شهرستان‌های ازبکستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از ناحیه‌های ازبکستان)

ازبکستان دارای ۱۶۰ شهرستان است که فهرست آنها در زیر آمده‌است. (نواحی ذیل نام ولایات قرار گرفته اند.)شهرستان‌های ازبکستان

قره‌قالپاقستان[ویرایش]

شهرستان‌های منطقه خودمختار قره‌قالپاقستان
نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان آمودریا مانغیت
۲ شهرستان بیرونی بیرونی
۳ شهرستان چیمبای چیمبای
۴ شهرستان الیک قالا بستان
۵ شهرستان کئگئیلی * کئگئیلی
۶ شهرستان مویناق مویناق
۷ شهرستان نوکوس اوقمانگیت
۸ شهرستان قانلیکول قانلیکول
۹ شهرستان قونغیرات قونغیرات
۱۰ شهرستان قره اوزاک قره اوزاک
۱۱ شهرستان شومانای شومنی
۱۲ شهرستان اکوپیر اکوپیر
۱۳ شهرستان تورتکول تورت‌کول
۱۴ شهرستان خوجایلی خوجایلی

* شهرستان کئگئیلی در سال ۲۰۰۴ با ادغام شهرستان سابق (قسمت شمالی شهرستان ۵ روی نقشه) و کئگئیلی سابق (قسمت جنوب شرقی شهرستان ۵) ایجاد شد. این ادغام با قطعنامه 598-II بایگانی‌شده در ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine مجلس اولی جمهوری جمهوری ازبکستان (۱۱ فوریه ۲۰۰۴) و قطعنامه ۲۲۵ کابینه وزیران جمهوری ازبکستان (۱۱ مه ۲۰۰۴) انجام شد، که شهرستان بوزاتائو را منسوخ و شهرستان کئگئیلی بزرگتر را ایجاد کرد. پیش از آن تاریخ، ۱۵ شهرستان در قره‌قالپاقستان وجود داشت. کابینه وزیران جمهوری قره‌قالپاقستان و قره‌قالپاقستان در سایت gov.uz را ببینید.

خوارزم[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت خوارزم
کلید نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان باغات باغات
۲ شهرستان گورلن گورلن
۳ شهرستان خانقه زونقا
۴ شهرستان هزاراسپ هزاراسپ
۵ شهرستان خیوه خیوه
۶ شهرستان قوش کؤپیر قوش کؤپیر
۷ شهرستان شاوات شاوات
۸ شهرستان اورگنج قراول
۹ شهرستان ینگی ارق ینگی ارق
۱۰ شهرستان ینگی بازار ینگی بازار

نوایی[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت نوایی
کلید نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان کانیمخ کانمیخ
۲ شهرستان نوایی کرمنه
۳ شهرستان قزل‌تپه قزل‌تپه
۴ شهرستان خاتیرچی ینگی رباط
۵ شهرستان نوبهار بئش رباط
۶ شهرستان نورآتا نورآتا
۷ شهرستان تامدی تامدی‌بولاق
۸ شهرستان اوچ‌قدوق اوچ‌قدوق

بخارا[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت بخارا
کلید نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان آلات آلات
۲ شهرستان بخارا قلعه‌آسیا
۳ شهرستان غجدوان غجدوان
۴ شهرستان جاندار جاندار
۵ شهرستان کاگان کاگان
۶ شهرستان قره‌کول قره‌کول
۷ شهرستان قراول بازار قراول بازار
۸ شهرستان پیشکوه ینگی بازار
۹ شهرستان رامیتان رامیتان
۱۰ شهرستان شافیرکان شافیرکان
۱۱ شهرستان وابکنت وابکنت

سمرقند[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت سمرقند
نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان بلنغور بلنغور
۲ شهرستان اشتیخان اشتیخان
۳ شهرستان جامبای جامبای
۴ شهرستان کته‌قورغان پنج‌شنبه
۵ شهرستان کاش‌رباط کاش‌رباط
۶ شهرستان نرپی آق‌تاش
۷ شهرستان نورآباد نورآباد
۸ شهرستان آق‌دریا لایش
۹ شهرستان پخته‌چی ضیاءالدین
۱۰ شهرستان پای‌آریق پای‌آریق
۱۱ شهرستان پست‌درگام جمعه
۱۲ شهرستان سمرقند گل‌آباد
۱۳ شهرستان تایلاق تایلاق
۱۴ شهرستان اورگوت اورگوت

