قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۱

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
تاریخ‌ها۱۸–۲۶ سپتامبر

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۱ چهل و پنجمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۸ تا ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۱ در لیما، پرو برگزار گردید. در این دوره ۱۴۴ ورزشکار مرد از ۳۰ کشور رقابت کردند.

خلاصه مدال‌ها[ویرایش]

رویداد طلا نقره برنز
۵۲ ک‌گ
پرس Sándor Holczreiter
 مجارستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ زیگمونت اسمالتسژ
 لهستان
۱۱۵٫۰ ک‌گ Masahiro Ueki
 ژاپن
۹۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب زیگمونت اسمالتسژ
 لهستان
۹۵٫۰ ک‌گ Sándor Holczreiter
 مجارستان
۹۵٫۰ ک‌گ Juan Romero
 کلمبیا
۹۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب زیگمونت اسمالتسژ
 لهستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ Mustafa Mustafov
 بلغارستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ Masahiro Ueki
 ژاپن
۱۲۲٫۵ ک‌گ
مجموع زیگمونت اسمالتسژ
 لهستان
۳۴۰٫۰ ک‌گ Sándor Holczreiter
 مجارستان
۳۳۵٫۰ ک‌گ Masahiro Ueki
 ژاپن
۳۰۷٫۵ ک‌گ
۵۶ ک‌گ
پرس محمد نصیری
 ایران
۱۲۰٫۰ ک‌گ ایمره فولدی
 مجارستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ هنریک تروبیکی
 لهستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب هنریک تروبیکی
 لهستان
۱۰۷٫۵ ک‌گ Gennady Chetin
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۰۷٫۵ ک‌گ Jiro Hosotani
 ژاپن
۱۰۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Gennady Chetin
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۵٫۰ ک‌گ محمد نصیری
 ایران
۱۴۲٫۵ ک‌گ Atanas Kirov
 بلغارستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ
مجموع Gennady Chetin
 اتحاد جماهیر شوروی
۳۷۰٫۰ ک‌گ هنریک تروبیکی
 لهستان
۳۶۷٫۵ ک‌گ محمد نصیری
 ایران
۳۶۰٫۰ ک‌گ
۶۰ ک‌گ
پرس Yoshiyuki Miyake
 ژاپن
۱۲۲٫۵ ک‌گ Kenkichi Ando
 ژاپن
۱۲۲٫۵ ک‌گ Kurt Pittner
 اتریش
۱۲۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب Yoshiyuki Miyake
 ژاپن
۱۱۵٫۰ ک‌گ Kenkichi Ando
 ژاپن
۱۱۲٫۵ ک‌گ Kurt Pittner
 اتریش
۱۱۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Yoshiyuki Miyake
 ژاپن
۱۵۰٫۰ ک‌گ Kenkichi Ando
 ژاپن
۱۴۷٫۵ ک‌گ نورایر نوریکیان
 بلغارستان
۱۴۷٫۵ ک‌گ
مجموع Yoshiyuki Miyake
 ژاپن
۳۸۷٫۵ ک‌گ Kenkichi Ando
 ژاپن
۳۸۲٫۵ ک‌گ نورایر نوریکیان
 بلغارستان
۳۷۷٫۵ ک‌گ
۶۷٫۵ ک‌گ
پرس Zbigniew Kaczmarek
 لهستان
۱۴۷٫۵ ک‌گ نصرالله دهنوی
 ایران
۱۴۰٫۰ ک‌گ والدمار باشانوفسکی
 لهستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب والدمار باشانوفسکی
 لهستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ Masayuki Yano
 ژاپن
۱۲۷٫۵ ک‌گ موخاربی کیرژینوف
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۲۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب موخاربی کیرژینوف
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۷٫۵ ک‌گ نصرالله دهنوی
 ایران
۱۶۵٫۰ ک‌گ والدمار باشانوفسکی
 لهستان
۱۶۵٫۰ ک‌گ
مجموع Zbigniew Kaczmarek
 لهستان
۴۴۰٫۰ ک‌گ والدمار باشانوفسکی
 لهستان
۴۳۵٫۰ ک‌گ موخاربی کیرژینوف
 اتحاد جماهیر شوروی
۴۳۰٫۰ ک‌گ
۷۵ ک‌گ
پرس Russell Knipp
 ایالات متحده آمریکا
۱۶۲٫۵ ک‌گ Vladimir Kanygin
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۰٫۰ ک‌گ Anselmo Silvino
 ایتالیا
۱۵۵٫۰ ک‌گ
یک ضرب لایف ینسن
 نروژ
۱۴۲٫۵ ک‌گ Vladimir Kanygin
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۲٫۵ ک‌گ Ondrej Hekel
 چکسلواکی
۱۴۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب یوردان بیکوف
 بلغارستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ Anselmo Silvino
 ایتالیا
۱۷۵٫۰ ک‌گ Ondrej Hekel
 چکسلواکی
۱۷۵٫۰ ک‌گ
مجموع Vladimir Kanygin
 اتحاد جماهیر شوروی
۴۷۷٫۵ ک‌گ لایف ینسن
 نروژ
۴۶۷٫۵ ک‌گ Anselmo Silvino
 ایتالیا
۴۶۵٫۰ ک‌گ
۸۲٫۵ ک‌گ
پرس Christos Iakovou
 یونان
۱۶۲٫۵ ک‌گ Boris Pavlov
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۰٫۰ ک‌گ کارلو کانگاسنیمی
 فنلاند
۱۶۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب کارلو کانگاسنیمی
 فنلاند
۱۵۰٫۰ ک‌گ Boris Pavlov
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۵٫۰ ک‌گ Mike Karchut
 ایالات متحده آمریکا
۱۴۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Boris Pavlov
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۰٫۰ ک‌گ György Horváth
 مجارستان
۱۹۰٫۰ ک‌گ Mike Karchut
 ایالات متحده آمریکا
۱۸۲٫۵ ک‌گ
مجموع Boris Pavlov
 اتحاد جماهیر شوروی
۴۹۵٫۰ ک‌گ کارلو کانگاسنیمی
 فنلاند
۴۹۰٫۰ ک‌گ György Horváth
 مجارستان
۴۸۰٫۰ ک‌گ
۹۰ ک‌گ
پرس Vasily Kolotov
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۵٫۰ ک‌گ Hans Bettembourg
 سوئد
۱۸۰٫۰ ک‌گ دیوید ریگتر
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب دیوید ریگتر
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۲٫۵ ک‌گ Vasily Kolotov
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۵٫۰ ک‌گ Bo Johansson
 سوئد
۱۵۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب دیوید ریگتر
 اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۲٫۵ ک‌گ Vasily Kolotov
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۷٫۵ ک‌گ Rick Holbrook
 ایالات متحده آمریکا
۱۹۷٫۵ ک‌گ
مجموع دیوید ریگتر
 اتحاد جماهیر شوروی
۵۴۲٫۵ ک‌گ Vasily Kolotov
 اتحاد جماهیر شوروی
۵۳۷٫۵ ک‌گ Bo Johansson
 سوئد
۵۲۲٫۵ ک‌گ
۱۱۰ ک‌گ
پرس Yury Kozin
 اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۰٫۰ ک‌گ Aleksandar Kraychev
 بلغارستان
۱۸۷٫۵ ک‌گ Roberto Vezzani
 ایتالیا
۱۸۵٫۰ ک‌گ
یک ضرب Stefan Grützner
 آلمان شرقی
۱۶۵٫۰ ک‌گ Kauko Kangasniemi
 فنلاند
۱۶۲٫۵ ک‌گ Aleksandar Kraychev
 بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Helmut Losch
 آلمان شرقی
۲۰۵٫۰ ک‌گ Stefan Grützner
 آلمان شرقی
۲۰۵٫۰ ک‌گ Yury Kozin
 اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۲٫۵ ک‌گ
مجموع Yury Kozin
 اتحاد جماهیر شوروی
۵۵۲٫۵ ک‌گ Stefan Grützner
 آلمان شرقی
۵۴۷٫۵ ک‌گ Aleksandar Kraychev
 بلغارستان
۵۴۵٫۰ ک‌گ
۱۱۰+ ک‌گ
پرس واسیلی آلکسیف
 اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Serge Reding
 بلژیک
۲۲۷٫۵ ک‌گ Ken Patera
 ایالات متحده آمریکا
۲۱۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب واسیلی آلکسیف
 اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۰٫۰ ک‌گ Ken Patera
 ایالات متحده آمریکا
۱۶۷٫۵ ک‌گ Serge Reding
 بلژیک
۱۶۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب واسیلی آلکسیف
 اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۵٫۰ ک‌گ Ken Patera
 ایالات متحده آمریکا
۲۱۲٫۵ ک‌گ Fernando Bernal
 کوبا
۱۹۷٫۵ ک‌گ
مجموع واسیلی آلکسیف
 اتحاد جماهیر شوروی
۶۳۵٫۰ ک‌گ Ken Patera
 ایالات متحده آمریکا
۵۹۲٫۵ ک‌گ Ivan Atanasov
 بلغارستان
۵۳۲٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌ها[ویرایش]

