ماهیچه مایل درونی شکم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Abdominal internal oblique muscle
Illu trunk muscles.jpg
Muscles of the trunk.
Gray395.png
The عضله مایل داخلی شکم abdominis.
Details
ریشهرباط مغبنی, ستیغ خاصره‌ای and the نیام سینه‌ای‌کمری.
InsertionLinea alba, Pecten Pubis (via Conjoint tendon) and ribs 10-12.
سرخرگsubcostal arteries.
عصب محیطیThoracoabdominal nn. (T6-T11), Subcostal n. (T12), Iliohypogastric n. (L1) and Ilioinguinal n. (L1)
بیان حرکات در طبCompresses abdomen; unilateral contraction rotates vertebral column to same side.
Identifiers
لاتینMusculus obliquus internus abdominis
واژگان کالبدشناسیA04.5.01.017
واژگان کالبدشناسی2373
FMA13891
Anatomical terms of muscle

عضله مایل داخلی شکم یا (به انگلیسی: Abdominal internal oblique muscle) یکی از عضلات دیوارۀ قدامی خارجی شکم است. عضلات دیواره قدامی خارجی شکم عبارتند از: عضله راست شکم ، عضله مایل خارجی ، عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکمی

کارکرد[ویرایش]

عضله مایل داخلی شکم در زیر عضله مایل خارجی قرار دارد و از دو سوم خارجی رباط مغبنی، دو سوم قدامی تاج خاصره و از آپونوروز کمری منشأ گرفته و الیاف آن به طرف بالا و جلو رفته به چهار دنده پایین متصل شده و به یک نیام پهن ختم می‌شود که در ساختمان غلاف عضله راست شکم دخالت دارد.

عضلات مایل خارجی و داخلی مسئول خم کردن تنه به راست و چپ و حرکات چرخشی تنه هستند.در شرایطی که مایل بزرگ شل و آزاد است، در طرفین شکم می توان این عضله را لمس کرد.به هنگام انجام حرکت درازو نشست و زمانیکه تنه به سمت راست می چرخد و آرنج چپ با زانوی راست تماس حاصل می کند،عضلات مورب خارجی سمت چپ و مورب داخلی سمت راست منقبض می شوند.

جستارهای وابسته[ویرایش]

عضله مایل خارجی شکم

منابع[ویرایش]