مرگ‌ها در ۲۰۲۱

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مرگ‌ها در ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در ۲۰۲۱ میلادی درگذشته‌اند.

 • در هر عنوان به‌ترتیب نام شخص، سن، دلیل سرشناسی، ملیت، علت مرگ، و منبع آمده‌است.

فوریه[ویرایش]

مرگ‌ها در فوریه ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در فوریه ۲۰۲۱ درگذشته‌اند.

هایا هاراریت
کریستوفر پلامر
کارلوس منم
مایکل سوماره

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

مارس[ویرایش]

مرگ‌ها در مارس ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در مارس ۲۰۲۱ درگذشته‌اند.

لو اوتنز
جان ماگوفولی
نوال سعداوی
دیدیه راتسیراکا

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

۳۱[ویرایش]

آوریل[ویرایش]

مرگ‌ها در آوریل ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در آوریل ۲۰۲۱ درگذشته‌اند.

شاهزاده فیلیپ، دوک ادینبرو
والتر ماندیل
ادریس دبی
مایکل کولینز

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

مه[ویرایش]

مرگ‌ها در مه ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در مه ۲۰۲۱ درگذشته‌اند.

المپیا دوکاکیس
فرانکو باتیاتو
پائولو مندز دا روشا
کارلا فراچی
پل اشلوتر

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۱[ویرایش]

ژوئن[ویرایش]

مرگ‌ها در ژوئن ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در ژوئن ۲۰۲۱ درگذشته‌اند.

آنرود جوناوت
ای ایچی نگیشی
انریکه بولانیوس
کنت کائوندا
بنیگنو آکینو

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

ژوئیه[ویرایش]

مرگ‌ها در ژوئیه ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در ژوئیه ۲۰۲۱ درگذشته‌اند.

رافائلا کارا
دیلیپ کومار
جوونل مویس
ممنون حسین
استیون واینبرگ

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۱[ویرایش]

اوت[ویرایش]

مرگ‌ها در اوت ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در اوت ۲۰۲۱ درگذشته‌اند.

لستر برد
گرد مولر
حسین حبری
چارلی واتس

۱[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

۳۱[ویرایش]

سپتامبر[ویرایش]

مرگ‌ها در سپتامبر ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در سپتامبر ۲۰۲۱ درگذشته‌اند.

میکیس تئودوراکیس
ژان-پل بلموندو
جورجی سامپایو
بوریساو یوویچ
عبدالعزیز بوتفلیقه

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

اکتبر[ویرایش]

مرگ‌ها در اکتبر ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در اکتبر ۲۰۲۱ درگذشته‌اند.

ابوالحسن بنی‌صدر
عبدالقدیر خان
کترین تایزارد

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

۳۱[ویرایش]

نوامبر[ویرایش]

مرگ‌ها در نوامبر ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در نوامبر ۲۰۲۱ درگذشته‌اند.

اف. دبلیو. کلرک
چون دو هوان
استیون سوندهایم

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۲[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

دسامبر[ویرایش]

مرگ‌ها در دسامبر ۲۰۲۱ آنچه در پی می‌آید فهرست افراد سرشناسی است که در دسامبر ۲۰۲۱ درگذشته‌اند.

مصطفی بن حلیم
کارلوس پاپولیاس
دزموند توتو
بتی وایت

۱[ویرایش]

۲[ویرایش]

۳[ویرایش]

۴[ویرایش]

۵[ویرایش]

۶[ویرایش]

۷[ویرایش]

۸[ویرایش]

۹[ویرایش]

۱۰[ویرایش]

۱۱[ویرایش]

۱۲[ویرایش]

۱۳[ویرایش]

۱۴[ویرایش]

۱۵[ویرایش]

۱۶[ویرایش]

۱۷[ویرایش]

۱۸[ویرایش]

۱۹[ویرایش]

۲۰[ویرایش]

۲۱[ویرایش]

۲۳[ویرایش]

۲۴[ویرایش]

۲۵[ویرایش]

۲۶[ویرایش]

۲۷[ویرایش]

۲۸[ویرایش]

۲۹[ویرایش]

۳۰[ویرایش]

