مرتبه بزرگی (جرم)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
وزنه‌های آهنی تا ۵۰ کیلوگرم نمایش‌داده شده در Dictionnaire encyclopédique de l'épicerie et des industries annexes.

برای مقایسه تفاوت مرتبه بزرگی فهرست توصیف میزان جرم‌ها بین 10−36کیلوگرم و 10۶۰ kg

یکاهای جرم[ویرایش]

ضریب‌های اس‌آی برای گرم (g)
زیر ضریب‌ها ضریب‌ها
ارزش نماد نام ارزش نماد نام
۱۰ g dg دسی‌گرم g ۱۰۱ dag دکاگرم
۱۰−۲ g cg سانتی‌گرم ۱۰۲ g hg هکتوگرم
۱۰−۳ g mg میلی‌گرم ۱۰۳ g kg کیلوگرم
۱۰−۶ g µg میکروگرم (mcg) ۱۰۶ g Mg مگاگرم (تن)
۱۰−۹ g ng نانوگرم ۱۰۹ g Gg گیگاگرم
۱۰−۱۲ g pg پیکوگرم ۱۰۱۲ g Tg تراگرم
۱۰−۱۵ g fg فمتوگرم ۱۰۱۵ g Pg پتاگرم
۱۰−۱۸ g ag اتوگرم ۱۰۱۸ g Eg اگزاگرم
۱۰−۲۱ g zg زپتوگرم ۱۰۲۱ g Zg زتاگرم
۱۰−۲۴ g yg یکتوگرم ۱۰۲۴ g Yg یوتاگرم
حروف مختصر پرکاربرد پررنگ‌تر نمایش داده‌شده‌اند.[۱]

جدول‌های زیر بر پایه کیلوگرم (kg)هستند یکای اصلی در SI (دستگاه بین‌المللی یکاها) کیلوگرم تنها یکای پیشوندهای اس‌آی است که پیشوند (kilo-) جزوی از نامش است.

گرم (۱۰−۳ kg) یکی از یکاهای جرم در دستگاه بین‌المللی است و تمام یکاهای سیستم بین‌المللی بر پایه آن سنجیده می شوند در نتیجه ۱۰۳ kg مگاگرم megagram (10۶ g) است نه کیلوکیلوگرم "kilokilogram".

بین ۱۰−۲۴ kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰−40 ۴٫۲‎×۱۰−۴۰ kg هم‌ارزی جرم و انرژی of the energy of a photon at the peak of the spectrum of the تابش زمینه کیهانی (0.235 meV/c۲)[نیازمند منبع]
۱۰−36 ۱٫۸‎×۱۰−۳۶ kg One eV/c۲, the هم‌ارزی جرم و انرژی of one الکترون‌ولت[۲]
۳٫۶‎×۱۰−۳۶ kg نوترینو, upper limit on mass (2 eV/c۲)[۳]
۱۰−31 ۹٫۱۱‎×۱۰−۳۱ kg الکترون (511 keV/c۲), the lightest ذرات بنیادی with a measured nonzero rest mass[۴]
۱۰−30 ۳٫۰–۵٫۵‎×۱۰−۳۰ kg کوارک بالا (کوارک) (1.7–3.1 MeV/c۲)[۵]
۱۰−28 ۱٫۹‎×۱۰−۲۸ kg میون (106 MeV/c۲)[۶]
۱۰−27
yoctogram (yg)
۱٫۶۶۱‎×۱۰−۲۷ kg یکای جرم اتمی (u) or dalton (Da)
۱٫۶۷۳‎×۱۰−۲۷ kg پروتون (938.3 MeV/c۲)[۷][۸]
۱٫۶۷۴‎×۱۰−۲۷ kg هیدروژن atom, the lightest atom
۱٫۶۷۵‎×۱۰−۲۷ kg نوترون (939.6 MeV/c۲)[۹][۱۰]
۱۰−26 ۱٫۲‎×۱۰−۲۶ kg لیتیم atom (6.941 u)
۳٫۰‎×۱۰−۲۶ kg ویژگی‌های آب (18.015 u)
۸٫۰‎×۱۰−۲۶ kg تیتانیم atom (47.867 u)
۱۰−25 ۱٫۶‎×۱۰−۲۵ kg بوزون‌های دبلیو و زد (91.2 GeV/c۲)[۱۱]
۱٫۸‎×۱۰−۲۵ kg نقره atom (107.8682 u)
۳٫۱‎×۱۰−۲۵ kg کوارک سر (173 GeV/c۲),[۱۲] the heaviest known ذرات بنیادی
۳٫۲‎×۱۰−۲۵ kg کافئین molecule (194 u)
۳٫۵‎×۱۰−۲۵ kg سرب-208 atom, the heaviest stable isotope known

