مقایسه موضوعی رده‌بندی دیوئی و کتابخانه کنگره

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این جدول مقایسه موضوعی رده‌بندی دهدهی دیوئی و رده‌بندی کتابخانه کنگره دو سیستم مهم طبقه‌بندی و سازماندهی منابع کتابخانه‌ای (اطلاع‌رسانی) است که به‌طور گسترده‌ای در سراسر جهان استفاده می‌شود. این دو سیستم رده‌بندی براساس نگرش فلسفی و کلی-جزئی تدوین شده‌اند و همه دانشها را دربر می‌گیرد. رده دیوئی صرفاً با اعداد کدگذاری شده (۱۰ رده اصلی ← ۱۰۰ رده فرعی ← ۱۰۰۰ رده جزئی) و به کمک اعداد اعشاری (با هزاران زیر رده موضوعی) گسترش می‌یابد. و رده کنگره با حروف انگلیسی کدگذاری شده (۲۱ رده اصلی) و به کمک ترکیب حروف رده‌های فرعی و سپس با افزودن اعداد زیر رده‌ها گسترش می‌یابد.

جدول[ویرایش]

دیوئی   کنگره   موضوع  
۰۰۰ علوم کامپیوتر، اطلاع رسانی و کلیات
۰۰۱ A دانش
۰۰۲ کتاب
۰۰۳ سیستمها
۰۰۴ QA(subrange) داده‌پردازی و علوم کامپیوتر
۰۰۵ QA(subrange) برنامه‌نویسی، برنامه‌ها و داده‌های کامپیوتری
۰۰۶ QA(subrange) روشهای خاص کامپیوتری
۰۱۰ Z1001-8999 کتابشناسی
۰۲۰ Z665-718.8 علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۰۳۰ AE دائرةالمعارفهای عمومی
۰۵۰ AI پی آیندهای عمومی و نمایه‌های آنها
۰۶۰ AM111-160 سازمانهای عمومی و علوم موزه‌داری
۰۷۰ AN روزنامه
۰۷۰ PN4699-5650 روزنامه نگاری
۰۷۰ Z278-549 نشر
۰۸۰ AC مجموعه‌های عمومی
۰۹۰ Z105-115.5 نسخه‌های خطی
۰۹۰ Z1019-1033 کتابهای نادر
۱۰۰ B فلسفه و روان‌شناسی
۱۱۱ BD300-450 هستی‌شناسی
۱۱۵ BD493-701 زمان
۱۲۰ BD143-237 معرفت‌شناسی
۱۲۰ BD? علیت
۱۲۰ BD? انسان
۱۲۴ BD493-701 غایت‌شناسی
۱۳۰ BF1404-2055 پیراروان‌شناسی و علوم غریبه
۱۵۰ BF روان‌شناسی
۱۵۲ HM1041-1101 ادراک
۱۵۲ QH? حرکت
۱۵۲ BF511-593 هیجانها
۱۵۵ BF712-724 روان‌شناسی رشد
۱۶۰ BC منطق
۱۷۰ BJ اخلاق (فلسفه اخلاقی)
۱۸۰ B108-708 فلسفه قدیم
۱۸۱ B850-5739 فلسفه شرق
۱۸۲ B108-708 فلسفه یونانی پیش از سقراط
۱۸۳ B108-708 سوفسطائیان و فلسفه سقراط
۱۸۵ B108-708 فلسفه ارسطو (فلسفه مشاء)
۱۸۶ B108-708 فلسفه شکاکان و نوافلاطونیان
۱۸۷ B108-708 فلسفه اپیکور و اپیکوریان