۳۱[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. Robert C. Jones, Esteemed Film Editor and Oscar-Winning ‘Coming Home’ Screenwriter, Dies at 84
 2. Dustin Diamond, ‘Saved by the Bell’ Actor, Dies at 44
 3. A PZPR Central Committee activist and former Prime Minister Edward Babiuch died
 4. Former Iran defender Ali Ansarian dies of coronavirus
 5. Tony Trabert, a Two-Time No. 1 in Men’s Tennis, Dies at 90
 6. محمود کوشان از اولین فیلمبرداران سینما درگذشت (فارسی)
 7. Skådespelaren Margreth Weivers är död (سوئدی)
 8. Haya Harareet obituary
 9. Leon Spinks, Boxer Who Took Ali’s Crown and Lost It, Dies at 67
 10. Egyptian Actor Ezzat El-Alaili Dies Aged 86
 11. Addio a Isa Bellini, il cordoglio del sindaco Giulivi per la scomparsa dell’artista legata a Tarquinia (ایتالیایی)
 12. FIL trauert um ehemaliges Exekutivmitglied Josef Benz (آلمانی)
 13. Christopher Plummer, Actor From Shakespeare to ‘The Sound of Music,’ Dies at 91
 14. Умер бывший главком ВМФ России (روسی)
 15. Burwell O. Jones M.D.
 16. George P. Shultz, Top Cabinet Official Under Nixon and Reagan, Dies at 100
 17. Harry Fielder 1940 - 2021
 18. OBITUARY: Polish Actor Krzysztof Kowalewski
 19. Moufida Tlatli, Silences of the Palace director, dies aged 73
 20. L'Ariège en deuil après le décès à l'âge de 86 ans du grand écrivain René Victor Pilhes (فرانسوی)
 21. Rep. Ron Wright of Arlington dies after 18-day battle with COVID-19
 22. È morto Peppino Rotunno, il maestro della fotografia di Visconti e Fellini (ایتالیایی)
 23. Olympic Gold Medalist, Jamaica’s Leslie Laing Dies at 95
 24. J. Hillis Miller, 92, Dies; Helped Revolutionize Literary Studies
 25. Jean-Claude Carrière, screenwriter of Cyrano de Bergerac and Belle de Jour, dies aged 89
 26. Professor Cyril Mango
 27. Mary Wilson, an Original Member of the Supremes, Dies at 76
 28. Neurocientista Ivan Izquierdo morre em Porto Alegre (پرتغالی)
 29. Actor Rajiv Kapoor passes away at 58 in Mumbai
 30. Chick Corea, Jazz Keyboardist and Innovator, Dies at 79
 31. Larry Flynt, Who Built a Porn Empire With Hustler, Dies at 78
 32. Isadore Singer, Who Bridged a Gulf From Math to Physics, Dies at 96
 33. Rowena Morrill (1944-2021)
 34. Fallece el director burgalés Antonio Giménez Rico, premio Castilla y León de las Artes en 1996 (اسپانیایی)
 35. Noregs einaste kvinnelege verdsmeister i alpint er død (نروژی)
 36. Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов (روسی)
 37. «Palestinian poet Mourid Barghouti dies at the age of 76». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ فوریه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۵ فوریه ۲۰۲۱.
 38. Carlos Menem, former president of Argentina, dies aged 90
 39. گلنوش خالقی، موسیقی‌دان و آهنگساز، درگذشت (فارسی)
 40. SANDRO DORI SI È SPENTO A 82 ANNI. IL CINEMA PIANGE IL DOTTOR ZUCCONI (ایتالیایی)
 41. Arne Sorenson, Marriott’s Chief Executive, Dies at 62
 42. KDP’ Rowsch Shaways dies today
 43. È morto Claudio Sorrentino, "voce" di John Travolta e Mel Gibson (ایتالیایی)
 44. Christian Music Icon CARMAN Dies At 65
 45. Former Ecuadorian president Gustavo Noboa dies at 83
 46. Addio Saccaro, l’ultimo spadista d’oro ai Giochi di Roma 1960 (ایتالیایی)
 47. ایرج کابلی نویسنده و مترجم درگذشت (فارسی)
 48. Rush Limbaugh Dies at 70; Turned Talk Radio Into a Right-Wing Attack Machine
 49. JOHN MANNING: 1940-2021
 50. امیر اصلان افشار، دیپلمات پیشین ایرانی، در فرانسه درگذشت (فارسی)
 51. Ex-minister of agriculture Sergo Karapetyan dies from COVID-19 complications
 52. Bahrain mourns death of veteran footballer
 53. Former Inter, Italy defender Mauro Bellugi dies
 54. Chris Craft
 55. Le champion limousin de cyclo-cross André Dufraisse est décédé (فرانسوی)
 56. Umro je Zlatko Saračević (کرواتی)
 57. Addio Knapp, l'unico bellunese ad avere vinto una tappa al Giro (ایتالیایی)
 58. Arthur Cook, Olympic Gold Medal Marksman, Passes
 59. Italian ambassador to DR Congo dies in attack on UN convoy
 60. Lawrence Ferlinghetti, Poet Who Nurtured the Beats, Dies at 101
 61. Умерла исполнительница роли радистки Кэт актриса Екатерина Градова (روسی)
 62. Lebanese Activist Anis al-Naqqash Dies of Coronavirus
 63. Billionaire Lufthansa investor Heinz Hermann Thiele dies aged 79
 64. Tormod Knutsen
 65. Ahmed Zaki Yamani, Former Saudi Oil Minister, Dies at 90
 66. Ronald Pickup, much-loved star of stage and screen, dies aged 80
 67. Le poète Philippe Jaccottet est décédé (فرانسوی)
 68. Alan Robert Murray, Two-Time Oscar-Winning Sound Editor, Dies at 66
 69. Atsushi Miyagi, 1955 U.S. Open doubles champion, dies at 89
 70. Renowned Judge, historian Tarek El-Bishry dies aged 87
 71. Sir Michael Somare, first prime minister of Papua New Guinea, dies at age of 84
 72. СКОНЧАЛСЯ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ АЛЕКСАНДР КЛЕПИКОВ (روسی)
 73. Rally legend Hannu Mikkola dies at 78
 74. Veteran actor Ng Man-tat dies at age 70
 75. Glenn Roeder: Former West Ham and Newcastle manager dies aged 65
 76. Adult film star Flex Deon has passed away
 77. Ian St John, Liverpool forward and TV personality, dies aged 82
 78. Zlatko Kranjčar passes away aged 64
 79. L'ancien coureur Bernard Guyot est décédé (فرانسوی)
 80. Reggae legend Bunny Wailer, last Wailers member, dies aged 73
 81. Կյանքից հեռացել է հանրահայտ թավջութակահար Մեդեա Աբրահամյանը (ارمنی )
 82. 'Miracle' hockey star Mark Pavelich found dead in treatment center
 83. Former Man United, Liverpool striker Phil Chisnall dies at 78
 84. L’acteur David Bailie est mort à l’âge de 83 ans (فرانسوی)
 85. Ex-Villarreal B player Franco Acosta passes away in Uruguay
 86. Lou Ottens obituary
 87. Mourning football: ex-goalkeeper Miguel Miranda dies[پیوند مرده]
 88. CARL J. SHAPIRO1913 - 2021
 89. Janis Hape
 90. Turkish actor Rasim Oztekin dead at age 62
 91. Vicar of Dibley actor Trevor Peacock dies aged 89
 92. IN MEMORIAM: JOHN C. POLKINGHORNE (1930-2021)
 93. Efter længere tids sygdom: Tommy Troelsen er død (دانمارکی )
 94. James Levine, Former Met Opera Maestro, Is Dead at 77
 95. Roger Mudd, longtime network news correspondent and anchorman, dies at 93
 96. Isela Vega passes away: A sex symbol, prolific director and legendary actress
 97. Ivory Coast Prime Minister Hamed Bakayoko dies in Germany at 56
 98. Former Somalia President Ali Mahdi Muhammad Dies At 82
 99. Preminuo legendarni rukometaš Petar Fajfrić (کرواتی)
