میدان مغناطیسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فارسیEnglish
خطوط میدان مغناطیسی با براده‌های آهن نشان داده شده‌اند. تراوایی زیادی که هریک از براده‌های آهن دارند موجب ایجاد میدان مغناطیسی بزرگ‌تری در انتهای هر براده شده‌است. این باعث می‌شود هریک از براده‌ها یکدیگر را جذب کنند که یک مجموعه ممتدی به وجود می‌آید که شکل «خط» به خود می‌گیرد. انتظار نمی‌رود که این «خط» ها همان خطوط میدان مغناطیسی آهنربا باشند زیرا میدان مغناطیسی براده‌ها مقداری در میدان آهنربا تأثیر می‌گذارد.

در الکترومغناطیس کلاسیک، میدان مغناطیسی، میدان به‌دست آمده از بار الکتریکی در حال حرکت می‌باشد. به سخن ساده‌تر، میدان مغناطیسی، حاصل تأثیر دو میدان الکتریکی (برای نمونه دو بار مثبت و منفی) بر روی هم است که به درست شدن یک میدان مغناطیسی می‌انجامد.

میدان مغناطیسی از تک بارها، سیم‌های حامل جریان، جهت‌گیری دوقطبی‌های مغناطیسی (آهنرباهای دایمی)، جریان سیال رسانا (میدان مغناطیسی زمین) ایجاد می‌شوند.

نقشه ساده‌ای از میدان مغناطیسی کره زمین که منبع میدان مغناطیسی زمین را به صورت یک آهنربا نشان می‌دهد. قطب شمال زمین در نزدیکی بالای تصویر و قطب جنوب نزدیک پایین آن است. توجه کنید که قطب جنوب آهنربا در اعماق داخل زمین در زیر قطب جنوب مغناطیسی آن است. میدان مغناطیسی زمین حاصل عبور جریان دائم الکتریکی در هسته مایع خارجی آن است

در الکترودینامیکِ نسبیتی، تفاوتی میان میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی وجود ندارد و میدان الکترومغناطیسی، اثر بار الکتریکی در اطراف آن تعریف می‌شود. چون حرکت، کاملاً نسبی در نظر گرفته می‌شود و نمی‌توان بین بار ثابت و بار متحرک تفاوتی قایل شد (متحرک بودن یا ثابت بودن برای بیننده‌های گوناگون تفاوت می‌کند). نیروی حاصل از این میدان را نیروی لورنتس می‌خوانند.

به دیگر سخن، میدان مغناطیسی میدانی است که توسط یک جسم مغناطیسی یا ذرات یا با تغییر میدان الکتریکی تولید شده‌است[۱] و توسط نیرویی که روی دیگر مواد مغناطیسی یا حرکت بار الکتریکی اعمال می‌شود شناسایی می‌شود. میدان مغناطیسی در هر نقطهٔ داده شده توسط هر دو پارامتر جهت و شدت (یا مقاومت) مشخص می‌شود که به عنوان یک میدان برداری شناخته می‌شود.[۱] اشیایی که خود میدان مغناطیسی تولید می‌کنند آهن‌ربا نامیده می‌شوند. آهن‌رباها توسط نیروها و گشتاورهایی که توسط میدان‌های مغناطیسی تولید می‌کنند بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. آهن‌ربا معمولاً خود را به سوی میدان مغناطیسی موضعی تراز می‌کند. قطب‌نماها از این اثر برای اندازه‌گیری جهت میدان مغناطیسی موضعی، تولید شده توسط زمین استفاده می‌کنند. ریاضیات پیچیده که میدان مغناطیسی یک چیز را نشان می‌دهد با به‌کارگیری خطوط میدان مغناطیسی نشان داده می‌شوند. این خطوط صرفاً یک مفهوم ریاضی است و به صورت فیزیکی وجود ندارد. با این حال، برخی پدیده‌های فیزیکی از قبیل تراز شدن براده‌های آهن در یک میدان مغناطیسی، به مانند خطوط در یک الگوی مشابه با خطوط فرضی میدان مغناطیسی از جسم را می‌سازد. جهت خطوط میدان مغناطیسی که تراز دل‌خواه برای برادهٔ آهنی که بر روی کاغذی که بر روی یک نوار آهن‌ربا قرار دارد، پاشیده شده‌است. نشان می‌دهد. ربایش متقابل قطب مخالف براده آهن به تشکیل خوشه‌های دراز از براده در امتداد خطوط میدان انجامیده‌است.

قاعده دست راست

جریان الکتریسیته و انتقال شار الکتریکی میدان مغناطیسی (مِگناتیک) می‌سازد. حتی میدان مغناطیسی از یک ماده مغناطیسی را می‌توان به عنوان مدل حرکت شار الکتریکی الگو گرفت.[۲] میدان مغناطیسی نیز بر روی حرکت شار الکتریکی نیرو وارد می‌کند. میدان‌های مغناطیسی در داخل و با توجه به مواد مغناطیسی می‌تواند کاملاً پیچیده باشد. میدان مغناطیسی با مواد دیگر اثر متقابلی دارد، بنابراین میدان مغناطیسی متقابلی با مواد دیگر ایجاد می‌کند. شرح میدان مغناطیسی در داخل آهن‌ربا شامل دو رشته جداگانه است که می‌تواند هر دو به نام میدان مغناطیسی، میدان مغناطیسی B و میدان مغناطیسی H نامیده شود. این‌ها توسط یک میدان سوم که توصیف حالت مغناطیسی مواد مغناطیسی در درون آن‌هاست، که مغناطیس‌کنندگی نامیده می‌شود تعریف می‌شود. انرژی نیازین برای ساخت میدان مغناطیسی می‌تواند زمانی که میدان از بین می‌رود اصلاح شود؛ و این انرژی می‌تواند، به عنوان «ذخیره شده» در میدان مغناطیسی در نظر گرفته شود. انرژی ذخیره شده در مواد مغناطیسی به مقادیر B و H بستگی دارد. میدان الکتریکی میدانی است که توسط شار الکتریکی ایجاد شده‌است و این میدان‌ها به‌طور تنگاتنگی به میدان‌های مغناطیسی مربوط می‌شوند؛ تغییر در میدان مغناطیسی میدان الکتریکی و تغییر در میدان الکتریکی میدان مغناطیسی تولید می‌کند. (رجوع کنید به الکترومغناطیس) ارتباط کامل بین میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی و جریان و شار که آن‌ها را ایجاد می‌کنند، توسط مجموعه‌ای از معادلات ماکسول توصیف می‌شوند. با در نظرگرفتن این ارتباط خاص، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی دو زمینه پیوسته از یک موضوع یکسان، به نام میدان الکترومغناطیسی هستند. یک میدان الکتریکی خالص، در یک چارچوب مرجع، به عنوان ترکیبی از هر دو میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی که در یک چارچوب مرجع حرکت می‌کند، دیده می‌شود. در فیزیک کوانتومی، میدان مغناطیسی خالص (و الکتریکی) را توسط اثرات ناشی از فوتون‌های مجازی می‌توان دریافت و در زبان مدل استاندارد، نیروی الکترومغناطیسی در تمام مظاهر توسط فوتون واقع می‌شود. در بیشتر موارد این شرح میکروسکوپی نیاز نمی‌باشد چرا که نظریهٔ کلاسیک ساده، قانع‌کننده است؛ تفاوت تحت میدان با انرژی پایین‌تر در بیشتر شرایط قابل چشم‌پوشی است.

جهت میدان مغناطیسی در نزدیکی قطب‌های آهنربا با قرار دادن قطب‌نما در نزدیک آن مشخص می‌شود. همان‌طور که دیده می‌شود میدان مغناطیسی به سمت قطب S آهنربا و به سمت خارج از قطب N آن است

میدان‌های مغناطیسی در جوامع کهن و نوین استفاده‌های بسیار داشته‌است. زمین میدان مغناطیسی خود را می‌سازد؛ که در جهت‌یابی ای که توسط قطب شمال قطب‌نما که به سمت قطب جنوب میدان مغناطیسی زمین منحرف شده‌است، بسیار حایز اهمیت است. از چرخش میدان مغناطیسی در موتور الکتریکی و ژنراتور بهره گرفته شده‌است که باعث تولید برق می‌شود. نیروهای مغناطیسی ارائه دهندهٔ اطلاعاتی در مورد حرکت شار از طریق اثر هال هستند. تداخل و درهم شدن میدان‌های مغناطیسی در دستگاه‌های الکتریک مانند ترانسفورماتورها در نظم حوزه‌های مغناطیسی مطالعه شده‌اند. مطالعه میدان مغناطیسی به عنوان یک موضوع جدا از آهن‌ربا در سده ۱۳ م. هنگامی که پترو پرگرینوس د ماریکور میدان مغناطیسی آهنربای کروی (گویی) را مطالعه کرد و انگاشت که زمین خود یک آهنربا است آغازید. تمایز مدرن میان میدان‌های B و H در سده ۱۹ کشف شد. رابطه میان میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در مجموعه‌ای از معادلات ماکسول در نیمه دوم سده ۱۹ میلادی کشف شد؛ و مفهوم الکترومغناطیس زاده شد. روندی که در پشت معادلات ماکسول بود در نیمه نخست سده ۲۰ آشکار شد، هنگامی که ارتباط ویژه آن‌ها نشان داده شد. شرح کاملی از الکترومغناطیس، الکترودینامیک کوانتومی یا QED نامیده می‌شود، که شامل مکانیک کوانتومی که در میانه‌های سده ۲۰ پی برده شده‌است.

B و H[ویرایش]

در میدان مغناطیسی برای دو میدان برداری مختلف استفاده می‌شود، که میدان‌های B و H نامیده می‌شوند توجه[۳] بسیاری از نام‌های جایگزین برای هر دو وجود دارد) نگاه کنید به جداول زیر) برای اجتناب از اشتباه، در این مقاله از میدان B و میدان H استفاده کرده‌است. در هر مورد که هر دوی آن‌ها استفاده شده‌اند از میدان مغناطیسی نام برده شده‌است.

