مقارنه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
مقارنه تیر و ناهید و ماه

قرار گرفتن دو جسم سماوی نسبت به زمین به گونه‌ای که به نظر می‌رسد در آسمان کنار هم باشند را مُقارنه یا همدمی می‌گویند. مقارنه یک موقعیت است که در ستاره‌شناسی آماتوری و ستاره‌بینی استفاده می‌شود و به نزدیکی ظاهری چند سیاره و ماه یا باهم اشاره دارد.

وضعیتی که در آن یک سیارهٔ درونی مانند عطارد یا زهره از دید ناظر زمینی درست در پشت خورشید قرار گیرد، مقارنه بیرونی (علیا) نام دارد. وضعیتی که در آن یک سیارۀ درونی مانند عطارد یا زهره از دید ناظر زمینی درست در بین خورشید و زمین قرار گیرد مقارنۀ درونی (سفلی) نام دارد.

بدیگر سخن چنانچه یکی از اجرام خورشید باشد و جرم دوم در میانه قرار گیرد مقارنه درونی گویند که فقط برای سیارات درونی و ماه مفروض است. و چنانچه خورشید در میانه قرار گیرد مقارنه بیرونی گویند که برای همه سیارات بجز ماه مفروض است. مقارنه داخلی یکی از شرایط احتمال پدیده گرفت خورشید اعم از گذر سیاره (زهره یا ناهید) یا خورشیدگرفتگی توسط ماه می‌باشد. چنانچه خورشید از اجرام مقارنه نباشد مقارنه سیاره‌ای (دو سیاره) یا ماه و سیاره دیگر یا اجرام سیار با ثوابت خواهد بود. و بصورت ترکیبی مقارنه بیش از سه جرم سماوی نیز ممکن است. در حقیقت یک سوی مقارنه همواره ناظر زمینی است.

نماد آن در یونیکد ☌ (x۲۶۰c) و به صورت دستی به صورت Astronomical conjunction symbol.png است.

جدول مقارنه‌ها[ویرایش]

۲۰۰۵[ویرایش]

تاریخ زمان(UTC) سیاره جدایی زاویه‌ای سیاره جدایی زاویه‌ای از خورشید
ژانویه ۴، ۲۰۰۵ ۰۷:۰۴:۰۶ ناهید ۷°۲۷' جنوب پلوتو ۲۰٬۸° غرب
ژانویه ۵، ۲۰۰۵ ۰۰:۵۸:۴۹ تیر ۶°۵۹' جنوب پلوتو ۲۱٬۶° غرب
ژانویه ۱۴، ۲۰۰۵ ۰۰:۴۰:۵۱ تیر ۲۱' جنوب ناهید ۱۸٫۵° غرب
ژانویه ۲۹، ۲۰۰۵ ۰۷:۰۵:۳۵ مریخ ۸°۱۵' جنوب پلوتو ۴۵٬۵° غرب
فوریه ۸، ۲۰۰۵ ۰۱:۲۹:۲۲ تیر ۲°۰۴' جنوب نپتون ۴٫۲° غرب
فوریه ۱۴، ۲۰۰۵ ۱۹:۱۵:۱۰ ناهید ۵۸' جنوب نپتون ۱۰٫۷° غرب
فوریه ۲۰، ۲۰۰۵ ۰۰:۴۶:۳۴ تیر ۱°۰۰' جنوب اورانوس ۴٫۹° شرق
مارس ۴، ۲۰۰۵ ۰۳:۳۱:۳۶ ناهید ۴۱' جنوب اورانوس ۶٫۶° غرب
مارس ۲۸، ۲۰۰۵ ۲۲:۳۱:۵۳ تیر ۴°۴۹' شمال ناهید ۱٫۵° غرب
آوریل ۱۳، ۲۰۰۵ ۰۰:۲۶:۲۳ مریخ ۱°۱۵' جنوب نپتون ۶۶٫۰° غرب
مه ۱۴، ۲۰۰۵ ۲۰:۲۴:۱۰ مریخ ۱°۱۱' جنوب اورانوس ۷۳٫۸° غرب
ژوئن ۲۵، ۲۰۰۵ ۲۱:۲۲:۵۲ ناهید ۱°۱۸' شمال زحل ۲۲٫۸° شرق
ژوئن ۲۶، ۲۰۰۵ ۰۶:۱۳:۴۳ تیر ۱°۲۵' شمال زحل ۲۲٫۵° شرق
ژوئن ۲۷، ۲۰۰۵ ۲۰:۱۸:۵۵ تیر ۵' جنوب ناهید ۲۳٫۳° شرق
ژوئیه ۷، ۲۰۰۵ ۰۸:۲۱:۲۲ تیر ۱°۳۸' جنوب ناهید ۲۵٫۸° شرق
سپتامبر ۲، ۲۰۰۵ ۱۲:۰۵:۵۲ ناهید ۱°۲۲' جنوب مشتری ۳۸٫۷° شرق
اکتبر ۶، ۲۰۰۵ ۰۷:۰۱:۳۷ تیر ۱°۲۸' جنوب مشتری ۱۲٫۶° شرق
اکتبر ۲۹، ۲۰۰۵ ۱۶:۱۱:۲۰ ناهید ۱۱°۰۸' جنوب پلوتو ۴۶٬۸° شرق
دسامبر ۳۱، ۲۰۰۵ ۱۵:۵۵:۱۲ تیر ۷°۳۶' جنوب پلوتو ۱۴٬۹° غرب

۲۰۰۶[ویرایش]

تاریخ زمان(UTC) سیاره جدایی زاویه‌ای سیاره جدایی زاویه‌ای از خورشید
ژانویه ۱۷، ۲۰۰۶ ۰۲:۲۳:۰۳ تیر ۷°۵۳'جنوب ناهید ۶٫۵° غرب
فوریه ۱، ۲۰۰۶ ۱۲:۱۳:۵۱ تیر ۱°۵۷' شمال نپتون ۴٫۵° شرق
فوریه ۱۴، ۲۰۰۶ ۱۵:۴۰:۵۷ تیر ۲' شمال اورانوس ۱۴٫۱° شرق
مارس ۲۶، ۲۰۰۶ ۲۱:۰۲:۴۱ ناهید ۱°۵۲' شمال نپتون ۴۶٫۵° غرب
آوریل ۱۸، ۲۰۰۶ ۱۲:۲۷:۳۱ ناهید ۱۹' شمال اورانوس ۴۵٫۰° غرب
ژوئن ۱۷، ۲۰۰۶ ۲۲:۵۰:۴۰ مریخ ۳۵' شمال زحل ۴۲٫۰° شرق
August ۲۰، ۲۰۰۶ ۲۲:۴۰:۱۰ تیر ۳۱' شمال زحل ۱۱٫۲° غرب
August ۲۶، ۲۰۰۶ ۲۳:۰۹:۴۷ ناهید ۴' شمال زحل ۱۶٫۳° غرب
سپتامبر ۱۵، ۲۰۰۶ ۲۰:۳۲:۲۸ تیر ۱۰' جنوب مریخ ۱۲٫۱° شرق
اکتبر ۲۴، ۲۰۰۶ ۱۹:۴۴:۱۱ ناهید ۴۳' شمال مریخ ۰٫۶° غرب
اکتبر ۲۵، ۲۰۰۶ ۲۱:۴۲:۱۶ تیر ۳°۵۶' جنوب مشتری ۲۱٫۲° شرق
اکتبر ۲۸، ۲۰۰۶ ۱۶:۳۲:۱۵ تیر ۳°۴۳' جنوب مشتری ۱۹٫۱° شرق
نوامبر ۷، ۲۰۰۶ ۱۳:۳۶:۵۸ تیر ۱°۱۴' جنوب ناهید ۲٫۸° شرق
نوامبر ۱۱، ۲۰۰۶ ۱۷:۵۱:۳۸ تیر ۳۹' شمال مریخ ۶٫۲° غرب
نوامبر ۱۵، ۲۰۰۶ ۲۲:۵۲:۱۵ ناهید ۲۷' جنوب مشتری ۴٫۸° شرق
دسامبر ۸، ۲۰۰۶ ۰۷:۵۶:۲۳ ناهید ۷°۳۰' جنوب پلوتو ۱۰٬۳° شرق
دسامبر ۹، ۲۰۰۶ ۲۰:۱۷:۱۸ تیر ۱°۰۲' شمال مریخ ۱۵٫۱° غرب
دسامبر ۱۰، ۲۰۰۶ ۱۶:۳۱:۰۹ تیر ۸' شمال مشتری ۱۴٫۸° غرب
دسامبر ۱۱، ۲۰۰۶ ۲۳:۳۴:۰۲ مریخ ۴۹' جنوب مشتری ۱۵٫۷° غرب
دسامبر ۲۵، ۲۰۰۶ ۲۲:۳۶:۴۴ تیر ۷°۴۸' جنوب پلوتو ۱۵٫۷° غرب