 100. Former Yukon MLA and renowned storyteller Archie Lang dies at 72
 101. In Memoriam: Isidore Mankofsky, ASC (1931-2021)
 102. RIP Norman J Warren
 103. UMRLA JEDNA OD NAJVEĆIH LEGENDI HRVATSKOG VATERPOLA! BIO JE OLIMPIJSKI POBJEDNIK, ČLAN KUĆE SLAVNIH (کرواتی)
 104. «'Amityville Horror' killer Ronald DeFeo Jr. dies in state custody, records show». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ مارس ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۸ مارس ۲۰۲۱.
 105. «Kiyoko Ono, Tokyo Olympic medal-winning women's gymnast, dies at 85». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ مارس ۲۰۲۳. دریافت‌شده در ۲۹ مارس ۲۰۲۱.
 106. Formula 1 commentary icon Murray Walker dies aged 97
 107. Marvelous Marvin Hagler, middleweight boxing great, dies at 66
 108. محقق موسیقی ایران، محمود خوشنام، در آلمان درگذشت (فارسی)
 109. Henry Darrow, who played both a “badmiral” and Chakotay’s father in Star Trek, has passed away at 87
 110. Neil Ashcroft, world-renowned theoretical physicist, dies at 82
 111. L'ancien gardien international de Nantes Daniel Eon est mort (فرانسوی)
 112. Stephen Bechtel Jr., 95, Dies; Led Family’s Giant Engineering Firm
 113. Yaphet Kotto, star of Live and Let Die and Alien, dies aged 81
 114. BNP leader Moudud dies
 115. Sabine Schmitz, former racing driver and Top Gear presenter, dies aged 51
 116. Kevin Bradshaw
 117. Muere García Abril, un músico culto y popular (اسپانیایی)
 118. Tanzania's Covid-denying president, John Magufuli, dies aged 61
 119. Elsa Peretti, famed Tiffany & Co. jewelry designer, dies at 80
 120. Richard Gilliland, Actor on ‘Designing Women,’ Dies at 71
 121. Oklahoma State Mourns Passing of Bill Young
 122. Barry Orton, Wrestler and Uncle to Randy Orton, Dead at 62
 123. Iranian communist Ali Khavari dies: Statement by the Tudeh Party of Iran
 124. Peter Lorimer: Leeds United's all-time leading goalscorer dies aged 74 following long-term illness
 125. Iran envoy condoles demise of ex-French counterpart
 126. Adam Zagajewski, Poet of the Past’s Presence, Dies at 75
 127. Pioneering Egyptian Feminist Nawal El Saadawi Dies Aged 89
 128. Bob McKnight
 129. «Hall of Famer Elgin Baylor dies at 86». بایگانی‌شده از اصلی در ۳ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲ آوریل ۲۰۲۱.
 130. Writer-director Sagar Sarhadi dies at 88 in Mumbai. Bollywood pays last respects
 131. Actress Susana Canales Dies At 87
 132. Johnny Dumfries obituary
 133. Frank Worthington: Former England international forward dies aged 72
 134. Snowboard world champ Julie Pomagalski dies at 40
 135. George Segal, Veteran of Drama and TV Comedy, Is Dead at 87
 136. Great chanson singer Hana Hegerová dies at 89
 137. Sheikh Hamdan bin Rashid, Deputy Ruler of Dubai, passes away
 138. Kunie Tanaka, Beloved One Piece Inspiration, Dies at 88
 139. «Former Olympic judo champion Toshihiko Koga dies at 53». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ آوریل ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۴ آوریل ۲۰۲۱.
 140. EZRA TED NEWMAN
 141. Jessica Walter, Tart-Tongued Matriarch of ‘Arrested Development,’ Dies at 80
 142. Bill Brock, G.O.P. National Chairman After Watergate, Dies at 90
 143. Bertrand Tavernier, veteran French director of Round Midnight, dies aged 79
 144. Beverly Cleary, Beloved Children’s Book Author, Dies at 104
 145. Larry McMurtry, Novelist of the American West, Dies at 84
 146. تنها فوتبالیست تبریزی حاضر در المپیک درگذشت (فارسی)
 147. «افزایش ابهام‌ها در پرونده مرگ آزاده نامداری، مجری سابق و ممنوع‌التصویر صدا و سیما». ایران اینترنشنال. ۲۰۲۱-۰۳-۲۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۳-۲۸.
 148. GERMAN OLYMPIC GOLD MEDALIST URSULA HAPPE DIES AT 94
 149. DEREK UFTON: 1928-2021
 150. PETR KELLNER, CZECHIA’S RICHEST MAN, DIES IN HELISKIING ACCIDENT
 151. Madagascar's ex-president Didier Ratsiraka dies at 84
 152. Veteran HK actor Liu Kai Chi dead at 66 from stomach cancer
 153. Economist Who Pulled Albania Out of 1997 Anarchy Dead at 58
 154. «Cycling. Jean Bourlès, icon of Breton cycling, dies». بایگانی‌شده از اصلی در ۱ مه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۷ آوریل ۲۰۲۱.
 155. Legendary commander Arkady Ter-Tadevosyan dies aged 81
 156. Former Egyptian PM Kamal al-Ganzouri dies aged 88
 157. «Nobel-Winning Scientist Isamu Akasaki Dies at 92». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ آوریل ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۹ آوریل ۲۰۲۱.
 158. Lee Aaker, ‘Rin Tin Tin’ and ‘High Noon’ child star, dead at 77
 159. Former Olympic swimmer from RI dies at age 94
 160. Gloria Henry, ‘Dennis the Menace’ Mother, Dies at 98
 161. Sugako Hashida, writer of acclaimed Japanese TV drama 'Oshin,' dies at 95
 162. Veteran actor Shashikala Om Prakash Saigal passes away
 163. «Zygmunt Malanowicz is dead. The actor was 82 years old. He played the role of a Boy in the film "Knife in the Water" by Roman Polański». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ آوریل ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۰ آوریل ۲۰۲۱.
 164. Robert A. Mundell, a Father of the Euro and Reaganomics, Dies at 88
 165. Philip Chapman, first Australian-born NASA astronaut, dies at 86
 166. Paul Ritter: Friday Night Dinner star dies of brain tumour at 54
 167. Walter Olkewicz, Actor in ‘Twin Peaks,’ Dies at 72
 168. Swiss theologian Hans Küng dies aged 93
 169. Alcee Hastings, congressman who was impeached as a judge, dies aged 84
 170. Russia’s renowned Olympic weightlifting champ Viktor Kurentsov passes away at 80
 171. Hungarian Olympic shooting champion Igaly dies from COVID-19 aged 56
 172. Richard Rush, ‘The Stunt Man’ Director, Dies at 91
 173. Conn Findlay, Who Won Medals At Four Olympics And Was USC’s Oldest Living Olympic Gold Medalist, Dies
 174. Last survivor of 1953 FA Cup Final, ex-Bolton & Preston winger Doug Holden passes away at 90
 175. DMX, Top-Selling but Troubled Rapper, Dies at 50
 176. Judith Reisman, figure de la lutte contre les pédocriminels, s’est éteinte à l’âge de 84 ans (فرانسوی)
 177. Olympic Champion Ekkehard Fasser deceased
 178. Prince Philip, Husband of Queen Elizabeth II, Is Dead at 99
 179. Ramsey Clark, Attorney General and Rebel With a Cause, Dies at 93
 180. Photographer June Newton, aka Alice Springs, Dies at 97
 181. 隆大介さん死去 黒澤映画で活躍の個性派俳優 「影武者」でブルーリボン賞新人賞 (ژاپنی)
 182. Legendary Horror Poster Artist Enzo Sciotti Dies at 76