Alternative names for B
name used by
magnetic flux density electrical engineers
magnetic induction applied mathematicians
electronics engineers
magnetic field physicists
Alternative names for H
name used by
magnetic field intensity electrical engineers
magnetic field strength electronics engineers
auxiliary magnetic field applied mathematicians
magnetizing field physicists

خارج از مواد، میدان‌های B و H غیرقابل تشخیص هستند. (آن‌ها تنها در واحدهای خود و مقدار، متفاوتند و در تغییرات زمانی و مکانی تفاوتی ندارند) تنها در داخل ماده‌ای که تفاوت مهم است. میدان B به جریان بستگی دارد (هم ماکروسکوپی وهم میکروسکوپی مانند حرکت الکترون به دور هسته آن). در حالی که میدان H به جریان‌های ماکروسکوپی و برداری که به پدیدهٔ شار مغناطیسی بسیار نزدیک است، بستگی دارد.

میدان B را می‌توان در بسیاری جهات مشابه، بر اساس اثرات آن بر روی محیط اطراف آن تعریف کرد. به عنوان مثال، یک ذره با بار الکتریکی q و حرکت در میدان B با سرعت v، نیرویی به نام F ایجاد می‌کند که نیروی لورنتس نامیده می‌شود. (پایین را ببینید) در واحد SI، نیروی لورنتس برابر است با: که در آن × بردار ضرب خارجی است. یک تعریف متناوب کاری از میدان B را می‌توان از لحاظ گشتاور دو قطبی مغناطیسی در میدان B ارائه داد:

برای دو قطبی مغناطیسی لحظه‌ای m (در آمپر متر مربع). میدان B در واحد SI تسلا و در واحد cgs گاوس نامیده می‌شود. (۱ تسلا = ۱۰۰۰۰ گاوس). در واحد SI تسلا برابر است با: (کولن × متر) / (نیوتن × ثانیه) همان‌طور که از قسمت مغناطیسی قانون نیروی لورنتس می‌توان دید: Fmag = (qv × B). H به عنوان اصلاحی برای B به علت میدان مغناطیسی تولید شده توسط مواد واسطه خواهد بود، به‌طوری‌که (در SI):

که در آن M مغناطیسی شدن ماده و μ0 نفوذپذیری مغناطیسی در فضای خالی است (یا پایداری مغناطیسی).[۱] میدان H با یکای آمپر بر متر در SI.(A/m) و اورستد (Oe) در cgs اندازه‌گیری می‌شود. در موادی که M متناسب با B است، رابطه بین B و H را می‌توان به فرم ساده‌تر نوشت: H = B/μ که در آن μ پارامتر وابسته به مواد به نام نفوذپذیری است. در فضای خالی، هیچ مغناطیسی وجود ندارد M به‌طوری‌که H = B/μ هر چند، برای بسیاری از مواد، هیچ رابطهٔ ساده‌ای بین B و M وجود ندارد به عنوان مثال، مواد فِرّومغناطیسی و ابررساناها خاصیت مغناطیسی شدنی دارند که یک تابع چند ارزشی از B مربوط به پسماند مغناطیسی است.

نیروی الکترومغناطیسی سیم حامل جریان[ویرایش]

اگر سیمی که حامل جریان الکتریکی است در یک میدان مغناطیسی قرار گیرد نیرویی بر این سیم وارد می‌شود. این نیرو با طول سیم (L) و چگالی شار مغناطیسی (B) رابطه مستقیم دارد. این رابطه به‌صورت: نشان داده می‌شود؛ بنابراین رابطه: اگر سیم در راستای میدان مغناطیسی قرار گیرد نیروی وارد بر آن صفر است زیرا α=۰° Sin 0°=۰ یا α=۱۸۰° Sin 180°=۰ در نتیجه ۰=F است. اگر سیم به صورت عمود قرار گیرد نیروی وارد بر آن حد اکثر است. اگر سیم شکل نامنظمی داشته باشد آن را به دو مؤلفهٔ (عمودی و افقی) تقسیم می‌کنیم و از مؤلفهٔ عمودی استفاده می‌کنیم. برای پیدا کردن جهت میدان بر اساس قاعده دست راست عمل می‌شود.

میدان مغناطیسی اطراف سیم راست[ویرایش]

اگر از سیم راستی، جریان عبور کند، اطراف آن سیم، میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود.

میدان مغناطیسی داخل پیچه مسطح حامل جریان[ویرایش]

میدان مغناطیسی داخل سیم لوله حامل جریان[ویرایش]

میدان مغناطیسی داخل سیم لوله به تعداد پیچش سیم در واحد متر دور هسته‌ای آهنی که قرار گرفتن آن موجب تقویت میدان که با B نشان می‌دهند خواهند شد، علاوه بر آن به جریان عبوری نیز بستگی دارد طوری‌که هرچه جریان بزرگتر باشد، میدان تولید شده بزرگتر خواهد بود، و علاوه بر آن‌ها به سطح تراوا الکترومغناطیسی نیز بستگی دارد.

برای محاسبه از فرمول زیر استفاده می‌شود.

B=μNI/L یا B=μnI

μ:قابلیت نفوذ یا تراوایی مغناطیسی خلاء ‌(4π×10^-4 Tm/A) (10 به توان منفی 4) N:تعداد دور حلقه I:جریان بر حسب (A آمپر) L:طول سیم لوله بر حسب (m متر) n:تعداد حلقه ها در واحد طول. n=N/L

میدان مغناطیسی و آهن‌ربای دائم[ویرایش]

آهنرباهای دائم اشیائی هستند که میدان‌های مغناطیسی مداوم خود را تولید می‌کنند. همه آهنرباهای دائم دو قطب شمال و جنوب دارند. آن‌ها از مواد فِرّومغناطیسی مانند آهن و نیکل که مغناطیسی شده‌اند ساخته شده‌اند.

شعاع‌های الکترون در یک دایره حرکت می‌کنند. نور نتیجه برانگیختگی اتم‌های گاز در لامپ است

متأسفانه مفهوم قطب‌های 'شار مغناطیسی' با دقت آنچه در داخل آهنربا اتفاق می‌افتد را منعکس نمی‌کند (نگاه کنید به فرو مغناطیسی شدن)؛ شار مغناطیسی وجود ندارد. به عنوان مثال، بر خلاف شار الکتریکی، آهن‌رباها نمی‌تواند قطب‌های جداگانه‌ای در شمال و جنوب قطب داشته باشند؛ همه آهنرباها جفت شمال و جنوب دارند. علاوه بر این، آهنربای کوچک داخل آهنربا بزرگتر در جهت مخالف به آنچه از میدان H انتظار می‌رود پیچیده می‌شود. شرح فیزیکی صحیح تر مغناطیسی شدن شامل حلقه‌های اتمی جریان که در سراسر آهنربا توزیع شده‌است، می‌باشد.[۴] در این مدل، یک آهنربا از بسیاری از آهنرباهای کوچک، به نام دو قطبی مغناطیسی که هر کدام یک جفت قطب شمال و جنوب مربوط به جریان الکتریکی دارند، تشکیل شده‌است. هنگامی که در ترکیب آن‌ها به صورت یک آهنربا که قدرت مغناطیسی دارد m. که برای راحتی محاسبات ریاضی است، همچنین با توجه به جهت متناظر با جهت‌گیری‌های میدان مغناطیسی آن را تعریف می‌کنند. برای آهنرباهای ساده، m در جهت خط از جنوب تا قطب شمال آهن‌ربا کشیده شده‌است. نیروی گرانش بین دو آهنربا کاملاً پیچیده و وابسته به قدرت و جهت‌گیری هر دو آهنربا و وابسته به مسافت و و جهت آهنرباهای متصل به یکدیگر. است. نیرو حساس به چرخش از آهن‌ربا به علت گشتاور مغناطیسی است. نیروی هر آهنربا در هر لحظه بستگی به خود آهنربا و میدان مغناطیسی B[۳] از سوی دیگر، دارد. میدان B یک آهنربا ی کوچک بسیار پیچیده‌تر است. در ریاضیات، نیرو در یک آهنربای که یک مغناطیسی شدن لحظه‌ای m، مربوط به میدان مغناطیسی B دارد برابر است با:[۵]

که در آن شیب تغییرات مقدار m B. در هر واحد از فاصله و جهت است که افزایش حداکثر m.B را محصول است (نقطه معادله زیر را ایجاد می‌کند. ضرب داخلی:(m · B = mBcos(θکه در آن m و B نشان از اندازه بردارهای m و B است و θ زاویه بین آن‌ها است) این معادله صرفاً فقط برای آهنرباهای صفر اندازه معتبر است، اما اغلب می‌توان به عنوان تقریبی برای آهن‌رباهای نه چندان بزرگ استفاده کرد. نیروی مغناطیسی در آهنرباهای بزرگتر از تقسیم آن‌ها به مناطق کوچکتر با m مشخص و سپس جمعبندی نیروهای در هر یک از این مناطق تعیین می‌شود.

گشتاور در آهنربا مربوط به میدان B[ویرایش]

طرحواره‌ای از آهنربای چهار قطبی. چهار نوک ثابت قطب‌های آهنربا هستند که دو تای آن‌ها با قطب N و دو تا با قطب S مخالفت می‌کنند

گشتاور در آهنربا مربوط به میدان مغناطیسی خارجی می‌تواند با قرار دادن دو آهنربا در نزدیکی یکدیگر در حالی که یکی از آن‌ها شروع به چرخش می‌کنند مشاهده می‌شود. گشتاور مغناطیسی برای به کار انداختن موتورهای ساده الکتریکی استفاده می‌شود. در یک طرح موتور ساده، آهنربا بر روی یک شفت که آزادانه چرخش می‌کند ثابت شده‌است که تحت میدان مغناطیسی ردیفی از الکترومغناطیسی‌ها قرار دارد.. با سوئیچینگ مداوم جریان الکتریکی از هر کدام از آهنرباهای الکتریکی، با توجه به تغییر میدان مغناطیسی آن‌ها، مانند قطب شمال و جنوب کنار روتور، گشتاور حاصل به محور منتقل می‌شود. میدان مغناطیسی دوار را مشاهده کنید. گشتاور مغناطیسی τ تمایل دارد قطب مغناطیسی با خطوط میدان B در یک امتداد قرار دهد (تا زمانی که m در جهت قطب‌های مغناطیسی است می‌توان گفت m تمایل دارد با B در یک امتداد قرار بگیرد) به همین دلیل است سوزن مغناطیسی قطب‌نما به سمت قطب شمال زمین منحرف می‌شود. با این تعریف، جهت میدان محلی مغناطیسی زمین جهتی است که در آن قطب شمال قطب‌نما (یا هر آهنربایی) تمایل به آن نقطه دارد. به‌طور ریاضی وار، گشتاور τ آهنربای کوچک متناسب با هر دوی میدان B اعمال شده مغناطیسی شدن آهنربا m می‌باشد:

که در آن × نشان دهندهٔ بردار ضرب خارجی است. در نظر داشته باشید که این معادله شامل تمام اطلاعات کیفی شامل بالا می‌باشد. هیچ گشتاور مغناطیسی در صورتی که m در امتداد B قرار بگیرد، وجود ندارد (مفهوم ضرب خارجی) علاوه بر این، در تمامی جهت‌ها گشتاوری که آن‌ها را به جهت B متمایل می‌کند احساس می‌شود.

