فهرست قنات‌های شهرستان تاکستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان تاکستان در استان قزوین را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آق یاقان بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان مشاکین ۱۰۰ ۴ ۲۰ ۴ ۱٫۵
اتش انبار بخش خرمدشت شهرستان تاکستان اتش انبار ۶۰۰ ۱۸ ۱۲ ۱۴ ۱۰
اسلانخان بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان مهین ۳۰۰ ۵ ۸ ۲۵ ۲۰۰
اشتجین بخش مرکزی شهرستان تاکستان اشتجین ۴۵۰۰ ۲۰۰ ۹ ۳۵ ۱۵۰
بادامدره بخش خرمدشت شهرستان تاکستان برزلجین ۴۸۰ ۲۴ ۲۵ ۱۴ ۱۳۰
بادامک بخش خرمدشت شهرستان تاکستان بادامک ۲۰ ۶ ۴ ۱۳ ۳۵
بالا محل بخش مرکزی شهرستان تاکستان جدندق ۱۲۰۰ ۴۰ ۲۰ ۳۰ ۱۵۰
بالای بادامستان بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان احمدآباد ۳۰۰ ۱۴ ۱۵ ۱۸ ۱۱
بالو بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ضیاءآباد ۱۰۰۰ ۲۵ ۴۵ ۹ ۴
بدجعلی بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان مشاکین ۱۰۰ ۲ ۱۸ ۲٫۵ ۰
بوخاری بخش مرکزی شهرستان تاکستان عاشق حصار ۱۳۰۰ ۴۵ ۱۵ ۲۵ ۲۲۰
بوخاری کند بخش مرکزی شهرستان تاکستان اقچکند ۲۵۰ ۱۵ ۵٫۵ ۱۲ ۲۸
بیابانک بخش خرمدشت شهرستان تاکستان سیف‌آباد ۱۰۰۰ ۰ ۱۶ ۱۶ ۴۰
بیوک کهریز بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ساج ۷۰۰ ۱۴ ۲۵ ۳۵ ۰
تاکند بخش مرکزی شهرستان تاکستان تاکند ۳۰۰ ۱۰ ۹ ۲۴ ۶۵
ترد بخش مرکزی شهرستان تاکستان قازان داغی ۱۴۰ ۵ ۵٫۵ ۱۱ ۷
توران چشمه بخش خرمدشت شهرستان تاکستان حاجی‌آباد ۵۰۰ ۰ ۱۲ ۱۴ ۱۷
حاج علا بخش خرمدشت شهرستان تاکستان کشمرز ۱۰۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵۰
حسن چوپان بخش خرمدشت شهرستان تاکستان اتش انبار ۱۰۰ ۳ ۶ ۱۷ ۱۰
حسین‌آباد بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان حسین‌آباد ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۲ ۶ ۷۰
حصارخان بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ضیاءآباد ۲۰۰۰ ۴۵ ۶۰ ۷ ۷
خورهشت بخش مرکزی شهرستان تاکستان خورهشت ۴۰۰ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۸۵۰
دارچائی بخش خرمدشت شهرستان تاکستان کورچشمه ۱۵۰ ۱۵ ۰ ۱۷ ۵۰
دورت گوز بخش خرمدشت شهرستان تاکستان کشمرز ۲۰ ۰ ۳ ۷ ۲۰۰
راضیه بخش خرمدشت شهرستان تاکستان برزلجین ۷۰۰۰ ۰ ۰ ۱۲ ۱۳۰
راه شناسوند بخش مرکزی شهرستان تاکستان مایان ۳۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۵۵
سالار بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ضیاءآباد ۳۲۰ ۲۲ ۳۰ ۱۱ ۲۶
سبزعلی بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ساج ۲۵۰ ۷ ۱۵ ۸ ۰