۱۰−۲۴ تا ۱۰−۱۹ kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰−24
zeptogram (zg)
۱٫۲‎×۱۰−۲۴ kg فولرن باکمینستر molecule (720 u)
۱۰−23 ۱٫۴‎×۱۰−۲۳ kg یوبیکویتین, a small protein (8.6 یکای جرم اتمی)[۱۳]
۵٫۵‎×۱۰−۲۳ kg A typical پروتئین (median size of roughly 300 amino acids ~= 33 kDa)[۱۴]
۱۰−22 ۱٫۱‎×۱۰−۲۲ kg هموگلوبین molecule in blood (64.5 kDa)[۱۵]
۱۰−21
attogram (ag)
۱٫۶۵‎×۱۰−۲۱ kg Double-stranded دی‌ان‌ای molecule consisting of 1,578 جفت بازs (995,000 یکای جرم اتمی)[۱۶]
۴٫۳‎×۱۰−۲۱ kg Prokaryotic ریبوزوم (۲٫۶ یکای جرم اتمی)[۱۷]
۷٫۱‎×۱۰−۲۱ kg Eukaryotic ریبوزوم (4.3 MDa)[۱۷]
۷٫۶‎×۱۰−۲۱ kg Brome mosaic virus, a small virus (4.6 MDa)[۱۸]
۱۰−20 ۳‎×۱۰−۲۰ kg Synaptic vesicle in rats (16.1 ± 3.8 MDa)[۱۹]
۶٫۸‎×۱۰−۲۰ kg Tobacco mosaic virus (41 MDa)[۲۰]
۱۰−19 ۱٫۱‎×۱۰−۱۹ kg Nuclear pore complex in yeast (66 MDa)[۲۱]
۲٫۵‎×۱۰−۱۹ kg Human آدنوویروس (150 MDa)[۲۲]

۱۰−۱۸ تا ۱۰−۱۳ kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰−18
femtogram (fg)
۱‎×۱۰−۱۸ kg اچ‌آی‌وی virus[۲۳][۲۴]
۴٫۷‎×۱۰−۱۸ kg دی‌ان‌ای sequence of length 4.6 Mbp, the length of the اشریشیا کلی genome[۲۵]
۱۰−17 ~۱‎×۱۰−۱۷ kg Vaccinia virus, a large virus[۲۶]
۱٫۱‎×۱۰−۱۷ kg هم‌ارزی جرم و انرژی of 1 ژول[۲۷]
۱۰−16 ۳‎×۱۰−۱۶ kg Prochlorococcus cyanobacteria, the smallest (and possibly most plentiful)[۲۸] photosynthetic organism on Earth[۲۹][۳۰]
۱۰−15
picogram (pg)
۱‎×۱۰−۱۵ kg )[۳۱]
۶‎×۱۰−۱۵ kg دی‌ان‌ای in a typical پلوئیدی human cell (approximate)
۱۰−14 ۲٫۲‎×۱۰−۱۴ kg Human sperm cell[۳۰][۳۲]
۶‎×۱۰−۱۴ kg مخمر cell (quite variable)[۳۳][۳۴]
۱۰−13 ۱٫۵‎×۱۰−۱۳ kg Dunaliella salina, a جلبک سبز (dry weight)[۳۵]

۱۰−۱۲ تا ۱۰−۷ kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰−12
nanogram (ng)
۱‎×۱۰−۱۲ kg
۲–۳‎×۱۰−۱۲ kg HeLa human cell[۳۶][۳۷]
۸‎×۱۰−۱۲ kg Grain of توس (درخت) گرده[۳۸]
۱۰−11
۱۰−10 ۲٫۵‎×۱۰−۱۰ kg Grain of ذرت گرده[۳۹]
۳٫۵‎×۱۰−۱۰ kg Small grain of ماسه (0.063 mm diameter, 350 nanograms)
۱۰−9
microgram (µg)
۳٫۶‎×۱۰−۹ kg Human تخمک[۳۰][۴۰]
۲٫۴‎×۱۰−۹ kg US RDA for ویتامین ب۱۲ for adults[۴۱]
۱۰−8 ۱٫۵‎×۱۰−۸ kg US RDA for ویتامین د for adults[۴۲]
~۲‎×۱۰−۸ kg Uncertainty in the mass of the کیلوگرم (±~20 µg)[نیازمند منبع]
۲٫۲‎×۱۰−۸ kg Planck mass[۴۳]
~۷‎×۱۰−۸ kg One eyebrow hair (approximate)[۴۴]
۱۰−7 ۱٫۵‎×۱۰−۷ kg US RDA for ید for adults[۴۵]
۲–۳‎×۱۰−۷ kg مگس سرکه (dry weight)[۴۶][۴۷]