۱۸۸ B108-708 فلسفه رواقیان
۱۸۹ B720-765 فلسفه غرب در قرون وسطی (مدرسی و اسلامی)
۱۹۰ B790-5802 فلسفه جدید
۲۰۰ BL دین
۲۱۰ BL175-265 الهیات طبیعی
۲۱۲ BL205-216 خدا
۲۲۰ BS کتاب مقدس
۲۲۱ BS701-1830 عهد قدیم
۲۲۵ BS1901-2970 عهد جدید
۲۲۶ BS2547-2970? اناجیل و اعمال رسولان
۲۲۷ BS2640-2765.6 رسالت رسولان
۲۲۸ BS2547-2970? کتاب مکاشفه
۲۲۹ BS2547-2970? اسفار مجعوله
۲۳۰ BR الاهیات مسیحیت
۲۳۲ BT198-590 عیسی و خاندانش
۲۳۶ BT819-891 معادشناسی
۲۵۰ BR? کلیسای محلی و مراسم دین مسیحی
۲۶۰ BR? الاهیات اجتماعی مسیحی
۲۷۰ BR140-1510 تاریخ کلیسای مسیحی
۲۸۰ BX? فرق و مذاهب مسیحی
۲۸۲ BX800-4795 کلیسای کاتولیک رومی
۲۸۳ BX5001-6093 کلیساهای انگلیکان
۲۸۴ BX? فرقه‌های پروتستان
۲۸۶ BX6201-6495, BX7301-7343, BX6101-6193 باپتسیت‌ها (کلیساهای تعمیدی)، حواریون مسیح و کلیساهای آدونتیست
۲۸۷ BX8201-8495 کلیساهای متودیست
۲۸۹ BX7601-7795, BX7801-7843, BX8101-8144, BX 8799-8809, BX9751-9793, BX9998 دیگر فرق و مذاهب مسیحی
۲۹۰ BL660-2680 ادیان غیر مسیحی
۲۹۲ BL700-820 اساطیر یونان و روم
۲۹۵ BL1500-1590 دین زرتشت
۲۹۶ BM دین یهود
۲۹۷ BP اسلام
۳۰۰ H علوم اجتماعی
۳۰۱ HM جامعه‌شناسی
۳۰۱ GN مردم شناسی
۳۱۰ HA154-473 آمار عمومی (مناطق مختلف جهان)
۳۲۰ J علوم سیاسی
۳۲۷ JZ روابط بین‌الملل
۳۳۰ HB اقتصاد
۳۳۱ HD4801-8943 اقتصاد کار
۳۳۲ HG اقتصاد مالی
۳۳۳ HD101-1399 اقتصاد زمین
۳۳۳ HD9502 اقتصاد انرژی
۳۳۶ HJ مالیه عمومی
۳۳۹ HB? اقتصاد کلان
۳۴۰ K حقوق
۳۴۱ KZ حقوق بین‌الملل
۳۴۵ K5000-5582 حقوق جزا
۳۴۶ KB479 حقوق خصوصی
۳۴۷ K2201-2385 دادرسی
۳۴۷ K2100-2385 دادگاههای مدنی
۳۵۰ JF علوم اداری و نظامی
۳۵۲ JS اداره حکومتهای محلی
۳۵۳ JK1-9593 امور اداری ایالات متحده
۳۵۳ JK2403-9593 امور اداری ایالتهای ایالات متحده
۳۵۵ U علوم نظامی
۳۶۰ H خدمات اجتماعی؛ انجمنها
۳۶۱ HN مشکلات و خدمات اجتماعی
۳۶۲ HN مسائل و خدمات رفاهی اجتماعی
۳۶۳ HN سایر مشکلات و خدمات اجتماعی
۳۶۴ HV6001-7220 جرم‌شناسی
۳۶۵ HV8301-9920 نهادهای کیفری
۳۶۶ HS انجمنها
۳۶۷ HS باشگاههای عمومی
۳۶۸ K1960-1973 بیمه
۳۷۰ L آموزش و پرورش
۳۷۱ LB3011-3095 سازمان و مدیریت مدارس
