متافاز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سلولی در مرحلهٔ متافاز.

متافاز فرآیندی سلولی است که در جانداران یوکاریوت رخ میدهد.متافاز دومین مرحله از میتوز یا میوز است.

متافاز در میتوز[ویرایش]

طی این مرحله، کروموزوم‌های مضاعف‌شده به بخش میانی سلول حرکت می‌کنند و در سطح استوایی سلول ردیف می‌شوند. در این مرحله، گروهی از رشته‌های دوک تقسیم از یک سو به قطب و از سوی دیگر به سانترومر کروموزوم‌ها متصل می‌شوند. در متافاز دو کروماتید هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا می‌کنند.

متافاز در میوز[ویرایش]

در میوز دو فاز وجود دارد: فاز 1 و فاز 2.در متافاز 1، که دومین مرحلهٔ میوز 1 است، تترادها به وسیلهٔ رشته‌های دوک در سطح استوایی سلول ردیف می‌شوند.

متافاز 2 پس از پروفاز 2 رخ می‌دهد. در این مرحله کروموزوم‌ها که هنوز دو کروماتیدی هستند، در سطح استوایی سلول ردیف می‌شوند و از طریق سانترومرهای خود به رشته‌های دوک متصل می‌شوند.

پانویس[ویرایش]

^ واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، 1376 تا 85

منابع[ویرایش]

  • زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲، سال سوم آموزش متوسطه. ۱۳۸۶.