کاربرد در پژوهش‌ها[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

مبانی نظریه الکترومغناطیس، ریتس و میلفورد

آشنایی با حساب تنسوری و نسبیت، درک لاودن

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ Durney, Carl H. and Johnson, Curtis C. (1969). Introduction to modern electromagnetics. McGraw Hill Financial. ISBN 0-07-018388-0.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 2. Rao, Nannapaneni N. (1994). Elements of engineering electromagnetics (4th ed.). Prentice Hall. ISBN 0-13-948746-8. OCLC 221993786.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ Griffiths, David J. (1999). Introduction to Electrodynamics (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 0-13-805326-X. OCLC 40251748.
 4. Jackson, John D. (1999). Classical Electrodynamics (3rd ed.). Wiley. ISBN 0-471-30932-X. OCLC 224523909.
 5. Tipler, Paul (2004). Physics for Scientists and Engineers: Electricity, Magnetism, Light, and Elementary Modern Physics (5th ed.). W. H. Freeman. ISBN 0-7167-0810-8. OCLC 51095685.
 6. "Quantum gas temperature drops below absolute zero". Wired. 4 January 2013. Archived from the original on 24 January 2013. Retrieved 5 February 2013.
 7. "Quantum gas goes below absolute zero". Nature. 3 January 2013. Retrieved 5 February 2013.
 • Furlani, Edward P. (2001). Permanent Magnet and Electromechanical Devices: Materials, Analysis and Applications. Academic Press Series in Electromagnetism. ISBN 0-12-269951-3. OCLC 162129430.

The shape of the magnetic field produced by a horseshoe magnet is revealed by the orientation of iron filings sprinkled on a piece of paper above the magnet.

A magnetic field is a vector field that describes the magnetic influence on moving electric charges, electric currents,[1]: ch1 [2] and magnetic materials. A moving charge in a magnetic field experiences a force perpendicular to its own velocity and to the magnetic field.[1]: ch13 [3]: 278  A permanent magnet's magnetic field pulls on ferromagnetic materials such as iron, and attracts or repels other magnets. In addition, a magnetic field that varies with location will exert a force on a range of non-magnetic materials by affecting the motion of their outer atomic electrons. Magnetic fields surround magnetized materials, and are created by electric currents such as those used in electromagnets, and by electric fields varying in time. Since both strength and direction of a magnetic field may vary with location, it is described mathematically by a function assigning a vector to each point of space, called a vector field.

In electromagnetics, the term "magnetic field" is used for two distinct but closely related vector fields denoted by the symbols B and H. In the International System of Units, H, magnetic field strength, is measured in the SI base units of ampere per meter (A/m).[4]: 22  B, magnetic flux density, is measured in tesla (in SI base units: kilogram per second2 per ampere),[4]: 21  which is equivalent to newton per meter per ampere. H and B differ in how they account for magnetization. In a vacuum, the two fields are related through the vacuum permeability, ; but in a magnetized material, the terms differ by the material's magnetization at each point.

Magnetic fields are produced by moving electric charges and the intrinsic magnetic moments of elementary particles associated with a fundamental quantum property, their spin.[5][1]: ch1  Magnetic fields and electric fields are interrelated and are both components of the electromagnetic force, one of the four fundamental forces of nature.

Magnetic fields are used throughout modern technology, particularly in electrical engineering and electromechanics. Rotating magnetic fields are used in both electric motors and generators. The interaction of magnetic fields in electric devices such as transformers is conceptualized and investigated as magnetic circuits. Magnetic forces give information about the charge carriers in a material through the Hall effect. The Earth produces its own magnetic field, which shields the Earth's ozone layer from the solar wind and is important in navigation using a compass.

Description

The force on an electric charge depends on its location, speed, and direction; two vector fields are used to describe this force.[1]: ch1  The first is the electric field, which describes the force acting on a stationary charge and gives the component of the force that is independent of motion. The magnetic field, in contrast, describes the component of the force that is proportional to both the speed and direction of charged particles.[1]: ch13  The field is defined by the Lorentz force law and is, at each instant, perpendicular to both the motion of the charge and the force it experiences.

There are two different, but closely related vector fields which are both sometimes called the "magnetic field" written B and H.[note 1] While both the best names for these fields and exact interpretation of what these fields represent has been the subject of long running debate, there is wide agreement about how the underlying physics work.[6] Historically, the term "magnetic field" was reserved for H while using other terms for B, but many recent textbooks use the term "magnetic field" to describe B as well as or in place of H.[note 2] There are many alternative names for both (see sidebar).

The B-field

Finding the magnetic force
A charged particle that is moving with velocity v in a magnetic field B will feel a magnetic force F. Since the magnetic force always pulls sideways to the direction of motion, the particle moves in a circle.
Since these three vectors are related to each other by a cross product, the direction of this force can be found using the right hand rule.
Alternative names for B[7]
 • Magnetic flux density
 • Magnetic induction[8]
 • Magnetic field (ambiguous)

The magnetic field vector B at any point can be defined as the vector that, when used in the Lorentz force law, correctly predicts the force on a charged particle at that point:[9][10]: 204 

Lorentz force law (vector form, SI units)

Here F is the force on the particle, q is the particle's electric charge, v, is the particle's velocity, and × denotes the cross product. The direction of force on the charge can be determined by a mnemonic known as the right-hand rule (see the figure).[note 3] Using the right hand, pointing the thumb in the direction of the current, and the fingers in the direction of the magnetic field, the resulting force on the charge points outwards from the palm. The force on a negatively charged particle is in the opposite direction. If both the speed and the charge are reversed then the direction of the force remains the same. For that reason a magnetic field measurement (by itself) cannot distinguish whether there is a positive charge moving to the right or a negative charge moving to the left. (Both of these cases produce the same current.) On the other hand, a magnetic field combined with an electric field can distinguish between these, see Hall effect below.

The first term in the Lorentz equation is from the theory of electrostatics, and says that a particle of charge q in an electric field E experiences an electric force:

The second term is the magnetic force:[10]

Using the definition of the cross product, the magnetic force can also be written as a scalar equation:[9]: 357 

where Fmagnetic, v, and B are the scalar magnitude of their respective vectors, and θ is the angle between the velocity of the particle and the magnetic field. The vector B is defined as the vector field necessary to make the Lorentz force law correctly describe the motion of a charged particle. In other words,[9]: 173–4 

[T]he command, "Measure the direction and magnitude of the vector B at such and such a place," calls for the following operations: Take a particle of known charge q. Measure the force on q at rest, to determine E. Then measure the force on the particle when its velocity is v; repeat with v in some other direction. Now find a B that makes the Lorentz force law fit all these results—that is the magnetic field at the place in question.

The B field can also be defined by the torque on a magnetic dipole, m.[11]: 174 

Magnetic torque (vector form, SI units)

In SI units, B is measured in teslas (symbol: T).[note 4] In Gaussian-cgs units, B is measured in gauss (symbol: G). (The conversion is 1 T = 10000 G.[12][13]) One nanotesla is equivalent to 1 gamma (symbol: γ).[13]

The H-field

Alternative names for H[7]
 • Magnetic field intensity[8]
 • Magnetic field strength
 • Magnetic field
 • Magnetizing field

The magnetic H field is defined:[10]: 269 [11]: 192 [1]: ch36 

Definition of the H field (vector form, SI units)

Where is the vacuum permeability, and M is the magnetization vector. In a vacuum, B and H are proportional to each other. Inside a material they are different (see H and B inside and outside magnetic materials). The H-field is measured in amperes per metre (A/m) in SI units,[14] and in oersteds (Oe) in cgs units.[12][9]: 286

Measurement

An instrument used to measure the local magnetic field is known as a magnetometer. Important classes of magnetometers include using induction magnetometers (or search-coil magnetometers) which measure only varying magnetic fields, rotating coil magnetometers, Hall effect magnetometers, NMR magnetometers, SQUID magnetometers, and fluxgate magnetometers. The magnetic fields of distant astronomical objects are measured through their effects on local charged particles. For instance, electrons spiraling around a field line produce synchrotron radiation that is detectable in radio waves. The finest precision for a magnetic field measurement was attained by Gravity Probe B at 5 aT (5×10−18 T).[15]

Visualization

Visualizing magnetic fields
Left: the direction of magnetic field lines represented by iron filings sprinkled on paper placed above a bar magnet.
Right: compass needles point in the direction of the local magnetic field, towards a magnet's south pole and away from its north pole.

The field can be visualized by a set of magnetic field lines, that follow the direction of the field at each point. The lines can be constructed by measuring the strength and direction of the magnetic field at a large number of points (or at every point in space). Then, mark each location with an arrow (called a vector) pointing in the direction of the local magnetic field with its magnitude proportional to the strength of the magnetic field. Connecting these arrows then forms a set of magnetic field lines. The direction of the magnetic field at any point is parallel to the direction of nearby field lines, and the local density of field lines can be made proportional to its strength. Magnetic field lines are like streamlines in fluid flow, in that they represent a continuous distribution, and a different resolution would show more or fewer lines.

An advantage of using magnetic field lines as a representation is that many laws of magnetism (and electromagnetism) can be stated completely and concisely using simple concepts such as the "number" of field lines through a surface. These concepts can be quickly "translated" to their mathematical form. For example, the number of field lines through a given surface is the surface integral of the magnetic field.[9]: 237 

Various phenomena "display" magnetic field lines as though the field lines were physical phenomena. For example, iron filings placed in a magnetic field form lines that correspond to "field lines".[note 5] Magnetic field "lines" are also visually displayed in polar auroras, in which plasma particle dipole interactions create visible streaks of light that line up with the local direction of Earth's magnetic field.

Field lines can be used as a qualitative tool to visualize magnetic forces. In ferromagnetic substances like iron and in plasmas, magnetic forces can be understood by imagining that the field lines exert a tension, (like a rubber band) along their length, and a pressure perpendicular to their length on neighboring field lines. "Unlike" poles of magnets attract because they are linked by many field lines; "like" poles repel because their field lines do not meet, but run parallel, pushing on each other.

Magnetic field of permanent magnets

Permanent magnets are objects that produce their own persistent magnetic fields. They are made of ferromagnetic materials, such as iron and nickel, that have been magnetized, and they have both a north and a south pole.

The magnetic field of permanent magnets can be quite complicated, especially near the magnet. The magnetic field of a small[note 6] straight magnet is proportional to the magnet's strength (called its magnetic dipole moment m). The equations are non-trivial and also depend on the distance from the magnet and the orientation of the magnet. For simple magnets, m points in the direction of a line drawn from the south to the north pole of the magnet. Flipping a bar magnet is equivalent to rotating its m by 180 degrees.

The magnetic field of larger magnets can be obtained by modeling them as a collection of a large number of small magnets called dipoles each having their own m. The magnetic field produced by the magnet then is the net magnetic field of these dipoles; any net force on the magnet is a result of adding up the forces on the individual dipoles.

There were two simplified models for the nature of these dipoles. These two models produce two different magnetic fields, H and B. Outside a material, though, the two are identical (to a multiplicative constant) so that in many cases the distinction can be ignored. This is particularly true for magnetic fields, such as those due to electric currents, that are not generated by magnetic materials.

A realistic model of magnetism is more complicated than either of these models; neither model fully explains why materials are magnetic. The monopole model has no experimental support. Ampere's model explains some, but not all of a material's magnetic moment. Like Ampere's model predicts, the motion of electrons within an atom are connected to those electrons' orbital magnetic dipole moment, and these orbital moments do contribute to the magnetism seen at the macroscopic level. However, the motion of electrons is not classical, and the spin magnetic moment of electrons (which is not explained by either model) is also a significant contribution to the total moment of magnets.

Magnetic pole model

The magnetic pole model: two opposing poles, North (+) and South (−), separated by a distance d produce a H-field (lines).

Historically, early physics textbooks would model the force and torques between two magnets as due to magnetic poles repelling or attracting each other in the same manner as the Coulomb force between electric charges. At the microscopic level, this model contradicts the experimental evidence, and the pole model of magnetism is no longer the typical way to introduce the concept.[10]: 204  However, it is still sometimes used as a macroscopic model for ferromagnetism due to its mathematical simplicity.[16]

In this model, a magnetic H-field is produced by fictitious magnetic charges that are spread over the surface of each pole. These magnetic charges are in fact related to the magnetization field M. The H-field, therefore, is analogous to the electric field E, which starts at a positive electric charge and ends at a negative electric charge. Near the north pole, therefore, all H-field lines point away from the north pole (whether inside the magnet or out) while near the south pole all H-field lines point toward the south pole (whether inside the magnet or out). Too, a north pole feels a force in the direction of the H-field while the force on the south pole is opposite to the H-field.

In the magnetic pole model, the elementary magnetic dipole m is formed by two opposite magnetic poles of pole strength qm separated by a small distance vector d, such that m = qmd. The magnetic pole model predicts correctly the field H both inside and outside magnetic materials, in particular the fact that H is opposite to the magnetization field M inside a permanent magnet.

Since it is based on the fictitious idea of a magnetic charge density, the pole model has limitations. Magnetic poles cannot exist apart from each other as electric charges can, but always come in north–south pairs. If a magnetized object is divided in half, a new pole appears on the surface of each piece, so each has a pair of complementary poles. The magnetic pole model does not account for magnetism that is produced by electric currents, nor the inherent connection between angular momentum and magnetism.

The pole model usually treats magnetic charge as a mathematical abstraction, rather than a physical property of particles. However, a magnetic monopole is a hypothetical particle (or class of particles) that physically has only one magnetic pole (either a north pole or a south pole). In other words, it would possess a "magnetic charge" analogous to an electric charge. Magnetic field lines would start or end on magnetic monopoles, so if they exist, they would give exceptions to the rule that magnetic field lines neither start nor end. Some theories (such as Grand Unified Theories) have predicted the existence of magnetic monopoles, but so far, none have been observed.

Amperian loop model

The Amperian loop model
A current loop (ring) that goes into the page at the x and comes out at the dot produces a B-field (lines). As the radius of the current loop shrinks, the fields produced become identical to an abstract "magnetostatic dipole" (represented by an arrow pointing to the right).

In the model developed by Ampere, the elementary magnetic dipole that makes up all magnets is a sufficiently small Amperian loop of current I. The dipole moment of this loop is m = IA where A is the area of the loop.

These magnetic dipoles produce a magnetic B-field.

The magnetic field of a magnetic dipole is depicted in the figure. From outside, the ideal magnetic dipole is identical to that of an ideal electric dipole of the same strength. Unlike the electric dipole, a magnetic dipole is properly modeled as a current loop having a current I and an area a. Such a current loop has a magnetic moment of:

where the direction of m is perpendicular to the area of the loop and depends on the direction of the current using the right-hand rule. An ideal magnetic dipole is modeled as a real magnetic dipole whose area a has been reduced to zero and its current I increased to infinity such that the product m = Ia is finite. This model clarifies the connection between angular momentum and magnetic moment, which is the basis of the Einstein–de Haas effect rotation by magnetization and its inverse, the Barnett effect or magnetization by rotation.[17] Rotating the loop faster (in the same direction) increases the current and therefore the magnetic moment, for example.

Interactions with magnets

Force between magnets

Specifying the force between two small magnets is quite complicated because it depends on the strength and orientation of both magnets and their distance and direction relative to each other. The force is particularly sensitive to rotations of the magnets due to magnetic torque. The force on each magnet depends on its magnetic moment and the magnetic field[note 7] of the other.

To understand the force between magnets, it is useful to examine the magnetic pole model given above. In this model, the H-field of one magnet pushes and pulls on both poles of a second magnet. If this H-field is the same at both poles of the second magnet then there is no net force on that magnet since the force is opposite for opposite poles. If, however, the magnetic field of the first magnet is nonuniform (such as the H near one of its poles), each pole of the second magnet sees a different field and is subject to a different force. This difference in the two forces moves the magnet in the direction of increasing magnetic field and may also cause a net torque.

This is a specific example of a general rule that magnets are attracted (or repulsed depending on the orientation of the magnet) into regions of higher magnetic field. Any non-uniform magnetic field, whether caused by permanent magnets or electric currents, exerts a force on a small magnet in this way.

The details of the Amperian loop model are different and more complicated but yield the same result: that magnetic dipoles are attracted/repelled into regions of higher magnetic field. Mathematically, the force on a small magnet having a magnetic moment m due to a magnetic field B is:[18]: Eq. 11.42 

where the gradient is the change of the quantity m · B per unit distance and the direction is that of maximum increase of m · B. The dot product m · B = mBcos(θ), where m and B represent the magnitude of the m and B vectors and θ is the angle between them. If m is in the same direction as B then the dot product is positive and the gradient points "uphill" pulling the magnet into regions of higher B-field (more strictly larger m · B). This equation is strictly only valid for magnets of zero size, but is often a good approximation for not too large magnets. The magnetic force on larger magnets is determined by dividing them into smaller regions each having their own m then summing up the forces on each of these very small regions.

Magnetic torque on permanent magnets

If two like poles of two separate magnets are brought near each other, and one of the magnets is allowed to turn, it promptly rotates to align itself with the first. In this example, the magnetic field of the stationary magnet creates a magnetic torque on the magnet that is free to rotate. This magnetic torque τ tends to align a magnet's poles with the magnetic field lines. A compass, therefore, turns to align itself with Earth's magnetic field.

Torque on a dipole
In the pole model of a dipole, an H field (to right) causes equal but opposite forces on a N pole (+q) and a S pole (q) creating a torque.
Equivalently, a B field induces the same torque on a current loop with the same magnetic dipole moment.

In terms of the pole model, two equal and opposite magnetic charges experiencing the same H also experience equal and opposite forces. Since these equal and opposite forces are in different locations, this produces a torque proportional to the distance (perpendicular to the force) between them. With the definition of m as the pole strength times the distance between the poles, this leads to τ = μ0 m H sin θ, where μ0 is a constant called the vacuum permeability, measuring ×10−7 V·s/(A·m) and θ is the angle between H and m.

Mathematically, the torque τ on a small magnet is proportional both to the applied magnetic field and to the magnetic moment m of the magnet:

where × represents the vector cross product. This equation includes all of the qualitative information included above. There is no torque on a magnet if m is in the same direction as the magnetic field, since the cross product is zero for two vectors that are in the same direction. Further, all other orientations feel a torque that twists them toward the direction of magnetic field.

Interactions with electric currents

Currents of electric charges both generate a magnetic field and feel a force due to magnetic B-fields.

Magnetic field due to moving charges and electric currents

Right hand grip rule: a current flowing in the direction of the white arrow produces a magnetic field shown by the red arrows.

All moving charged particles produce magnetic fields. Moving point charges, such as electrons, produce complicated but well known magnetic fields that depend on the charge, velocity, and acceleration of the particles.[19]

Magnetic field lines form in concentric circles around a cylindrical current-carrying conductor, such as a length of wire. The direction of such a magnetic field can be determined by using the "right-hand grip rule" (see figure at right). The strength of the magnetic field decreases with distance from the wire. (For an infinite length wire the strength is inversely proportional to the distance.)