۳۷۱ LC3950-4806.5 آموزشهای ویژه
۳۷۲ LB1501-1602 آموزش ابتدایی
۳۷۳ LB1603-1699 آموزش متوسطه
۳۷۴ LC5201-6661 آموزش بزرگسالان
۳۷۶ LC1401-2572 آموزش زنان
۳۷۷ LC321-951 مدرسه و مذهب
۳۷۸ LB2300-2430 آموزش عالی
۳۸۰ HF بازرگانی، ارتباطات، و حمل و نقل
۳۸۲ HF1 بازرگانی بین‌المللی
۳۸۳ HE6000-7500 پست و خدمات پستی
۳۸۴ HE ارتباطات
۳۸۴ HE7601-8700.9 ارتباط از راه دور
۳۸۵ HE1001-5600 حمل و نقل با راه آهن
۳۸۶ HE380-560 حمل و نقل داخلی با قایقها
۳۸۶ HE5751-5870 حمل و نقل با کشتیهای رودخانه پیما
۳۸۷ HE380-971 حمل و نقل آبی
۳۸۷ HE9761-9900 حمل و نقل هوایی
۳۸۷ TL787-4050 حمل و نقل فضایی
۳۸۸ HE حمل و نقل زمینی
۳۹۰ GT رسوم
۳۹۰ BJ1801-2195 آداب
۳۹۰ GR فرهنگ عامه
۳۹۱ GT500-2370 پوشاک و آرایش شخصی
۳۹۲ GT2400-3390.5 آداب و رسوم ادوار زندگی و زندگی شخصی
۳۹۳ GT2400-3390.5 آداب و رسوم مرگ
۳۹۵ BJ1801-2195 آداب معاشرت
۳۹۸ GR فرهنگ عامه
۴۰۰ P زبان
۴۱۰ P101-410 زبان‌شناسی
۴۱۱ P327-327.5 نظامهای نوشتاری
۴۱۲ P321-324.5 ریشه‌شناسی
۴۱۴ P? واج شناسی آواشناسی
۴۱۵ P201-299 دستور زبان
۴۱۹ PM8001-8995 زبان اشاره
۴۲۰ PE زبان انگلیسی
۴۳۰ PD زبان‌های ژرمنی
۴۴۰ PC2001-3761 زبان فرانسوی
۴۴۹ PC3201-3366 زبان پروونسال
۴۴۹ PC3801-3976 زبان کاتالان
۴۵۰ PC1001-1977 زبان ایتالیایی
۴۵۹ PC601-872 زبان رومانیایی
۴۵۹ PC901-986 زبان رتورومانیک
۴۶۰ PC4001-4977 زبان اسپانیایی
۴۶۹ PC5001-5498 زبان پرتغالی
۴۷۰ PA2001-2915 زبان لاتین
۴۸۰ PA201-899 زبان آلمانی
۴۹۰ P501-769 زبان‌های هند و اروپایی
۴۹۲ PJ991-995 زبان‌های آفریقایی-آسیایی
۴۹۴ PL1-481 زبان‌های آلتایی
۴۹۵ PL3521-4001 زبان‌های چینی-تبتی
۴۹۶ PL8000-8844 زبان‌های آفریقایی
۴۹۷ PM101-2711 زبان‌های آمریکای شمالی (زبان‌های بومی آمریکا)
۴۹۸ PM3001-4566 زبان‌های آمریکای مرکزی (زبان‌های بومی آمریکا)
۴۹۸ PM5001-7356 زبان‌های آمریکای جنوبی (زبان‌های بومی آمریکا)
۵۰۰ Q علوم طبیعی و ریاضی
۵۱۰ QA ریاضیات
۵۱۲ QA150-272 جبر
۵۱۳ QA101-145 حساب
۵۱۴ QA612-699 توپولوژی
۵۱۵ QA299-433 آنالیز / حساب دیفرانسیل و انتگرال
۵۱۶ QA440-611 هندسه (به استثنای توپولوژی)
۵۱۸ QA273-299 محاسبات عددی
۵۱۹ QA273-299 احتمالات، ریاضیات آماری
۵۲۰ QB نجوم
۵۲۱ QB349-421 مکانیک سماوی
۵۳۰ QC فیزیک
۵۳۱ QC120-168.85 مکانیک؛ مکانیک جامدات
۵۳۲ QC120-168.85 مکانیک سیالات؛ مکانیک مایعات
۵۳۳ QC120-168.85 مکانیک گازها (پنوماتیک)
۵۳۴ QC221-246 صوت و ارتعاشهای و ابسته
۵۳۵ QC350-467 نور و تشعشعهای وابسته
۵۳۶ QC251-338.5 گرما
۵۳۷ QC501-721 برق و الکترونیک
۵۳۸ QC750-766 مغناطیس
۵۳۹ QC770-798 فیزیک نوین
۵۴۰ QD شیمی و علوم وابسته
۵۴۱ QD450-801 شیمی نظری و شیمی فیزیک
۵۴۲ QD1-65 فنون، تجهیزات، مواد
۵۴۳ QD71-142 شیمی تجزیه
۵۴۴ QD71-142 تجزیه کیفی
۵۴۵ QD71-142 تجزیه کمی
۵۴۶ QD146-197 شیمی معدنی
۵۴۷ QD241-441 شیمی آلی
۵۴۸ QD0001-0999 بلورشناسی
۵۴۹ QE351-399.2 کانی شناسی
۵۵۰ QE علوم زمین
۵۵۱ QE زمین‌شناسی
۵۵۱ GB651-2998 آب‌شناسی
۵۵۱ QC851-999 هواشناسی
۵۵۲ QE420-499 سنگ‌شناسی
۵۵۳ QE? زمین‌شناسی اقتصادی
۵۶۰ QE701-760 دیرین‌شناسی
۵۶۰ QE7601-899 دیرین‌شناسی جانوری
۵۷۰ QH301-705.5 علوم زیستی - زیست‌شناسی
۵۷۲ QD415-436 بیوشیمی
۵۷۲ GN مردم‌شناسی زیستی
۵۷۳ GN49-298 انسان شناسی فیزیکی
۵۷۴ QH301-705.5 زیست‌شناسی
۵۷۵ QH359-425 تکامل
۵۷۵ QH426-470 ژنتیک
۵۷۶ QH573-671 میکروبیولوژی
۵۷۷ QH540-549.5 بوم‌شناسی
۵۷۸ QH201-278.5 کاربرد میکروسکوپ در زیست شناسی
۵۷۹ QH1-199.5 جمع آوری و نگهداری نمونه زیستی
۵۸۰ QK علوم گیاهی
۵۸۱ QK گیاه‌شناسی
۵۸۲ QK474.8-495 گیاهان دانه دار
۵۸۵ K494-494.5 بازدانگان)
۵۸۶ QK504-638 نهانزادان
۵۹۰ QL جانوران
۵۹۱ QL1-355 جانورشناسی
۵۹۲ QL360-599.82 بی‌مهرگان
۵۹۳ QL360-599.82 تک‌یاختگان، خارپوستان و شاخه‌های وابسته
۵۹۴ QL360-599.82 نرمتنان و شبه نرم تنان
۵۹۵ QL360-599.82 سایر بی‌مهرگان
۵۹۶ QL605-739.8 مهره‌داران (جمجمه‌داران، مهره‌داران)
۵۹۷ QL614-639.8 ماهیها
۵۹۷ QL640-669.3 خزندگان و دوزیستان
۵۹۸ QL671-699 پرندگان
۵۹۹ QL700-739.8 پستانداران
۶۰۰ T تکنولوژی (علوم کاربردی)
۶۰۷ T61-173 آموزش
۶۰۷ T175-178 پژوهش
۶۰۸ T201-342 اختراعات و ثبت اختراعات
۶۰۸ Q اختراعات و ثبت اختراعات
۶۱۰ R پزشکی
۶۱۱ QM کالبدشناسی انسان
