مدار ۳۷ درجه شمالی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مدار ۳۷ درجه شمالی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۳۷ درجهٔ شمالی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطق[ویرایش]

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۳۷ درجه شمالی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۳۷°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۰۰°شرقی / 37.000; 0.000 (Prime Meridian) مدیترانه
۳۷°۰′ شمالی ۶°۱۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶٫۲۵۰°شرقی / 37.000; 6.250 (Algeria)  الجزایر
۳۷°۰′ شمالی ۶°۳۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶٫۵۶۷°شرقی / 37.000; 6.567 (Mediterranean Sea) مدیترانه
۳۷°۰′ شمالی ۷°۱۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷٫۲۵۰°شرقی / 37.000; 7.250 (Algeria)  الجزایر
۳۷°۰′ شمالی ۷°۳۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷٫۵۵۰°شرقی / 37.000; 7.550 (Mediterranean Sea) مدیترانه
۳۷°۰′ شمالی ۸°۵۲′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۸٫۸۶۷°شرقی / 37.000; 8.867 (Tunisia)  تونس
۳۷°۰′ شمالی ۱۰°۱۱′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۱۸۳°شرقی / 37.000; 10.183 (Mediterranean Sea) مدیترانه خلیج تونس
۳۷°۰′ شمالی ۱۰°۵۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۸۸۳°شرقی / 37.000; 10.883 (Tunisia)  تونس
۳۷°۰′ شمالی ۱۱°۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱٫۰۶۷°شرقی / 37.000; 11.067 (Mediterranean Sea) مدیترانه گذرکردن از شمال جزیرهٔ پانتلریا,  ایتالیا
۳۷°۰′ شمالی ۱۴°۲۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۴٫۳۳۳°شرقی / 37.000; 14.333 (Italy)  ایتالیا جزیرهٔ سیسیل
۳۷°۰′ شمالی ۱۵°۱۶′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۵٫۲۶۷°شرقی / 37.000; 15.267 (Mediterranean Sea) مدیترانه دریای ایونی
۳۷°۰′ شمالی ۲۱°۳۹′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۱٫۶۵۰°شرقی / 37.000; 21.650 (Greece)  یونان پلوپونز
۳۷°۰′ شمالی ۲۳°۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۳٫۰۰۰°شرقی / 37.000; 23.000 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۴°۴۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۴٫۶۶۷°شرقی / 37.000; 24.667 (Greece)  یونان جزیرهٔ Sifnos
۳۷°۰′ شمالی ۲۴°۴۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۴٫۷۳۳°شرقی / 37.000; 24.733 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۱′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۰۱۷°شرقی / 37.000; 25.017 (Greece)  یونان جزیرهٔ Antiparos و پاروس
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۱۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۲۱۷°شرقی / 37.000; 25.217 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۲۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۳۸۳°شرقی / 37.000; 25.383 (Greece)  یونان جزیرهٔ Naxos
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۳۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۵۶۷°شرقی / 37.000; 25.567 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۶°۲۶′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۶٫۴۳۳°شرقی / 37.000; 26.433 (Greece)  یونان جزیرهٔ Levitha
۳۷°۰′ شمالی ۲۶°۳۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۶٫۵۰۰°شرقی / 37.000; 26.500 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۶°۵۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۶٫۹۱۷°شرقی / 37.000; 26.917 (Greece)  یونان جزیرهٔ Kalymnos
۳۷°۰′ شمالی ۲۷°۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۷٫۰۵۰°شرقی / 37.000; 27.050 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۷°۱۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۷٫۲۵۰°شرقی / 37.000; 27.250 (Turkey)  ترکیه
۳۷°۰′ شمالی ۲۷°۴۷′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۷٫۷۸۳°شرقی / 37.000; 27.783 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۸°۱۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۸٫۲۱۷°شرقی / 37.000; 28.217 (Turkey)  ترکیه
۳۷°۰′ شمالی ۴۰°۲۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۴۰٫۴۱۷°شرقی / 37.000; 40.417 (Syria)  سوریه
۳۷°۰′ شمالی ۴۲°۱۸′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۴۲٫۳۰۰°شرقی / 37.000; 42.300 (Iraq)  عراق
۳۷°۰′ شمالی ۴۴°۱۶′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۴۴٫۲۶۷°شرقی / 37.000; 44.267 (Turkey)  ترکیه حدود 7 km
۳۷°۰′ شمالی ۴۴°۲۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۴۴٫۳۳۳°شرقی / 37.000; 44.333 (Iraq)  عراق
۳۷°۰′ شمالی ۴۴°۵۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۴۴٫۹۰۰°شرقی / 37.000; 44.900 (Iran)  ایران
۳۷°۰′ شمالی ۵۰°۳۲′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۵۰٫۵۳۳°شرقی / 37.000; 50.533 (Caspian Sea) دریای خزر