A Solenoid with electric current running through it behaves like a magnet.

Bending a current-carrying wire into a loop concentrates the magnetic field inside the loop while weakening it outside. Bending a wire into multiple closely spaced loops to form a coil or "solenoid" enhances this effect. A device so formed around an iron core may act as an electromagnet, generating a strong, well-controlled magnetic field. An infinitely long cylindrical electromagnet has a uniform magnetic field inside, and no magnetic field outside. A finite length electromagnet produces a magnetic field that looks similar to that produced by a uniform permanent magnet, with its strength and polarity determined by the current flowing through the coil.

The magnetic field generated by a steady current I (a constant flow of electric charges, in which charge neither accumulates nor is depleted at any point)[note 8] is described by the Biot–Savart law:[20]: 224 

where the integral sums over the wire length where vector d is the vector line element with direction in the same sense as the current I, μ0 is the magnetic constant, r is the distance between the location of d and the location where the magnetic field is calculated, and is a unit vector in the direction of r. For example, in the case of a sufficiently long, straight wire, this becomes:
where r = |r|. The direction is tangent to a circle perpendicular to the wire according to the right hand rule.[20]: 225 

A slightly more general[21][note 9] way of relating the current to the B-field is through Ampère's law:

where the line integral is over any arbitrary loop and is the current enclosed by that loop. Ampère's law is always valid for steady currents and can be used to calculate the B-field for certain highly symmetric situations such as an infinite wire or an infinite solenoid.

In a modified form that accounts for time varying electric fields, Ampère's law is one of four Maxwell's equations that describe electricity and magnetism.

Force on moving charges and current

Force on a charged particle

A charged particle moving in a B-field experiences a sideways force that is proportional to the strength of the magnetic field, the component of the velocity that is perpendicular to the magnetic field and the charge of the particle. This force is known as the Lorentz force, and is given by

where F is the force, q is the electric charge of the particle, v is the instantaneous velocity of the particle, and B is the magnetic field (in teslas).

The Lorentz force is always perpendicular to both the velocity of the particle and the magnetic field that created it. When a charged particle moves in a static magnetic field, it traces a helical path in which the helix axis is parallel to the magnetic field, and in which the speed of the particle remains constant. Because the magnetic force is always perpendicular to the motion, the magnetic field can do no work on an isolated charge.[22][23] It can only do work indirectly, via the electric field generated by a changing magnetic field. It is often claimed that the magnetic force can do work to a non-elementary magnetic dipole, or to charged particles whose motion is constrained by other forces, but this is incorrect[24] because the work in those cases is performed by the electric forces of the charges deflected by the magnetic field.

Force on current-carrying wire

The force on a current carrying wire is similar to that of a moving charge as expected since a current carrying wire is a collection of moving charges. A current-carrying wire feels a force in the presence of a magnetic field. The Lorentz force on a macroscopic current is often referred to as the Laplace force. Consider a conductor of length , cross section A, and charge q due to electric current i. If this conductor is placed in a magnetic field of magnitude B that makes an angle θ with the velocity of charges in the conductor, the force exerted on a single charge q is

so, for N charges where
the force exerted on the conductor is
where i = nqvA.

Relation between H and B

The formulas derived for the magnetic field above are correct when dealing with the entire current. A magnetic material placed inside a magnetic field, though, generates its own bound current, which can be a challenge to calculate. (This bound current is due to the sum of atomic sized current loops and the spin of the subatomic particles such as electrons that make up the material.) The H-field as defined above helps factor out this bound current; but to see how, it helps to introduce the concept of magnetization first.

Magnetization

The magnetization vector field M represents how strongly a region of material is magnetized. It is defined as the net magnetic dipole moment per unit volume of that region. The magnetization of a uniform magnet is therefore a material constant, equal to the magnetic moment m of the magnet divided by its volume. Since the SI unit of magnetic moment is A⋅m2, the SI unit of magnetization M is ampere per meter, identical to that of the H-field.

The magnetization M field of a region points in the direction of the average magnetic dipole moment in that region. Magnetization field lines, therefore, begin near the magnetic south pole and ends near the magnetic north pole. (Magnetization does not exist outside the magnet.)

In the Amperian loop model, the magnetization is due to combining many tiny Amperian loops to form a resultant current called bound current. This bound current, then, is the source of the magnetic B field due to the magnet. Given the definition of the magnetic dipole, the magnetization field follows a similar law to that of Ampere's law:[25]

where the integral is a line integral over any closed loop and Ib is the bound current enclosed by that closed loop.

In the magnetic pole model, magnetization begins at and ends at magnetic poles. If a given region, therefore, has a net positive "magnetic pole strength" (corresponding to a north pole) then it has more magnetization field lines entering it than leaving it. Mathematically this is equivalent to:

where the integral is a closed surface integral over the closed surface S and qM is the "magnetic charge" (in units of magnetic flux) enclosed by S. (A closed surface completely surrounds a region with no holes to let any field lines escape.) The negative sign occurs because the magnetization field moves from south to north.

H-field and magnetic materials

Comparison of B, H and M inside and outside a cylindrical bar magnet.

In SI units, the H-field is related to the B-field by

In terms of the H-field, Ampere's law is

where If represents the 'free current' enclosed by the loop so that the line integral of H does not depend at all on the bound currents.[26]

For the differential equivalent of this equation see Maxwell's equations. Ampere's law leads to the boundary condition

where Kf is the surface free current density and the unit normal points in the direction from medium 2 to medium 1.[27]

Similarly, a surface integral of H over any closed surface is independent of the free currents and picks out the "magnetic charges" within that closed surface:

which does not depend on the free currents.

The H-field, therefore, can be separated into two[note 10] independent parts:

where H0 is the applied magnetic field due only to the free currents and Hd is the demagnetizing field due only to the bound currents.

The magnetic H-field, therefore, re-factors the bound current in terms of "magnetic charges". The H field lines loop only around "free current" and, unlike the magnetic B field, begins and ends near magnetic poles as well.

Magnetism

Most materials respond to an applied B-field by producing their own magnetization M and therefore their own B-fields. Typically, the response is weak and exists only when the magnetic field is applied. The term magnetism describes how materials respond on the microscopic level to an applied magnetic field and is used to categorize the magnetic phase of a material. Materials are divided into groups based upon their magnetic behavior:

In the case of paramagnetism and diamagnetism, the magnetization M is often proportional to the applied magnetic field such that:

where μ is a material dependent parameter called the permeability. In some cases the permeability may be a second rank tensor so that H may not point in the same direction as B. These relations between B and H are examples of constitutive equations. However, superconductors and ferromagnets have a more complex B-to-H relation; see magnetic hysteresis.

Stored energy

Energy is needed to generate a magnetic field both to work against the electric field that a changing magnetic field creates and to change the magnetization of any material within the magnetic field. For non-dispersive materials, this same energy is released when the magnetic field is destroyed so that the energy can be modeled as being stored in the magnetic field.

For linear, non-dispersive, materials (such that B = μH where μ is frequency-independent), the energy density is:

If there are no magnetic materials around then μ can be replaced by μ0. The above equation cannot be used for nonlinear materials, though; a more general expression given below must be used.

In general, the incremental amount of work per unit volume δW needed to cause a small change of magnetic field δB is:

Once the relationship between H and B is known this equation is used to determine the work needed to reach a given magnetic state. For hysteretic materials such as ferromagnets and superconductors, the work needed also depends on how the magnetic field is created. For linear non-dispersive materials, though, the general equation leads directly to the simpler energy density equation given above.

Appearance in Maxwell's equations

Like all vector fields, a magnetic field has two important mathematical properties that relates it to its sources. (For B the sources are currents and changing electric fields.) These two properties, along with the two corresponding properties of the electric field, make up Maxwell's Equations. Maxwell's Equations together with the Lorentz force law form a complete description of classical electrodynamics including both electricity and magnetism.

The first property is the divergence of a vector field A, · A, which represents how A "flows" outward from a given point. As discussed above, a B-field line never starts or ends at a point but instead forms a complete loop. This is mathematically equivalent to saying that the divergence of B is zero. (Such vector fields are called solenoidal vector fields.) This property is called Gauss's law for magnetism and is equivalent to the statement that there are no isolated magnetic poles or magnetic monopoles.

The second mathematical property is called the curl, such that × A represents how A curls or "circulates" around a given point. The result of the curl is called a "circulation source". The equations for the curl of B and of E are called the Ampère–Maxwell equation and Faraday's law respectively.

Gauss' law for magnetism

One important property of the B-field produced this way is that magnetic B-field lines neither start nor end (mathematically, B is a solenoidal vector field); a field line may only extend to infinity, or wrap around to form a closed curve, or follow a never-ending (possibly chaotic) path.[33] Magnetic field lines exit a magnet near its north pole and enter near its south pole, but inside the magnet B-field lines continue through the magnet from the south pole back to the north.[note 11] If a B-field line enters a magnet somewhere it has to leave somewhere else; it is not allowed to have an end point.

More formally, since all the magnetic field lines that enter any given region must also leave that region, subtracting the "number"[note 12] of field lines that enter the region from the number that exit gives identically zero. Mathematically this is equivalent to Gauss's law for magnetism:

where the integral is a surface integral over the closed surface S (a closed surface is one that completely surrounds a region with no holes to let any field lines escape). Since dA points outward, the dot product in the integral is positive for B-field pointing out and negative for B-field pointing in.

Faraday's Law

A changing magnetic field, such as a magnet moving through a conducting coil, generates an electric field (and therefore tends to drive a current in such a coil). This is known as Faraday's law and forms the basis of many electrical generators and electric motors. Mathematically, Faraday's law is:

where is the electromotive force (or EMF, the voltage generated around a closed loop) and Φ is the magnetic flux—the product of the area times the magnetic field normal to that area. (This definition of magnetic flux is why B is often referred to as magnetic flux density.)[34]: 210  The negative sign represents the fact that any current generated by a changing magnetic field in a coil produces a magnetic field that opposes the change in the magnetic field that induced it. This phenomenon is known as Lenz's law. This integral formulation of Faraday's law can be converted[note 13] into a differential form, which applies under slightly different conditions.

