مرغ توفان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مرغ توفان اروپایی از خانواده Hydrobatidae.
مرغ توفان ویلسون، از خانواده Oceanitidae .

مرغ توفان ممکن است به یکی از دو خانواده پرنده اشاره داشته باشد، هر دو در راسته کبوتردریایی‌سانان، زمانی که به عنوان یک خانواده در نظر گرفته شوند.

این دو خانواده عبارتند از:

زیرخانواده نام رایج نام علمی وضعیت
مرغ توفان شمالی مرغ طوفان اروپایی Hydrobates pelagicus LC
مرغ طوفان دم‌چنگالی Hydrobates furcatus LC
مرغ طوفان هرنبای پترل حلقه دار یا هورنبی Hydrobates hornbyi NT
مرغ طوفان لیچ Hydrobates Leucorhous LC
Townsend's Storm-petrel Hydrobates socorroensis EN
مرغ توفان آینلی Hydrobates cheimomnestes VU
مرغ طوفان سوئینهو Hydrobates Monorhis NT
مرغ طوفان خاکستری Hydrobates homochroa EN
مرغ طوفان دمگاه‌نواری Hydrobates castro LC
مرغ طوفان مونتیرو Hydrobates monteiroi VU
مرغ طوفان کیپ ورد Hydrobates jabejabe LC
مرغ طوفان دمگاه‌کوتاه Hydrobates tethys LC
مرغ طوفان سیاه Hydrobates melania LC
مرغ طوفان گوادلوپ Hydrobates macrodactyla CR (احتمالاً منقرض شده)
مرغ طوفان مارکهام Hydrobates markhami NT
مرغ طوفان ماتسودایرا Hydrobates matsudairae VU
مرغ طوفان تریسترام Hydrobates tristrami LC
مرغ طوفان کوچک Hydrobates microsoma LC
  • مرغان توفان جنوبی (Oceanitidae) در همه اقیانوس‌ها یافت می‌شوند، اگرچه فقط مرغ توفان‌های رخ‌سفید (که در اقیانوس اطلس شمالی، علاوه بر اقیانوس جنوبی زادآوری می‌کنند) و مرغ توفان‌های ویلسون (در هنگام مهاجرت) در نیمکره شمالی یافت می‌شوند.
زیرخانواده نام رایج نام علمی وضعیت
Oceanitinae مرغ طوفان ویلسون Oceanites oceanicus LC
مرغ طوفان پینکویا Oceanites pincoyae DD
مرغ طوفان الیوت Oceantes gracilis DD
مرغ توفان فوجی (اخیراً گونه‌ها را بر اساس تفاوت‌های ریخت‌شناسی و انزوای جغرافیایی از O. oceanicus در نظر گرفته‌اند) Oceanites (oceanicus) chilensis DD
مرغ طوفان پشت‌خاکستری Garrodia nereis LC
مرغ توفان رخ‌سفید Pelagodroma marina LC
مرغ طوفان شکم‌سفید Fregetta grallaria LC
مرغ طوفان نیوزیلند Fregetta maoriana CR
مرغ طوفان شکم‌سیاه گولد Fregetta tropica LC
مرغ توفان تایتان (به دلیل عادات زادآوری منحصر به فرد، گستره محدودی که فقط در راپا تولید می‌شود - و اندازه بزرگتر آن جدا در نظر گرفته می‌شود) Fregetta (grallaria) titan DD
مرغ توفان کالدونیای جدید (به دلیل تفاوت‌های زیاد با F. maoriana، مانند شکل بال به‌طور مشخص بلندتر و باریک‌تر، و سایر عوامل، به عنوان گونه خاص خود در نظر گرفته می‌شود؛ تحقیقات بیشتری مورد نیاز است) Fregetta "تشریح نشده" DD
مرغ طوفان پولینزی (از جمله مرغ توفان گلوسفید) Nesofregetta fuliginosa EN


منابع