کشک‌دریا[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت کشک‌دریا
نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان چیراقچی چیراقچی
۲ شهرستان دهقان‌آباد قره‌شینه
۳ شهرستان گذار گذار
۴ شهرستان کاماشی کاماشی
۵ شهرستان کارشی بئشکند
۶ شهرستان کاسان کاسان
۷ شهرستان کاسبی مغلان
۸ شهرستان کتاب کتاب
۹ شهرستان میریشکار ینگی میریشکار
۱۰ شهرستان مبارک مبارک
۱۱ شهرستان نشان ینگی نشان
۱۲ شهرستان شهرسبز شهرسبز
۱۳ شهرستان یئککه‌باغ یئککه‌باغ

سرخان‌دریا[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت سرخان‌دریا
شماره نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان انگور انگور
۲ شهرستان بندخان بند خان
۳ شهرستان بایسون بایسون
۴ شهرستان ده‌نو ده‌نو
۵ شهرستان جرکورگان جرکورگان
۶ شهرستان قزیریق ساریق
۷ شهرستان قوم قورغان قوم قورغان
۸ شهرستان مزرباط خلق‌آباد
۹ شهرستان آلتین‌سای قورلوق
۱۰ شهرستان ساری‌آسیا ساری‌آسیا
۱۱ شهرستان شیرآباد شیرآباد
۱۲ شهرستان شورچی شورچی
۱۳ شهرستان ترمذ اوچ خیزیل
۱۴ شهرستان اوزون اوزون

شهرستان‌های بند خان و قزیریق در دسامبر ۲۰۱۰ ادغام شد. [۱]

جیزک[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت جیزک
شماره نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان آرناسای غالبلار
۲ شهرستان باخمال اوسمت
۳ شهرستان دوستلیک دوستلیک
۴ شهرستان فاریش ینگی قشلاق
۵ شهرستان غله‌آرال غله‌آرال
۶ شهرستان جیزک اوچ تپه
۷ شهرستان میرزاچول قاقارین
۸ شهرستان پخته‌کار پَخته‌کار
۹ شهرستان ینگی‌آباد بلند چاغیر
۱۰ شهرستان زامین زامین
۱۱ شهرستان ظفرآباد ظفرآباد
۱۲ شهرستان ضرب‌دار ضرب‌دار

سیردریا[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت سیردریا
شماره نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان اقلتین ساردابا
۲ شهرستان بایاؤت بایاؤت
۳ شهرستان گلستان دهقان‌آباد
۴ شهرستان خواست خواست
۵ شهرستان میرزاآباد نوروز
۶ شهرستان سیحون‌آباد سیحون
۷ شهرستان ساردوبا پخته آباد
۸ شهرستان سیردریا سیردریا

تاشکند[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت تاشکند
نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان بیگ‌آباد ظفر
۲ شهرستان بستان‌لیق غزل‌کنت
۳ شهرستان بقعه بقعه
۴ شهرستان چناز چناز
۵ شهرستان قبری قبری
۶ شهرستان آهنگران آهنگران
۷ شهرستان آق قرغان آق قرغان
۸ شهرستان پرقند پرقند
۹ شهرستان پسقند پسقند
۱۰ شهرستان قوئی چرچیق دوست آباد
۱۱ شهرستان ارتا چیرچیق نورافشان
۱۲ شهرستان ینگی یال گل بهار
۱۳ شهرستان یوقاری چرچیق ینگی بازار
۱۴ شهرستان زنگیاتا کئلئس

شهرستان‌های تاشکند و زنگیتا در اوت سال ۲۰۱۰ ادغام شد [۲]

نمنگان[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت نمنگان
کلید نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان چارتاق چارتاق
۲ شهرستان چوست چوست
۳ شهرستان کاسانسای کاسانسای
۴ شهرستان مینگ بولاق جومه شوی
۵ شهرستان نمنگان تاش بولاق
۶ شهرستان نارین خاک کول آباد
۷ شهرستان پپ پپ
۸ شهرستان تؤره قورغان تؤره قرغان
۹ شهرستان اوچ‌قرغان اوچ‌قرغان
۱۰ شهرستان اویچی اویچی
۱۱ شهرستان ینگی قرغان ینگی قرغان

