مختصات روستاهای ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

اطلاعات زیر بر اساس بانک داده گوگل مپ و مختصاتهای وارده شده توسط کاربرهای ویکی‌پدیا فارسی می‌باشد متأسفانه بسیاری از روستاهای ایران (بیش از ده هزار روستا) در این مجموعه نمی‌باشد ! | برای پیدا کردن مختصات روستاهایی که در فهرست زیر مختصات ندارند. به این آدرس بروید و بعد از یافتن محل مورد نظر با نگه داشتن دکمه Alt+کلیک موس مختصات در سمت چپ صفحه قرار میگیرد و با کپی کردن آن در این جدول به غنی شدن منابع جغرافیایی ویکی‌پدیا فارسی کمک کنید.

استان نام‌رسمی شهرستان بخش دهستان عرض جغرافیایی عرض جغرافیایی طول جغرافیایی طول جغرافیایی
اردبیل لکندشت کوثر مرکزی سنجبد غربی عرض جغرافیایی عرض جغرافیایی طول جغرافیایی طول جغرافیایی
اردبیل بقرآباد اردبیل هیر عرض جغرافیایی 48.247 طول جغرافیایی 37.783
اردبیل تولون گرمی مرکزی تولون عرض جغرافیایی 48.55 طول جغرافیایی 38.1333
اردبیل گرمی مرکزی تولون عرض جغرافیایی 48.06 طول جغرافیایی 39.1
اردبیل آقاحسن بیگلو گرمی عرض جغرافیایی 48.08 طول جغرافیایی 39.1
اردبیل اروجعلیلو گرمی انگوت عرض جغرافیایی 48.1833 طول جغرافیایی 39.1833
اردبیل لسکه درق گرمی مرکزی تولون عرض جغرافیایی 48.1833 طول جغرافیایی 39.1833
اردبیل لسگه درق گرمی مرکزی تولون عرض جغرافیایی 48.1833 طول جغرافیایی 39.1833
اردبیل لسکه درق گرمی مرکزی تولون عرض جغرافیایی 48.1833 طول جغرافیایی 39.1833
اردبیل لسگه درق گرمی مرکزی تولون عرض جغرافیایی 48.1833 طول جغرافیایی 39.1833
اردبیل دودران نمین عرض جغرافیایی 48.1833 طول جغرافیایی 39.1833
اصفهان اسفه شهرضا دشت عرض جغرافیایی ¢30 و o48 طول جغرافیایی ¢28 و o38
اصفهان پوده دهاقان مرکزی قمبوان عرض جغرافیایی 51.9057 طول جغرافیایی 32.1043
اصفهان دستجرد اصفهان جرقویه علیا جرقویه علیا عرض جغرافیایی 51.6616 طول جغرافیایی 32.1219
اصفهان زاغل اردستان عرض جغرافیایی 52.6317 طول جغرافیایی 32.1692
اصفهان خفر نطنز مرکزی کرکس عرض جغرافیایی 52.6023 طول جغرافیایی 33.2486
اصفهان وانشان گلپایگان اطلاعات عرض جغرافیایی 51.58 طول جغرافیایی 33.32
اصفهان طار نطنز عرض جغرافیایی 50.3569 طول جغرافیایی 33.3511
اصفهان ابیانه نطنز عرض جغرافیایی 51.747727 طول جغرافیایی 33.380861
اصفهان وادقان نیاسر کاشان کوهدشت عرض جغرافیایی 51.518 طول جغرافیایی 34.9
اصفهان حوض‌ماهی مرکزی مبارکه طالخونچه عرض جغرافیایی 51.44909 طول جغرافیایی 32.15799
آذربایجان شرقی طورآغای ملکان لیلان شمالی عرض جغرافیایی 51.5923 طول جغرافیایی 33.5853
آذربایجان شرقی خاتون‌آباد میانه ترکمن چای اوچ تپه غربی عرض جغرافیایی 46.3167 طول جغرافیایی 37.0833
آذربایجان شرقی توشمانلو میانه گرمه شمالی عرض جغرافیایی 47.3 طول جغرافیایی 37.43
آذربایجان شرقی قره‌چمن بستان‌آباد عباس شرقی عرض جغرافیایی 47.58 طول جغرافیایی 37.48
آذربایجان شرقی آغاجری عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 47.1772 طول جغرافیایی 37.625
آذربایجان شرقی آقچه‌اوبه عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی آلمالو عجب‌شیر قلعه‌چای کوهستان عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی الینجق عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی بارازلو عجب‌شیر قلعه‌چای کوهستان عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی بولالو عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی بوکت عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی بولالو عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی بوکت عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی تجرق عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی تپیک‌دره عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی جوان‌قلعه عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی حوری عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی خانیان عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی دانالو عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی دیزج حسن‌بیگ عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی رازیان عجب‌شیر خضرلو عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی رحمانلو عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی رازیان عجب‌شیر خضرلو عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی رحمانلو عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی زاویه عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی شیراز عجب‌شیر خضرلو عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی شیشوان عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی صومعه عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی قبادلو عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی قوزلوجه عجب‌شیر قلعه‌چای کوهستان عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی محمودآباد عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی مهرآباد عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی مهماندار عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی مهرآباد عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی مهماندار عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی نانسا عجب‌شیر خضرلو عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی نبرین عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی نانسا عجب‌شیر خضرلو عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی نبرین عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی هروان عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی هرگلان عجب‌شیر قلعه‌چای کوهستان عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی هروان عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی هرگلان عجب‌شیر قلعه‌چای کوهستان عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی ولینجق عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی پسیان عجب‌شیر خضرلو عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی چرزه خون بستان آباد چرزه خون عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی چنار عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46.85 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی چرزه خون بستان آباد چرزه خون عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی چهاربرود عجب‌شیر قلعه‌چای کوهستان عرض جغرافیایی 46.85 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی چهارطاق عجب‌شیر قلعه‌چای کوهستان عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی چوپانکره عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی چنار عجب‌شیر قلعه‌چای دیزجرود شرقی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی چهاربرود عجب‌شیر قلعه‌چای کوهستان عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی چهارطاق عجب‌شیر قلعه‌چای کوهستان عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی چوپانکره عجب‌شیر دیزجرود غربی عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی آناخاتون تبریز اسپران عرض جغرافیایی 46 طول جغرافیایی 37.8
آذربایجان شرقی آسایشگاه باباباغی تبریز اسپران عرض جغرافیایی 46.5 طول جغرافیایی 38
آذربایجان شرقی بیرق تبریز میدان‌چای عرض جغرافیایی 46.5 طول جغرافیایی 38
آذربایجان شرقی قیصرق سراب اردلان عرض جغرافیایی 46.5 طول جغرافیایی 38
آذربایجان شرقی آلوچه ملک شبستر صوفیان رودقات عرض جغرافیایی 47.2189 طول جغرافیایی 38.0647
آذربایجان شرقی حماملو ورزقان مرکزی اوزومدل عرض جغرافیایی 46.3 طول جغرافیایی 38.16
آذربایجان شرقی زمهریر مرند زنوزق عرض جغرافیایی 47 طول جغرافیایی 38.24
آذربایجان شرقی آتش‌خسرو ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 45.5 طول جغرافیایی 38.38