۲۰۰۷[ویرایش]

تاریخ زمان(UTC) سیاره جدایی زاویه‌ای سیاره جدایی زاویه‌ای از خورشید
ژانویه ۱۳، ۲۰۰۷ ۱۴:۳۵:۳۷ مریخ ۷°۱۹' جنوب پلوتو ۲۵٬۴° غرب
ژانویه ۱۸، ۲۰۰۷ ۱۸:۱۰:۵۰ ناهید ۱°۲۵' جنوب نپتون ۲۰٫۱° شرق
ژانویه ۲۶، ۲۰۰۷ ۰۶:۴۶:۰۷ تیر ۱°۲۸' جنوب نپتون ۱۲٫۷° شرق
فوریه ۷، ۲۰۰۷ ۱۳:۱۳:۵۷ ناهید ۴۴' جنوب اورانوس ۲۴٫۶° شرق
مارس ۲۵، ۲۰۰۷ ۰۷:۲۳:۵۹ مریخ ۱°۰۰' جنوب نپتون ۴۳٫۲° غرب
آوریل ۱، ۲۰۰۷ ۰۶:۵۹:۱۴ تیر ۱°۳۷' جنوب اورانوس ۲۵٫۰° غرب
آوریل ۲۸، ۲۰۰۷ ۱۸:۵۷:۳۸ مریخ ۴۴' جنوب اورانوس ۵۰٫۶° غرب
ژوئیه ۲، ۲۰۰۷ ۰۰:۴۴:۳۸ ناهید ۴۶' جنوب زحل ۴۲٫۶° شرق
August ۹، ۲۰۰۷ ۰۸:۴۶:۲۸ ناهید ۸°۲۹' جنوب زحل ۱۰٫۶° شرق
August ۱۵، ۲۰۰۷ ۲۲:۵۹:۲۳ تیر ۱۰°۰۴' شمال ناهید ۱٫۸° شرق
August ۱۸، ۲۰۰۷ ۱۱:۳۰:۲۲ تیر ۳۰' شمال زحل ۳٫۲° شرق
اکتبر ۱۵، ۲۰۰۷ ۱۴:۰۵:۴۳ ناهید ۲°۵۶' جنوب زحل ۴۵٬۸° غرب
دسامبر ۱۲، ۲۰۰۷ ۰۴:۲۴:۱۰ مشتری ۶°۰۷' جنوب پلوتو ۸٬۷° شرق
دسامبر ۱۹، ۲۰۰۷ ۱۹:۵۸:۵۷ تیر ۷°۵۰' جنوب پلوتو ۲٬۰° شرق
دسامبر ۲۰، ۲۰۰۷ ۲۱:۴۶:۲۱ تیر ۱°۴۸' جنوب مشتری ۱٬۹° شرق

۲۰۰۸[ویرایش]

