متالوآنزیم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

متالوآنزیم Metalloenzyme یک نام کلی بوده و به گروهی از آنزیم‌ها اطلاق می‌شود که دارای یک کوفاکتور از جنس فلز هستند. شمار زیادی از آنزیم‌ها عضو این گروه هستند. متالوآنزیم‌ها بخشی از متالوپروتئینها هستند.

طبقه‌بندی[ویرایش]

متالوآنزیم‌ها به پنج گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

نمونه‌هایی از متالوآنزیم‌ها[ویرایش]

یون نمونه‌هایی از آنزیم‌های حاوی این یون
منیزیم گلوکز ۶ فسفاتاز
هگزوکیناز
DNA پلیمراز
وانادیوم وانابینس
منگنز آرژیناز
آهن کاتالاز
هیدروژناز
IRE-BP
آکونیتاز
کبالت نیتریل هیدراتاز
متیونیل آمینوپپتیداز
متیل مالونیل کوآ موتاز
ایزوبوتیریل کوآ موتاز
نیکل اوره آز
هیدروژناز
مس سیتوکروم اکسیداز
لاکاز
روی الکل دهیدروژناز
کربوکسی پپتیداز
آمینوپپتیداز
بتا آمیلویید
کادمیوم متالوتیونین
مولیبدن نیترات ردوکتاز
سولفیت اکسیداز
گزانتین اکسیداز
سلنیوم گلوتاتیون پراکسیداز
مختلف متالوتیونئین
فسفاتاز

منابع[ویرایش]

[۱][۲]

  1. Banci, Lucia, ed. (2013). Metallomics and the Cell. Series editors Sigel, Astrid; Sigel, Helmut; Sigel, Roland K.O. Springer. ISBN 978-94-007-5560-4. electronic-book ISBN 978-94-007-5561-1 ISSN 1559-0836 electronic-ISSN 1868-0402
  2. Shriver, D.F. ; Atkins, P.W. (1999). "Chapter 19, Bioinorganic chemistry". Inorganic chemistry (3rd. ed.). Oxford University Press. ISBN 0-19-850330-X