مواد انحلال‌پذیر در آب

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

طبقه بندی مواد یونی براساس انحلال پذیری انها در آب دشوار است . هیچ ترکیبی، به طور کامل در آب « انحلال پذیر » نیست . میزان انحلال پذیری، از یک ترکیب « انحلال پذیر » به ترکیب دیگر، بسیار متغیر است . اما نمودار طبقه بندی ترکیبات بر مبنای انحلال پذیری آنها، هر چند تقریبی باشد، مفید است . قواعدی که در زیر آمده است، در مورد ترکیبات زیر صادق است :

الف )کاتیون‌های 1_+ : Ag^+ و Cs^+ و Rb^+ و K^+ و Na^+ و Li^+ و NH_4^+

ب ) کاتیون‌های 2_+ : Fe^{2+} و Mn^{2+} و Ba^{2+} و Sr^{2+} و Ca^{2+} و Mg^{2+} و Pb^{2+} و Sn^{2+} و Hg_2^{2+} و Hg^{2+} و Cd^{2+} و Zn^{2+} و Cu^{2+} و Ni^{2+} و Co^{2+}

ج ) کاتیون‌های 3_+ : Cr^{3+} و Al^{3+} و Fe^{3+}


چند نکته[ویرایش]

 • ترکیباتی که در دمای 25 درجه سانتی گراد تا حدودg/L 10 در آب حل می‌شوند، انحلال پذیر خوانده شده اند .
 • ترکیباتی که انحلال پذیری آنها به g/L1 نمی‌رسد، انحلال ناپذیر خوانده شده اند .
 • ترکیباتی که انحلال پذیری آنها بین این دو حد قرار دارد اندکی انحلال پذیرند .

مواد انحلال پذیر[ویرایش]

 1. تمام ترکیباتی که دارای آنیون‌های نیترات ( NO_3^-استات ( C_2 H_3 O_2^- ) و کلرات ( ClO_3^- ) باشند، در آب انحلال پذیرند .
 2. تمام ترکیباتی که دارای آنیون کلرید ( Cl^- ) باشند، در آب انحلال پذیرند به جز AgCl و Hg_2 Cl_2 و PbCl_2
 3. تمام ترکیباتی که دارای آنیون برمید ( Br^- ) باشند، در آب انحلال پذیرند به جز AgBr و Hg_2 Br_2 و PbBr_2 و HgBr_2
 4. تمام ترکیباتی که دارای آنیون یدید ( I^- ) باشند، در آب انحلال پذیرند به جز AgI و Hg_2 I_2 و PbI_2 و HgI_2
 5. تمام ترکیباتی که دارای آنیون سولفات ( SO_4^{2-} ) باشند، در آب انحلال پذیرند به جز CaSO_4 و SrSO_4 و BaSO_4 و PbSO_4 و Hg_2 SO_4 و Ag_2 SO_4

مواد انحلال ناپذیر[ویرایش]

 1. تمام ترکیباتی که دارای آنیون سولفید ( S^{2-} ) باشند، در آب انحلال ناپذیرند به جز سولفیدهای عناصر IA ، IIA و (NH_4)_2 S
 2. تمام ترکیباتی که دارای آنیون کربنات ( CO_3^{2-} ) باشند، در آب انحلال ناپذیرند به جز کربنات‌های عناصر IA و (NH_4)_2 CO_3
 3. تمام ترکیباتی که دارای آنیون سولفیت ( SO_3^{2-} ) باشند، در آب انحلال ناپذیرند به جز سولفیت‌های عناصر IA و (NH_4)_2 SO_3
 4. تمام ترکیباتی که دارای آنیون فسفات ( PO_4^{3-} ) باشند، در آب انحلال ناپذیرند به جز فسفات‌های عناصر IA و (NH_4)_3 PO_4
 5. تمام ترکیباتی که دارای آنیون هیدروکسید ( OH^- ) باشند، در آب انحلال ناپذیرند به جز هیدروکسیدهای عناصر IA و Ba(OH)_2 و Sr(OH)_2 و Ca(OH)_2

منبع[ویرایش]

 • شیمی عمومی ( جلد اول )، چارلز مورتیمر، دکتر عیسی یاوری، نشر علوم دانشگاهی، تهران ، 1375 ، ISBN 964-6186-30-0