی ارق ینگی ارق
۱۰ ناحیه ینگی بازار ینگی بازار
ناحیه‌های ولایت نوایی
کلید نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه کانیمخ کانمیخ
۲ ناحیه کرمنه کرمنه
۳ ناحیه قزل‌تپه قزل‌تپه
۴ ناحیه خطیرچی ینگی رباط
۵ ناحیه نوبهار بئش رباط
۶ ناحیه نورآتا نورآتا
۷ ناحیه تامدی تامدی‌بولاق
۸ ناحیه اوچ‌قدوق اوچ‌قدوق
ناحیه‌های ولایت بخارا
کلید نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه آلات آلات
۲ ناحیه بخارا قلعه‌آسیا
۳ ناحیه غجدوان غجدوان
۴ ناحیه جاندار جاندار
۵ ناحیه کاگان کاگان
۶ ناحیه قره‌کول قره‌کول
۷ ناحیه قراول بازار قراول بازار
۸ ناحیه پیشکوه ینگی بازار
۹ ناحیه رامیتن رامیتن
۱۰ ناحیه شافیرکان شافیرکان
۱۱ ناحیه وابکنت وابکنت
ناحیه‌های ولایت سمرقند
نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه بلنغور بلنغور
۲ ناحیه اشتیخان اشتیخان
۳ ناحیه جامبای جامبای
۴ ناحیه کته‌قورغان پنج‌شنبه
۵ ناحیه قوش‌رباط قوش‌رباط
۶ ناحیه نرپی آق‌تاش
۷ ناحیه نورآباد نورآباد
۸ ناحیه آق‌دریا لایش
۹ ناحیه پخته‌چی ضیاءالدین
۱۰ ناحیه پای‌اریق پای‌اریق
۱۱ ناحیه پست‌درغام جمعه
۱۲ ناحیه سمرقند گل‌آباد
۱۳ ناحیه تایلاق تایلاق
۱۴ ناحیه اورگوت اورگوت
ناحیه‌های ولایت کشک‌دریا
نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه چیراقچی چیراقچی
۲ ناحیه دهقان‌آباد قره‌شینه
۳ ناحیه گذار گذار
۴ ناحیه کاماشی کاماشی
۵ ناحیه کارشی بئشکند
۶ ناحیه کاسان کاسان
۷ ناحیه کاسبی مغلان
۸ ناحیه کتاب کتاب
۹ ناحیه میریشکار ینگی میریشکار
۱۰ ناحیه مبارک مبارک
۱۱ ناحیه نشان ینگی نشان
۱۲ ناحیه شهرسبز شهرسبز
۱۳ ناحیه یئککه‌باغ یئککه‌باغ
ناحیه‌های ولایت سرخان‌دریا
شماره نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه انگور انگور
۲ ناحیه بندخان بند خان
۳ ناحیه بایسون بایسون
۴ ناحیه ده‌نو ده‌نو
۵ ناحیه جرکورگان جرکورگان
۶ ناحیه قزیریق ساریق
۷ ناحیه قوم قورغان قوم قورغان
۸ ناحیه مزرباط خلق‌آباد
۹ ناحیه آلتین‌سای قورلوق
۱۰ ناحیه ساری‌آسیا ساری‌آسیا
۱۱ ناحیه شیرآباد شیرآباد
۱۲ ناحیه شورچی شورچی
۱۳ ناحیه ترمذ اوچ خیزیل
۱۴ ناحیه اوزون اوزون

ناحیه‌های بند خان و قزیریق در دسامبر ۲۰۱۰ ادغام شد. [۱]

ناحیه‌های ولایت جیزک
شماره نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه آرناسای غالبلار
۲ ناحیه باخمال اوسمت
۳ ناحیه دوستلیک دوستلیک
۴ ناحیه فاریش ینگی قشلاق
۵ ناحیه غله‌آرال غله‌آرال
۶ ناحیه جیزک اوچ تپه
۷ ناحیه میرزاچول قاقارین
۸ ناحیه پخته‌کار پَخته‌کار
۹ ناحیه ینگی‌آباد بلند چاغیر
۱۰ ناحیه زامین زامین
۱۱ ناحیه ظفرآباد ظفرآباد
۱۲ ناحیه ضرب‌دار ضرب‌دار
ناحیه‌های ولایت سیردریا
شماره نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه اقلتین ساردابا
۲ ناحیه بایاؤت بایاؤت
۳ ناحیه گلستان دهقان‌آباد
۴ ناحیه خواست خواست
۵ ناحیه میرزاآباد نوروز
۶ ناحیه سیحون‌آباد سیحون
۷ ناحیه ساردوبا پخته آباد
۸ ناحیه سیردریا سیردریا
ناحیه‌های ولایت تاشکند
نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه بیگ‌آباد ظفر
۲ ناحیه بستان‌لیق غزل‌کنت
۳ ناحیه بقعه بقعه
۴ ناحیه چناز چناز
۵ ناحیه قبری قبری
۶ ناحیه آهنگران آهنگران
۷ ناحیه آق قرغان آق قرغان
۸ ناحیه پرقند پرقند
۹ ناحیه پسقند پسقند
۱۰ ناحیه قوئی چرچیق دوست آباد
۱۱ ناحیه ارتا چیرچیق نورافشان
۱۲ ناحیه ینگی یال گل بهار
۱۳ ناحیه یوقاری چرچیق ینگی بازار
۱۴ ناحیه زنگیاتا کئلئس