۶۱۱ QH573-671 یاخته شناسی
۶۱۱ QM550-577.8 بافت شناسی
۶۱۲ QP فیزیولوژی انسان
۶۱۵ RM داروشناسی و درمان
۶۱۷ RD جراحی و موضوعات وابسته
۶۱۸ RG پزشکی زنان
۶۱۸ R دیگر شاخه‌های پزشکی
۶۱۹ R735-854 پزشکی تجربی
۶۲۰ TA مهندسی و عملیات وابسته
۶۲۱ TJ مهندسی مکانیک
۶۲۱ QC فیزیک کاربردی
۶۲۲ TN مهندسی معدن و عملیات وابسته
۶۲۳ UG1-620 مهندسی نظامی
۶۲۳ VM مهندسی دریایی
۶۲۴ TA مهندسی عمران
TG مهندسی پل
۶۲۵ TF مهندسی راه
۶۲۵ TE مهندسی بزرگراه
۶۲۷ TC1-978 مهندسی هیدرولیک
۶۲۸ TD مهندسی بهداشت
۶۲۸ TD159-168 مهندسی خدمات شهری
۶۲۹ T دیگر شاخه‌های مهندسی
TK مهندسی برق، الکترونیک، مهندسی هسته‌ای
TL مهندسی وسایل نقلیه موتوری، هوانوردی و فضانوردی
TP مهندسی شیمی و فناوری
۶۳۰ S کشاورزی
۶۳۱ S1-972 فنون، ابزار، مواد
۶۳۲ SB599-990.5 آسیبها، آفات و بیماری‌های گیاهان
۶۳۴ SB354-402 میوهها
۶۳۴ SD جنگلداری
۶۳۴ SB169-172.5 باغها
۶۳۵ SB317.5-319.864 باغبانی
۶۳۶ SF دامپروری
۶۳۷ SF250.5-275 لبنیات و فراورده‌های وابسته
۶۳۸ SF518-561 پرورش حشره‌ها
۶۳۹ SK شکار، ماهیگیری
۶۳۹ S604.5-604.64 حفاظت از منابع زیستی
۶۴۰ TX اقتصاد خانوادگی
۶۵۰ HD28-70 مدیریت و خدمات اداری
۶۵۳ Z53-102 تندنویسی
۶۵۷ HF5601-5689 حسابداری
۶۵۸ HD28-70 مدیریت عمومی
۶۵۹ HF5801-6182 آگهی‌های تجارتی
۶۶۰ TP155-156 مهندسی شیمی
۶۷۰ HD9720-9975 مصنوعات
۶۸۰ TT صنایع دستی
۶۹۰ TH ساختمانها
۷۰۰ N هنرها
۷۰۸ N400-3990 موزهها
۷۱۰ SB469-476 منظره سازی هنری
۷۲۰ NA معماری
۷۳۰ NB هنرهای تجسمی؛ پیکرتراشی
۷۳۶ NB0001-1952 کنده کاری و منقورات
۷۳۸ NB0001-1952 هنر سرامیک
۷۳۹ NB0001-1952 فلزکاری
۷۴۰ NC طراحی
۷۴۰ NK هنرهای تزیینی
۷۴۶ NK8800-9505.5 هنرها و صنایع دستباف
۷۴۸ NK5100-5440 شیشه
۷۴۹ NK2200-2750 اسباب و اثاثیه
۷۵۰ ND نقاشی
۷۶۰ NE هنرهای گرافیک؛ چاپ و باسمه کاری (گراوور)
۷۶۱ NE1330-1352 نقش برجسته (چاپ قالبی، رولیف)
۷۶۳ NE2250-2570 لیتوگرافی
۷۶۴ NE2236-2240.6 چاپ رنگی، عکس رنگی
۷۶۵ NE1400-1879 حکاکی روی فلز (گراورساز)
۷۶۷ NE1940-2232.5 قلم زنی و هنرهای وابسته
۷۷۰ TR عکس و عکاسی
۷۸۰ M موسیقی
۷۸۱ MT اصول کلی و فرمهای موسیقی