 183. Сьогодні перестало битися серце Станіслава Люгайла بایگانی‌شده در ۱ مه ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine (اوکراینی)
 184. Former Blues goalkeeper Peter Goy has died aged 82
 185. André Maranne obituary
 186. Galen Weston, Who Built Transatlantic Retail Empire, Dies at 80
 187. الکرة الکویتیة تودع جمال یعقوب (عربی)
 188. Former Turkish Parliament speaker, PM Akbulut passes away at 86
 189. وفاة محافظ الأنبار الأسبق فی أحد مستشفیات ترکیا (عربی)
 190. Bernie Madoff, mastermind of the nation’s biggest investment fraud, dies at 82
 191. Vartan Gregorian, Savior of the New York Public Library, Dies at 87
 192. Anthony Powell, Three-Time Oscar-Winning Costume Designer, Dies at 85
 193. Renowned Hungarian Movie and Theater Star Mari Törőcsik Passes Away
 194. Iranian coach Dastneshan dies of COVID-19
 195. Felix Silla, Cousin Itt on ‘The Addams Family,’ Dies at 84
 196. Charles Geschke, Adobe Systems co-founder, dies
 197. Helen McCrory death: Actor dies from cancer, aged 52
 198. Скончался великий спортсмен Сергей Петрович Новиков (روسی)
 199. Oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti (ترکی)
 200. Ex-Iran wrestler Fereydoon Ghanbari passes away
 201. High-Ranking Iranian General Hejazi Dies at 65
 202. Frank Reilly McCabe
 203. Jim Steinman, ‘Bat Out of Hell’ Songwriter, Dies at 73
 204. Smutne wiadomości (لهستانی)
 205. Soviet trailblazer Shuvalov dies
 206. PSV legend Willy van der Kuijlen dies aged 74
 207. Умерла чемпионка Олимпийских игр по волейболу Вера Лантратова (روسی)
 208. Walter Mondale, Ex-Vice President and Champion of Liberal Politics, Dies at 93
 209. Burlesque icon Tempest Storm dies at 93 in Las Vegas home
 210. Chad President Idriss Deby killed on frontline, son to take over
 211. "Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy wspaniałą aktorkę". Wiesława Mazurkiewicz nie żyje (لهستانی)
 212. Monte Hellman, ‘Two-Lane Blacktop’ Director, Dies at 91
 213. Skilegenden Håkon Brusveen er død (نروژی)
 214. Schauspieler Thomas Fritsch gestorben (آلمانی)
 215. Italian singer Milva passes away, aged 81
 216. Renowned opera singer Christa Ludwig dies aged 93
 217. Persepolis legend Hamid Jasemian dies of COVID-19
 218. John Konrads: star of Australia’s golden age of swimming dies at 78
 219. Ушла из жизни олимпийская чемпионка Тамара Пресс (روسی)
 220. Muere 'El Risitas' (اسپانیایی)
 221. Federico Salas-Guevara: Fallece ex primer ministro de Alberto Fujimori por COVID-19 (اسپانیایی)
 222. 'Forgotten Astronaut' Michael Collins Dies
 223. Ex-Iran weightlifter Amirian dies
 224. Former Grimsby Town player Zhang Enhua dies aged 48, according to Chinese media
 225. Johnny Crawford, ‘The Rifleman’ Star, Dead at 75
 226. Noted Tamil cinematographer, director KV Anand dies of cardiac arrest
 227. «Eli Broad, billionaire entrepreneur who reshaped LA, dies». بایگانی‌شده از اصلی در ۲ مه ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱ مه ۲۰۲۱.
 228. Умер министр молодежи и спорта Азербайджана (روسی)
 229. Former Iowa All-American Chuck Darling passes away
 230. Olympia Dukakis, Oscar Winner for ‘Moonstruck,’ Dies at 89
 231. Helen Murray Free Dies at 98; Chemist Developed Diabetes Test
 232. THREE-TIME INDIANAPOLIS 500 WINNER BOBBY UNSER DIES AT 87
 233. Dance Legend Jacque d'Amboise Passes Away at 86
 234. Cameroon: First Anglophone Prime Minister Achidi Achu passes away
 235. Airbus Fly-By-Wire visionary Bernard Ziegler passes away
 236. Відійшов у вічність відомий львівський олімпієць Георгій Прокопенко (اوکراینی)
 237. Yitzhak Arad, Who Led Holocaust Study Center in Israel, Dies at 94
 238. Former Georgia U.S. Senator David H. Gambrell has died
 239. Kentaro Miura, Creator of Epic Manga ‘Berserk,’ Dies at 54
 240. Falleció Martín Pando, el maestro de Gallardo (اسپانیایی)
 241. Tawny Kitaen, ’80s Music Video Vixen and ‘Bachelor Party’ Star, Dies at 59
 242. Gorbachev’s former ally Yegor Ligachyov dies aged 100
 243. Ronald Inglehart, 1934-2021: Founder of the World Values Survey
 244. Ravinder Pal, 1980 Moscow Olympics hockey great, dies after Covid-19 battle
 245. Olympian and former India hockey coach MK Kaushik passes away
 246. Helmut Jahn, ‘Convention-Busting’ Architect, Dies at 81
 247. Muere el escritor José Manuel Caballero Bonald a los 94 años (اسپانیایی)
 248. St George cyclist and Olympian, Frank Brazier, remembered
 249. Svante Thuresson är död: ”Stort tomrum” (سوئدی)
 250. وفاة الأدیبة والشاعرة اللبنانیة عنایة جابر (عربی)
 251. Iranian vocalist Abdolvahab Shahidi dies at 99
 252. Jerome Kagan
 253. Der Mann mit dem Stehvermögen (آلمانی)
 254. Norman Lloyd, Associate of Welles, Hitchcock and Others, Dies at 106
 255. Buddy Van Horn, ‘Any Which Way You Can’ Director and Clint Eastwood’s Stunt Double, Dies at 92
 256. Morre aos 88 anos o matemático Ubiratan D'Ambrosio (پرتغالی)
 257. Zemřel Jiří Feureisl (†89), legenda nejen karlovarského hokeje (چکی)
 258. Christa Stubnick
 259. Times Group chairperson Indu Jain dies
 260. Acclaimed French Animator/Director Olivier Jean-Marie Dies at 60
 261. Film Director Murdered and Dismembered by Family After Marriage Row
 262. Carnet : Décès du gardien international Samir Hadjaoui (فرانسوی)
 263. Morre Rildo, ex-lateral de Botafogo e Santos nos anos 1960, em Los Angeles (پرتغالی)
 264. È morto Franco Battiato, il cantautore aveva 76 anni (ایتالیایی)
 265. Charles Grodin, Star of ‘Beethoven’ and ‘Heartbreak Kid,’ Dies at 86
 266. Local actor, entertainer Doug Mossman dies at age 88
 267. Lee Evans, 1968 Olympic 400m champion who protested racism, dies at 74
 268. Abubakar Shekau: The mastermind behind the Chibok kidnappings
 269. World Class Hungarian Football Ref Sándor Puhl Dies at 65
 270. Actorul Ion Dichiseanu a murit (رومانیایی)
 271. Famous Egyptian comedian Samir Ghanem dies aged 84 while battling COVID-19
 272. Chipko movement pioneer Sunderlal Bahuguna dies of Covid-19 at AIIMS Rishikesh
 273. Famous Azerbaijani painter Tahir Salahov passed away
 274. Francesc Arnau passes away
 275. China’s ‘father of hybrid rice’ Yuan Longping dies at 90
 276. Record-breaking French centenarian cyclist dies aged 109
 277. Dennis A’Court RIP
 278. وفاة مالک دوهان الحسن اول وزیر عدل فی العراق بعد 2003 عن عمر تجاوز الـ100 عام (عربی)
 279. Paulo Mendes da Rocha, Architect of ‘Concrete Acrobatics,’ Dies at 92
 280. Samuel E. Wright, voice of Sebastian in 'The Little Mermaid,' dies at 74