Ampère's Law and Maxwell's correction

Similar to the way that a changing magnetic field generates an electric field, a changing electric field generates a magnetic field. This fact is known as Maxwell's correction to Ampère's law and is applied as an additive term to Ampere's law as given above. This additional term is proportional to the time rate of change of the electric flux and is similar to Faraday's law above but with a different and positive constant out front. (The electric flux through an area is proportional to the area times the perpendicular part of the electric field.)

The full law including the correction term is known as the Maxwell–Ampère equation. It is not commonly given in integral form because the effect is so small that it can typically be ignored in most cases where the integral form is used.

The Maxwell term is critically important in the creation and propagation of electromagnetic waves. Maxwell's correction to Ampère's Law together with Faraday's law of induction describes how mutually changing electric and magnetic fields interact to sustain each other and thus to form electromagnetic waves, such as light: a changing electric field generates a changing magnetic field, which generates a changing electric field again. These, though, are usually described using the differential form of this equation given below.

where J is the complete microscopic current density.

As discussed above, materials respond to an applied electric E field and an applied magnetic B field by producing their own internal "bound" charge and current distributions that contribute to E and B but are difficult to calculate. To circumvent this problem, H and D fields are used to re-factor Maxwell's equations in terms of the free current density Jf:

These equations are not any more general than the original equations (if the "bound" charges and currents in the material are known). They also must be supplemented by the relationship between B and H as well as that between E and D. On the other hand, for simple relationships between these quantities this form of Maxwell's equations can circumvent the need to calculate the bound charges and currents.

Formulation in special relativity and quantum electrodynamics

Electric and magnetic fields: different aspects of the same phenomenon

According to the special theory of relativity, the partition of the electromagnetic force into separate electric and magnetic components is not fundamental, but varies with the observational frame of reference: An electric force perceived by one observer may be perceived by another (in a different frame of reference) as a magnetic force, or a mixture of electric and magnetic forces.

Formally, special relativity combines the electric and magnetic fields into a rank-2 tensor, called the electromagnetic tensor. Changing reference frames mixes these components. This is analogous to the way that special relativity mixes space and time into spacetime, and mass, momentum, and energy into four-momentum.[35] Similarly, the energy stored in a magnetic field is mixed with the energy stored in an electric field in the electromagnetic stress–energy tensor.

Magnetic vector potential

In advanced topics such as quantum mechanics and relativity it is often easier to work with a potential formulation of electrodynamics rather than in terms of the electric and magnetic fields. In this representation, the magnetic vector potential A, and the electric scalar potential φ, are defined such that:

The vector potential A may be interpreted as a generalized potential momentum per unit charge[36] just as φ is interpreted as a generalized potential energy per unit charge.

Maxwell's equations when expressed in terms of the potentials can be cast into a form that agrees with special relativity with little effort.[37] In relativity A together with φ forms the four-potential, analogous to the four-momentum that combines the momentum and energy of a particle. Using the four potential instead of the electromagnetic tensor has the advantage of being much simpler—and it can be easily modified to work with quantum mechanics.

Quantum electrodynamics

In modern physics, the electromagnetic field is understood to be not a classical field, but rather a quantum field; it is represented not as a vector of three numbers at each point, but as a vector of three quantum operators at each point. The most accurate modern description of the electromagnetic interaction (and much else) is quantum electrodynamics (QED),[38] which is incorporated into a more complete theory known as the Standard Model of particle physics.

In QED, the magnitude of the electromagnetic interactions between charged particles (and their antiparticles) is computed using perturbation theory. These rather complex formulas produce a remarkable pictorial representation as Feynman diagrams in which virtual photons are exchanged.

Predictions of QED agree with experiments to an extremely high degree of accuracy: currently about 10−12 (and limited by experimental errors); for details see precision tests of QED. This makes QED one of the most accurate physical theories constructed thus far.

All equations in this article are in the classical approximation, which is less accurate than the quantum description mentioned here. However, under most everyday circumstances, the difference between the two theories is negligible.

Uses and examples

Earth's magnetic field

A sketch of Earth's magnetic field representing the source of the field as a magnet. The south pole of the magnetic field is near the geographic north pole of the Earth.

The Earth's magnetic field is produced by convection of a liquid iron alloy in the outer core. In a dynamo process, the movements drive a feedback process in which electric currents create electric and magnetic fields that in turn act on the currents.[39]

The field at the surface of the Earth is approximately the same as if a giant bar magnet were positioned at the center of the Earth and tilted at an angle of about 11° off the rotational axis of the Earth (see the figure).[40] The north pole of a magnetic compass needle points roughly north, toward the North Magnetic Pole. However, because a magnetic pole is attracted to its opposite, the North Magnetic Pole is actually the south pole of the geomagnetic field. This confusion in terminology arises because the pole of a magnet is defined by the geographical direction it points.[41]

Earth's magnetic field is not constant—the strength of the field and the location of its poles vary.[42] Moreover, the poles periodically reverse their orientation in a process called geomagnetic reversal. The most recent reversal occurred 780,000 years ago.[43]

Rotating magnetic fields

The rotating magnetic field is a key principle in the operation of alternating-current motors. A permanent magnet in such a field rotates so as to maintain its alignment with the external field. This effect was conceptualized by Nikola Tesla, and later utilized in his and others' early AC (alternating current) electric motors.

Magnetic torque is used to drive electric motors. In one simple motor design, a magnet is fixed to a freely rotating shaft and subjected to a magnetic field from an array of electromagnets. By continuously switching the electric current through each of the electromagnets, thereby flipping the polarity of their magnetic fields, like poles are kept next to the rotor; the resultant torque is transferred to the shaft.

A rotating magnetic field can be constructed using two orthogonal coils with 90 degrees phase difference in their AC currents. However, in practice such a system would be supplied through a three-wire arrangement with unequal currents.

This inequality would cause serious problems in standardization of the conductor size and so, to overcome it, three-phase systems are used where the three currents are equal in magnitude and have 120 degrees phase difference. Three similar coils having mutual geometrical angles of 120 degrees create the rotating magnetic field in this case. The ability of the three-phase system to create a rotating field, utilized in electric motors, is one of the main reasons why three-phase systems dominate the world's electrical power supply systems.

Synchronous motors use DC-voltage-fed rotor windings, which lets the excitation of the machine be controlled—and induction motors use short-circuited rotors (instead of a magnet) following the rotating magnetic field of a multicoiled stator. The short-circuited turns of the rotor develop eddy currents in the rotating field of the stator, and these currents in turn move the rotor by the Lorentz force.

In 1882, Nikola Tesla identified the concept of the rotating magnetic field. In 1885, Galileo Ferraris independently researched the concept. In 1888, Tesla gained U.S. Patent 381,968 for his work. Also in 1888, Ferraris published his research in a paper to the Royal Academy of Sciences in Turin.

Hall effect

The charge carriers of a current-carrying conductor placed in a transverse magnetic field experience a sideways Lorentz force; this results in a charge separation in a direction perpendicular to the current and to the magnetic field. The resultant voltage in that direction is proportional to the applied magnetic field. This is known as the Hall effect.

The Hall effect is often used to measure the magnitude of a magnetic field. It is used as well to find the sign of the dominant charge carriers in materials such as semiconductors (negative electrons or positive holes).

Magnetic circuits

An important use of H is in magnetic circuits where B = μH inside a linear material. Here, μ is the magnetic permeability of the material. This result is similar in form to Ohm's law J = σE, where J is the current density, σ is the conductance and E is the electric field. Extending this analogy, the counterpart to the macroscopic Ohm's law (I = VR) is:

where is the magnetic flux in the circuit, is the magnetomotive force applied to the circuit, and Rm is the reluctance of the circuit. Here the reluctance Rm is a quantity similar in nature to resistance for the flux. Using this analogy it is straightforward to calculate the magnetic flux of complicated magnetic field geometries, by using all the available techniques of circuit theory.

Largest magnetic fields

As of October 2018, The largest magnetic field produced over a macroscopic volume outside a lab setting is 2.8 kT (VNIIEF in Sarov, Russia, 1998).[44][45] As of October 2018, the largest magnetic field produced in a laboratory over a macroscopic volume was 1.2 kT by researchers at the University of Tokyo in 2018.[45] The largest magnetic fields produced in a laboratory occur in particle accelerators, such as RHIC, inside the collisions of heavy ions, where microscopic fields reach 1014 T.[46][47] Magnetars have the strongest known magnetic fields of any naturally occurring object, ranging from 0.1 to 100 GT (108 to 1011 T).[48]

History

One of the first drawings of a magnetic field, by René Descartes, 1644, showing the Earth attracting lodestones. It illustrated his theory that magnetism was caused by the circulation of tiny helical particles, "threaded parts", through threaded pores in magnets.

Early developments

While magnets and some properties of magnetism were known to ancient societies, the research of magnetic fields began in 1269 when French scholar Petrus Peregrinus de Maricourt mapped out the magnetic field on the surface of a spherical magnet using iron needles. Noting the resulting field lines crossed at two points he named those points "poles" in analogy to Earth's poles. He also articulated the principle that magnets always have both a north and south pole, no matter how finely one slices them.[49][note 14]

Almost three centuries later, William Gilbert of Colchester replicated Petrus Peregrinus's work and was the first to state explicitly that Earth is a magnet.[50]: 34  Published in 1600, Gilbert's work, De Magnete, helped to establish magnetism as a science.

Mathematical development

Hans Christian Ørsted, Der Geist in der Natur, 1854

In 1750, John Michell stated that magnetic poles attract and repel in accordance with an inverse square law[50]: 56  Charles-Augustin de Coulomb experimentally verified this in 1785 and stated explicitly that north and south poles cannot be separated.[50]: 59  Building on this force between poles, Siméon Denis Poisson (1781–1840) created the first successful model of the magnetic field, which he presented in 1824.[50]: 64  In this model, a magnetic H-field is produced by magnetic poles and magnetism is due to small pairs of north–south magnetic poles.

Three discoveries in 1820 challenged this foundation of magnetism. Hans Christian Ørsted demonstrated that a current-carrying wire is surrounded by a circular magnetic field.[note 15][51] Then André-Marie Ampère showed that parallel wires with currents attract one another if the currents are in the same direction and repel if they are in opposite directions.[50]: 87 [52] Finally, Jean-Baptiste Biot and Félix Savart announced empirical results about the forces that a current-carrying long, straight wire exerted on a small magnet, determining the forces were inversely proportional to the perpendicular distance from the wire to the magnet.[53][50]: 86  Laplace later deduced a law of force based on the differential action of a differential section of the wire,[53][54] which became known as the Biot–Savart law, as Laplace did not publish his findings.[55]

Extending these experiments, Ampère published his own successful model of magnetism in 1825. In it, he showed the equivalence of electrical currents to magnets[50]: 88  and proposed that magnetism is due to perpetually flowing loops of current instead of the dipoles of magnetic charge in Poisson's model.[note 16] Further, Ampère derived both Ampère's force law describing the force between two currents and Ampère's law, which, like the Biot–Savart law, correctly described the magnetic field generated by a steady current. Also in this work, Ampère introduced the term electrodynamics to describe the relationship between electricity and magnetism.[50]: 88–92 

In 1831, Michael Faraday discovered electromagnetic induction when he found that a changing magnetic field generates an encircling electric field, formulating what is now known as Faraday's law of induction.[50]: 189–192  Later, Franz Ernst Neumann proved that, for a moving conductor in a magnetic field, induction is a consequence of Ampère's force law.[50]: 222  In the process, he introduced the magnetic vector potential, which was later shown to be equivalent to the underlying mechanism proposed by Faraday.[50]: 225 

In 1850, Lord Kelvin, then known as William Thomson, distinguished between two magnetic fields now denoted H and B. The former applied to Poisson's model and the latter to Ampère's model and induction.[50]: 224  Further, he derived how H and B relate to each other and coined the term permeability.[50]: 245 [56]

Between 1861 and 1865, James Clerk Maxwell developed and published Maxwell's equations, which explained and united all of classical electricity and magnetism. The first set of these equations was published in a paper entitled On Physical Lines of Force in 1861. These equations were valid but incomplete. Maxwell completed his set of equations in his later 1865 paper A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field and demonstrated the fact that light is an electromagnetic wave. Heinrich Hertz published papers in 1887 and 1888 experimentally confirming this fact.[57][58]

Modern developments

In 1887, Tesla developed an induction motor that ran on alternating current. The motor used polyphase current, which generated a rotating magnetic field to turn the motor (a principle that Tesla claimed to have conceived in 1882).[59][60][61] Tesla received a patent for his electric motor in May 1888.[62][63] In 1885, Galileo Ferraris independently researched rotating magnetic fields and subsequently published his research in a paper to the Royal Academy of Sciences in Turin, just two months before Tesla was awarded his patent, in March 1888.[64]

The twentieth century showed that classical electrodynamics is already consistent with special relativity, and extended classical electrodynamics to work with quantum mechanics. Albert Einstein, in his paper of 1905 that established relativity, showed that both the electric and magnetic fields are part of the same phenomena viewed from different reference frames. Finally, the emergent field of quantum mechanics was merged with electrodynamics to form quantum electrodynamics, which first formalized the notion that electromagnetic field energy is quantized in the form of photons.

See also

General

Mathematics

Applications

 • Dynamo theory – a proposed mechanism for the creation of the Earth's magnetic field
 • Helmholtz coil – a device for producing a region of nearly uniform magnetic field
 • Magnetic field viewing film – Film used to view the magnetic field of an area
 • Magnetic pistol – a device on torpedoes or naval mines that detect the magnetic field of their target
 • Maxwell coil – a device for producing a large volume of an almost constant magnetic field
 • Stellar magnetic field – a discussion of the magnetic field of stars
 • Teltron tube – device used to display an electron beam and demonstrates effect of electric and magnetic fields on moving charges

Notes

 1. ^ The letters B and H were originally chosen by Maxwell in his Treatise on Electricity and Magnetism (Vol. II, pp. 236–237). For many quantities, he simply started choosing letters from the beginning of the alphabet. See Ralph Baierlein (2000). "Answer to Question #73. S is for entropy, Q is for charge". American Journal of Physics. 68 (8): 691. Bibcode:2000AmJPh..68..691B. doi:10.1119/1.19524.
 2. ^ Edward Purcell, in Electricity and Magnetism, McGraw-Hill, 1963, writes, Even some modern writers who treat B as the primary field feel obliged to call it the magnetic induction because the name magnetic field was historically preempted by H. This seems clumsy and pedantic. If you go into the laboratory and ask a physicist what causes the pion trajectories in his bubble chamber to curve, he'll probably answer "magnetic field", not "magnetic induction." You will seldom hear a geophysicist refer to the Earth's magnetic induction, or an astrophysicist talk about the magnetic induction of the galaxy. We propose to keep on calling B the magnetic field. As for H, although other names have been invented for it, we shall call it "the field H" or even "the magnetic field H." In a similar vein, M Gerloch (1983). Magnetism and Ligand-field Analysis. Cambridge University Press. p. 110. ISBN 978-0-521-24939-3. says: "So we may think of both B and H as magnetic fields, but drop the word 'magnetic' from H so as to maintain the distinction ... As Purcell points out, 'it is only the names that give trouble, not the symbols'."
 3. ^ An alternative mnemonic to the right hand rule is Fleming's left-hand rule.
 4. ^ ΦB (magnetic flux) is measured in webers (symbol: Wb) so that a flux density of 1 Wb/m2 is 1 tesla. The SI unit of tesla is equivalent to (newton·second)/(coulomb·metre). This can be seen from the magnetic part of the Lorentz force law.
 5. ^ The use of iron filings to display a field presents something of an exception to this picture; the filings alter the magnetic field so that it is much larger along the "lines" of iron, because of the large permeability of iron relative to air.
 6. ^ Here, "small" means that the observer is sufficiently far away from the magnet, so that the magnet can be considered as infinitesimally small. "Larger" magnets need to include more complicated terms in the expression[clarification needed (referent of expression)] and depend on the entire geometry of the magnet not just m.
 7. ^ Either B or H may be used for the magnetic field outside the magnet.
 8. ^ In practice, the Biot–Savart law and other laws of magnetostatics are often used even when a current change in time, as long as it does not change too quickly. It is often used, for instance, for standard household currents, which oscillate sixty times per second.[20]: 223 
 9. ^ The Biot–Savart law contains the additional restriction (boundary condition) that the B-field must go to zero fast enough at infinity. It also depends on the divergence of B being zero, which is always valid. (There are no magnetic charges.)
 10. ^ A third term is needed for changing electric fields and polarization currents; this displacement current term is covered in Maxwell's equations below.
 11. ^ To see that this must be true imagine placing a compass inside a magnet. There, the north pole of the compass points toward the north pole of the magnet since magnets stacked on each other point in the same direction.
 12. ^ As discussed above, magnetic field lines are primarily a conceptual tool used to represent the mathematics behind magnetic fields. The total "number" of field lines is dependent on how the field lines are drawn. In practice, integral equations such as the one that follows in the main text are used instead.
 13. ^ A complete expression for Faraday's law of induction in terms of the electric E and magnetic fields can be written as:
  where ∂Σ(t) is the moving closed path bounding the moving surface Σ(t), and dA is an element of surface area of Σ(t). The first integral calculates the work done moving a charge a distance d based upon the Lorentz force law. In the case where the bounding surface is stationary, the Kelvin–Stokes theorem can be used to show this equation is equivalent to the Maxwell–Faraday equation.
 14. ^ His Epistola Petri Peregrini de Maricourt ad Sygerum de Foucaucourt Militem de Magnete, which is often shortened to Epistola de magnete, is dated 1269 C.E.
 15. ^ During a lecture demonstration on the effects of a current on a campus needle, Ørsted showed that when a current-carrying wire is placed at a right angle with the compass, nothing happens. When he tried to orient the wire parallel to the compass needle, however, it produced a pronounced deflection of the compass needle. By placing the compass on different sides of the wire, he was able to determine the field forms perfect circles around the wire.[50]: 85 
 16. ^ From the outside, the field of a dipole of magnetic charge has exactly the same form as a current loop when both are sufficiently small. Therefore, the two models differ only for magnetism inside magnetic material.

