مکانیک کوانتومی نسبیتی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در دانش فیزیک، منظور از مکانیک کوانتومی نسبیتی، هرگونه فرمولبندی هموردای پوانکاره‌ای از مکانیک کوانتومی است. این نظریه هم در مورد ذرات جرم‌داری که با هر سرعتی (حداکثر تا سرعتهای نزدیک به نور) منتشر می‌شوند صادق است و هم در مورد ذرات بدون جرم. این نظریه در فیزیک ذرات پرانرژی،[۱] فیزیک ذرات، فیزیک شتاب‌دهنده‌ها،[۲] فیزیک اتمی، شیمی[۳] و فیزیک ماده چگال[۴][۵] کاربرد دارد. منظور از مکانیک کوانتومی غیرنسبیتی، شکلی از فرمولبندی ریاضی مکانیک کوانتومی است، که در چارچوب نسبیت گالیله‌ای ساخته می‌شود. به طور دقیق‌تر این فرمولبندی از کوانتیزه کردن (کمی‌سازی) معادلات مکانیک کلاسیک با استفاده از جایگزینی متغیرهای پویایی با عملگرهاست. مکانیک کوانتومی نسبیتی، مکانیک کوانتومی در چارچوب نسبیت خاص است و نه نسبیت عام. آمیزش نسبیت عام با نظریه کوانتومی موضوع گرانش کوانتومی است و از مسائل حل نشده فیزیک است. اگرچه چند نظریه مانند کالوزا-کلین پیشنهاد شده‌اند اما نااستوار و اثبات نشده هستند. اگر چه فرمولبندیهای قدیمی‌تری مانند تصویر شرودینگر و تصویر هایزنبرگ، ابتدا در چارچوب غیر نسبیتی فرمولبندی شده‌اند اما این تصویرهای مکانیک کوانتومی با نسبیت خاص هم به کار می‌آیند.

منابع

  1. Introduction to High Energy Physics [مقدمه‌ای بر فیزیک پرانرژی]. Cambridge University Press. 2000. ISBN 0-52162-1968. |first1= missing |last1= in Authors list (help)
  2. Particle Physics [فیزیک ذرات]. Manchester Physics Series (3rd ed.). John Wiley & Sons. p. 3. ISBN 978-0-470-03294-7. |first1= missing |last1= in Authors list (help)
  3. Relativistic Quantum Chemistry [شیمی کوانتومی نسبیتی]. John Wiley & Sons. 2009. ISBN 3-52762-7499. |first1= missing |last1= in Authors list (help)
  4. Relativistic Quantum Mechanics: With Applications in Condensed Matter and Atomic Physics. Cambridge University Press. 1998. ISBN 0521565839. |first1= missing |last1= in Authors list (help)
  5. Magnetism in the Solid State: An Introduction. Springer Series in Solid-State Sciences Series. 134. Springer. 2003. p. 6. ISBN 3-54043-1837. |first1= missing |last1= in Authors list (help)