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱ اتحاد جماهیر شوروی۶۱۱۸
۲ لهستان۲۲۰۴
۳ ژاپن۱۱۱۳
۴ مجارستان۰۱۱۲
۵ آلمان شرقی۰۱۰۱
 ایالات متحده آمریکا۰۱۰۱
 فنلاند۰۱۰۱
 نروژ۰۱۰۱
۹ بلغارستان۰۰۳۳
۱۰ ایتالیا۰۰۱۱
 ایران۰۰۱۱
 سوئد۰۰۱۱
مجموع (۱۲ کشور)۹۹۹۲۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (پرس، یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱ اتحاد جماهیر شوروی۱۶۸۴۲۸
۲ لهستان۷۳۳۱۳
۳ ژاپن۴۵۴۱۳
۴ آلمان شرقی۲۲۰۴
۵ مجارستان۱۴۱۶
۶ ایالات متحده آمریکا۱۳۴۸
۷ ایران۱۳۱۵
۸ بلغارستان۱۲۶۹
۹ فنلاند۱۲۱۴
۱۰ نروژ۱۱۰۲
۱۱ یونان۱۰۰۱
۱۲ ایتالیا۰۱۳۴
۱۳ سوئد۰۱۲۳
۱۴ بلژیک۰۱۱۲
۱۵ اتریش۰۰۲۲
 چکسلواکی۰۰۲۲
۱۷ کلمبیا۰۰۱۱
 کوبا۰۰۱۱
مجموع (۱۸ کشور)۳۶۳۶۳۶۱۰۸

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]