آذربایجان شرقی ارزیل ورزقان ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی استرقان ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی اندرگان ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی ایری علیا ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی جوانان‌گروه ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی حاجی‌لار ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی سهرون ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی سیوان ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی طرزم ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی قشلاق حاجیلار ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی مشاهیر ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی میوه‌رود ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان شرقی کوراکش ورزقان خاروانا ارزیل عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان غربی ساوان سردشت گورک نعلین عرض جغرافیایی 46.1 طول جغرافیایی 38.41
آذربایجان غربی مراغان سردشت مرکزی بریاجی عرض جغرافیایی 45.905 طول جغرافیایی 36.0714
آذربایجان غربی سپیداره سردشت وزینه گورک نعلین عرض جغرافیایی 45.4703 طول جغرافیایی 36.1244
آذربایجان غربی بیوران سفلی سردشت مرکزی بریاجی عرض جغرافیایی 45.8042 طول جغرافیایی 36.1511
آذربایجان غربی ناچیت بوکان آختاچی شرقی عرض جغرافیایی 45.4117 طول جغرافیایی 36.1569
آذربایجان غربی راژان ارومیه دشت عرض جغرافیایی 46.2275 طول جغرافیایی 36.5714
آذربایجان غربی بیرلان ارومیه بکشلوچای عرض جغرافیایی 44.8667 طول جغرافیایی 37.3833
آذربایجان غربی انگنه ارومیه عرض جغرافیایی 45.1667 طول جغرافیایی 37.5333
آذربایجان غربی خناوین سلماس کوهسار شپیران عرض جغرافیایی 45.1436 طول جغرافیایی 37.795
آذربایجان غربی تمر سلماس مرکزی کناربروژ عرض جغرافیایی 44.3667 طول جغرافیایی 38.0667
آذربایجان غربی گرناویک خوی قطور عرض جغرافیایی 44.9092 طول جغرافیایی 38.1125
آذربایجان غربی مراکان خوی ایواوغلی ایواوغلی عرض جغرافیایی 44.4333 طول جغرافیایی 38.4167
آذربایجان غربی مرقشه چایپاره چورس عرض جغرافیایی 45.25 طول جغرافیایی 38.85
آذربایجان غربی پیر احمد کندی چالدران عرض جغرافیایی 45.0167 طول جغرافیایی 38.8667
بوشهر خیاروه کنگان جم عرض جغرافیایی 44.1156 طول جغرافیایی 39.3492
بوشهر آباد تنگستان اهرم عرض جغرافیایی 52.7533 طول جغرافیایی 27.4092
تهران پارچین پاکدشت عرض جغرافیایی 29.1 طول جغرافیایی 52.5
تهران اندرمان ری عظیمیه عرض جغرافیایی 51.7778 طول جغرافیایی 35.5272
تهران مرانک دماوند جمع‌آبرود عرض جغرافیایی 51.4167 طول جغرافیایی 35.6
تهران برگ جهان برگجهان شمیرانات لواسانات لواسان کوچک عرض جغرافیایی 52.1433 طول جغرافیایی 35.6142
تهران برغان ساوجبلاغ برغان عرض جغرافیایی 51.733032 طول جغرافیایی 35.843908
تهران واریان کرج آدران عرض جغرافیایی 50.9378 طول جغرافیایی 35.9544
تهران مورود کرج آسارا عرض جغرافیایی 51.1 طول جغرافیایی 36.0
تهران پل خواب کرج آسارا عرض جغرافیایی 51.9 طول جغرافیایی 36.1
تهران سنج ساوجبلاغ برغان عرض جغرافیایی 51.1 طول جغرافیایی 35.9667
تهران هیو ساوجبلاغ مرکزی هیو عرض جغرافیایی 51 طول جغرافیایی 36.0333
تهران فشند ساوجبلاغ مرکزی عرض جغرافیایی 50.6511 طول جغرافیایی 36.0411
تهران فشندک ساوجبلاغ عرض جغرافیایی 50.7 طول جغرافیایی 36.15
تهران فشند ساوجبلاغ مرکزی عرض جغرافیایی 50.7 طول جغرافیایی 36.15
تهران فشندک ساوجبلاغ عرض جغرافیایی 50.7 طول جغرافیایی 36.15
تهران بزج ساوجبلاغ بالاطالقان عرض جغرافیایی 50.7 طول جغرافیایی 36.15
چهارمحال و بختیاری سندگان لردگان فلارد عرض جغرافیایی 50.8 طول جغرافیایی 36.2
چهارمحال و بختیاری تشنیز کیار عرض جغرافیایی 51.2878 طول جغرافیایی 31.2594
خراسان جنوبی خسروی نهبندان عربخانه عرض جغرافیایی 50.7983 طول جغرافیایی 32.0739
خراسان جنوبی چنشت سربیشه نهارجان عرض جغرافیایی 59.5558 طول جغرافیایی 32.2019