تاریخ زمان(UTC) سیاره جدایی زاویه‌ای سیاره جدایی زاویه‌ای از خورشید
ژانویه ۲۳، ۲۰۰۸ ۰۴:۱۴:۵۳ تیر ۲۰' شمال نپتون ۱۸٫۵° شرق
ژانویه ۲۴، ۲۰۰۸ ۰۶:۵۹:۵۸ ناهید ۵°۱۰' جنوب پلوتو ۳۳٫۷° غرب
فوریه ۱، ۲۰۰۸ ۰۴:۱۴:۵۳ تیر ۳°۱۱' شمال نپتون ۹° شرق
فوریه ۱، ۲۰۰۸ ۱۲:۳۵:۲۱ ناهید ۳۵' شمال مشتری ۳۲° غرب
فوریه ۲۶، ۲۰۰۸ ۰۲:۳۴:۰۴ تیر ۱°۲۰' شمال ناهید ۲۶٫۱° غرب
مارس ۶، ۲۰۰۸ ۲۰:۱۴:۲۹ ناهید ۳۶' جنوب نپتون ۲۴° غرب
مارس ۹، ۲۰۰۸ ۰۲:۴۸:۰۲ تیر ۵۶' جنوب نپتون ۲۶٫۲° غرب
مارس ۲۳، ۲۰۰۸ ۱۰:۱۳:۵۰ تیر ۱°۰۳' جنوب ناهید ۲۰٫۳° غرب
مارس ۲۷، ۲۰۰۸ ۱۷:۰۰:۴۶ ناهید ۴۵' جنوب اورانوس ۱۸٫۶° غرب
ژوئن ۸، ۲۰۰۸ ۰۰:۵۱:۴۲ تیر ۲°۵۹' جنوب ناهید ۰٫۳° غرب
ژوئیه ۱۱، ۲۰۰۸ ۰۶:۲۷:۲۵ مریخ ۴۲' جنوب زحل ۴۶٫۲° شرق
August ۱۳، ۲۰۰۸ ۱۹:۰۲:۲۶ ناهید ۱۴' جنوب زحل ۱۸° شرق
August ۱۶، ۲۰۰۸ ۰۰:۰۳:۴۳ تیر ۴۲' جنوب زحل ۱۶٫۱° شرق
August ۲۳، ۲۰۰۸ ۰۵:۰۸:۵۷ تیر ۱°۱۵' جنوب ناهید ۲۰٫۵° شرق
سپتامبر ۱۱، ۲۰۰۸ ۰۴:۵۰:۵۶ تیر ۳°۳۴' جنوب ناهید ۲۵٫۴° شرق
سپتامبر ۱۱، ۲۰۰۸ ۲۰:۳۶:۳۳ ناهید ۲۰' شمال مریخ ۲۵٫۵° شرق
سپتامبر ۱۲، ۲۰۰۸ ۲۰:۵۹:۱۶ تیر ۳°۲۶' جنوب مریخ ۲۵٫۳° شرق
سپتامبر ۱۹، ۲۰۰۸ ۰۵:۱۳:۰۶ تیر ۴°۰۸' جنوب مریخ ۲۳٫۳° شرق
نوامبر ۱۲، ۲۰۰۸ ۰۶:۲۷:۱۴ ناهید ۷°۵۳' جنوب پلوتو ۳۹٫۴° شرق
دسامبر ۱، ۲۰۰۸ ۰۰:۳۶:۱۳ ناهید ۲°۰۲' جنوب مشتری ۴۲٫۷° شرق
دسامبر ۱۲، ۲۰۰۸ ۱۸:۱۲:۳۹ تیر ۷°۴۴' جنوب پلوتو ۹٫۶° شرق
دسامبر ۲۷، ۲۰۰۸ ۰۱:۵۰:۴۶ ناهید ۱°۴۵' جنوب نپتون ۴۶٫۲° شرق
دسامبر ۲۸، ۲۰۰۸ ۱۸:۱۳:۳۶ مریخ ۶°۲۲' جنوب پلوتو ۶٫۳° غرب
دسامبر ۳۱، ۲۰۰۸ ۰۵:۵۴:۲۳ تیر ۱°۱۷' جنوب مشتری ۱۸٫۶° شرق

۲۰۰۹[ویرایش]