۱۰‎×۱۰−۶ تا 1 kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰−6
milligram (mg)
۲٫۵‎×۱۰−۶ kg پشهes, common smaller species (about 2.5 milligrams)[۴۸]
۱۰−5
centigram (cg)
۱٫۱‎×۱۰−۵ kg Small granule of quartz (2 mm diameter, 11 milligrams)[۴۹]
۲‎×۱۰−۵ kg Adult مگس (Musca domestica, 21.4 milligrams)[۵۰]
۱۰−4
decigram (dg)
0.27–2.0‎×۱۰−۴ kg Range of amounts of کافئین in one cup of قهوه (27–200 milligrams)[۵۱]
۲‎×۱۰−۴ kg Metric carat (200 milligrams)[۵۲]
۱۰−3
گرم (g)
۱‎×۱۰−۳ kg One لیتر of water (1 gram)[۵۳]
۱‎×۱۰−۳ kg US dollar bill (1 gram)[۵۴]
~۱‎×۱۰−۳ kg Two کشمشs (approximately 1 gram)[۵۵]
۸‎×۱۰−۳ kg Coins of one Euro (7.5 grams) and one U.S. dollar (8.1 grams)[۵۶]
۱۰−2
گرم (dag)
2–4‎×۱۰−۲ kg Adult mouse (موش خانگی, 20–40 grams)[۵۷]
۱٫۳۷‎×۱۰−۲ kg Amount of اتانول defined as one standard drink in the U.S. (13.7 grams)[۵۸]
۲٫۸‎×۱۰−۲ kg اونس (اویردوپیز) (28.35 grams)[۵۲]
۴٫۷‎×۱۰−۲ kg هم‌ارزی جرم و انرژی of the energy that is called 1 megaton of هم‌ارز تی‌ان‌تی[۵۲][۵۹]
۱۰−۱
کیلوگرم (hg)
0.1-0.2 kg An پرتقال (100–200 grams)[۶۰]
0.454 kg پوند (یکای جرم) (اویردوپیز) (454 grams)[۵۲]

1 kg تا ۱۰۵ kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
1 kg
کیلوگرم (kg)
1 kg One لیتر (0.001 m۳) of water[۶۱]
1–3 kg Smallest breed of dog (شیهواهوا)[۶۲]
1–3 kg Typical لپ‌تاپ computer, 2010[۶۳]
2.5–4 kg Newborn human نوزاد (کودک)[۶۴]
4.0 kg Women's پرتاب وزنه[۶۵]
4–5 kg گربه[نیازمند منبع]
7.26 kg Men's پرتاب وزنه[۶۵]
۱۰۱ 10–30 kg A لامپ پرتو کاتدی computer نمایشگر or تلویزیون set[نیازمند منبع]
15–20 kg Medium-sized سگ[نیازمند منبع]
70 kg بزرگ‌سال انسان[۶۶]
70 kg Large dog[نیازمند منبع]
۱۰۲ 125–180 kg Mature شیر (گربه‌سان), female (125 kg) and male (180 kg)[نیازمند منبع]
240–450 kg Grand پیانو[۶۷][۶۸]
400–900 kg Dairy cow[۶۹]
500-500,000 kg A teaspoon (5 ml) of کوتوله سفید material (0.5–500 tonnes)[۷۰][۷۱]
907.2 kg 1 short ton (2000 pounds - U.S.)[۵۲]
۱۰۳
تن (یکا) (Mg)
1000 kg Metric ton/تن (یکا)[۵۲]
1000 kg 1 متر مکعب of water[۶۱]
1016.05 kg تن (یکای جرم) (British) / 1 long ton (2240 pounds - U.S.)[۵۲]
800–1600 kg Typical passenger خودروs[نیازمند منبع]
3000–7000 kg Adult فیل[نیازمند منبع]
۱۰۴ ۱٫۱‎×۱۰۴ kg تلسکوپ فضایی هابل (11 tonnes)[۷۲]
۱٫۲‎×۱۰۴ kg Largest فیل on record (12 tonnes)[نیازمند منبع]
۱٫۴‎×۱۰۴ kg ساعت بیگ بن (bell) (14 tonnes)[۷۳]
۴‎×۱۰۴ kg Maximum gross mass (truck + load combined) of a semi-trailer truck in the اتحادیه اروپا (40–44 tonnes)[۷۴]
۶٫۰‎×۱۰۴ kg Largest single-piece شهاب‌سنگ, شهاب‌سنگ هوبا (60 tonnes)[۷۵]
۷٫۳‎×۱۰۴ kg Largest dinosaur, آرگنتینوسور (73 tonnes)[۷۶]
۱۰۵ ۱٫۸‎×۱۰۵ kg بزرگترین موجودات زنده ever, a نهنگ آبی (180 tonnes)[۷۷]
۴٫۲‎×۱۰۵ kg ایستگاه فضایی بین‌المللی (417 tonnes)[۷۸]
۶‎×۱۰۵ kg World's heaviest aircraft: آنتونوف-۲۲۵ (maximum take-off mass: 600 tonnes, payload: 250 tonnes)[۷۹]