سنک یزد بخش خرمدشت شهرستان تاکستان نهاوند ۷۰۰ ۱۴ ۳ ۱۷ ۴۰
سینک بخش خرمدشت شهرستان تاکستان سینک ۷۰ ۶ ۱۲ ۱۲ ۱۴۰
شاءشاد بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ورکه رود ۱۵۰ ۱۱ ۱۲ ۲ ۰
شااب بخش خرمدشت شهرستان تاکستان نهاوند ۳۰۰ ۱۲ ۵ ۱۵ ۲۵
شعبانک بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان شعبانک ۴۰۰ ۱۴ ۲۴ ۵ ۲
شناسوند بخش مرکزی شهرستان تاکستان شناسوند ۳۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۲ ۲
شیرازک بخش مرکزی شهرستان تاکستان شیرازک ۱۰۰۰ ۸۰ ۱۱ ۲۲ ۱۵۰
شیزندو بخش خرمدشت شهرستان تاکستان کشهدز ۲۵۰ ۱۲ ۲۰ ۲۵ ۴۰۰
صادق‌آباد بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان صادق‌آباد ۱۵۰۰ ۸۰ ۲۵ ۴ ۳
صمد بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان مشاکین ۵۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱۲ ۰
علم زد بخش خرمدشت شهرستان تاکستان نهاوند ۳۰۰ ۶ ۳ ۱۷ ۴۴
علنقیه بخش مرکزی شهرستان تاکستان علنقیه ۱۵۰ ۱۵ ۸ ۱۲ ۴
علی‌آباد مندحسین بخش مرکزی شهرستان تاکستان انداق ۵۰۰۰ ۰ ۹ ۸ ۱۶۵
قاراکهریز بخش مرکزی شهرستان تاکستان مرگسیره ۱۳۰۰ ۴۵ ۱۸ ۲۵ ۲۲۰
قازان بلاغی بخش خرمدشت شهرستان تاکستان کشمرز ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۲۰
قازان داغی بخش مرکزی شهرستان تاکستان قازان داغی ۳۰۰ ۲۰ ۶٫۵ ۹ ۵
قاسم‌آباد بخش مرکزی شهرستان تاکستان قاسم‌آباد ۵۰۰ ۵۰ ۱۱ ۱۱ ۳
قاسم‌آباد بخش خرمدشت شهرستان تاکستان قاسم‌آباد ۷۰۰۰ ۵۵ ۶ ۱۶ ۴۰
قاسم‌آباد بخش مرکزی شهرستان تاکستان قاسم‌آباد ۵۵۰ ۵۰ ۱۱ ۱۱ ۳
قاسم‌آباد کهریزی بخش خرمدشت شهرستان تاکستان رادکان ۴۰۰ ۰ ۱۰ ۲۲ ۷۰
قانی کهریز بخش خرمدشت شهرستان تاکستان سیف‌آباد ۱۲۰۰ ۰ ۲۰ ۱۷ ۴۰
قجر بخش مرکزی شهرستان تاکستان مهدی‌آباد ۱۹۰ ۱۲ ۱۲ ۸ ۰
قدیلی ده بخش مرکزی شهرستان تاکستان کنشکین ۲۰۰۰ ۰ ۰ ۳۰ ۱۵۰
قره باغ بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان قره باغ ۳۰۰ ۷ ۱۲ ۱۰ ۲۰
قره داش بخش مرکزی شهرستان تاکستان قره داش ۵۵ ۷ ۱۱ ۱۹ ۳
قره کهریز بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان اقچکند ۱۵۰ ۱۵ ۴٫۵ ۹ ۱۵
قلعه جوق بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان قلعه جوق ۲۵۰ ۱۰ ۲۸ ۶ ۲۵
قنات بالا بخش مرکزی شهرستان تاکستان شینین ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۲۷ ۴۰
قنات بالا بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان خنداب ۲۵۰ ۱۳ ۱۵ ۱ ۰
قنات بزرگ بخش خرمدشت شهرستان تاکستان وردج ۳۰۰۰ ۹۱ ۳۰ ۲۰ ۸۵