تاریخ زمان(UTC) سیاره جدایی زاویه‌ای سیاره جدایی زاویه‌ای از خورشید
ژانویه ۱۸، ۲۰۰۹ ۰۶:۱۹:۱۹ تیر ۳°۱۵' شمال مشتری ۴٫۷° شرق
ژانویه ۲۳، ۲۰۰۹ ۱۵:۳۴:۱۰ ناهید ۱°۲۴' شمال اورانوس ۴۶٫۳° شرق
ژانویه ۲۶، ۲۰۰۹ ۱۸:۲۳:۳۹ تیر ۴°۲۵' شمال مریخ ۱۳٫۵° غرب
فوریه ۱۷، ۲۰۰۹ ۰۹:۳۵:۲۷ مریخ ۳۵' جنوب مشتری ۱۸٫۸° غرب
فوریه ۲۴، ۲۰۰۹ ۰۳:۰۸:۳۱ تیر ۳۷' شمال مشتری ۲۴٫۱° غرب
مارس ۱، ۲۰۰۹ ۲۰:۲۱:۵۹ تیر ۳۶' جنوب مریخ ۲۱٫۸° غرب
مارس ۵، ۲۰۰۹ ۰۰:۵۲:۰۴ تیر ۱°۳۹' جنوب نپتون ۱۹٫۹° غرب
مارس ۸، ۲۰۰۹ ۰۴:۱۸:۰۳ مریخ ۴۸' جنوب نپتون ۲۲٫۹° غرب
مارس ۲۱، ۲۰۰۹ ۲۱:۳۶:۵۹ تیر ۱°۲۴' جنوب اورانوس ۸٫۳° غرب
مارس ۲۷، ۲۰۰۹ ۱۱:۳۱:۴۴ تیر ۱۰°۳۷' جنوب ناهید ۴° غرب
آوریل ۱۵، ۲۰۰۹ ۰۳:۴۶:۱۰ مریخ ۲۸' جنوب اورانوس ۳۰٫۹° غرب
آوریل ۱۸، ۲۰۰۹ ۱۶:۲۲:۴۳ ناهید ۵°۳۶' شمال مریخ ۲۹٫۸° غرب
مه ۲۵، ۲۰۰۹ ۱۴:۲۰:۲۹ مشتری ۲۴' جنوب نپتون ۹۸° غرب
ژوئن ۱۹، ۲۰۰۹ ۱۴:۱۶:۳۲ ناهید ۲°۰۲' جنوب مریخ ۴۴٫۶° غرب
ژوئیه ۱۳، ۲۰۰۹ ۱۷:۲۲:۱۲ مشتری ۳۷' جنوب نپتون ۱۴۵٫۵° غرب
August ۱۸، ۲۰۰۹ ۲۱:۲۰:۲۶ تیر ۳°۲۷' جنوب زحل ۲۵٫۴° شرق
سپتامبر ۲۰، ۲۰۰۹ ۱۲:۲۶:۵۹ تیر ۵°۲۴' جنوب زحل ۳° غرب
اکتبر ۸، ۲۰۰۹ ۰۹:۱۹:۲۷ تیر ۱۹' جنوب زحل ۱۷٫۶° غرب
اکتبر ۱۳، ۲۰۰۹ ۱۵:۳۹:۴۱ ناهید ۳۴' جنوب زحل ۲۲٫۱° غرب
دسامبر ۷، ۲۰۰۹ ۰۶:۵۷:۲۹ تیر ۷°۲۹' جنوب پلوتو ۱۷٫۱° شرق
دسامبر ۲۰، ۲۰۰۹ ۰۵:۳۵:۳۹ مشتری ۳۴' جنوب نپتون ۵۵٫۶° شرق
دسامبر ۲۸، ۲۰۰۹ ۰۴:۲۱:۱۰ ناهید ۵°۲۴' جنوب پلوتو ۳٫۵° غرب

۲۰۱۰[ویرایش]