ناحیه‌های تاشکند و زنگیتا در اوت سال ۲۰۱۰ ادغام شد [۲]

ناحیه‌های ولایت نمنگان
کلید نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه چارتاق چارتاق
۲ ناحیه چوست چوست
۳ ناحیه کاسانسای کاسانسای
۴ ناحیه مینگ بولاق جومه شوی
۵ ناحیه نمنگان تاش بولاق
۶ ناحیه نارین خاک کول آباد
۷ ناحیه پپ پپ
۸ ناحیه تؤره قورغان تؤره قرغان
۹ ناحیه اوچ‌قرغان اوچ‌قرغان
۱۰ ناحیه اویچی اویچی
۱۱ ناحیه ینگی قرغان ینگی قرغان
ناحیه‌های ولایت فرغانه
نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه التیارق التیارق
۲ ناحیه بغداد بغداد
۳ ناحیه بئش اریق بئش اریق
۴ ناحیه بوعبیده عبرت
۵ ناحیه دنغره دنغره
۶ ناحیه فرغانه وادل
۷ ناحیه فرقت نوبهار
۸ ناحیه قوش تپه لنگر
۹ ناحیه قوه قوه
۱۰ ناحیه رشتان رشتان
۱۱ ناحیه ساخ روان
۱۲ ناحیه تاشلاق تاشلاق
۱۳ ناحیه اوچ کوپرک اوچ کوپرک
۱۴ ناحیه ازبکستان یایپان
۱۵ ناحیه یازیاوان یازیاوان

نام ناحیه قوش بابوف در اوت ۲۰۱۰ به قوش تپه تغییر یافت.

ناحیه‌های ولایت اندیجان
نام ناحیه مرکز ناحیه
۱ ناحیه اندیجان کویگن یار
۲ ناحیه آساکا آساکا
۳ ناحیه بالقچی بالقچی
۴ ناحیه باز باز
۵ ناحیه بولاق باشی بولاق باشی
۶ ناحیه ایزباسکان پایتوق
۷ ناحیه جلا قودوق جلا قودوق
۸ ناحیه خواجه‌آباد خواجه‌آباد
۹ ناحیه قرغان‌تپه قرغان‌تپه
۱۰ ناحیه مرحمت مرحمت
۱۱ ناحیه اولتینکل اولتینکل
۱۲ ناحیه پخته‌آباد پخته‌آباد
۱۳ ناحیه شهرخان شهرخان
۱۴ ناحیه اولوغ نار اقولتین

منبع: بخش اداری - سرزمینی جمهوری ازبکستان، نقشه، کمیته دولتی منابع زمین، ژئودزی، نقشه‌برداری و کاداستر دولتی، تاشکند، ۲۰۰۷.

شهر تاشکند

[ویرایش]
ناحیه‌های تاشکند
شماره ناحیه جمعیت مساحت تراکم جمعیت نقشه
۱ بخت میر ۲۷۵۰۰ ۲۰٫۵ ۱٬۳۴۱
۲ چلنزار ۲۱۷٬۰۰۰ ۳۰٫۰ ۷٬۲۳۳
۳ یاشن آباد ۲۰۴٬۸۰۰ ۳۳٫۷ ۶٬۰۷۷
۴ میرآباد ۱۲۲٫۷۰۰ ۱۷٫۱ ۷۱۷۵
۵ میرزا الغ‌بیگ ۲۴۵۲۰۰ ۳۱٫۹ ۷٬۶۸۷
۶ سرگلی ۱۴۹٬۰۰۰ ۵۶٫۰ ۲۶۶۱
۷ شیخان تاهور ۲۸۵٬۸۰۰ ۲۷٫۲ ۱۰٬۵۰۷
۸ آلمازار ۳۰۵٬۴۰۰ ۳۴٫۵ ۸٬۸۵۲
۹ یوچتپا ۲۳۷٬۰۰۰ ۲۸٫۲ ۸۴۰۴
۱۰ یاقاسرای ۱۱۵۲۰۰ ۱۴٫۶ ۷٬۸۹۰
۱۱ یونس آباد ۲۹۶٬۷۰۰ ۴۱٫۱ ۷٬۲۱۹

منابع

[ویرایش]
  • ویکی‌پدیای انگلیسی.