ممیزی انرژی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ممیزی انرژی مجموعه اقداماتی است که جهت شناسایی چگونگی مقادیر و موقعیت‌های مصرف انرژی در یک فعالیت یا فرایند انجام و در طی آن فرصت‌هاو امکانات صرفه‌جویی انرژی مشخص شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ممیزی انرژی یک مرحله از برنامهٔ سیستماتیک و جامع مدیریت انرژی است. ممیزی انرژی روشی مناسب برای شناسایی و انتخاب فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی در سازمان است. ممیزی انرژی زمینه‌هایی که تلفات در آن اتفاق می‌افتد را مشخص کرده و راه حل‌هایی را که با توجه به محدودیت‌های مالی و تنگناهای سازمانی وجود دارد روشن می‌سازد.

اهداف ممیزی انرژی[ویرایش]

- بررسی انرژی کل مصرف شده به همراه تجهیزات مصرف کنندهٔ انرژی در یک سیستم مشخص

- تعیین مصرف انرژی در تمام تجهیزات و سیستم‌ها و سهم آن‌ها از کل مصرف انرژی سیستم

- تعیین بازده مصرف انرژی و تلفات سیستم

- برآورد پتانسیل‌های صرفه‌جویی انرژی، هزینه‌های مورد نیاز و دورهٔ بازگشت سرمایه برای هریک از راهکارهای توصیه‌شده

- بررسی راهکارهای مدیریت انرژی از جمله سیستم بازنگری و ارزیابی مصرف انرژی برای اعمال در فرایندهای مختلف [۱]

انواع روش‌های ممیزی انرژی[ویرایش]

- ممیزی انرژی پیمایشی

- تحلیل هزینه‌های تأسیساتی

- ممیزی انرژی استاندارد

- ممیزی انرژی تفصیلی [۲]

چارچوب کلی ممیزی انرژی در ساختمان[ویرایش]

- بازدید فنی از ساختمان به منظور شناسایی پارامترهای کلیدی مؤثر بر مصرف انرژی

- تحلیل قبوض برق و گاز در دوره‌های گرما و سرما

- پتانسیل فنی و اقتصادی صرفه جویی انرژی در ساختمان

- تدوین خط مبنای مصرف انرژی در ساختمان [۳]

- محاسبه شاخص بار ساختمان (blc)

- تدوین شاخص‌های عملکرد مصرف انرژی ساختمان

- راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختمان

منابع[ویرایش]

  1. رضاپور، کامبیز و دیگران، مرجع کاربردی ممیزی انرژی در واحدهای صنعتی، شکیب، ۱۳۹۰
  2. ستاری، سورنا و دیگران، ممیزی انرژی در سیستم‌های ساختمانی، هزاره سوم اندیشه، ۱۳۸۸
  3. فضلی، احمد، ممیزی انرژی در ساختمان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ۱۳۸۹