فرغانه[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت فرغانه
نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان التیارق التیارق
۲ شهرستان بغداد بغداد
۳ شهرستان بئش اریق بئش اریق
۴ شهرستان بوویدا عبرت
۵ شهرستان دنگارا دنگارا
۶ شهرستان فرغانه وادل
۷ شهرستان فرقت نوبهار
۸ شهرستان قوش تپه لنگر
۹ شهرستان قوه قوه
۱۰ شهرستان رشتان رشتان
۱۱ شهرستان ساخ روان
۱۲ شهرستان تاشلاق تاشلاق
۱۳ شهرستان اوچ کوپرک اوچ کوپرک
۱۴ شهرستان ازبکستان یایپان
۱۵ شهرستان یازیاوان یازیاوان

نام شهرستان قوش بابوف در اوت ۲۰۱۰ به قوش تپه تغییر یافت.

اندیجان[ویرایش]

شهرستان‌های ولایت اندیجان
نام شهرستان مرکز شهرستان
۱ شهرستان اندیجان کویگن یار
۲ شهرستان آساکا آساکا
۳ شهرستان بالقچی بالقچی
۴ شهرستان باز باز
۵ شهرستان بولاق باشی بولاق باشی
۶ شهرستان ایزباسکان پایتوق
۷ شهرستان جلا قودوق جلا قودوق
۸ شهرستان خواجه‌آباد خواجه‌آباد
۹ شهرستان قرغان‌تپه قرغان‌تپه
۱۰ شهرستان مرحمت مرحمت
۱۱ شهرستان اولتینکل اولتینکل
۱۲ شهرستان پخته‌آباد پخته‌آباد
۱۳ شهرستان شهرخان شهرخان
۱۴ شهرستان اولوغ نار اقولتین

منبع: بخش اداری - سرزمینی جمهوری ازبکستان، نقشه، کمیته دولتی منابع زمین، ژئودزی، نقشه‌برداری و کاداستر دولتی، تاشکند، ۲۰۰۷.

شهر تاشکند[ویرایش]

شهرستان‌های تاشکند
شماره شهرستان جمعیت مساحت تراکم جمعیت نقشه
۱ بخت میر ۲۷۵۰۰ ۲۰٫۵ ۱٬۳۴۱ Tashkent District 1 - Bektemir.png
۲ چلنزار ۲۱۷٬۰۰۰ ۳۰٫۰ ۷٬۲۳۳ Tashkent District 2 - Chilanzar.png
۳ یاشن آباد ۲۰۴٬۸۰۰ ۳۳٫۷ ۶٬۰۷۷ Tashkent District 3 - Hamza.png
۴ میرآباد ۱۲۲٫۷۰۰ ۱۷٫۱ ۷۱۷۵ Tashkent District 4 - Mirobod.png
۵ میرزا الغ‌بیگ ۲۴۵۲۰۰ ۳۱٫۹ ۷٬۶۸۷ Tashkent District 5 - Mirzo Ulugbek.png
۶ سرگلی ۱۴۹٬۰۰۰ ۵۶٫۰ ۲۶۶۱ Tashkent District 6 - Sergeli.png
۷ شیخان تاهور ۲۸۵٬۸۰۰ ۲۷٫۲ ۱۰٬۵۰۷ Tashkent District 7 - Shaykhontohur.png
۸ آلمازار ۳۰۵٬۴۰۰ ۳۴٫۵ ۸٬۸۵۲ Tashkent District 8 - Olmazar.png
۹ یوچتپا ۲۳۷٬۰۰۰ ۲۸٫۲ ۸۴۰۴ Tashkent District 9 - Uchtepa.png
۱۰ یاقاسرای ۱۱۵۲۰۰ ۱۴٫۶ ۷٬۸۹۰ Tashkent District 10 - Yakkasaray.png
۱۱ یونس آباد ۲۹۶٬۷۰۰ ۴۱٫۱ ۷٬۲۱۹ Tashkent District 11 - Yunusabad.png

منابع[ویرایش]

  • ویکی‌پدیای انگلیسی.