تاریخ زمان(UTC) سیاره جدایی زاویه‌ای سیاره جدایی زاویه‌ای از خورشید
ژانویه ۵، ۲۰۱۰ ۰۷:۳۰:۴۶ تیر ۳°۲۶' شمال ناهید ۱٫۷° غرب
فوریه ۷، ۲۰۱۰ ۲۲:۴۳:۲۵ ناهید ۱°۰۴' جنوب نپتون ۶٫۶° شرق
فوریه ۱۶، ۲۰۱۰ ۲۱:۰۹:۳۶ ناهید ۳۵' جنوب مشتری ۸٫۸° شرق
فوریه ۲۷، ۲۰۱۰ ۰۵:۰۷:۳۷ تیر ۱°۴۸' جنوب نپتون ۱۱٫۹° غرب
مارس ۳، ۲۰۱۰ ۲۲:۴۳:۱۹ ناهید ۴۰' جنوب اورانوس ۱۲٫۴° شرق
مارس ۷، ۲۰۱۰ ۱۹:۰۰:۴۴ تیر ۱°۱۱' جنوب مشتری ۵٫۷° غرب
مارس ۱۵، ۲۰۱۰ ۱۷:۵۶:۵۶ تیر ۴۴' جنوب اورانوس ۱٫۶° شرق
ژوئن ۶، ۲۰۱۰ ۱۸:۳۰:۳۷ مشتری ۲۸' جنوب اورانوس ۷۵٫۷° غرب
August ۱، ۲۰۱۰ ۱۹:۴۱:۰۶ مریخ ۱°۵۶' جنوب زحل ۵۱٫۵° شرق
August ۱۰، ۲۰۱۰ ۰۱:۴۴:۲۶ ناهید ۳°۸' جنوب زحل ۴۴٫۴° شرق
August ۲۳، ۲۰۱۰ ۲۱:۲۹:۰۵ ناهید ۲°۲۷' جنوب مریخ ۴۴٫۹° شرق
سپتامبر ۲۲، ۲۰۱۰ ۱۹:۵۳:۱۲ مشتری ۵۳' جنوب اورانوس ۱۷۷٫۸° شرق
سپتامبر ۲۹، ۲۰۱۰ ۰۶:۲۱:۲۳ ناهید ۶°۳۰' جنوب مریخ ۳۳٫۷° شرق
اکتبر ۸، ۲۰۱۰ ۱۴:۵۷:۵۱ تیر ۳۵' جنوب زحل ۶٫۵° غرب
اکتبر ۲۴، ۲۰۱۰ ۱۱:۰۴:۴۱ تیر ۷°۱۱' شمال ناهید ۴٫۹° شرق
نوامبر ۲۱، ۲۰۱۰ ۰۰:۵۰:۱۶ تیر ۱°۴۱' جنوب مریخ ۱۸٫۷° شرق
دسامبر ۱۳، ۲۰۱۰ ۲۲:۰۳:۱۹ مریخ ۵°۲۶' جنوب پلوتو ۱۲٫۷° شرق
دسامبر ۱۴، ۲۰۱۰ ۰۳:۳۳:۰۶ تیر ۱°۰۲' شمال مریخ ۱۲٫۷° شرق

۲۰۱۱[ویرایش]

تاریخ زمان(UTC) سیاره جدایی زاویه‌ای سیاره جدایی زاویه‌ای از خورشید
ژانویه ۲، ۲۰۱۱ ۱۳:۴۱:۰۹ مشتری ۳۴' جنوب اورانوس ۷۵° شرق
ژانویه ۱۸، ۲۰۱۱ ۰۲:۲۸:۳۳ تیر ۴°۰۵' جنوب پلوتو ۲۱٫۹° غرب
فوریه ۹، ۲۰۱۱ ۲۳:۲۴:۱۳ ناهید ۲°۲۰' جنوب پلوتو ۴۴٫۴° غرب
فوریه ۲۰، ۲۰۱۱ ۱۳:۵۰:۴۸ تیر ۱°۰۴' جنوب مریخ ۳٫۷° غرب
فوریه ۲۰، ۲۰۱۱ ۱۷:۰۸:۰۱ تیر ۱°۴۱' جنوب نپتون ۳٫۲° غرب
فوریه ۲۰، ۲۰۱۱ ۲۱:۲۸:۳۳ مریخ ۳۸' جنوب نپتون ۳٫۴° غرب
مارس ۹، ۲۰۱۱ ۱۸:۰۰:۴۵ تیر ۲۲' شمال اورانوس ۱۱٫۱° شرق
مارس ۱۶، ۲۰۱۱ ۱۷:۲۵:۵۶ تیر ۲°۲۰' شمال مشتری ۱۵٫۷° غرب
مارس ۲۷، ۲۰۱۱ ۰۰:۳۷:۴۴ ناهید ۹' جنوب نپتون ۳۶٫۳° غرب
آوریل ۳، ۲۰۱۱ ۱۷:۴۲:۵۵ مریخ ۱۴' جنوب اورانوس ۱۲٫۴° غرب
آوریل ۱۰، ۲۰۱۱ ۲۰:۰۵:۰۱ تیر ۳°۳۱' شمال مشتری ۲٫۸° غرب
آوریل ۱۹، ۲۰۱۱ ۰۸:۲۳:۴۹ تیر ۴۷' شمال مریخ ۱۵٫۴° غرب
آوریل ۲۲، ۲۰۱۱ ۱۸:۵۰:۵۱ ناهید ۵۵' جنوب اورانوس ۳۰° غرب
مه ۱، ۲۰۱۱ ۱۱:۰۴:۵۵ مریخ ۲۴' شمال مشتری ۱۸٫۲° غرب
مه ۱۰، ۲۰۱۱ ۲۲:۴۶:۵۰ تیر ۲°۱۲' جنوب مشتری ۲۵٫۳° غرب
مه ۱۱، ۲۰۱۱ ۰۹:۱۴:۵۶ ناهید ۳۷' جنوب مشتری ۲۵٫۷° غرب
مه ۲۰، ۲۰۱۱ ۰۱:۱۷:۲۳ تیر ۲°۲۱' جنوب مریخ ۲۲٫۲° غرب
مه ۲۲، ۲۰۱۱ ۱۵:۱۳:۰۰ ناهید ۱°۰۳' جنوب مریخ ۲۲٫۷° غرب
August ۱۵، ۲۰۱۱ ۲۳:۱۷:۵۶ تیر ۶°۲۱' جنوب ناهید ۱٫۳° غرب
سپتامبر ۳۰، ۲۰۱۱ ۱۱:۰۷:۱۶ ناهید ۱°۲۴' جنوب زحل ۱۱٫۸° شرق
اکتبر ۷، ۲۰۱۱ ۰۸:۵۸:۳۲ تیر ۱°۵۲' جنوب زحل ۶٫۱° شرق
دسامبر ۱، ۲۰۱۱ ۰۸:۵۲:۱۹ ناهید ۵°۲۶' جنوب پلوتو ۲۷٫۲° شرق