۳۷°۰′ شمالی ۵۴°۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۵۴٫۰۰۰°شرقی / 37.000; 54.000 (Iran)  ایران
۳۷°۰′ شمالی ۶۰°۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶۰٫۰۵۰°شرقی / 37.000; 60.050 (Turkmenistan)  ترکمنستان
۳۷°۰′ شمالی ۶۴°۴۷′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶۴٫۷۸۳°شرقی / 37.000; 64.783 (Afghanistan)  افغانستان
۳۷°۰′ شمالی ۶۷°۵۶′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶۷٫۹۳۳°شرقی / 37.000; 67.933 (Tajikistan)  تاجیکستان
۳۷°۰′ شمالی ۶۸°۱۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶۸٫۱۶۷°شرقی / 37.000; 68.167 (Afghanistan)  افغانستان
۳۷°۰′ شمالی ۷۱°۲۸′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۱٫۴۶۷°شرقی / 37.000; 71.467 (Tajikistan)  تاجیکستان
۳۷°۰′ شمالی ۷۲°۲۸′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۲٫۴۶۷°شرقی / 37.000; 72.467 (Afghanistan)  افغانستان
۳۷°۰′ شمالی ۷۴°۳۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۴٫۵۶۷°شرقی / 37.000; 74.567 (Pakistan)  پاکستان گلگت-بلتستان - ادعا شده توسط هند
۳۷°۰′ شمالی ۷۴°۵۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۴٫۸۳۳°شرقی / 37.000; 74.833 (China)  چین سین‌کیانگ - حدود 14 km
۳۷°۰′ شمالی ۷۵°۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۵٫۰۰۰°شرقی / 37.000; 75.000 (Pakistan)  پاکستان گلگت-بلتستان - حدود 14 km, ادعا شده توسط هند
۳۷°۰′ شمالی ۷۵°۹′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۵٫۱۵۰°شرقی / 37.000; 75.150 (China)  چین Xinjiang
چینگهای
گانسو
نینگ‌شیا
Gansu
شاآنشی
شانشی
هبئی
شاندونگ
۳۷°۰′ شمالی ۱۲۲°۳۲′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۲٫۵۳۳°شرقی / 37.000; 122.533 (Yellow Sea) دریای زرد
۳۷°۰′ شمالی ۱۲۶°۲۱′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۶٫۳۵۰°شرقی / 37.000; 126.350 (South Korea)  کره جنوبی
۳۷°۰′ شمالی ۱۲۹°۲۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۹٫۴۱۷°شرقی / 37.000; 129.417 (Sea of Japan) دریای ژاپن
۳۷°۰′ شمالی ۱۳۶°۴۶′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۳۶٫۷۶۷°شرقی / 37.000; 136.767 (Japan)  ژاپن جزیرهٔ هونشو:
استان ایشیکاوا
۳۷°۰′ شمالی ۱۳۷°۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۳۷٫۰۵۰°شرقی / 37.000; 137.050 (Sea of Japan) دریای ژاپن Toyama Bay
۳۷°۰′ شمالی ۱۳۷°۴۲′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۳۷٫۷۰۰°شرقی / 37.000; 137.700 (Japan)  ژاپن جزیرهٔ Honshū:
استان نیگاتا
استان ناگانو
— Niigata Prefecture
استان گونما − for around 10 km
— Niigata Prefecture − for around 7 km
استان فوکوشیما
استان توچیگی
استان ایباراکی
— Fukushima Prefecture
۳۷°۰′ شمالی ۱۴۰°۵۹′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۴۰٫۹۸۳°شرقی / 37.000; 140.983 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۳۷°۰′ شمالی ۱۲۲°۱۱′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۲٫۱۸۳°غربی / 37.000; -122.183 (United States)  ایالات متحده آمریکا کالیفرنیا (landfall near سانتا کروز، کالیفرنیا)
نوادا
یوتا / آریزونا border
کلرادو / نیومکزیکو border
Colorado / اکلاهما border
کانزاس / Oklahoma border
میزوری
ایلی‌نوی (the area south of the parallel is only about 5 square miles)
کنتاکی
ویرجینیا
۳۷°۰′ شمالی ۷۶°۱۸′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۶٫۳۰۰°غربی / 37.000; -76.300 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۱۰′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۱۶۷°غربی / 37.000; -25.167 (Portugal)  پرتغال Santa Maria Island در آزور
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۳′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۰۵۰°غربی / 37.000; -25.050 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس
۳۷°۰′ شمالی ۸°۵۷′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۸٫۹۵۰°غربی / 37.000; -8.950 (Portugal)  پرتغال Sagres Point
۳۷°۰′ شمالی ۸°۵۶′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۸٫۹۳۳°غربی / 37.000; -8.933 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس Gulf of Cádiz
۳۷°۰′ شمالی ۷°۵۹′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷٫۹۸۳°غربی / 37.000; -7.983 (Portugal)  پرتغال Cape Santa Maria
۳۷°۰′ شمالی ۷°۵۰′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷٫۸۳۳°غربی / 37.000; -7.833 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس Gulf of Cádiz
۳۷°۰′ شمالی ۶°۳۲′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶٫۵۳۳°غربی / 37.000; -6.533 (Spain)  اسپانیا
۳۷°۰′ شمالی ۱°۵۳′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱٫۸۸۳°غربی / 37.000; -1.883 (Mediterranean Sea) مدیترانه

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