خراسان جنوبی ماخونیک سربیشه دُرُح عرض جغرافیایی 59.24 طول جغرافیایی 32.38
خراسان جنوبی اسفزار سربیشه مود عرض جغرافیایی 60.405 طول جغرافیایی 32.4577778
خراسان جنوبی نوزاد درمیان بورنگ عرض جغرافیایی 59.3743 طول جغرافیایی 32.5154
خراسان جنوبی بیدخت بیرجند مرکزی شاخنات عرض جغرافیایی 59.504850 طول جغرافیایی 33.282145
خراسان جنوبی خراشاد بیرجند باقران عرض جغرافیایی 59.482 طول جغرافیایی 32.5644
خراسان جنوبی بجد بیرجند باقران عرض جغرافیایی 59.4022 طول جغرافیایی 32.7497
خراسان جنوبی بیدخت (بیرجند) بیرجند مرکزی باقران عرض جغرافیایی ۵۹.۲۳۰۷۶۷ طول جغرافیایی ۳۲.۸۳۴۶۶۹
خراسان جنوبی سیدان درمیان قهستان فخررود عرض جغرافیایی 60.2261 طول جغرافیایی 32.9886
خراسان جنوبی بیهود قائنات پیشکوه عرض جغرافیایی 59.6225 طول جغرافیایی 33.02
خراسان جنوبی خانیک فردوس برون عرض جغرافیایی 58.8578 طول جغرافیایی 33.7781
خراسان رضوی ابیانه بخش عرض جغرافیایی ’16°58 طول جغرافیایی ’13°34
خراسان رضوی سقی گناباد کاخک زیبد عرض جغرافیایی 0 طول جغرافیایی 33.5853
خراسان رضوی ریاب گناباد مرکزی حومه عرض جغرافیایی 58.31 طول جغرافیایی 34.14
خراسان رضوی دولوئی گناباد مرکزی حومه عرض جغرافیایی 58.63016389 طول جغرافیایی 34.34891667
خراسان رضوی خیبری گناباد مرکزی حومه عرض جغرافیایی 58.72319167 طول جغرافیایی 34.36887778
خراسان رضوی مند گناباد مرکزی حومه عرض جغرافیایی 58.730225 طول جغرافیایی 34.37164722
خراسان رضوی بیلند گناباد مرکزی حومه عرض جغرافیایی 58.71008611 طول جغرافیایی 34.37400278
خراسان رضوی گناباد مرکزی حومه عرض جغرافیایی 58.70149444 طول جغرافیایی 34.39170556
خراسان رضوی خرگرد خواف مرکزی عرض جغرافیایی 58.96097222 طول جغرافیایی 34.41222222
خراسان رضوی قلعه شیر تربت جام کاریزان عرض جغرافیایی 0 طول جغرافیایی 34.5331
خراسان رضوی نامق کاشمر کوهسرخ برکوه عرض جغرافیایی 60.1425 طول جغرافیایی 35.4136
خراسان رضوی آغل‌کمر تربت جام عرض جغرافیایی 58.7583 طول جغرافیایی 35.4136
خراسان رضوی تَوَلاّ کاشمر برکوه عرض جغرافیایی 60.1586 طول جغرافیایی 35.4928
خراسان رضوی درازاب سرخس مرزداران عرض جغرافیایی 58.4833333 طول جغرافیایی 35.5
خراسان رضوی جنبذ سبزوار بیهق عرض جغرافیایی 60.9589 طول جغرافیایی 35.8644
خراسان رضوی معدن آق‌دربند سرخس عرض جغرافیایی 57.8333 طول جغرافیایی 35.8833
خراسان رضوی قاسم‌آباد بزرگ مشهد احمدآباد پیوه ژن عرض جغرافیایی 60.86 طول جغرافیایی 35.9886
خراسان رضوی بغ‌بغو سرخس مرزداران عرض جغرافیایی 59.3 طول جغرافیایی 36.05
خراسان رضوی بروغن سبزوار کاه عرض جغرافیایی 60.5953 طول جغرافیایی 36.0631
خراسان رضوی تلخک نیشابور دربقاضی عرض جغرافیایی 57.0683 طول جغرافیایی 36.1606
خراسان رضوی قوش خزائی سرخس عرض جغرافیایی 58.8333 طول جغرافیایی 36.1628
خراسان رضوی زمان پوط قوچان دوغائی عرض جغرافیایی 61.1206 طول جغرافیایی 36.4939
خراسان رضوی نشیب خوشاب مشکان یام عرض جغرافیایی 58.7783 طول جغرافیایی 36.8283
خراسان رضوی کهنه‌فرود قوچان قوچان عتیق عرض جغرافیایی 58.1625 طول جغرافیایی 36.8533
خراسان رضوی فرخان شاهراه قوچان سودلانه عرض جغرافیایی 58.4308 طول جغرافیایی 37.0281
خراسان رضوی درفک سفلی خوشاب مرکزی طبس عرض جغرافیایی 58.5372 طول جغرافیایی 37.0733
خوزستان خسروآباد آبادان خسروآباد عرض جغرافیایی 57درجه و 46 دقیقه طول جغرافیایی 36درجه و 24 دقیقه
خوزستان طلائیه دشت آزادگان بنی صالح عرض جغرافیایی 48.4206 طول جغرافیایی 30.1725
خوزستان دهلاویه سوسنگرد عرض جغرافیایی 47.9 طول جغرافیایی 31.0261
زنجان قروه ابهر حومه عرض جغرافیایی 48.1 طول جغرافیایی 31.33
زنجان زواجر خدابنده حومه عرض جغرافیایی 49.22 طول جغرافیایی 36.03
زنجان کهلا خدابنده بزینه‌رود عرض جغرافیایی 48.35 طول جغرافیایی 36.1
زنجان قره‌بلاغ ابهر سلطانیه سلطانیه عرض جغرافیایی 48.5911 طول جغرافیایی 36.1197
سمنان لجران گرمسار گرمسار لجران عرض جغرافیایی 48.8013 طول جغرافیایی 36.4921