 281. Longtime Virginia Sen. John Warner dies at 94
 282. In Memory of Michael Hudson
 283. Inter, Italy defender Tarcisio Burgnich dies, aged 82
 284. MURRAY A. DOWEY
 285. Jerome Hellman, Academy Award-winning producer of films Midnight Cowboy, Coming Home, dies at 92
 286. Poul Schluter, Danish Premier Who Introduced Krone Peg, Dies
 287. OBITUARY Italy's leading prima ballerina, Carla Fracci, dies at 84
 288. Jaime Lerner, Influential Brazilian Urbanist Passes Away At 83
 289. Fujie Eguchi, winner of six world titles, passes away
 290. Utah Jazz great Mark Eaton dies at age 64
 291. B.J. Thomas Dies at 78; Sang ‘Raindrops Keep Fallin’ on My Head’
 292. The death is announced of Dani Karavan
 293. Joe Lara, star of Tarzan TV series, dies in plane crash aged 58
 294. Gavin MacLeod, 'Love Boat' Captain, Dies At 90
 295. Hungarian Animation Legend Marcell Jankovics Dies Age 79
 296. È morto Peter Del Monte, il regista che raccontava le donne (ایتالیایی)
 297. In memoriam: HE Judge James Crawford AC SC FBA
 298. Arlene Golonka, ‘Mayberry R.F.D.’ and Sitcom Veteran, Dies at 85
 299. Tunisian thinker Hichem Djait, bold historian of Islam, dies
 300. Trauer um DDR-Geher-Legende Dieter Lindner (آلمانی)
 301. Bill Scanlon, 1983 US Open Semi-finalist & Winner Of A 'Golden Set', Dies Aged 64
 302. F. Lee Bailey, Lawyer for Patty Hearst and O.J. Simpson, Dies at 87
 303. Mauritius former prime minister Sir Anerood Jugnauth dies aged 91
 304. Ernie Lively, 'The Sisterhood of the Traveling Pants' star and father of Blake Lively, dies at 74
 305. Alan Miller: Former West Brom, Arsenal, Middlesbrough and Blackburn keeper dies
 306. Nobel-winning MRI pioneer Richard Ernst dies
 307. Wolfgang Strödter
 308. Vadim Kapranov
 309. Famous Armenian balletmaster Vilen Galstyan passed away
 310. Friederike Mayröcker ist tot (آلمانی)
 311. Clarence Williams III, a Star of ‘Mod Squad,’ Is Dead at 81
 312. Cloistered nun and mother of 10 Ann Russell Miller dies at 92
 313. Former Alaska, San Miguel import Galen Young dies in freak vehicular accident
 314. McLaren Racing announces death of shareholder Mansour Ojjeh, 68
 315. Ei-ichi Negishi, Nobel Prize Winner in Chemistry, Dies at 85
 316. Former South Korea and F. Marinos star Yoo Sang-chul dies at 49
 317. Ali Akbar Mohtashamipur: cleric and revolutionary, 1947-2021
 318. John Angus: 1938-2021
 319. Pritzker Prize Laureate Gottfried Böhm Passes Away at 101
 320. Edward de Bono obituary
 321. Valentina Sidorova
 322. Beloved Czech actress Libuše Šafránková dies at 68
 323. Buddhadeb’s 'Bagh Bahadur' Pavan Malhotra pays a tribute to 5-time National Film Award winning auteur
 324. One of the greatest Iranian Cinema Legend Parviz Kardan Has Passed Away
 325. Zmarł Andrzej Szczytko. Aktor miał 65 lat (لهستانی)
 326. Azərbaycanda keçmiş deputat vəfat etdi (ترکی آذربایجانی)
 327. «Katharine Mary Craven Hawtrey Clark». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱.
 328. eУШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АНАТОЛИЙ ЧУКАНОВtdi (روسی)
 329. Former deputy minister to Afghanistan’s Ministry of Information and Culture dies of Coronavirus
 330. Ned Beatty, titanic character actor of 'Network,' dies at 83
 331. Nicaraguan ex-president and corruption fighter Bolanos dies at 93
 332. Lisa Banes, Film and Stage Actress, Dies at 65
 333. Indonesian doubles star Kido dies of heart attack at 36
 334. Soviet cosmonaut Vladimir Shatalov passes away aged 93
 335. Kannada actor Sanchari Vijay dies at 38 in Bengaluru
 336. Zambia: Former Zambian Leader Kenneth Kaunda Dies
 337. Jeannette Wirz-Altwegg (آلمانی)
 338. Morto Giampiero Boniperti, una vita per la Juventus (ایتالیایی)
 339. Milkha Singh: India’s ‘Flying Sikh’ dies of COVID aged 91
 340. Former Shrewsbury Town and Chester City defender Spencer Whelan dies aged 49
 341. Lucas Pereira, ancien joueur de l’AC Ajaccio, est mort du Covid (فرانسوی)
 342. Muere Luis del Sol, leyenda del Betis (اسپانیایی)
 343. Remembering Thomas Cleary, Translator of Asian Classics
 344. Joanne Linville, 'Star Trek' Romulan commander and 'Twilight Zone' actress, dead at 93
 345. Zemřela Nina Divíšková (چکی)
 346. E' morto Antonio Salines, teatrante "ribelle" con Carmelo Bene (ایتالیایی)
 347. حمید مجتهدی، سازنده مستند «ایران» درگذشت (فارسی)
 348. Robert Sacchi, Who Starred in ‘The Man With Bogart’s Face,’ Dies at 89
 349. Doctor Who actress Jackie Lane dies aged 79
 350. John McAfee, Antivirus Software Creator, Is Found Dead in Spanish Jail
 351. Ex-Philippines President Benigno Aquino dies of renal failure at 61
 352. Tran Thien Khiem, 95, Dies; a Power in South Vietnam Before Its Fall
 353. Award-winning director John Erman, who helmed Star Trek’s “The Empath”, has died aged 85
 354. Arnold H Buss
 355. Former caretaker PM Mir Hazar Khoso passes away
 356. Mike Gravel, Former US Senator for Alaska, Dies at 91
 357. Qatari Sprinter Abdalelah Haroun, 400m World Bronze Medalist, Dies in Car Crash
 358. Don Arnold
 359. Former Hitachi chief Hiroaki Nakanishi dies at 75
 360. In Memoriam: Steven G. Horwitz, 1964-2021
 361. Israeli soccer player Vicki Peretz passes away at age 68
 362. Rumsfeld, a cunning leader who oversaw a ruinous Iraq war, dead at 88
 363. Remembering Our Founder, Onsi Sawiris
 364. Janet "Jay" Stone
 365. Veteran Turkish actor Kartal Tibet dies aged 83
 366. RIP Yury Dokhoian (1964-2021)
 367. Sänger Bill Ramsey mit 90 Jahren gestorben (آلمانی)
 368. Anne Stallybrass obituary
 369. Ted Nash, Penn and Olympics rowing legend, dies at 88
 370. Хөдөлмөрийн баатар, сансрын нисгэгч М.Ганзориг таалал төгсчээ (مغولی )
 371. Actrița Luminița Gheorghiu a murit. Era cunoscută pentru roluri din "Moromeţii" sau "Moartea domnului Lăzărescu" (رومانیایی)
 372. ATLETISMO CUBANO LAMENTA MUERTE DE ROBERTO "ANGOLA" HERNÁNDEZ (اسپانیایی)
 373. William Smith, Action Star Known for His Onscreen Brawls, Dies at 88
 374. Richard Donner, director of Superman and The Goonies, dies aged 91
 375. Gillian Sheen obituary
 376. Raffaella Carrà, Saucy Superstar of Italian TV, Dies at 78
 377. Oscar-Winning Director Vladimir Menshov Dies at Age 82
 378. BREAKING: Dominica’s first prime minister, Patrick John, dies
 379. Legendary Armenian duduk player Jivan Gasparayn dies aged 92
 380. Former journalists’ group chair Espina passes away
 381. Ahmed Jibril, founder of pro-Syrian Palestinian guerrilla faction, dies at 83
 382. Robert Downey Sr., Filmmaker and Provocateur, Is Dead at 85
 383. Carlos Reutemann, senator and former Formula 1 driver, dies aged 79
 384. Bollywood Icon Dilip Kumar Has Died
 385. Jovenel Moise: Haiti’s president assassinated at age 53
 386. Jehan Sadat, widow of former Egyptian President Anwar Sadat, dies at 87
 387. Former Niue premier, Frank Lui, passes away
 388. Paul Mariner: Former England international dies aged 68
 389. Papuan and human rights defender Carmel Budiardjo dies at 96
 390. Charlie Robinson, Who Played Mac on ‘Night Court,’ Dies at 75
 391. Renée Dorléac, actor and mother of Catherine Deneuve, dies aged 109
 392. Ex-Iran defender Mahmoud Shakibi dies
 393. Hall of Famer Shirley Fry Irvin dies at 94
 394. Former president Mamnoon Hussain passes away in Karachi at 80
 395. Muere Antonio Gómez del Moral, leyenda del ciclismo español (اسپانیایی)
 396. Kurt Westergaard, 86, Dies; His Muhammad Cartoon Sparked Outrage
 397. Actor Libero De Rienzo dies of heart attack at 44
 398. Dutch crime reporter Peter de Vries dies after shooting
 399. William F. Nolan (1928-2021)
 400. Veteran actress Surekha Sikri dies of cardiac arrest at 75 in Mumbai
 401. Iranian football critic Hamidreza Sadr passes away
 402. Indian photojournalist Danish Siddiqui killed in Afghanistan clashes
 403. Biz Markie, Rapper Known for ‘Just a Friend,’ Dies at 57
 404. Pilar Bardem, actress and mother of Javier Bardem, dies at 82
 405. Preminuo fudbalski trener Milan Živadinović (صربی)
 406. Si è spenta Jacqueline Sassard Lancia بایگانی‌شده در ۲۰۲۱-۱۰-۲۳ توسط Wayback Machine (ایتالیایی)
 407. Cyclisme : Marcel Queheille s'est éteint à 91 ans (فرانسوی)
 408. Chuck E. Weiss, Musician Who, in Love, Inspired a Hit Song, Dies at 76
 409. Chuck E. Weiss, Musician Who, in Love, Inspired a Hit Song, Dies at 76
 410. Original Blazer Stan McKenzie Passes Away
 411. Former Wales manager Mike Smith dies aged 83
 412. Toshihide Maskawa, 81, Dies; Nobelist Helped Unlock a Cosmic Mystery
 413. Steven Weinberg, Groundbreaking Nobelist in Physics, Dies at 88
 414. Falleció el físico Miguel Ángel Virasoro (اسپانیایی)
 415. Lapin Kansa: Olympiavoittaja Tuomo Ylipulli, 56, on kuollut (فنلاندی)
 416. Jackie Mason, 93, Dies; Turned Kvetching Into Comedy Gold
 417. Former U.S. Senator Mike Enzi, 77, dead after bicycle crash
 418. Albert Bandura, Leading Psychologist of Aggression, Dies at 95
 419. Preminuo Ivan Toplak, nekadašnji centarfor Crvene zvezde بایگانی‌شده در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine (صربی)
 420. Joey Jordison, Slipknot co-founder and drummer, dies at 46
 421. L’acteur et réalisateur Jean-François Stévenin est mort (فرانسوی)
 422. Pete George
 423. È morto Gianni Nazzaro, una delle voci più amate degli anni 70 (ایتالیایی)
 424. Barbara Połomska, gwiazda polskiego kina lat 50. i 60., nie żyje. Porównywano ją do Brigitte Bardot (لهستانی)
 425. خواننده لس آنجلس به خاطر ابتلا به کرونا درگذشت (فارسی)
 426. Dusty Hill obituary
 427. Falleció 'Zizinho', padre de Jonathan y Giovani dos Santos (اسپانیایی)
 428. Contemporary Armenian prose writer Armen Shekoyan dies
 429. Carl Levin, the Senate Scourge of Corporate America, Dies at 87
 430. «جلال ستاری»، نویسنده و اسطوره‌شناس نام‌آور درگذشت (فارسی)
 431. Terry Cooper obituary
 432. ALOYS WOBBEN (آلمانی)
 433. Historian Yu Ying-shih dies at 91
 434. Sir John Enderby 1931 - 2021
 435. نماینده سابق هشترود در مجلس بر اثر کرونا درگذشت (فارسی)
 436. REST EASY: Bahamian founding father Arthur Hanna dies at 93
 437. “Beautiful” Bobby Eaton Passes Away At Age 62
 438. Mubarak-Era Housing Minister Hasaballah El-Kafrawy Dies Aged 91
 439. Donald Kagan, Leading Historian of Ancient Greece, Dies at 89
 440. Trevor Moore, a Founder of ‘The Whitest Kids U’ Know,’ Dies at 41
 441. Brad Allan, Stuntman and Jackie Chan Protege, Dies at 48
 442. Markie Post, ‘Night Court’ actress, dies at 70
 443. José Gómez Del Moral
 444. Jane Withers, Child Star Who Later Won Fame in Commercials, Dies at 95
 445. Помер художник Олександр Ройтбурд (اوکراینی)
 446. Cesare Salvadori, è morto a 79 anni la leggenda della scherma italiana (ایتالیایی)
 447. Suri Jaan Kaplinski (استونیایی)
 448. سردار محمدرضا مدحی جانباز دفاع مقدس دارفانی را وداع گفت (فارسی)
 449. Former Antigua, Barbuda PM Sir Lester Bird dies at 83
 450. Alex Cord, Star of Military Drama ‘Airwolf,’ Dies at 88
 451. Sergei Kovalyov, Heir To Sakharov Who Always Put Principles First, Dies At 91
 452. Pat Hitchcock O’Connell, Director’s Daughter and Cast Member, Dies at 93
 453. Walter Yetnikoff, Powerful but Abrasive Record Executive, Dies at 87
 454. È morto il doppiatore Giorgio Lopez, fratello di Massimo: era la voce italiana di Danny DeVito e Dustin Hoffman (ایتالیایی)
 455. Peter Fleischmann mit 84 Jahren gestorben (آلمانی)
 456. Una Stubbs, actor in Sherlock and Till Death Us Do Part, dies aged 84
 457. CDU-Politiker Biedenkopf im Alter von 91 gestorben (آلمانی)
 458. Israel Prize winner, sculptor Tumarkin passed away at 87
 459. Karl-Friedrich Haas
 460. Falleció el magnate colombiano Carlos Ardila Lulle (اسپانیایی)
 461. È morto Gino Strada, il fondatore di Emergency aveva 73 anni (ایتالیایی)
 462. Carolyn Shoemaker, Hunter of Comets and Asteroids, Dies at 92
 463. Morta Piera Degli Esposti, leggenda del cinema e del teatro (ایتالیایی)
 464. Le violoniste russe Igor Oistrakh est décédé à l’âge de 90 ans (فرانسوی)
 465. Former Guinea-Bissau PM Carlos Correia dies at 87
 466. Décès de l’ancien Premier ministre Abdelhamid Brahimi à l’âge de 85 ans (فرانسوی)
 467. ‘Drive In’ actor Gianfranco D’Angelo dies, aged 84
 468. ‘The greatest striker’: Gerd Müller, legendary German forward, dies aged 75
 469. هرمز فرهت درگذشت (فارسی)
 470. Race walking great and two-time Olympic champion Volodymyr Holubnychy dies at the age of 85
 471. Influential Quebec film producer Rock Demers dies at 87
 472. فرشته طائرپور بر اثر کرونا درگذشت (فارسی)
 473. Spendthrift’s B. Wayne Hughes Dies At 87
 474. Sonny Chiba, Martial Arts Legend and ‘Kill Bill’ Actor, Dies at 82 of COVID Complications
 475. Chuck Close, Photorealist with an Acute Eye for Detail, Is Dead at 81
 476. Night of the Living Dead actress Marilyn Eastman dies ‘peacefully in her sleep’ aged 87
 477. ERIC WAGNER (Ex-TROUBLE, THE SKULL) Has Died After Being Hospitalized With COVID Pneumonia