۱۰۶ تا ۱۰۱۱ kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰۶
gigagram (Gg)
۱‎×۱۰۶ kg Trunk of the درخت غول tree named درخت جنرال شرمن, درخت by trunk volume (1121 tonnes)[۸۰]
۲٫۰‎×۱۰۶ kg Launch mass of the شاتل فضایی (2041 tonnes)[۸۱]
۶‎×۱۰۶ kg Largest clonal colony, the quaking aspen named Pando (largest living organism) (6000 tonnes)[۸۲]
۷٫۸‎×۱۰۶ kg Virginia-class nuclear submarine (submerged weight)[۸۳]
۱۰۷ ۱‎×۱۰۷ kg Annual production of Darjeeling tea[۸۴]
۵٫۲‎×۱۰۷ kg آرام‌اس تایتانیک when fully loaded (52,000 tonnes)[۸۵]
۹٫۹۷‎×۱۰۷ kg Heaviest train ever: Australia's BHP Iron Ore, 2001 record (99,700 tonnes)[۸۶]
۱۰۸ ۶٫۶‎×۱۰۸ kg Largest ship and largest mobile man-made object, سی‌وایز بزرگ, when fully loaded (660,000 tonnes)[۸۷]
۱۰۹
teragram (Tg)
۴٫۳‎×۱۰۹ kg Amount of matter converted into energy by the خورشید each second[۸۸]
۶‎×۱۰۹ kg هرم بزرگ جیزه[۸۹]
۱۰۱۰
۶‎×۱۰۱۰ kg Amount of بتن in the سد سه‌دره, the world's largest concrete structure[۹۰][۹۱]
۱۰۱۱ ~۱‎×۱۰۱۱ kg The mass of a primordial black hole with an تابش هاوکینگ time equal to the سن جهان[۹۲]
۲‎×۱۰۱۱ kg Amount of water stored in London storage reservoirs (0.2 km۳)[۹۳]
۴‎×۱۰۱۱ kg Total mass of the human world population[۶۶][۹۴][۹۵]
۵‎×۱۰۱۱ kg Total biomass of کریل جنوبگان, probably the most plentiful animal species on the planet[۹۶]

۱۰۱۲ تا ۱۰۱۷ kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰۱۲
petagram (Pg)
۰٫۸–۲٫۱‎×۱۰۱۲ kg Global biomass of ماهی[۹۷]
۴‎×۱۰۱۲ kg World crude نفت خام production in 2009 (3,843 Mt)[۹۸]
۵٫۵‎×۱۰۱۲ kg A teaspoon (5 ml) of ستاره نوترونی material (5000 million tonnes)[۹۹]
۱۰۱۳ ۱–۱۰۰‎×۱۰۱۳ kg A 1–5 km tall کوه (very approximate)[۱۰۰]
۱۰۱۴ ۱٫۰۵‎×۱۰۱۴ kg Global net primary production – the total mass of carbon fixed in organic compounds by photosynthesis each year on Earth[۱۰۱]
۷٫۲‎×۱۰۱۴ kg Total carbon stored in جو زمین[۱۰۲]
۱۰۱۵
exagram (Eg)
۲٫۰‎×۱۰۱۵ kg Total carbon stored in the terrestrial زیست‌کره[۱۰۳]
۳٫۵‎×۱۰۱۵ kg Total carbon stored in زغال سنگ deposits worldwide[۱۰۴]
۱۰۱۶ ۱‎×۱۰۱۶ kg سیارک ۹۵۱, the first asteroid ever to be closely approached by a spacecraft (rough estimate)[۱۰۵]
۱‎×۱۰۱۶ kg Rough estimate of the total کربن content of all organisms on Earth.[۱۰۶]
۳٫۸‎×۱۰۱۶ kg Total carbon stored in the oceans.[۱۰۷]
۱۰۱۷ ۱٫۶‎×۱۰۱۷ kg Prometheus, a shepherd satellite for the inner edge of زحل's F Ring[۱۰۸]