سمنان لاسجرد سرخه سرخه لاسگرد عرض جغرافیایی 52.3272 طول جغرافیایی 35.1947
سمنان بیابانک سرخه سرخه لاسگرد عرض جغرافیایی 53.08 طول جغرافیایی 35.4
سمنان صوفی‌آباد سرخه سرخه لاسگرد عرض جغرافیایی 53.26 طول جغرافیایی 35.41
سمنان دلازیان سمنان سمنان حومه سمنان عرض جغرافیایی 53.31 طول جغرافیایی 35.45
سمنان علاء سمنان سمنان حومه سمنان عرض جغرافیایی 53.41 طول جغرافیایی 35.53
سمنان مومن‌آباد سرخه سرخه هفدر عرض جغرافیایی 53.48 طول جغرافیایی 35.54
سمنان اروانه سرخه سرخه هفدر عرض جغرافیایی 53.29 طول جغرافیایی 35.54
سمنان افتر سرخه سرخه هفدر عرض جغرافیایی 53.0419 طول جغرافیایی 35.5778
سمنان چاشم شهمیرزاد مهدی‌شهر چاشم عرض جغرافیایی 53.1092 طول جغرافیایی 35.5981
سمنان دازگاره افشار شهمیرزاد مهدی‌شهر چاشم عرض جغرافیایی 53.35 طول جغرافیایی 35.7
سمنان ده‌صوفیان شهمیرزاد مهدی‌شهر پشتکوه عرض جغرافیایی 53.45 طول جغرافیایی 35.75
سمنان عبدیا دامغان دامغان حومه دامغان عرض جغرافیایی 53.4036 طول جغرافیایی 35.8144
سمنان تلاجیم شهمیرزاد مهدی‌شهر پشتکوه عرض جغرافیایی 54.23 طول جغرافیایی 36.03
سمنان فولادمحله شهمیرزاد مهدی‌شهر پشتکوه عرض جغرافیایی 53.4333 طول جغرافیایی 36.05
سمنان فرومد میامی شاهرود فرومد عرض جغرافیایی 53.43 طول جغرافیایی 36.06
سیستان و بلوچستان بریس چابهار عرض جغرافیایی 56.45 طول جغرافیایی 36.3
سیستان و بلوچستان حیط سرباز پارود عرض جغرافیایی 61.16 طول جغرافیایی 25.1703
سیستان و بلوچستان آشار زابلی آشار عرض جغرافیایی 61.2978 طول جغرافیایی 26.3975
سیستان و بلوچستان مسکوتان نیک‌شهر مسکوتان عرض جغرافیایی 61.6733 طول جغرافیایی 26.6772
سیستان و بلوچستان میلک زابل میان کنگی جهان‌آباد عرض جغرافیایی 59.8147 طول جغرافیایی 26.8381
سیستان و بلوچستان ساسولی زابل جهان‌آباد عرض جغرافیایی 61.8444 طول جغرافیایی 30.9892
سیستان و بلوچستان پلگی زابل قرقری عرض جغرافیایی 61.8 طول جغرافیایی 31.1167
سیستان و بلوچستان ریگ موری زابل قرقری عرض جغرافیایی 61.6903 طول جغرافیایی 31.2319
سیستان و بلوچستان دراز زابل عرض جغرافیایی 61.7128 طول جغرافیایی 31.3008
شهرستان روستای رستاق بندر لنگه بابل عرض جغرافیایی 61.5772 طول جغرافیایی 31.3269
فارس کریشکی گراش بیرم عرض جغرافیایی 0 طول جغرافیایی 26.97
فارس روستای زروان لارستان صحرای باغ صحرای باغ عرض جغرافیایی 53.5086 طول جغرافیایی 27.4244
فارس لاورستان گراش بیرم عرض جغرافیایی 53.4492 طول جغرافیایی 27.445
فارس فداغ گراش مرکزی فداغ عرض جغرافیایی 53.4492 طول جغرافیایی 27.445
فارس لطیفی لارستان عرض جغرافیایی 53.5683 طول جغرافیایی 27.5881
فارس ارد گراش ارد عرض جغرافیایی 54.3889 طول جغرافیایی 27.6914
فارس موردی جهرم جلگاه عرض جغرافیایی 53.6286 طول جغرافیایی 27.7289
فارس دیده نو جهرم جلگاه عرض جغرافیایی 53.6672 طول جغرافیایی 28.3333
فارس حسن آقایی جهرم علی آباد عرض جغرافیایی 53.006845 طول جغرافیایی 28.987185 فارس سه‌کده جهرم جلگاه عرض جغرافیایی 53.6491 طول جغرافیایی 28.3475
فارس پازنویه جهرم جلگاه عرض جغرافیایی 53.6578 طول جغرافیایی 28.3475
فارس داربست جهرم جلگاه عرض جغرافیایی 53.6844 طول جغرافیایی 28.3794
فارس سه‌دره جهرم جلگاه عرض جغرافیایی 53.6412 طول جغرافیایی 28.3973
فارس نظام‌آباد جدید جهرم جلگاه عرض جغرافیایی 53.6519 طول جغرافیایی 28.488
فارس تل‌ریگی جهرم جلگاه عرض جغرافیایی 53.5872 طول جغرافیایی 28.5308
فارس جامغان جهرم جلگاه عرض جغرافیایی 53.5833 طول جغرافیایی 28.5333
فارس دهکستان داراب مرکزی عرض جغرافیایی 53.5711 طول جغرافیایی 28.55
فارس براب داراب مرکزی عرض جغرافیایی 54.3939 طول جغرافیایی 28.7032
فارس تیزاب داراب مرکزی عرض جغرافیایی 54.3977 طول جغرافیایی 28.7254
فارس ارجویه جهرم پل به بالا عرض جغرافیایی 54.4061 طول جغرافیایی 28.7275
فارس برگان داراب مرکزی عرض جغرافیایی 52.8747 طول جغرافیایی 28.7314
فارس بهجان جهرم پشت پر عرض جغرافیایی 54.4517 طول جغرافیایی 28.7335
فارس مزایجان مرکزی عرض جغرافیایی 52.99 طول جغرافیایی 28.81
فارس دشتک مرودشت ابرچ عرض جغرافیایی 53.4 طول جغرافیایی 30.25
قزوین رزجرد قزوین مرکزی اقبال شرقی عرض جغرافیایی 52.4667 طول جغرافیایی 30.2833
قزوین ملاکلایه قزوین رودبار الموت الموت بالا عرض جغرافیایی 50.1039 طول جغرافیایی 36.212
قزوین ازگنین سفلی قزوین رودبار محمد زمانی عرض جغرافیایی 50.3 طول جغرافیایی 36.2167
قزوین میلک قزوین بهرام آباد عرض جغرافیایی 50.3729 طول جغرافیایی 36.5116
قم فردو قم عرض جغرافیایی 50.2 طول جغرافیایی 36.6167
قم قبادبزن قم عرض جغرافیایی 50.8686 طول جغرافیایی 34.3569
قم طینوج قم دستجرد عرض جغرافیایی 50.8686 طول جغرافیایی 34.3569
قم وسفونجرد قم قاهان عرض جغرافیایی 50.2867 طول جغرافیایی 34.6728
قم جنت‌آباد قم مرکزی قم عرض جغرافیایی 50.2867 طول جغرافیایی 34.6728
کرمانشاه کاشانتو هرسین چمجمال عرض جغرافیایی 51.4 طول جغرافیایی 34.71
کرمانشاه نفت‌شهر قصر شیرین سومار عرض جغرافیایی 47.44566 طول جغرافیایی 34.454979
گلستان زیارت گرگان استرآباد جنوبی عرض جغرافیایی 45.5019 طول جغرافیایی 33.9886
گلستان ناهارخوران گرگان مرکزی استرآباد جنوبی عرض جغرافیایی 54.5228 طول جغرافیایی 36.6992
گلستان آشوراده بندر ترکمن جعفربای جنوبی عرض جغرافیایی 54.4753 طول جغرافیایی 36.7608
گلستان مرزن‌کلاته گرگان استرآباد شمالی عرض جغرافیایی 53.85 طول جغرافیایی 36.8333
گلستان خواجه‌نفس ترکمن جعفربای غربی عرض جغرافیایی 54.5992 طول جغرافیایی 36.8833
گلستان تورنگ‌تپه گرگان استرآباد شمالی عرض جغرافیایی 54.1033 طول جغرافیایی 36.9983
گلستان سنگرتپه ترکمن جعفربای شرقی عرض جغرافیایی 55.4667 طول جغرافیایی 37.3333
گلستان داده الوم گنبد کاووس کرند عرض جغرافیایی 54.47 طول جغرافیایی 37.6
گیلان دارباغ گشت فومن گشت عرض جغرافیایی 49.1551 طول جغرافیایی 37.925
گیلان بیورزین رودبار عمارلو جیرنده عرض جغرافیایی 55.2667 طول جغرافیایی 37.95
گیلان خرمکوه رودبار عمارلو کلیشم عرض جغرافیایی 49.871578 طول جغرافیایی 36.737061
گیلان هرزویل رودبار زیتون عرض جغرافیایی 49.871578 طول جغرافیایی 36.737061
گیلان اسطلخ‌کوه رودبار خورگام خورگام عرض جغرافیایی 49.45 طول جغرافیایی 36.75
گیلان آجه عرض جغرافیایی 49.8 طول جغرافیایی 36.8
گیلان آخوندملک رودسر رحیم آباد رحیم آباد عرض جغرافیایی 50.3167 طول جغرافیایی 36.95
گیلان سوت‌گوابر سیاهکل توتکی عرض جغرافیایی 50.3167 طول جغرافیایی 36.9833
گیلان آخوندمحله عرض جغرافیایی 49.85 طول جغرافیایی 37.0833
گیلان کوشال لاهیجان مرکزی لیالستان عرض جغرافیایی 50.0975 طول جغرافیایی 37.2083
گیلان ابراهیم‌سرا رشت کوچصفهان ابراهیم سرا عرض جغرافیایی 50.0561 طول جغرافیایی 37.2344
گیلان آتشگاه رشت عرض جغرافیایی 49.8789 طول جغرافیایی 37.265
گیلان مهویزان صومعه‌سرا گوراب زرمیخ عرض جغرافیایی 49.51 طول جغرافیایی 37.2686
گیلان آج بوزایه رشت گفشه عرض جغرافیایی 49.1875 طول جغرافیایی 37.2967
گیلان اباتر صومعه‌سرا عرض جغرافیایی 49.7989 طول جغرافیایی 37.3586
گیلان اژدهابلوچ رشت عرض جغرافیایی 49.2575 طول جغرافیایی 37.3664
گیلان آبکنار بندر انزلی مرکزی چهارفریضه عرض جغرافیایی 49.8431 طول جغرافیایی 37.4131
گیلان ارده پره سر پره سر ارده عرض جغرافیایی 49.3208 طول جغرافیایی 37.455
گیلان اردجان عرض جغرافیایی 48.8325 طول جغرافیایی 37.5378
گیلان ارشادمحله عرض جغرافیایی 49.0894 طول جغرافیایی 37.56
گیلان قروق تالش مرکزی عرض جغرافیایی 48.9914 طول جغرافیایی 37.7408
گیلان کوته کومه آستارا لوندویل چلوند عرض جغرافیایی 48.959713 طول جغرافیایی 37.830531
لرستان سرخه ده علیا خرم آباد مرکزی کرگاه شرقی عرض جغرافیایی ۴۸.۳۶۸۰۱۸  طول جغرافیایی ۳۳.۳۶۳۷۹۲ 
مازندران فیروزکلا آمل دشت سر دشت‌سر غربی عرض جغرافیایی 36.42 طول جغرافیایی 52.4
مازندران امیری آمل لاریجان بالالاریجان عرض جغرافیایی 35.91 طول جغرافیایی 52.28
مازندران ایرا آمل لاریجان بالا لاریجان عرض جغرافیایی 48.46 طول جغرافیایی 38.18
