معنا (فلسفه زبان)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ماهیت معنا، تعریف، عناصر و انواع آن، توسط فیلسوفان ارسطو، آگوستین و آکویناس مورد بحث قرار گرفته بود. به گفته آنها «معنا رابطه‌ای بین دو نوع چیز است: علائم و دیگر گونه از چیزها که علائم آنها را معنا می‌دهند (یا مراد کرده، بیان می‌کنند یا به آنها دلالت می‌کنند)». یک تِرم در ارتباط معنا، الزاماً موجب می‌شود چیز دیگری به ذهن بیاید. به عبارت دیگر: «یک نشانه (sign)، به عنوان موجودیتی تعریف می‌شود که برای یک شخص و بنا بر هدفی، دلالت بر موجودیتی دیگر دارد». همان‌طور که آگوستین تبیین می‌کند، یک نشانه «چیزیست که خود را به حواس و چیزی به غیر از خودش در ذهن نشان می‌دهد» (Signum quod est se ipsum sensui et praeter se aliquid animo ostendit 1975, 86).

 1. چیزهایی در جهان وجود دارد که ممکن است معنی داشته باشند؛
 2. چیزهایی در جهان هستند که همین‌طور نشانه‌هایی از چیزهای دیگر در جهان‌اند؛ بنابراین، همواره معنادارند (یعنی، نشانه‌های طبیعی جهان فیزیکی و ایده‌های درون ذهن)؛
 3. چیزهایی هستند که الزاماً همیشه معنی دارند؛ مانند واژگان و دیگر نمادهای غیرکلامی.

انواع معانی، مطابق انواع چیزهایی که نمایانده می‌شوند، متفاوت‌اند. یعنی:

مواضع عمدهٔ معاصر دربارهٔ معنا، تحت تعاریف موضعی زیر از معنا ارائه می‌شوند:

منابع[ویرایش]

برای مطالعهٔ بیشتر[ویرایش]

 • Akmajian, Adrian et al (1995), Linguistics: an introduction to language and communication (fourth edition), Cambridge: MIT Press.
 • Allan, Keith (1986), Linguistic Meaning, Volume One, New York: Routledge & Kegan Paul.
 • Arena, Leonardo Vittorio (2012), Nonsense as the Meaning (ebook).
 • Austin, J. L. (1962), How to Do Things With Words, Cambridge: Harvard University Press.
 • Berger, Peter and Thomas Luckmann (1967), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (first edition: 240 pages), Anchor Books.
 • Davidson, Donald (2001), Inquiries into Truth and Interpretation (second edition), Oxford: Oxford University Press.
 • Dummett, Michael (1981), Frege: Philosophy of Language (second edition), Cambridge: Harvard University Press.
 • Frege, Gottlob (ed. Michael Beaney, 1997), The Frege Reader, Oxford: Blackwell.
 • Gauker, Christopher (2003), Words without Meaning, MIT Press.
 • Goffman, Erving (1959), Presentation of Self in Everyday Life, Anchor Books.
 • Grice, Paul (1989), Studies in the Way of Words, Cambridge: Harvard University Press.
 • Searle, John and Daniel Vanderveken (1985), Foundations of Illocutionary Logic, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Searle, John (1969), Speech Acts, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Searle, John (1979), Expression and Meaning, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Stonier, Tom (1997), Information and Meaning: An Evolutionary Perspective, London: Springer. ("XIII, 255 p. 23,5 cm.")