فهرست قنات‌های شهرستان تربت جام

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از قنات آسکا، تربت جام)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آزادده بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام ازاده ۱۲۰۰ ۴۰ ۱۲ ۴۰ ۵۰
ا رسان بخش مرکزی شهرستان تربت جام کلاته آرسان ۱۷۵۰ ۶۵ ۲۹ ۱۵ ۲۵
ابوالقاسم بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کلاته ابوالقاسم ۱۸۰۰ ۶۰ ۲۲ ۱۵ ۳۰
ابوتراب بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام ابوتراب ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۲ ۲۰
احمدآباد بخش مرکزی شهرستان تربت جام بزد ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۲ ۱۵
استای سفلی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام استای سفلی ۷۵۰ ۳۰ ۳۰ ۱۵ ۲۵
استای علیا بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام استای علیا ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۲۵ ۱۵ ۲۵
اسدبیک بخش نصرآباد شهرستان تربت جام باغنو ۳۰۰ ۱۵ ۱۵ ۸ ۱۰
اسماعیل‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام اسماعیل‌آباد ۲۵۰۰ ۸۰ ۲۵ ۳۰ ۶۰
اسمانی بخش مرکزی شهرستان تربت جام بزد ۴۰۰۰ ۲۰۰ ۲۷ ۱۰ ۱۵
اغل کمر بخش نصرآباد شهرستان تربت جام اغل کمر ۷۰۰ ۳۰ ۱۰ ۲۵ ۴۰
المجوق بخش مرکزی شهرستان تربت جام المجوق ۱۴۵۰ ۵۰ ۲۲ ۴۰ ۷۰
امام قلعه بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام امام قلعه علیا ۱۵۰۰ ۳۰ ۲۲ ۳۰ ۵۰
امان محمد بخش نصرآباد شهرستان تربت جام امان محمد ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۵ ۲۰ ۳۰
امیر خواجه بخش نصرآباد شهرستان تربت جام امیرخواجه ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۲۵ ۳۵
اندای بخش نصرآباد شهرستان تربت جام اندای ۴۰۰ ۲۰ ۱۰ ۳۰ ۴۵
بادامی بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سی خون ۵۰۰ ۲۰ ۸ ۱۰ ۱۲
باغ بیابان بخش نصرآباد شهرستان تربت جام قلعه شیر ۵۰۰ ۲۰ ۸ ۲۰ ۳۵
باغنو بخش نصرآباد شهرستان تربت جام باغنو ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۲۰ ۳۵
باغچه بخش نصرآباد شهرستان تربت جام باغچه ۳۵۰ ۱۵ ۱۰ ۱۰ ۲۰
باغک سفلی بخش مرکزی شهرستان تربت جام باغک ۳۲۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲
برجک شیخی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام برجک شیخی ۳۵۰ ۲۰ ۶ ۱۵ ۲۵
برجک قلیچ خان بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام برجک قلیچ خان ۷۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ ۱۵
برجک نقدعلی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام برجک نقدعلی ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۵ ۵
برنقری بخش مرکزی شهرستان تربت جام برنقری ۷۰۰ ۳۰ ۱۵ ۱۲ ