مدرنیته رفتاری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
عصر سنگ
پیشا انسان (پلیوسن)

پارینه‌سنگی

پارینه‌سنگی زیرین
عصر سنگ پسین
انسان (سرده)
چیرگی انسان نخستین بر آتش
ابزار سنگی
پارینه‌سنگی میانی
عصر سنگ میانی
نئاندرتال
انسان خردمند
خاستگاه اخیر آفریقایی انسان امروزی
پارینه‌سنگی زبرین
عصر سنگ پسین
مدرنیته رفتاری, نیزه‌انداز,
Origin of the domestic dog

Epipaleolithic
میان‌سنگی

Microliths, Bow, کانو
فرهنگ ناتوفی
دوره خیامی
Tahunian
Heavy Neolithic
Shepherd Neolithic
Trihedral Neolithic
نوسنگی پیش‌ازسفال

دوران نوسنگی

انقلاب نوسنگی,
اهلی کردن
دوران نوسنگی
سفالگری
مس‌سنگی
تقسیم‌بندی سه‌گانه اعصار
عصر تاریخی
دوره لاتن   نیاتاریخی
دوره هالشتات
عصر آهن
  پسین  
میانه
پیشین
عصر برنز
دوران نوسنگی عصر مس  
نوسنگی با سفال پیشاتاریخ
نوسنگی پیش از سفال ب
نوسنگی پیش از سفال آ
میان‌سنگی میان‌سنگی
پارینه‌سنگی پسین
میانه
پیشین
عصر سنگ

مدرنیته رفتاری یا جهش بزرگ رو به جلو فرضیه‌ای در باستان شناسی و انسان شناسی که بر اساس آن حدود 40 هزار تا 50 هزار سال پیش، در ابتدای دوره پارینه‌سنگی پسین ، انسان خردمند کنونی از انسان خردمند باستانی و دیگر انسان‌تباران به جهت رفتاری متمایز شد. هرچند درستی این ایده مورد بحث می‌باشد، اما اغلب دانشمندان معتقدند که مدرنیته رفتاری شامل ویژگی‌هایی نظیر تفکر انتزاعی، نمادسازی، هنر، برنامه‌ریزی، بازی و ساخت تیغه‌های سنگی و استخوانی بوده‌است.

منابع[ویرایش]