مازندران نوا آمل بالا لاریجان عرض جغرافیایی 52.172 طول جغرافیایی 35.851
مازندران خشکرود بابلسر رودبست خشکرود عرض جغرافیایی 52.581275 طول جغرافیایی 36.635263
مازندران نیم چاه نکا روستایی قره‌طغان عرض جغرافیایی 52.209 طول جغرافیایی 35.854
مازندران نیم چاه نکا روستایی قره‌طغان عرض جغرافیایی 53.17 طول جغرافیایی 36.4
مازندران پیمد نور میان‌بند عرض جغرافیایی 53.17 طول جغرافیایی 36.4
مازندران پیمد نور میان‌بند عرض جغرافیایی 51.8911 طول جغرافیایی 36.4519
مازندران حاجیکلا صنم قائم شهر مرکزی-بالاتجن عرض جغرافیایی 51.8911 طول جغرافیایی 36.4519
مازندران حاجیکلا صنم قائم شهر مرکزی-بالاتجن عرض جغرافیایی 52.8589 طول جغرافیایی 36.4656
مازندران گاوزن‌محله رودبست بابلسر بابلرود عرض جغرافیایی 52.8589 طول جغرافیایی 36.4656
مازندران سودکلا ساری بنافت عرض جغرافیایی 52.5928 طول جغرافیایی 36.6689
مازندران پایین کولا ساری کلیجان رستاق سفلی عرض جغرافیایی 18.68 طول جغرافیایی 38
مازندران انارمرز جویبار گیلخواران چپکرود عرض جغرافیایی 53.83 طول جغرافیایی 36.67
مازندران انارمرز جویبار گیلخواران چپکرود عرض جغرافیایی 52.8486 طول جغرافیایی 36.7058
مرکزی واران دلیجان جاسب عرض جغرافیایی 52.8486 طول جغرافیایی 36.7058
مرکزی واران دلیجان جاسب عرض جغرافیایی 50.8475 طول جغرافیایی 34.02
مرکزی سیاوشان آشتیان مرکزی سیاوشان عرض جغرافیایی 50.8475 طول جغرافیایی 34.02
مرکزی سیاوشان آشتیان مرکزی سیاوشان عرض جغرافیایی 50.0194 طول جغرافیایی 34.4367
مرکزی جعفرآباد خمین مرکزی صالحان عرض جغرافیایی 50.18 طول جغرافیایی 33.69
مرکزی استوه خنداب قره چای خنداب سنگ سفید عرض جغرافیایی 50.0194 طول جغرافیایی 34.4367
مرکزی چهرقان کمیجان میلاجرد خسروبیگ عرض جغرافیایی 49.22 طول جغرافیایی 34.49
مرکزی چهرقان کمیجان میلاجرد خسروبیگ عرض جغرافیایی 49.1525 طول جغرافیایی 34.5055
مرکزی گرکان آشتیان گرکان عرض جغرافیایی 49.1525 طول جغرافیایی 34.5055
مرکزی کودزر اراک عرض جغرافیایی 49.97 طول جغرافیایی 34.5436
مرکزی آهو آشتیان گرکان عرض جغرافیایی 49.5186 طول جغرافیایی 34.5469
مرکزی آهو آشتیان گرکان عرض جغرافیایی 50.0342 طول جغرافیایی 34.5606
مرکزی معین‌آباد تفرش بازرجان عرض جغرافیایی 50.0342 طول جغرافیایی 34.5606
مرکزی معین‌آباد تفرش بازرجان عرض جغرافیایی 49.9667 طول جغرافیایی 34.6833
مرکزی دلارام تفرش بازرجان عرض جغرافیایی 49.9667 طول جغرافیایی 34.6833
مرکزی دلارام تفرش بازرجان عرض جغرافیایی 49.95 طول جغرافیایی 34.7167
مرکزی اَلویر ساوه خرقان عرض جغرافیایی 49.95 طول جغرافیایی 34.7167
مرکزی اَلویر ساوه خرقان عرض جغرافیایی 49.9993 طول جغرافیایی 35.3873
هرمزگان بندردولاب قشم دولاب عرض جغرافیایی 49.9993 طول جغرافیایی 35.3873
هرمزگان بندردولاب قشم دولاب عرض جغرافیایی 55.27 طول جغرافیایی 26.4
هرمزگان هندرابی بندر لنگه کیش عرض جغرافیایی 55.27 طول جغرافیایی 26.4
هرمزگان هندرابی بندر لنگه کیش عرض جغرافیایی 53.6236 طول جغرافیایی 26.6883
هرمزگان چاه مسلم بندر لنگه عرض جغرافیایی 53.6236 طول جغرافیایی 26.6883
هرمزگان چاه مسلم بندر لنگه عرض جغرافیایی 54.5603 طول جغرافیایی 26.7431
هرمزگان گزیر بندر لنگه حومه عرض جغرافیایی 54.5603 طول جغرافیایی 26.7431
هرمزگان دهخدا قشم صلخ عرض جغرافیایی 54.5603 طول جغرافیایی 26.7431
هرمزگان دهخدا قشم صلخ عرض جغرافیایی 55.8197 طول جغرافیایی 26.7756
هرمزگان مهتابی بندر لنگه حومه عرض جغرافیایی 55.8197 طول جغرافیایی 26.7756
هرمزگان مهتابی بندر لنگه حومه عرض جغرافیایی 55.3333 طول جغرافیایی 26.7833
هرمزگان روستای رستاق بندر لنگه شیبکوه مقام عرض جغرافیایی 55.3333 طول جغرافیایی 26.7833
هرمزگان فرامرزان بستک فرامرزان عرض جغرافیایی 53.52 طول جغرافیایی 26.97
هرمزگان فرامرزان بستک فرامرزان عرض جغرافیایی 54.2817 طول جغرافیایی 27.0197
هرمزگان چاله عالی احمدان بستک فرامرزان عرض جغرافیایی 54.2817 طول جغرافیایی 27.0197