۱۰۱۸ تا ۱۰۲۳ kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰۱۸
zettagram (Zg)
۵٫۱‎×۱۰۱۸ kg جو زمین[۱۰۹]
۵٫۶‎×۱۰۱۸ kg هیپرون (ماه), a moon of Saturn[۱۰۸]
۱۰۱۹ ۳‎×۱۰۱۹ kg سیارک ۳, one of the larger asteroids in the کمربند سیارک‌ها[۱۱۰]
۳‎×۱۰۱۹ kg The حلقه‌های زحل[۱۱۱]
۱۰۲۰ ۹٫۴‎×۱۰۲۰ kg سرس, سیاره کوتوله within the asteroid belt[۱۱۲]
۱۰۲۱
yottagram (Yg)
۱٫۴‎×۱۰۲۱ kg Earth's oceans[۱۱۳]
۱٫۵‎×۱۰۲۱ kg شارون (ماه), the largest moon of Pluto[۱۱۴]
۲٫۹–۳٫۷‎×۱۰۲۱ kg The کمربند سیارک‌ها[۱۱۵]
۱۰۲۲ ۱٫۳‎×۱۰۲۲ kg پلوتو[۱۱۴]
۲٫۱‎×۱۰۲۲ kg تریتون (ماه), largest moon of Neptune[۱۱۶]
۷٫۳‎×۱۰۲۲ kg Earth's ماه[۱۱۷]
۱۰۲۳ ۱٫۳‎×۱۰۲۳ kg تیتان (قمر), largest moon of Saturn[۱۱۸]
۱٫۵‎×۱۰۲۳ kg گانمید (ماه), largest moon of Jupiter[۱۱۹]
۳٫۳‎×۱۰۲۳ kg تیر (سیاره)[۱۲۰]
۶٫۴‎×۱۰۲۳ kg مریخ[۱۲۱]

۱۰۲۴ تا ۱۰۲۹ kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰۲۴ ۴٫۹‎×۱۰۲۴ kg ناهید (سیاره)[۱۲۲]
۶٫۰‎×۱۰۲۴ kg زمین[۱۲۳]
۱۰۲۵ ۳‎×۱۰۲۵ kg ابر اورت[۱۲۴]
۸٫۷‎×۱۰۲۵ kg اورانوس[۱۲۵]
۱۰۲۶ ۱٫۰‎×۱۰۲۶ kg نپتون[۱۲۶]
۵٫۷‎×۱۰۲۶ kg زحل[۱۲۷]
۱۰۲۷ ۱٫۹‎×۱۰۲۷ kg مشتری (سیاره)[۱۲۸]
۱۰۲۸ 2–14‎×۱۰۲۸ kg کوتوله قهوه‌ایs (approximate)[۱۲۹]
۱۰۲۹ ۳‎×۱۰۲۹ kg ستاره بارنارد, a nearby کوتوله سرخ[۱۳۰]

۱۰۳۰ تا ۱۰۳۵ kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰۳۰ ۲‎×۱۰۳۰ kg The خورشید[۱۳۱] (one جرم خورشیدی or M = ۱٫۹۸۹‎×۱۰۳۰ kg)
۲٫۸‎×۱۰۳۰ kg حد چاندراسخار (1.4 M)[۱۳۲][۱۳۳]
۱۰۳۱ ۴‎×۱۰۳۱ kg ابط‌الجوزا, a red ابرغول star (20 M)[۱۳۴]
۱۰۳۲ 2–3‎×۱۰۳۲ kg ستاره تپانچه, one of the most massive known stars (100[۱۳۵] to 150[۱۳۶] M)
6–8‎×۱۰۳۲ kg Hyades star cluster (300 to 400 M)[۱۳۷]
۱۰۳۳ ۱٫۶‎×۱۰۳۳ kg خوشه پروین star cluster (800 M)[۱۳۸]
۱۰۳۴
۱۰۳۵ ~۱۰۳۵ kg Typical خوشه ستاره‌ای کروی in the کهکشان راه شیری (overall range: 3‎×۱۰۳ to 3‎×۱۰۶ M)[۱۳۹]
۲‎×۱۰۳۵ kg Low end of mass range for giant molecular clouds (1‎×۱۰۵ to 1‎×۱۰۷ M)[۱۴۰][۱۴۱]
۷٫۳‎×۱۰۳۵ kg Jeans mass of a giant molecular cloud at 100K and density 30 atoms per cc;[۱۴۲]
possible example: Orion Molecular Cloud Complex

۱۰۳۶ تا ۱۰۴۱ kg[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰۳۶ ۲٫۴‎×۱۰۳۶ kg The Gould Belt of stars, including the Sun (1.2‎×۱۰۶ M)[۱۴۳]
۷–۸‎×۱۰۳۶ kg The supermassive black hole at the center of the Milky Way, associated with the radio source کمان ای* (3.7±0.2‎×۱۰۶ M)[۱۴۴]
۱۰۳۷
۱۰۳۸
۱۰۳۹
۱۰۴۰ ۳٫۶‎×۱۰۴۰ kg OJ287, the largest measured سیاه‌چاله کلان‌جرم (1.8‎×۱۰۱۰ M)[۱۴۵]
۱۰۴۱ ۴‎×۱۰۴۱ kg Visible mass of the کهکشان راه شیری[۱۴۶]

۱۰۴۲ kg و بیشتر[ویرایش]

