فهرست معاونان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

نام معاون رئیس جمهور (نام رئیس جمهور) سال خدمت

۱ - جان آدامز (واشنگتن) ۱۷۹۷–۱۷۸۹

۲ – توماس جفرسون (جان آدامز) ۱۸۰۱ –۱۷۹۷

۳ – ایرون بور (جفرسون) ۱۸۰۵ –۱۸۰۱

۴ – جرج کلینتون (جفرسون – مدیسون) ۱۸۱۲–۱۸۰۵

(مدیسون) ۱۸۱۳ – ۱۸۱۲

۵ – البریج گری (مدیسون) ۱۸۱۴ – ۱۸۱۳

(مدیسون) ۱۸۱۷ – ۱۸۱۴

۶ – دانیل تومکینگ (مونروئه) ۱۸۲۵ – ۱۸۱۷

۷ – جان کالهون (آدامز – جکسون) ۱۸۳۲ – ۱۸۲۵

(جکسون) ۱۸۳۳ – ۱۸۳۲

۸ – مارتین ون بورن (جکسون) ۱۸۳۷ – ۱۸۳۳

۹ – ریچارد جانسون (وان بورن) ۱۸۴۱ – ۱۸۳۷

۱۰ – جان تایلر (هریسون) ۱۸۴۱ – ۱۸۴۱

(تایلور) ۱۸۴۵ – ۱۸۴۱

۱۱ – جرج دالاس (پولک) ۱۸۴۹ – ۱۸۴۵

۱۲ – میلارد فیلمور (تایلور) ۱۸۵۰ – ۱۸۴۹

(فیلمور) ۱۸۵۳ – ۱۸۵۰

۱۳ – ویلیام کینگ (پیرس) ۱۸۵۳ – ۱۸۵۳

(پیرس) ۱۸۵۷ – ۱۸۵۳

۱۴ – جان برکین بریج (بوکانن) ۱۸۶۱ – ۱۸۵۷

۱۵ – هانیبال هملین (لینکلن) ۱۸۶۵ – ۱۸۶۱

۱۶ – اندرو جانسون (لینکلن) ۱۸۶۵ – ۱۸۶۵

(جانسون) ۱۸۶۹ – ۱۸۶۵

۱۷ – شویلر کالفاکس (گرانت) ۱۸۷۳ – ۱۸۶۹

۱۸ – هنری ویلسون (گرانت) ۱۸۷۵ – ۱۸۷۳

(گرانت) ۱۸۷۷ – ۱۸۷۵

۱۹ – ویلیام ویلر (هیس) ۱۸۸۱ – ۱۸۷۷

۲۰ – چستر آرتور (گارفیلد) ۱۸۸۱ – ۱۸۸۱

(آرتور) ۱۸۸۵ – ۱۸۸۱

۲۱ – توماس هنریک (کلیولند) ۱۸۸۵ – ۱۸۸۵

(کلیولند) ۱۸۸۹ – ۱۸۸۵

۲۲ – لوی مورتون (هریسون) ۱۸۹۳ – ۱۸۸۹

۲۳ – ادلای استیونسون (کلیولند) ۱۸۹۷ – ۱۸۹۳

۲۴ – گارت هوبارت (مک کینلی) ۱۸۹۹ – ۱۸۹۷

(مک کینلی) ۱۹۰۱ – ۱۸۹۹

۲۵ – تئودور روزولت (مک کینلی) ۱۹۰۱ – ۱۹۰۱

(روزولت) ۱۹۰۵ – ۱۹۰۱

۲۶ – چارلز فیربنکز (روزولت) ۱۹۰۹ – ۱۹۰۵

۲۷ – جیمز شرمن (تافت) ۱۹۱۲ – ۱۹۰۹

(تافت) ۱۹۱۳ – ۱۹۱۲

۲۸ – توماس مارشال (ویلسون) ۱۹۲۱ – ۱۹۱۳

۲۹ – جان کالوین کولیج (هاردینگ) ۱۹۲۳ – ۱۹۲۱

(کولینگ) ۱۹۲۵ – ۱۹۲۳

۳۰ – چارلز دیویس (کولینگ) ۱۹۲۹ – ۱۹۲۵

۳۱ – چارلز کورتیس (هوور) ۱۹۳۳ – ۱۹۲۹

۳۲ – جان نانس گارنر (روزولت) ۱۹۴۱ – ۱۹۳۳

۳۳ – هنری ولش (روزولت) ۱۹۴۵ – ۱۹۴۱

۳۴ – هری ترومن (روزولت) ۱۹۴۵ – ۱۹۴۵

(ترومن) ۱۹۴۹ – ۱۹۴۵

۳۵ – آلبن بارکلی (ترومن) ۱۹۵۳ – ۱۹۴۹

۳۶ – ریچارد نیکسون (آیزنهاور) ۱۹۶۱ – ۱۹۵۳

۳۷ – لیندون بنیز جانسون (کندی) ۱۹۶۳ – ۱۹۶۱

(جانسون) ۱۹۶۵ – ۱۹۶۳

۳۸ – هربرت همفری (جانسون) ۱۹۶۹ – ۱۹۶۵

۳۹ – اسپیرو آگنیو (نیکسون) ۱۹۷۳ – ۱۹۶۹

۴۰ – جرالد رودولف فورد (نیکسون) ۱۹۷۴ – ۱۹۷۳

(فورد) ۱۹۷۴ – ۱۹۷۴

۴۱ – نلسون راکفلر (فورد) ۱۹۷۷ – ۱۹۷۴

۴۲ – والتر ماندیل (جیمی کارتر) ۱۹۸۱ – ۱۹۷۷

۴۳ – جورج هربرت واکر بوش (ریگان) ۱۹۸۹ – ۱۹۸۱

۴۴ – دن کویل (بوش) ۱۹۹۳ – ۱۹۸۹

۴۵ – ال گور (کلینتون) ۲۰۰۱ – ۱۹۹۳

۴۶ – دیک چنی (بوش) ۲۰۰۹–۲۰۰۱

۴۷ – جوزف بایدن (اوباما)۲۰۱۷ - ۲۰۰۹

۴۸- مایک پنس (ترامپ )-۲۰۱۷