 478. Jack Hirschman, S.F. poet laureate and ‘bad Jew,’ dies at 87
 479. Michael Nader, Star of All My Children and Dynasty, Dead at 76
 480. Le philosophe Jean-Luc Nancy est décédé (فرانسوی)
 481. Murió José Yudica, uno de los grandes entrenadores de la historia del fútbol argentino (اسپانیایی)
 482. Hissène Habré, Ex-President of Chad Jailed for War Crimes, Dies at 79
 483. Český hokej truchlí. Zemřel Jan Suchý, jeden z nejlepších obránců své doby (چکی)
 484. WILFRIED VAN MOER HAS PASSED AWAY
 485. Rolling Stones drummer Charlie Watts dies aged 80
 486. Ra'am MK Saeed Alharomi dies from heart attack at 49
 487. وفاة رئیس‌الوزراء الیمنی الأسبق محسن العینی (عربی)
 488. GERRY ASHMORE (1936 - 2021)
 489. Aldo Eminente, médaillé aux Jeux Olympiques de 1952, est mort (فرانسوی)
 490. Författaren Gunilla Bergström är död (سوئدی)
 491. Zemřela Zdenka Procházková (†95), filmová Lída Baarová! (چکی)
 492. Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez hayatını kaybetti (ترکی)
 493. Murió Mario Omar Guilloti (اسپانیایی)
 494. Vladimir Shadrin passes away
 495. Edmond H. Fischer, 101, Who Helped Discover How Cells Talk, Dies
 496. Sam Oji: Former Birmingham City defender and Arsenal youth player dies at age 35
 497. Ed Asner, Emmy-Winning ‘Lou Grant’ and ‘Mary Tyler Moore Show’ Star, Dies at 91
 498. IOC announces passing of former IOC President Jacques Rogge
 499. Conspiracy Theorist Who Spoke At Far-Right Rally In Maine Dies Of COVID-19
 500. Professor David Luscombe
 501. Serious Illness Finally Becomes Tennis Star Julie Ditty’s Cause of Death
 502. Turkish theatrical icon Ferhan Şensoy passes away at age 70
 503. Michael Constantine, Father in ‘My Big Fat Greek Wedding,’ Dies at 94
 504. Francesco Morini, former Juve defender, was 77 years old died
 505. Décès de Jean-Denis Bredin (فرانسوی)
 506. Former wrestler Shannon 'Daffney' Spruill died of apparent gunshot wound, according to police
 507. Fallece Juan Rodríguez Vega, exdefensor del Ballet Azul y mundialista en 1974 (اسپانیایی)
 508. Addio Anna Cataldi, ambasciatrice di pace (ایتالیایی)
 509. Kashmiri separatist leader Syed Ali Shah Geelani dies in Srinagar
 510. Well-known sportsman Aydin Ibrahimov died of coronavirus
 511. نیویورک‌تایمز: میکیس تئودوراکیس، آهنگساز «زوربا» و انقلابی مارکسیست در ۹۶ سالگی درگذشت (به انگلیسی)، نوشته‌شده در ۲ سپتامبر ۲۰۲۱؛ بازدید در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱.
 512. TV actor Sidharth Shukla passes away at 40
 513. Shia leader Grand Ayatollah Mohammed Saeed al-Hakeem dies in Iraq
 514. Director Shinichiro Sawai Dies at 83
 515. An Iranian commander who said the West deployed lizards as nuke spies dies from Covid-19.
 516. Willard Scott, TV’s Clown Prince of Sun and Showers, Is Dead at 87
 517. The Greatest Romanian Canoeist Ivan Patzaichin Dies Aged 71
 518. Afghanistan: Journalist leader Fahim Dashti killed in Taliban attack in Panjshir Valley
 519. Actor Ion Caramitru died on Sunday, at 79 years of age
 520. Sarah Harding obituary
 521. Jean-Pierre Adams est mort (فرانسوی)
 522. Adlai E. Stevenson III, Ex-Senator and Scion of Political Family, Dies at 90
 523. گاردین: ژان-پل بلموندو، ستارۀ «از نفس افتاده» در ۸۸ سالگی درگذشت (به انگلیسی)، نوشته‌شده در ۶ سپتامبر ۲۰۲۱؛ بازدید در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱.
 524. Morto Nino Castelnuovo, indimenticabile Renzo dei Promessi sposi tv (ایتالیایی)
 525. Michael K. Williams, Omar From ‘The Wire,’ Is Dead at 54
 526. Former Hockey Olympian Jahangir Butt passes away at 78
 527. สารพัดสัตว์ในเพลงฮิต "ธันวา ราศีธนู" ตำนานขวัญใจจิ๊กโก๋อกหัก (تایلندی )
 528. عباس انصاری فرد درگذشت (فارسی)
 529. GÉRARD FARISON, L'ANCIEN JOUEUR DE L'AS SAINT-ETIENNE, EST DÉCÉDÉ (فرانسوی)
 530. Morto Franco Graziosi, l'attore aveva 92 anni (ایتالیایی)
 531. Judoka Dietmar Lorenz ist gestorben (آلمانی)
 532. «Art Metrano of 'Police Academy' fame dies». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱.
 533. Jean-Claude van Itallie, ‘America Hurrah’ Playwright, Dies at 85
 534. Jon Gregory obituary
 535. Nie żyje Wiesław Gołas. Zmarł w wieku 90 lat (لهستانی)
 536. USC Olympian And NCAA Champion Swimmer Rich McGeagh Dies At 77
 537. Veteran journalist Rahimullah Yusufzai passes away
 538. Former president Jorge Sampaio dies
 539. Abimael Guzman, founder of Peruvian rebel group Shining Path, dies
 540. Gunnar Utterberg (سوئدی)
 541. 'Star Trek' Actress Fran Bennett Dies At 84
 542. Ciclismo, muore a 36 anni l'ex pro Fabio Taborre (ایتالیایی)
 543. Professor Antony Hewish (1924 – 2021)
 544. Preminuo Borisav Jović (بوسنیایی )
 545. Умер рекордсмен мира в метании молота Юрий Седых (روسی)
 546. Zemřel Ladislav Lubina (†54), získal tituly s Pardubicemi i medaile z MS (چکی)
 547. ‘Comedy giant’ Norm Macdonald, known for his dry wit and compassion, dies at 61
 548. «فوت یعقوب ظروفچی بر اثر کرونا در بیمارستان «یئنی کلینیک» باکو- جمهوری آذربایجان». Report Az. ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۹-۱۵.
 549. Tuga u Splitu: Proslavljena hrvatska košarkašica Žana Lelas tragično preminula (کرواتی)
 550. Former G-G Passes On
 551. Gabon: décès de Casimir Oyé Mba, ancien Premier ministre d’Omar Bongo (فرانسوی)
 552. Preminuo je Dušan Duda Ivković (کرواتی)
 553. Jane Powell, Hollywood’s Girl Next Door, Is Dead at 92
 554. Home computing pioneer Sir Clive Sinclair dies aged 81
 555. Avril Elgar obituary
 556. Abdelaziz Bouteflika, Algeria’s Longest-Serving President, Dies at 84
 557. Tim Donnelly (1944–2021), actor known for “Emergency!”
 558. Ha mort l'assagista i dramaturg Alfonso Sastre (کاتالان)
 559. Chris Anker Sørensen killed in crash at World Championships
 560. Spanish film director Mario Camus dies aged 86
 561. نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری درگذشت (فارسی)
 562. Morris Perry
 563. Only Fools And Horses actor John Challis dies aged 79
 564. Stephen Critchlow RIP
 565. Jimmy Greaves: Former England, Tottenham and Chelsea striker dies aged 81
 566. Odešel třeboňský veslař, olympijský vítěz a dlouholetý předseda klubu Jan Jindra (چکی)
 567. Former Egyptian defense minister Mohamed Hussein Tantawi dies at 85
 568. Morto Romano Fogli, vinse uno scudetto col Bologna e la Coppa dei Campioni col Milan (ایتالیایی)
 569. Willie Garson, ‘Sex and the City’ and ‘White Collar’ Actor, Dies at 57
