ماهیچه عرضی شکم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ماهیچه عرضی شکم
Illu trunk muscles.jpg
Muscles of the trunk.
Transversus abdominis.png
The ماهیچه عرضی شکم، ماهیچه راست شکم، and Pyramidalis.
جزئیات
ریشهIliac crest, inguinal ligament, thoracolumbar fascia, and costal cartilages 7-12
پیوستXiphoid process, linea alba, pubic crest and pecten pubis via conjoint tendon
سرخرگsubcostal arteries.
عصب محیطیThoracoabdominal nn. (T6-T11), Subcostal n. (T12), iliohypogastric nerve (L1), and ilioinguinal nerve (L1).
حرکتCompresses abdominal contents
شناسه‌ها
لاتینMusculus transversus abdominis
TA98A04.5.01.019
TA22375
FMA15570

ماهیچه عرضی شکم (به انگلیسی: Transverse abdominal muscle) درونی‌ترین ماهیچه از ماهیچه‌های دیوارهٔ پیشین (قدامی) بیرونی شکم است. ماهیچه‌های دیواره پیشین بیرونی شکم عبارتند از: ماهیچه راست شکم، ماهیچه مایل بیرونی شکم، ماهیچه مایل درونی شکم و ماهیچه عرضی شکم.به‌طور افقی در کنار بدن و پهلوها به شکل صفحه ای از رشته های عضلانی قرار گرفته و قابل لمس نمی باشد. کشش دیواره شکم به داخل و کمک به بازدم تنفسی از اعمال این عضله است .با کشیدن محتویات شکم به داخل و با انقباض ایزومتریکی در حالت طاقباز باز و یا ایستاده می توان این عضله راتق.یت کرد.

ماهیچه عرضی شکم در درون دو ماهیچه مایل بیرونی و مایل درونی واقع شده است. این ماهیچه از یک سوم بیرونی رباط کشاله ران، از دو سوم بیرونی تاج خاصره و از آپونورز کمری و از سطح داخلی شش غضروف دنده‌های پایین منشأ می‌گیرد و الیاف عضلانی آن پس از تبدیل به نیام در ساختمان دیواره پسین (خلفی) غلاف ماهیچه راست شکم شرکت می‌کنند.

کارکرد

ماهیچه عرضی شکم، ماهیچه اصلی بازدم فعال محسوب می‌شود و از طریق کشیدن دیواره شکم به داخل، موجب بازدم فعال می‌شود. ماهیچه عرضی شکم به ما کمک می‌کند تا شکم را سفت کنیم و به درون بکشیم و همچنین در بازدم نیز کمک می‌کند. این ماهیچه مانند یک کمربند به شکم و احشای داخل آن فشار وارد می‌کند و دیواره شکم را صاف می‌کند.

ضعف این ماهیچه اجازه می‌دهد که شکم از قدام برجسته شود؛ بنابراین به طور غیر مستقیم در افزایش قوس کمری نقش دارد. اگر این ماهیچه ضعیف باشد، هنگام فلکشن تنه از حالت خوابیده به پشت یا هایپراکستنشن تنه از حالت دمر، طرفین شکم بر جسته می‌شود.

جستارهای وابسته

ماهیچه مایل بیرونی شکم

منابع

  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 414   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.
  • اصول حرکت‌شناسی ساختاری تامپسون
  • بررسی و عملکرد عضلات جلد دوم کندال