ضریب (کیلوگرم) مقدار مورد
۱۰۴۲ ۱٫۲‎×۱۰۴۲ kg کهکشان راه شیری (۵٫۸‎×۱۰۱۱ M)[۱۴۷]
۲–۳‎×۱۰۴۲ kg گروه محلی of galaxies, including the Milky Way (1.29±0.14‎×۱۰۱۲ M)[۱۴۷]
۱۰۴۳
۱۰۴۴
۱۰۴۵ ۱–۲‎×۱۰۴۵ kg Local or ابرخوشه سنبله of galaxies, including the Local Group (1‎×۱۰۱۵ M)[۱۴۸]
۱۰۴۶
۱۰۴۷
۱۰۴۸
۱۰۴۹
۱۰۵۰
۱۰۵۱
۱۰۵۲ ۶‎×۱۰۵۲ kg جهان قابل مشاهده[۱۴۹]

این گروه مرتبهٔ بزرگی بازه ندارند یا جرم بیشتر دارند[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. Criterion: A combined total of at least 250,000 Google hits on both the modern spelling (‑gram) and the traditional British spelling (‑gramme). 
 2. . 
 3. "The most sensitive analysis on the neutrino mass [...] is compatible with a neutrino mass of zero. Considering its uncertainties this value corresponds to an upper limit on the electron neutrino mass of m<2.2 eV/c۲ (95% Confidence Level)" The Mainz Neutrino Mass Experiment
 4. . 
 5. . 
 6. . 
 7. . 
 8. . 
 9. . 
 10. . 
 11. Amsler, C.; Doser, M.; Antonelli, M.; Asner, D.; Babu, K.; Baer, H.; Band, H.; Barnett, R.; Bergren, E.; Beringer, J.; Bernardi, G.; Bertl, W.; Bichsel, H.; Biebel, O.; Bloch, P.; Blucher, E.; Blusk, S.; Cahn, R. N.; Carena, M.; Caso, C.; Ceccucci, A.; Chakraborty, D.; Chen, M. -C.; Chivukula, R. S.; Cowan, G.; Dahl, O.; d'Ambrosio, G.; Damour, T.; De Gouvêa, A.; Degrand, T. (2008). "Review of Particle Physics⁎". Physics Letters B 667: 1. Bibcode:2008PhLB..667....1P. doi:10.1016/j.physletb.2008.07.018.  ویرایش
 12. . 
 13. . 
 14. . 
 15. . ISSN ۸۷۵۰-۷۵۸۷. PMID ۱۱۱۶۰۰۴۹. http://jap.physiology.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11160049. 
 16. From attograms to Daltons: Cornell NEMS device detects the mass of a single DNA molecule [۱]. Retrieved 2010-10-14
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ . 
 18. Bockstahler, L.; Kaesberg, P. (1962). "The Molecular Weight and Other Biophysical Properties of Bromegrass Mosaic Virus". Biophysical Journal 2 (1): 1–9. PMC 1366384. PMID 19431313. doi:10.1016/S0006-3495(62)86836-2.  ویرایش
 19. . 
 20. . 
 21. Rout, M. P.; Blobel, G. (1993). "Isolation of the yeast nuclear pore complex". The Journal of Cell Biology 123 (4): 771–783. PMC 2200146. PMID 8227139. doi:10.1083/jcb.123.4.771.  ویرایش
 22. Liu, H.; Jin, L.; Koh, S. B. S.; Atanasov, I.; Schein, S.; Wu, L.; Zhou, Z. H. (2010). "Atomic Structure of Human Adenovirus by Cryo-EM Reveals Interactions Among Protein Networks". Science 329 (5995): 1038–1043. PMC 3412078. PMID 20798312. doi:10.1126/science.1187433.  ویرایش
 23. . 
 24. Calculated: volume = 4/3 × π × (126e−9 m / 2)³ = 1.05e−21 m³. Assume density = 1 g/cm³ => mass = 1.05e−21 m³ × 1e3 kg/m³ = 1.05e−18 kg
 25. . doi:10.1126/science.277.5331.1453. PMID ۹۲۷۸۵۰۳. http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/277/5331/1453. 
 26. . 
 27. . 
 28. . 
 29. . 
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ ۳۰٫۲ Mass calculated from volume assuming density of 1 g/mL
 31. . 
 32. . 
 33. . 
 34. . 
 35. . 
 36. . 
 37. . 
 38. Schäppi, G. F.; Suphioglu, C.; Taylor, P. E.; Knox, R. B. (1997). "Concentrations of the major birch tree allergen Bet v 1 in pollen and respirable fine particles in the atmosphere". Journal of Allergy and Clinical Immunology 100 (5): 656–661. PMID 9389296. doi:10.1016/S0091-6749(97)70170-2.  ویرایش "the total pollen grain mass of approximately 7.85 ng"