۷۸۲ M1495-5000 موسیقی آوازی
۷۸۳ M1528-1529.5 موسیقی آوازی تک صدایی
۷۸۴ M1000-1075 ارکسترها، گروههای موسیقی
۷۸۵ M1000-1075 گروههای سازی فقط با یک ساز برای هر قسمت
۷۸۶ MT180-255 سازهای کلیدی
۷۸۷ MT259-338 سازهای زهی
۷۸۸ MT339-533 سازهای بادی
۷۹۰ PN1560-1590 هنرهای نمایشی
۷۹۰ GV سرگرمی
۷۹۲ PN2000-3307 تئاتر و نمایشهای صحنه‌ای
۷۹۳ GV1221-1469.63 بازیها و تفریحهای سالنی
۷۹۵ GV1301-1311 بازیهای شانسی
۷۹۶ GV557-1198.995 ورزش
۷۹۷ GV750-770.27 ورزشهای هوایی
۷۹۷ GV770.3-840 ورزشهای آبی
۷۹۹ SK ماهیگیری، شکار و تیراندازی
۸۰۰ P ادبیات و بلاغت
۸۱۰ PS ادبیات آمریکایی
۸۲۰ PR ادبیات انگلیسی
۸۳۰ PT1-4897 ادبیات آلمانی
۸۴۰ PQ0001-3999 ادبیات فرانسوی
۸۵۰ PQ4001-5999 ادبیات ایتالیایی
۸۶۰ PQ6001-8929 ادبیات اسپانیایی
۸۶۹ PQ9000-9999 ادبیات پرتغالی
۸۷۰ PA6001-8595 ادبیات لاتین
۸۸۰ PA3050-5660 ادبیات یونانی
۸۹۰ PN ادبیات جهان
۹۰۰ G جغرافیا
۹۰۰ D تاریخ
۹۱۰ G جغرافیا
۹۱۱ G141 جغرافیای تاریخی
۹۱۲ GA تصاویر گرافیکی زمین
۹۱۴ G1791-2196 جغرافیای اروپا
۹۱۵ G2200-2444 جغرافیای آسیا
۹۱۶ G2445-2739 جغرافیای آفریقا
۹۱۷ G1105-1692 جغرافیای آمریکای شمالی
۹۱۸ G1700-1779 جغرافیای آمریکای جنوبی
۹۱۹ G2740-2799 جغرافیای اقیانوسیه
۹۲۰ CT سرگذشتنامه
۹۲۰ CS نسب شناسی
۹۲۰ CR4480-4485 نشان
۹۳۰ D51-90 تاریخ جهان باستان
۹۳۸ DE تاریخ یونان-روم (غرب) باستان
۹۴۰ DAW1031-1051 تاریخ اروپا
۹۴۲ DA تاریخ بریتانیا
۹۴۳ DD تاریخ آلمان
۹۴۳٫۶ DB تاریخ اتریش و لیختن اشتاین
۹۴۳٫۹ DB تاریخ مجارستان
۹۴۴ DC تاریخ فرانسه
۹۴۵ DG تاریخ ایتالیا
۹۴۶ DP تاریخ شبه‌جزیره ایبری
۹۴۷ DJK تاریخ اروپای شرقی
۹۴۷ DK تاریخ روسیه، اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری‌های شوروی سابق
۹۴۸ DL تاریخ کشورهای شمال اروپا و اسکاندیناوی
۹۴۹٫۲ DH تاریخ هلند
۹۴۹٫۳ DH تاریخ بلژیک
۹۴۹٫۴ DQ تاریخ سویس
۹۴۹٫۵ DF تاریخ یونان
۹۴۹٫۶ DR تاریخ شبه‌جزیره بالکان
۹۵۰ DS تاریخ عمومی آسیا و خاور دور
۹۵۱ DS701-799.9 تاریخ چین
۹۵۲ DS801-897 تاریخ ژاپن
۹۵۳ DS201-248 تاریخ شبه‌جزیره عربستان (عربستان سعودی)
۹۵۴ DS401-486.8 تاریخ هند