۲۰۱۲[ویرایش]

تاریخ زمان(UTC) سیاره جدایی زاویه‌ای سیاره جدایی زاویه‌ای از خورشید
ژانویه ۱۳، ۲۰۱۲ ۰۷:۰۷:۳۰ ناهید ۱°۱۰' جنوب نپتون ۳۶٫۴° شرق
ژانویه ۱۳، ۲۰۱۲ ۰۸:۴۶:۵۲ تیر ۴°۳۴' جنوب پلوتو ۱۵٫۱° غرب
فوریه ۱۰، ۲۰۱۲ ۰۵:۱۹:۱۴ ناهید ۲۰' شمال اورانوس ۴۱٫۳° شرق
فوریه ۱۴، ۲۰۱۲ ۰۰:۴۰:۴۰ تیر ۱°۱۸' جنوب نپتون ۵٫۵° شرق
مارس ۶، ۲۰۱۲ ۲۳:۳۵:۵۴ تیر ۳°۰۵' شمال اورانوس ۱۶٫۷° شرق
مارس ۱۵، ۲۰۱۲ ۱۰:۳۷:۴۶ ناهید ۳°۱۶' شمال مشتری ۴۴٫۶° شرق
مارس ۱۶، ۲۰۱۲ ۰۲:۱۱:۵۱ تیر ۴°۳۶' شمال اورانوس ۸٫۲° شرق
آوریل ۲۲، ۲۰۱۲ ۰۲:۰۰:۴۵ تیر ۲°۰۸' جنوب اورانوس ۲۶٫۳° غرب
مه ۲۲، ۲۰۱۲ ۰۷:۱۲:۰۱ تیر ۲۴' شمال مشتری ۶٫۳° غرب
ژوئن ۱، ۲۰۱۲ ۲۰:۴۰:۲۲ تیر ۱۲' شمال ناهید ۶٫۷° شرق
August ۱۷، ۲۰۱۲ ۰۸:۴۶:۱۵ مریخ ۲°۵۴' جنوب زحل ۶۰٫۱° شرق
اکتبر ۶، ۲۰۱۲ ۰۷:۰۶:۳۶ تیر ۳°۲۹' شمال زحل ۱۶٫۸° شرق
نوامبر ۲۷، ۲۰۱۲ ۰۵:۱۴:۰۲ ناهید ۳۴' جنوب زحل ۲۹٫۰° غرب
نوامبر ۲۷، ۲۰۱۲ ۱۱:۱۹:۳۷ مریخ ۴°۳۳' جنوب پلوتو ۳۲٫۳° شرق