References

 1. ^ a b c d e f Feynman, Richard P.; Leighton, Robert B.; Sands, Matthew (1963). The Feynman Lectures on Physics. Vol. 2. California Institute of Technology. ISBN 9780465040858.
 2. ^ Young, Hugh D.; Freedman, Roger A.; Ford, A. Lewis (2008). Sears and Zemansky's university physics : with modern physics. Vol. 2. Pearson Addison-Wesley. pp. 918–919. ISBN 9780321501219.
 3. ^ Purcell, Edward M.; Morin, David J. (2013). Electricity and Magnetism (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN 9781107014022.
 4. ^ a b International Bureau of Weights and Measures (20 May 2019), SI Brochure: The International System of Units (SI) (PDF) (9th ed.), ISBN 978-92-822-2272-0, archived (PDF) from the original on 13 January 2017
 5. ^ Jiles, David C. (1998). Introduction to Magnetism and Magnetic Materials (2 ed.). CRC. p. 3. ISBN 978-0412798603.
 6. ^ John J. Roche (2000). "B and H, the intensity vectors of magnetism: A new approach to resolving a century-old controversy". American Journal of Physics. 68 (5): 438. Bibcode:2000AmJPh..68..438R. doi:10.1119/1.19459.
 7. ^ a b E. J. Rothwell and M. J. Cloud (2010) Electromagnetics. Taylor & Francis. p. 23. ISBN 1420058266.
 8. ^ a b Stratton, Julius Adams (1941). Electromagnetic Theory (1st ed.). McGraw-Hill. p. 1. ISBN 978-0070621503.
 9. ^ a b c d e Purcell, E. (2011). Electricity and Magnetism (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-1107013605.
 10. ^ a b c d Griffiths, David J. (1981). Introduction to Electrodynamics (3rd ed.). Perason. ISBN 0-13-805326-X.
 11. ^ a b Jackson, John David (1998). Classical electrodynamics (3rd ed.). New York: Wiley. ISBN 0-471-30932-X.
 12. ^ a b "Non-SI units accepted for use with the SI, and units based on fundamental constants (contd.)". SI Brochure: The International System of Units (SI) [8th edition, 2006; updated in 2014]. Bureau International des Poids et Mesures. Archived from the original on 8 June 2019. Retrieved 19 April 2018.
 13. ^ a b Lang, Kenneth R. (2006). A Companion to Astronomy and Astrophysics. Springer. p. 176. ISBN 9780387333670. Retrieved 19 April 2018.
 14. ^ "International system of units (SI)". NIST reference on constants, units, and uncertainty. National Institute of Standards and Technology. Retrieved 9 May 2012.
 15. ^ "Gravity Probe B Executive Summary" (PDF). pp. 10, 21.
 16. ^ Brown, William Fuller (1962). Magnetostatic Principles in Ferromagnetism. North Holland publishing company. p. 12. ASIN B0006AY7F8.
 17. ^ See magnetic moment and B. D. Cullity; C. D. Graham (2008). Introduction to Magnetic Materials (2 ed.). Wiley-IEEE. p. 103. ISBN 978-0-471-47741-9.
 18. ^ E. Richard Cohen; David R. Lide; George L. Trigg (2003). AIP physics desk reference (3 ed.). Birkhäuser. p. 381. ISBN 978-0-387-98973-0.
 19. ^ Griffiths 1999, p. 438
 20. ^ a b c Griffiths, David J. (2017). Introduction to Electrodynamics (4th ed.). Cambridge University Press. ISBN 9781108357142.
 21. ^ Griffiths 1999, pp. 222–225
 22. ^ "K. McDonald's Physics Examples - Disk" (PDF). puhep1.princeton.edu. Retrieved 13 February 2021.
 23. ^ "K. McDonald's Physics Examples - Railgun" (PDF). puhep1.princeton.edu. Retrieved 13 February 2021.
 24. ^ Deissler, R.J. (2008). "Dipole in a magnetic field, work, and quantum spin" (PDF). Physical Review E. 77 (3, pt 2): 036609. Bibcode:2008PhRvE..77c6609D. doi:10.1103/PhysRevE.77.036609. PMID 18517545.
 25. ^ Griffiths 1999, pp. 266–268
 26. ^ John Clarke Slater; Nathaniel Herman Frank (1969). Electromagnetism (first published in 1947 ed.). Courier Dover Publications. p. 69. ISBN 978-0-486-62263-7.
 27. ^ Griffiths 1999, p. 332
 28. ^ a b RJD Tilley (2004). Understanding Solids. Wiley. p. 368. ISBN 978-0-470-85275-0.
 29. ^ Sōshin Chikazumi; Chad D. Graham (1997). Physics of ferromagnetism (2 ed.). Oxford University Press. p. 118. ISBN 978-0-19-851776-4.
 30. ^ Amikam Aharoni (2000). Introduction to the theory of ferromagnetism (2 ed.). Oxford University Press. p. 27. ISBN 978-0-19-850808-3.
 31. ^ M Brian Maple; et al. (2008). "Unconventional superconductivity in novel materials". In K. H. Bennemann; John B. Ketterson (eds.). Superconductivity. Springer. p. 640. ISBN 978-3-540-73252-5.
 32. ^ Naoum Karchev (2003). "Itinerant ferromagnetism and superconductivity". In Paul S. Lewis; D. Di (CON) Castro (eds.). Superconductivity research at the leading edge. Nova Publishers. p. 169. ISBN 978-1-59033-861-2.
 33. ^ Lieberherr, Martin (6 July 2010). "The magnetic field lines of a helical coil are not simple loops". American Journal of Physics. 78 (11): 1117–1119. Bibcode:2010AmJPh..78.1117L. doi:10.1119/1.3471233.
 34. ^ Jackson, John David (1975). Classical electrodynamics (2nd ed.). New York: Wiley. ISBN 9780471431329.
 35. ^ C. Doran and A. Lasenby (2003) Geometric Algebra for Physicists, Cambridge University Press, p. 233. ISBN 0521715954.
 36. ^ E. J. Konopinski (1978). "What the electromagnetic vector potential describes". Am. J. Phys. 46 (5): 499–502. Bibcode:1978AmJPh..46..499K. doi:10.1119/1.11298.
 37. ^ Griffiths 1999, p. 422
 38. ^ For a good qualitative introduction see: Richard Feynman (2006). QED: the strange theory of light and matter. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-12575-6.
 39. ^ Weiss, Nigel (2002). "Dynamos in planets, stars and galaxies". Astronomy and Geophysics. 43 (3): 3.09–3.15. Bibcode:2002A&G....43c...9W. doi:10.1046/j.1468-4004.2002.43309.x.
 40. ^ "What is the Earth's magnetic field?". Geomagnetism Frequently Asked Questions. National Centers for Environmental Information, National Oceanic and Atmospheric Administration. Retrieved 19 April 2018.
 41. ^ Raymond A. Serway; Chris Vuille; Jerry S. Faughn (2009). College physics (8th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning. p. 628. ISBN 978-0-495-38693-3.
 42. ^ Merrill, Ronald T.; McElhinny, Michael W.; McFadden, Phillip L. (1996). "2. The present geomagnetic field: analysis and description from historical observations". The magnetic field of the earth: paleomagnetism, the core, and the deep mantle. Academic Press. ISBN 978-0-12-491246-5.
 43. ^ Phillips, Tony (29 December 2003). "Earth's Inconstant Magnetic Field". Science@Nasa. Retrieved 27 December 2009.
 44. ^ Boyko, B.A.; Bykov, A.I.; Dolotenko, M.I.; Kolokolchikov, N.P.; Markevtsev, I.M.; Tatsenko, O.M.; Shuvalov, K. (1999). "With record magnetic fields to the 21st Century". Digest of Technical Papers. 12th IEEE International Pulsed Power Conference. (Cat. No.99CH36358). IEEE Xplore. Vol. 2. pp. 746–749. doi:10.1109/PPC.1999.823621. ISBN 0-7803-5498-2. S2CID 42588549.
 45. ^ a b Daley, Jason. "Watch the Strongest Indoor Magnetic Field Blast Doors of Tokyo Lab Wide Open". Smithsonian Magazine. Retrieved 8 September 2020.
 46. ^ Tuchin, Kirill (2013). "Particle production in strong electromagnetic fields in relativistic heavy-ion collisions". Adv. High Energy Phys. 2013: 490495. arXiv:1301.0099. Bibcode:2013arXiv1301.0099T. doi:10.1155/2013/490495. S2CID 4877952.
 47. ^ Bzdak, Adam; Skokov, Vladimir (29 March 2012). "Event-by-event fluctuations of magnetic and electric fields in heavy ion collisions". Physics Letters B. 710 (1): 171–174. arXiv:1111.1949. Bibcode:2012PhLB..710..171B. doi:10.1016/j.physletb.2012.02.065. S2CID 118462584.
 48. ^ Kouveliotou, C.; Duncan, R. C.; Thompson, C. (February 2003). "Magnetars Archived 11 June 2007 at the Wayback Machine". Scientific American; Page 36.
 49. ^ "Peregrinus, Petrus (Flourished 1269)", SpringerReference, Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, doi:10.1007/springerreference_77755
 50. ^ a b c d e f g h i j k l m n Whittaker, E. T. (1910). A History of the Theories of Aether and Electricity. Dover Publications. ISBN 978-0-486-26126-3.
 51. ^ Williams, L. Pearce (1974). "Oersted, Hans Christian". In Gillespie, C. C. (ed.). Dictionary of Scientific Biography. New York: Charles Scribner's Sons. p. 185.
 52. ^ Blundell, Stephen J. (2012). Magnetism: A Very Short Introduction. OUP Oxford. p. 31. ISBN 9780191633720.
 53. ^ a b Tricker, R. A. R. (1965). Early electrodynamics. Oxford: Pergamon. p. 23.
 54. ^ Erlichson, Herman (1998). "The experiments of Biot and Savart concerning the force exerted by a current on a magnetic needle". American Journal of Physics. 66 (5): 389. Bibcode:1998AmJPh..66..385E. doi:10.1119/1.18878.
 55. ^ Frankel, Eugene (1972). Jean-Baptiste Biot: The career of a physicist in nineteenth-century France. Princeton University: Doctoral dissertation. p. 334.
 56. ^ Lord Kelvin of Largs. physik.uni-augsburg.de. 26 June 1824
 57. ^ Huurdeman, Anton A. (2003) The Worldwide History of Telecommunications. Wiley. ISBN 0471205052. p. 202
 58. ^ "The most important Experiments – The most important Experiments and their Publication between 1886 and 1889". Fraunhofer Heinrich Hertz Institute. Retrieved 19 February 2016.
 59. ^ Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880–1930. JHU Press. March 1993. p. 117. ISBN 9780801846144.
 60. ^ Thomas Parke Hughes, Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880–1930, pp. 115–118
 61. ^ Ltd, Nmsi Trading; Smithsonian Institution (1998). Robert Bud, Instruments of Science: An Historical Encyclopedia. p. 204. ISBN 9780815315612. Retrieved 18 March 2013.
 62. ^ U.S. Patent 381,968
 63. ^ Porter, H. F. J.; Prout, Henry G. (January 1924). "A Life of George Westinghouse". The American Historical Review. 29 (2): 129. doi:10.2307/1838546. hdl:2027/coo1.ark:/13960/t15m6rz0r. ISSN 0002-8762. JSTOR 1838546.
 64. ^ Galileo Ferraris (March 1888) Rotazioni elettrodinamiche prodotte per mezzo di correnti alternate (Electrodynamic rotations by means of alternating currents), memory read at Accademia delle Scienze, Torino, in Opere di Galileo Ferraris, Hoepli, Milano,1902 vol I pages 333 to 348

Further reading

 • Jiles, David (1994). Introduction to Electronic Properties of Materials (1st ed.). Springer. ISBN 978-0-412-49580-9.
 • Tipler, Paul (2004). Physics for Scientists and Engineers: Electricity, Magnetism, Light, and Elementary Modern Physics (5th ed.). W. H. Freeman. ISBN 978-0-7167-0810-0. OCLC 51095685.

External links