 39. Fonseca, A. E.; Westgate, M. E.; Grass, L.; Dornbos, J. (2003). "Tassel Morphology as an Indicator of Potential Pollen Production in Maize". Crop Management. doi:10.1094/CM-2003-0804-01-RS.  ویرایش "The dry weight of individual pollen grains has been estimated at 250 ng"
 40. . 
 41. . 
 42. . 
 43. . 
 44. . 
 45. . 
 46. . 
 47. . 
 48. . 
 49. Quartz has a density of 2.65. Mass = Volume × Density = (4/3 × π × (1e−3 m)³) × (2.65 × 1e3 kg/m³) = 1.1e−5 kg.
 50. . PMC ۱۲۴۴۰۱۸. PMID ۱۶۷۴۸۹۱۹. 
 51. . 
 52. ۵۲٫۰ ۵۲٫۱ ۵۲٫۲ ۵۲٫۳ ۵۲٫۴ ۵۲٫۵ ۵۲٫۶ . 
 53. . 
 54. . 
 55. . 
 56. . 
 57. . 
 58. . 
 59. Calculated: 1e6 tons of TNT-equivalent × 4.184e9 J/ton of TNT-equivalent × 1.1e−17 kg of mass-equivalent/J = 4.7e−2 kg of mass-equivalent
 60. . 
 61. ۶۱٫۰ ۶۱٫۱ . 
 62. . 
 63. . 
 64. . 
 65. ۶۵٫۰ ۶۵٫۱ . 
 66. ۶۶٫۰ ۶۶٫۱ . 
 67. . 
 68. Calculated: 540 lbs × 0.4536 kg/lb = 240 kg. 990 lb × 0.4536 kg/lb = 450 kg.
 69. . 
 70. . 
 71. Using the quoted density of 1e5 to 1e8 kg/m³ for white dwarf material, 1 teaspoon = 5mL = 5e−3 m³ has a calculated mass of: Low end: 5e−3 m³ × 1e5 kg/m³ = 5e2 kg High end: 5e−3 m³ × 1e8 kg/m³ = 5e5 kg
 72. . 
 73. . 
 74. . 
 75. Meteoritical Bulletin Database: Hoba
 76. . doi:10.1080/08912960410001715132. http://www.miketaylor.org.uk/tmp/papers/Mazzetta-et-al_04_SA-dino-body-size.pdf. 
 77. . 
 78. . 
 79. . 
 80. . 
 81. . 
 82. . 
 83. . 
 84. . 
 85. . 
 86. . 
 87. . 
 88. . 
 89. . شابک ‎۱-۴۰۴۲-۶۰۵۹-۵. 
 90. . 
 91. . 
 92. . 
 93. . JSTOR ۲۰۰۰۴۱۳۱. 
 94. . 
 95. Calculated: adult men have a weight of 70 kg, use 55 kg to account for smaller weights of women and children. 7.0e9 people × 55 kg/person = 4e11 kg
 96. . شابک ‎۹۲-۵-۱۰۴۰۱۲-۵. 
 97. Wilson, R. W.; Millero, F. J.; Taylor, J. R.; Walsh, P. J.; Christensen, V.; Jennings, S.; Grosell, M. (2009). "Contribution of Fish to the Marine Inorganic Carbon Cycle" (PDF). Science 323 (5912): 359–362. PMID 19150840. doi:10.1126/science.1157972.  ویرایش
 98. . 
 99. The average density of material in a neutron star of radius 10 km is ۱.۱×۱۰۱۲ kg cm−3. Therefore, 5 ml of such material is ۵.۵×۱۰۱۲ کیلوگرم, or 5 500 000 000 Tonnes. This is about 15 times the total mass of the human world population. Alternatively, 5 ml from a neutron star of radius 20 km radius (average density ۸.۳۵×۱۰۱۰ kg cm−3) has a mass of about 400 million metric tons, or about the mass of all humans.
 100. . 
 101. . Bibcode۱۹۹۸Sci...۲۸۱..۲۳۷F. doi:10.1126/science.281.5374.237. PMID ۹۶۵۷۷۱۳. 
 102. . 
 103. . 
 104. . 
 105. . 
 106. . doi:10.1073/pnas.95.12.6578. PMC ۳۳۸۶۳. PMID ۹۶۱۸۴۵۴. 
 107. . 
 108. ۱۰۸٫۰ ۱۰۸٫۱ Thomas, P. C. (July 2010). "Sizes, shapes, and derived properties of the saturnian satellites after the Cassini nominal mission". Icarus 208 (1): 395–401. Bibcode:2010Icar..208..395T. doi:10.1016/j.icarus.2010.01.025.  ویرایش
 109. . 
 110. . 
 111. . 
 112. doi:۱۰٫۱۰۵۱/۰۰۰۴-۶۳۶۱:۲۰۰۷۸۱۶۶
  این یادکرد به طور خودکار درست خواهد شد می‌توانید به صف ببرید یا خودتان دستی درست کنید
 113. . 
 114. ۱۱۴٫۰ ۱۱۴٫۱ doi:۱۰٫۱۰۸۶/۵۰۴۴۲۲
  این یادکرد به طور خودکار درست خواهد شد می‌توانید به صف ببرید یا خودتان دستی درست کنید