قنات ده بخش مرکزی شهرستان تاکستان اقچکند ۲۵۰ ۳۰ ۵٫۵ ۱۱ ۳۷
قنات کوچک بخش خرمدشت شهرستان تاکستان قاسم‌آباد ۲۵۰۰ ۳۰ ۴ ۱۴ ۳۰
قنات کوچک بخش خرمدشت شهرستان تاکستان ورسج ۵۰۰۰ ۲۰۰ ۴۰ ۲ ۱۰
قوشانلو بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ساج ۳۰۰ ۹ ۱۶ ۱۶ ۰
مایان بخش مرکزی شهرستان تاکستان چنگوره ۲۰۰ ۶ ۱۴ ۱۶ ۴۰
مزرعه خدائی کشکک بخش خرمدشت شهرستان تاکستان حاجی‌آباد ۵۰۰ ۰ ۱۴ ۱۵ ۱۶
مزمن علی خان بخش خرمدشت شهرستان تاکستان رادکان ۱۵۰۰ ۰ ۶ ۱۵ ۱۳۰
مه دانگ بخش خرمدشت شهرستان تاکستان شنسق علیا ۶۱۸ ۹ ۱۵ ۹ ۲۰۰
مهدی‌آباد بخش مرکزی شهرستان تاکستان مهدی‌آباد ۹۰۰ ۳۰ ۱۲ ۸ ۰
مهین بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان مهین ۱۰۰ ۱۰ ۱۸ ۳۰ ۱۵۰
پائین بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان خنداب ۵۰۰ ۱۰ ۱۵ ۳٫۵ ۰
پناه‌آباد بخش خرمدشت شهرستان تاکستان پناه‌آباد ۸۰۰ ۱۶ ۱۵ ۰ ۵
چمن بخش خرمدشت شهرستان تاکستان حسن‌آباد ۲۵۰ ۷ ۷ ۱۵ ۲۰
کاریزباشی بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان شورجه ۳۰۰ ۱۷ ۱۲ ۸ ۱۳
کنداب بخش خرمدشت شهرستان تاکستان حاجی‌آباد ۵۰۰ ۰ ۱۴ ۱۳ ۱۸
کندکهریز بخش خرمدشت شهرستان تاکستان شنسق سفلی ۱۰۵۰ ۲۰ ۱۴ ۱۵ ۱۵۰
کندکهریز بخش خرمدشت شهرستان تاکستان سیف‌آباد ۱۵۰۰ ۰ ۱۵ ۱۶ ۴۰
کندکهریز بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ساج ۷۵۰ ۱۶ ۱۴ ۱۳ ۰
کنعلی بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان هفت صندوق ۴۰۰ ۶ ۱۰ ۱۵ ۲۰
کهریز بخش خرمدشت شهرستان تاکستان کوشکک ۶۰۰ ۱۸ ۱۵ ۲ ۶۰
کهنه کهریز بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ضیاءآباد ۷۰۰ ۳۳ ۳۵ ۹ ۱۰
کوره کهریز بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان مشاکین ۲۰۰ ۱۲ ۱۰ ۵ ۰
کوچک بخش خرمدشت شهرستان تاکستان قاسم‌آباد ۲۵۰۰ ۳۰ ۴ ۱۴ ۳۰
گرمجین بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ضیاءآباد ۴۰۰ ۱۵ ۳۰ ۹ ۲۰
گزل خانه بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان جدندق ۱۵۰۰ ۳۰ ۱۶ ۲۵ ۱۲۰
گلده بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان گلده ۶۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۶ ۴
یاقلو بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ضیاءآباد ۱۰۰۰ ۲۵ ۴۵ ۹ ۴
یعقوبعلی بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان مشاکین ۳۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱۹ ۰
ینکه ریز بخش ضیاءآباد شهرستان تاکستان ضیاءآباد ۵۰۰۰ ۱۰ ۳ ۱۷ ۴۰

منابع[ویرایش]

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.