 570. Trauer um Günter Wienhold بایگانی‌شده در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine (آلمانی)
 571. Hawaii Five-O and Samoan-American actor Al Harrington dies at age 85
 572. Algeria's ex-interim president Abdelkader Bensalah dies at 79
 573. Suri kahekordne olümpiapronks Jüri Tamm (استونیایی)
 574. Robert Fyfe, who played Howard in Last of the Summer Wine for 25 years, dies aged 90
 575. Fallece primer monarca olímpico del boxeo cubano بایگانی‌شده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine (اسپانیایی)
 576. Notting Hill director Roger Michell dies aged 65
 577. Barnboksförfattaren Ulf Nilsson är död (سوئدی)
 578. سرویس فرهنگ و هنر - غلامعلی رئیس‌الذاکرین، شاعر، نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت از دنیا رفت. (فارسی)
 579. Andre Agassi’s father, Mike Agassi, dies aged 90
 580. Longest-serving UTEP president, ‘beloved icon’ Diana Natalicio dies at 82
 581. Len Ashurst
 582. Nebraska billionaire, philanthropist Walter Scott dies at 90
 583. Allameh Hasanzadeh Amoli passes away at age of 93
 584. A los 84 años muere Patricio Manns, prolífico cantautor chileno (اسپانیایی)
 585. آخرین بازمانده از نسل تختی درگذشت بایگانی‌شده در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine (فارسی)
 586. Veteran Iranian actor Siamak Atlasi passes away at 85
 587. «Frances 'Sissy' Farenthold, lodestar for Texas liberals, dies at 94». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱.
 588. Liverpool FC mourns passing of Roger Hunt
 589. Morocco Mourns Death of Princess Lalla Malika
 590. Avis de décès de Monsieur Jacques VIVIER (فرانسوی)
 591. Горел звездой. На 60-м году жизни не стало нашего земляка, талантливого актера Равиля Исянова بایگانی‌شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine (روسی)
 592. Fallece José Pérez Francés (اسپانیایی)
 593. دکتر محمدحسن طریقت منفرد درگذشت بایگانی‌شده در ۲۰۲۱-۱۰-۰۶ توسط Wayback Machine (فارسی)
 594. Former Olympic gold medallist Earle Wells dies aged 87
 595. Story of Manchester City Football Star Freddie Hill’s Cause of Death
 596. Mortimer Mishkin
 597. Zemřela Blanka Bohdanová. Dala hlas Marilyn Monroe (چکی)
 598. La légende Budge Patty n’est plus (فرانسوی)
 599. Colourful French tycoon and former minister Bernard Tapie dies at 78
 600. Film director Josep Maria Forn dies
 601. Скончался художник Иван Лубенников (روسی)
 602. Skådespelaren Tomas Norström är död (سوئدی)
 603. Swedish 'Mohammad' Cartoonist Lars Vilks Killed in Car Crash
 604. CYNTHIA HARRIS
 605. فتحعلی اویسی درگذشت (فارسی)
 606. Longtime Texoma basketball great Jerry Shipp passes
 607. JÜRGEN GOSLAR (آلمانی)
 608. Tomoyasu Asaoka
 609. Ambassador Vigen Chitechyan dies aged 80
 610. آذرتاش آذرنوش درگذشت (فارسی)
 611. MYRIAM SARACHIK
 612. Raymond Odierno, Army general who commanded in Iraq, dies of cancer at age 67
 613. «Noted Japanese Manga Artist Sanpei Shirato Dies». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ اكتبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۸ اكتبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |بازبینی=،|archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 614. Former Iranian president Abolhassan Bani-Sadr dies aged 88
 615. Ruthie Tompson, legendary Disney animator on 'Snow White' and 'Pinocchio,' dies at 111
 616. Abdul Qadeer Khan, Father of Pakistan’s Nuclear Program, Dies at 85
 617. Muere a los 91 años el compositor Luis de Pablo (اسپانیایی)
 618. È morto Elio Pandolfi, una vita tra radio e palcoscenico (ایتالیایی)
 619. Malayalam actor Nedumudi Venu dies at 73
 620. Preminuo košarkaš Dragutin Čermak (بوسنیایی )
 621. Roy Horan, Star of ‘Game of Death II’ and Father of Actor Celina Jade, Dead at 71
 622. Décès de Raymond Setlakwe (فرانسوی)
 623. Conservative MP David Amess stabbed in Essex attack
 624. Former U.S. Rep. Dan Benishek dies at age 69
 625. "พรศักดิ์ ส่องแสง" เสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน แฟนเพลงร่วมไว้อาลัย (تایلندی )
 626. Armenia’s former Interior Minister Vano Siradeghyan dies aged 75
 627. Ahmad Shah Ahmadzai, Afghanistan's Former PM, Dies at 78
 628. Val Bisoglio, Actor in ‘Saturday Night Fever’ and ‘M*A*S*H’, Dies at 95
 629. Colin Powell, Who Shaped U.S. National Security, Dies at 84
 630. Dansaren og koreografen Kjersti Alveberg er død (نروژی)
 631. Voice Actor Jack Angel Passes Away
 632. Willy Wonka songwriter Leslie Bricusse dies aged 90
 633. Foot: décès de Pierre Kerkhoffs, légendaire joueur de Lausanne (فرانسوی)
 634. Yugoslav-Era Admiral, Ally of Tito, Dies of COVID-19
 635. Преминуо легендарни српски голман Драган Пантелић (ВИДЕО) (صربی)
 636. Meghalt Csíkszentmihályi Mihály, a flow elmélet atyja بایگانی‌شده در ۲۰۲۱-۱۰-۲۱ توسط Wayback Machine (مجاری)
 637. وفاة المفکر الکبیر حسن حنفی عن عمر ناهز 86 عامًا (عربی)
 638. Cinematographer Halyna Hutchins killed by a prop gun just as her career was taking off
 639. Bernard Haitink, Conductor Who Let Music Speak for Itself, Dies at 92
 640. Peter Scolari, ‘Newhart’ and ‘Girls’ Actor, Is Dead at 66
 641. Musik ist mein Lebenselixier – Komponist Udo Zimmermann gestorben (آلمانی)
 642. Russian billionaire from Forbes list Valentin Gapontsev dies aged 82
 643. "Не оценен по достоинству при жизни". Умер олимпийский чемпион лыжник Вячеслав Веденин (روسی)
 644. ELHUNYT VENCZEL VERA (مجاری)
 645. Theodore Henry "Ted" Geballe
 646. James Michael Tyler, Who Played Gunther on ‘Friends,’ Dies at 59
 647. Nie żyje aktor Krzysztof Kiersznowski (لهستانی)
 648. Paul Douglas House
 649. Walter Smith obituary
 650. Roh Tae-woo, 88, South Korean Leader in Move Toward Democracy, Dies
 651. Umberto Colombo, morto a 88 anni l'ex giocatore della Juve (ایتالیایی)
 652. دویچه وله: آرامش دوستدار، اندیشمند برجستۀ ایران درگذشت (به فارسی)، نوشته‌شده در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱؛ بازدید در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱.
 653. Eintracht trauert um Bernd Nickel (آلمانی)
 654. Former Iran athlete Baghbanbashi passes away
 655. ایران درودی، نقاش نامدارِ معاصر ایران، درگذشت (فارسی)
 656. Actor Puneeth Rajkumar dies of heart attack
 657. Carnet : Décès de Mehdi Cerbah, ancien gardien de l'EN (فرانسوی)
 658. «former prime minister, Clément Mouamba, dies of Covid-19 at age 78». بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ اكتبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲ نوامبر ۲۰۲۱. تاریخ وارد شده در |archive-date= را بررسی کنید (کمک)