 115. . Bibcode۲۰۰۲Icar..۱۵۸...۹۸K. doi:10.1006/icar.2002.6837. 
 116. . 
 117. . 
 118. doi:۱۰٫۱۰۸۶/۵۰۸۸۱۲
  این یادکرد به طور خودکار درست خواهد شد می‌توانید به صف ببرید یا خودتان دستی درست کنید
 119. Showman, A. P.; Malhotra, R. (1999). "The Galilean Satellites". Science 286 (5437): 77–84. PMID 10506564. doi:10.1126/science.286.5437.77.  ویرایش
 120. . 
 121. . 
 122. . 
 123. . 
 124. Weissman, Paul R. (1983). "The mass of the Oort cloud". Astronomy and Astrophysics 118(1): 90–94. Retrieved on 2009-02-05.
 125. . 
 126. . 
 127. . 
 128. . 
 129. . 
 130. doi:۱۰٫۱۰۸۶/۳۸۳۲۸۹
  این یادکرد به طور خودکار درست خواهد شد می‌توانید به صف ببرید یا خودتان دستی درست کنید
 131. . 
 132. p. 55, How A Supernova Explodes, Hans A. Bethe and Gerald Brown, pp. 51–62 in Formation And Evolution of Black Holes in the Galaxy: Selected Papers with Commentary, Hans Albrecht Bethe, Gerald Edward Brown, and Chang-Hwan Lee, River Edge, NJ: World Scientific: 2003. ISBN 981-238-250-X.
 133. Mazzali, P. A.; Röpke, F. K.; Benetti, S.; Hillebrandt, W. (2007). "A Common Explosion Mechanism for Type Ia Supernovae". Science (PDF) 315 (5813): 825–828. Bibcode:2007Sci...315..825M. PMID 17289993. arXiv:astro-ph/0702351v1. doi:10.1126/science.1136259.  ویرایش
 134. Kaler, Jim. "Betelgeuse" (2008). Stars. University of Illinois. Retrieved on 2009-02-08.
 135. Dejoie, Joyce; Truelove, Elizabeth (May 2000). "What's the biggest star we know?" StarChild. NASA. Retrieved on 2009-02-08.
 136. "Hubble identifies what may be the most luminous star known" (1997). HubbleSite. Retrieved on 2009-02-08.
 137. The Astrophysics Spectator: Open Star Clusters. Retrieved 2008-09-15
 138. doi:۱۰٫۱۰۸۶/۳۱۹۹۶۵
  این یادکرد به طور خودکار درست خواهد شد می‌توانید به صف ببرید یا خودتان دستی درست کنید
 139. . 
 140. . 
 141. . 
 142. The Astrophysics Spectator: Molecular Clouds. Retrieved 2008-09-15
 143. Olano, C. A. (August 1982). "On a model of local gas related to Gould's belt" (PDF). Astronomy and Astrophysics 112(2): 195–208.
 144. doi:۱۰٫۱۰۸۶/۴۲۷۱۷۵
  این یادکرد به طور خودکار درست خواهد شد می‌توانید به صف ببرید یا خودتان دستی درست کنید
 145. Valtonen, M. J.; Lehto, H. J.; Nilsson, K.; Heidt, J.; Takalo, L. O.; Sillanpää, A.; Villforth, C.; Kidger, M.; Poyner, G.; Pursimo, T.; Zola, S.; Wu, J. -H.; Zhou, X.; Sadakane, K.; Drozdz, M.; Koziel, D.; Marchev, D.; Ogloza, W.; Porowski, C.; Siwak, M.; Stachowski, G.; Winiarski, M.; Hentunen, V. -P.; Nissinen, M.; Liakos, A.; Dogru, S. (2008). "A massive binary black-hole system in OJ 287 and a test of general relativity" (PDF). Nature 452 (7189): 851–853. Bibcode:2008Natur.452..851V. PMID 18421348. arXiv:0809.1280. doi:10.1038/nature06896.  ویرایش
 146. . 
 147. ۱۴۷٫۰ ۱۴۷٫۱ Karachentsev, I. D. ; Kashibadze, O. G. (2006). "Masses of the local group and of the M81 group estimated from distortions in the local velocity field". Astrophysics 49(1): 3–18. doi:10.1007/s10511-006-0002-6.
 148. Einasto, M. ; Saar, E. ; Liivamägi, L. J. ; Einasto, J. ; Tago, E. ; Martínez, V. J. ; Starck, J. -L. ; Müller, V. ; Heinämäki, P. ; Nurmi, P. ; Gramann, M. ; Hütsi, G. (December 2007). "The richest superclusters: I. Morphology". Astronomy and Astrophysics 476(2): 697–711. doi:۱۰٫۱۰۵۱/۰۰۰۴-۶۳۶۱:۲۰۰۷۸۰۳۷.
 149. .