۹۵۵ DS251-326 تاریخ ایران
۹۶۰ DT تاریخ آفریقا
۹۶۱ DT211-239 تاریخ لیبی
۹۶۱ DT241-269 تاریخ تونس
۹۶۲ DT154.1-159.9 تاریخ سودان
۹۶۲ DT43-154 تاریخ مصر
۹۶۳ DT371-390 تاریخ اتیوپی (حبشه)
۹۶۳ DT391-398 تاریخ اریتره
۹۶۵ DT271-299 تاریخ الجزایر
۹۶۶ DT470-671 تاریخ آفریقای غربی و جزایر نزدیک آن
۹۶۷ DT? تاریخ آفریقای مرکزی و جزایر نزدیک
۹۶۸ DT1701-2405 تاریخ آفریقای جنوبی
۹۶۹ DS349.8-349.9 تاریخ جزایر جنوبی اقیانوس هند
۹۷۰ F تاریخ آمریکای شمالی
۹۷۱ F1001-1145.2 تاریخ کانادا
۹۷۲ F1421-1440 تاریخ آمریکای مرکزی
۹۷۲ F1201-1392 تاریخ مکزیک
۹۷۳ E تاریخ ایالات متحده آمریکا
۹۸۰ F2201-3799 تاریخ آمریکای جنوبی
۹۸۱ F2501-2659 تاریخ برزیل
۹۸۲ F2801-3021 تاریخ آرژانتین
۹۸۳ F3051-3285 تاریخ شیلی
۹۸۴ F3301-3359 تاریخ بولیوی
۹۸۵ F3401-3619 تاریخ پرو
۹۸۷ F2301-2349 تاریخ ونزوئلا
۹۸۸ F2351-2471 تاریخ گینه
۹۹۰ DU تاریخ اقیانوسیه
۹۹۳ DU400-430 تاریخ نیوزلند
۹۹۴ DU80-398 تاریخ استرالیا
۹۹۵ DU490 تاریخ ملانزی
۹۹۵ DU739-747 تاریخ گینه نو
۸۰۳ AG واژه نامه‌ها و دیگر منابع عمومی کاربردی[نیازمند منبع]
۰۶۹ AM موزه‌ها، مجموعه‌ها و جمع آوری[نیازمند منبع]
۰۵۰ AP نمایه ها[نیازمند منبع]
۰۶۰-۰۶۸ AS سازمانهای عمومی
۰۳۰ AY دائرةالمعارفهای سالانه، آلماناک‌ها و راهنماهای عمومی[نیازمند منبع]
۰۰۱ AZ تاریخچه بورس تحصیلی و یادگیری، علوم انسانی[نیازمند منبع]
۱۱۰-۱۴۰ BD فلسفه سوداگرانه[نیازمند منبع]
۱۱۱٫۸۵ BH زیبایی شناسی
۲۰۰ BL اسطوره‌شناسی
۲۳۰ BT الهیات نظری[نیازمند منبع]
۲۴۰-۲۶۰ BV الهیات عملی
۲۸۰ BX فرقه‌های مسیحی
C علوم کمک تاریخی (عمومی)[نیازمند منبع]
۹۰۹ CB تاریخ تمدن
۹۳۰٫۱ CC باستان شناسی
۹۲۹٫۱ - ۹۲۹٫۳ CD [نیازمند منبع]Diplomatics. Archives. Seals
۵۲۹ CE گاه‌نگاری، گاه‌شماری[نیازمند منبع]
۷۳۷ CJ سکه شناسی
۴۱۱٫۷ CN کتیبه[نیازمند منبع]
۹۲۹٫۶ CR نشانهای تشریفاتی خانوادگی[نیازمند منبع]
۹۰۹٫۰۴۹۱۴۹۷ DX تاریخ کولی‌ها
۵۵۱٫۴ GB جغرافیای فیزیکی (ژئومورفولوژی)[نیازمند منبع]
۵۵۱٫۴۶ GC اقیانوس شناسی
۳۳۳٫۷ GE علوم زیست محیطی[نیازمند منبع]
۳۰۴ GF بومشناسی انسانی، جغرافیای انسانی[نیازمند منبع]