۲۰۱۳[ویرایش]

تاریخ زمان(UTC) سیاره جدایی زاویه‌ای سیاره جدایی زاویه‌ای از خورشید
ژانویه ۶، ۲۰۱۳ ۱۱:۳۸:۱۴ تیر ۴°۴۰' جنوب پلوتو ۷٫۳° غرب
ژانویه ۱۶، ۲۰۱۳ ۲۰:۴۵:۳۵ ناهید ۳°۱۷' جنوب پلوتو ۱۷٫۳° غرب
فوریه ۴، ۲۰۱۳ ۱۶:۰۵:۳۴ مریخ ۲۶' جنوب نپتون ۱۶٫۱° شرق
فوریه ۶، ۲۰۱۳ ۲۰:۴۱:۲۲ تیر ۲۸' جنوب نپتون ۱۳٫۹° شرق
فوریه ۸، ۲۰۱۳ ۲۱:۰۹:۱۹ تیر ۱۸' شمال مریخ ۱۵٫۱° شرق
فوریه ۲۴، ۲۰۱۳ ۲۲:۳۱:۲۵ تیر ۴°۱۵' شمال مریخ ۱۱٫۶° شرق
فوریه ۲۸، ۲۰۱۳ ۰۸:۱۰:۵۶ ناهید ۴۶' جنوب نپتون ۶٫۸° غرب
مارس ۶، ۲۰۱۳ ۰۷:۲۱:۵۹ تیر ۵°۲۰' شمال ناهید ۵° غرب
مارس ۲۲، ۲۰۱۳ ۱۸:۲۳:۵۳ مریخ ۱' شمال اورانوس ۵٫۹° شرق
مارس ۲۸، ۲۰۱۳ ۱۷:۱۴:۴۵ ناهید ۴۳' جنوب اورانوس ۰٫۷° شرق
آوریل ۶، ۲۰۱۳ ۱۵:۴۵:۵۲ ناهید ۴۲' جنوب مریخ ۲٫۶° شرق
آوریل ۱۹، ۲۰۱۳ ۲۱:۱۱:۳۹ تیر ۲°۰۲' جنوب اورانوس ۲۰٫۳° غرب
مه ۷، ۲۰۱۳ ۲۲:۱۶:۲۲ تیر ۲۶' جنوب مریخ ۴٫۶° غرب
مه ۲۵، ۲۰۱۳ ۰۳:۵۲:۱۷ تیر ۱°۲۲' شمال ناهید ۱۵° غرب
مه ۲۷، ۲۰۱۳ ۰۹:۴۷:۰۹ تیر ۲°۲۲' شمال مشتری ۱۷° شرق
مه ۲۸، ۲۰۱۳ ۲۰:۳۹:۳۱ ناهید ۱° شمال مشتری ۱۵٫۹° شرق
ژوئن ۲۰، ۲۰۱۳ ۱۷:۳۷:۰۲ تیر ۱°۵۷' جنوب ناهید ۲۲° شرق
ژوئیه ۲۲، ۲۰۱۳ ۰۵:۴۵:۱۱ مریخ ۴۷' شمال مشتری ۲۳٫۷° غرب
سپتامبر ۲۰، ۲۰۱۳ ۰۰:۱۴:۰۶ ناهید ۳°۴۵' جنوب زحل ۴۱٫۷° شرق
اکتبر ۱۰، ۲۰۱۳ ۱۸:۴۰:۵۴ تیر ۵°۲۴' شمال زحل ۲۳٫۶° شرق
اکتبر ۲۸، ۲۰۱۳ ۲۱:۰۰:۵۰ تیر ۴°۰۶' شمال زحل ۷٫۹° شرق
نوامبر ۱۵، ۲۰۱۳ ۰۸:۱۴:۳۵ ناهید ۶°۳۴' جنوب پلوتو ۴۶٫۳° شرق
نوامبر ۲۶، ۲۰۱۳ ۰۳:۳۹:۴۱ تیر ۲۰' جنوب زحل ۱۷٫۵° غرب
دسامبر ۳۱، ۲۰۱۳ ۰۵:۳۹:۵۰ تیر ۴°۳۴' جنوب پلوتو ۲٫۱° شرق

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]