هرمزگان چاله عالی احمدان بستک فرامرزان عرض جغرافیایی 54.1478 طول جغرافیایی 27.0333
هرمزگان لمزان بندر لنگه مهران عرض جغرافیایی 54.1478 طول جغرافیایی 27.0333
هرمزگان لمزان بندر لنگه مهران عرض جغرافیایی 54.89 طول جغرافیایی 27.045
هرمزگان کوخرد بستک کوخرد عرض جغرافیایی 54.89 طول جغرافیایی 27.045
هرمزگان بوچیر پارسیان بوچیر عرض جغرافیایی 54.292688 طول جغرافیایی 27.051206
هرمزگان بوچیر پارسیان بوچیر عرض جغرافیایی 53.615019 طول جغرافیایی 27.064514
هرمزگان هنگویه بستک فرامرزان عرض جغرافیایی 53.615019 طول جغرافیایی 27.064514
هرمزگان روستای خمر قلندران بستک فرامرزان عرض جغرافیایی 54.0833 طول جغرافیایی 27.0686
هرمزگان روستای خمر قلندران بستک فرامرزان عرض جغرافیایی 54.1494 طول جغرافیایی 27.0711
هرمزگان پای تاوه بستک فرامرزان عرض جغرافیایی 54.1494 طول جغرافیایی 27.0711
هرمزگان پای تاوه بستک فرامرزان عرض جغرافیایی 54.1494 طول جغرافیایی 27.0711
هرمزگان کمشک بستک فرامرزان عرض جغرافیایی 54.1494 طول جغرافیایی 27.0711
هرمزگان روستای گزه بستک فرامرزان عرض جغرافیایی 54.1494 طول جغرافیایی 27.0711
هرمزگان روستای آسو بستک کوخرد عرض جغرافیایی 54.1494 طول جغرافیایی 27.0711
هرمزگان روستای آسو بستک کوخرد عرض جغرافیایی 54.4963889 طول جغرافیایی 27.0852778
هرمزگان خلوص بستک هرنگ عرض جغرافیایی 54.4963889 طول جغرافیایی 27.0852778
هرمزگان خلوص بستک هرنگ عرض جغرافیایی 54.3167 طول جغرافیایی 27.1111
هرمزگان لاور جمیل بستک هرنگ عرض جغرافیایی 54.3167 طول جغرافیایی 27.1111
هرمزگان لاور جمیل بستک هرنگ عرض جغرافیایی 54.3167 طول جغرافیایی 27.1111
هرمزگان مغدان بستک هرنگ عرض جغرافیایی 54.3167 طول جغرافیایی 27.1111
هرمزگان مغدان بستک هرنگ عرض جغرافیایی 54.3167 طول جغرافیایی 27.1111
هرمزگان انجیردان بستک دهتل عرض جغرافیایی 54.3167 طول جغرافیایی 27.1111
هرمزگان انجیردان بستک دهتل عرض جغرافیایی 55.2817 طول جغرافیایی 27.1294
هرمزگان بامستان بستک گوده عرض جغرافیایی 55.2817 طول جغرافیایی 27.1294
هرمزگان بامستان بستک گوده عرض جغرافیایی 54.7614 طول جغرافیایی 27.2103
هرمزگان تدرویه بستک گوده عرض جغرافیایی 54.7614 طول جغرافیایی 27.2103
هرمزگان تدرویه بستک گوده عرض جغرافیایی 54.7083333 طول جغرافیایی 27.3033333
هرمزگان دهتل بستک دهتل عرض جغرافیایی 54.7083333 طول جغرافیایی 27.3033333
هرمزگان دهتل بستک دهتل عرض جغرافیایی 54.7083333 طول جغرافیایی 27.3033333
هرمزگان شیخ حضور بستک فتویه عرض جغرافیایی 54.7083333 طول جغرافیایی 27.3033333
هرمزگان شیخ حضور بستک فتویه عرض جغرافیایی 54.4367 طول جغرافیایی 27.3347
هرمزگان روستای ساردی خمیر روئیدر عرض جغرافیایی 54.4367 طول جغرافیایی 27.3347
هرمزگان روستای ساردی خمیر روئیدر عرض جغرافیایی 55.5167 طول جغرافیایی 27.4667
همدان مسجدین کبودراهنگ شیرین سو مهربان علیا عرض جغرافیایی 35.54368° طول جغرافیایی 48.264527°
همدان فاماسب نهاوند مرکزی گاماسیاب عرض جغرافیایی 55.5167 طول جغرافیایی 27.4667
همدان فاماسب نهاوند مرکزی گاماسیاب عرض جغرافیایی 48.2745 طول جغرافیایی 34.0221
همدان سیمین ابرو همدان مرکزی ابرو عرض جغرافیایی 48.2745 طول جغرافیایی 34.0221
همدان سیمین ابرو همدان مرکزی ابرو عرض جغرافیایی 48.35 طول جغرافیایی 34.41
همدان چپقلو رزن سردرود علیا عرض جغرافیایی 48.35 طول جغرافیایی 34.41
همدان چپقلو رزن سردرود علیا عرض جغرافیایی 48.8225 طول جغرافیایی 35.6603
یزد چهل‌پایه طبس کویر عرض جغرافیایی 48.8225 طول جغرافیایی 35.6603
یزد چهل‌پایه طبس کویر عرض جغرافیایی 57.1622 طول جغرافیایی 31.9558
یزد هفت‌هر صدوق خضرآباد ندوشن عرض جغرافیایی 57.1622 طول جغرافیایی 31.9558
یزد هفت‌هر صدوق خضرآباد ندوشن عرض جغرافیایی 53.5078 طول جغرافیایی 32.2833
یزد پرواده طبس دیهوک دیهوک عرض جغرافیایی 53.5078 طول جغرافیایی 32.2833
یزد پرواده طبس دیهوک دیهوک عرض جغرافیایی 57.2389 طول جغرافیایی 33.0494

جستارهای وابسته[ویرایش]

الهیان طول جغرافیا58.5822 عرض جغرافیا37.3725