۳۱۰ HA آمارهای علوم اجتماعی[نیازمند منبع]
۳۳۰٫۹ HC اوضاع و شرایط اقتصادی
۳۳۱-۳۳۸ HD صنایع. استفاده از زمین. کارگر[نیازمند منبع]
۶۴۹٫۱-۶۴۱٫۷ HQ خانواده. ازدواج. زنان
HT جوامع. گروهها. نژادها[نیازمند منبع]
۳۶۴ HV آسیب‌شناسی اجتماعی.رفاه عمومی اجتماعی. جرم شناسی[نیازمند منبع]
۳۳۵ HX سوسیالیسم. کمونیسم. آنارشیسم
J مقالات عمومی قوه مقننه و اجرایی[نیازمند منبع]
۳۲۰ JA علوم سیاسی (عمومی))
۳۲۰٫۵ JC نظریه‌های سیاسی (ایدئولوژی‌ها)
JJ نهادهای سیاسی و اداره عمومی (شمال امریکا)[نیازمند منبع]
۳۲۰٫۹۷۳ JK نهادهای سیاسی و اداره عمومی (ایالات متحده آمریکا)[نیازمند منبع]
۳۲۰٫۹۷۱ JL نهادهای سیاسی و اداره عمومی (کانادا، آمریکا لاتین، و غیره)[نیازمند منبع]
۳۲۰٫۹۴ JN نهادهای سیاسی و اداره عمومی (اروپا)[نیازمند منبع]
۳۲۰٫۹۵-۳۲۰٫۹۶۹ JQ نهادهای سیاسی و اداره عمومی (آسیا، آفریقا، استرالیا، منطقه اقیانوس آرام، و غیره)[نیازمند منبع]
JV مستعمرات و استعمار. مهاجرت و مهاجرت. مهاجرت بین‌المللی
KB قوانین مذهبی، به‌طور کلی. مقایسه قانون مذهبی. فقه[نیازمند منبع]
KD قانون [یا حقوق] انگلستان، ایرلند، امریکا. شمال امریکا[نیازمند منبع]
۳۴۰٫۹۷۱ KE قانون کانادا
۳۴۰٫۹۷۳ KF قانون ایالات متحده آمریکا
KG قانون آمریکای لاتین - مکزیک و آمریکا مرکزی غرب هند. منطقه کارائیب
KH قانون [یا حقوق] امریکای جنوبی
۳۴۰٫۹۴ KJ-KK قانون [یا حقوق] اروپا
۳۴۰٫۹۵-۳۴۰٫۹۶۹ KL-KW قانون [یا حقوق] آسیا و اوراسیا، آفریقا، منطقه اقیانوس آرام و قاره قطب جنوب
۳۷۰٫۹ LA تاریخ آموزش و پرورش
۳۷۰٫۱ LB نظریه و کاربرد آموزش و پرورش
LC جنبه‌های ویژه آموزش و پرورش
۳۷۸٫۷۳-۳۷۸٫۷۹ LD موسسات آموزشی خصوصی - ایالات متحده[نیازمند منبع]
۳۷۸٫۸ LE موسسات آموزشی خصوصی - آمریکا (به جز ایالات متحده)[نیازمند منبع]
۳۷۸٫۴ LF موسسات آموزشی خصوصی - اروپا
۳۷۸٫۵-۳۷۸٫۶ LG موسسات آموزشی خصوصی - آسیا، آفریقا، جزایر اقیانوس هند، استرالیا، نیوزلند، جزایر اقیانوس آرام
۳۷۸ LH مجلات و مقالات آموزشگاهی و دانشگاهی
LJ مجامع دوستی دانشجویی ایالات متحده[نیازمند منبع]
LT کتاب‌های درسی

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]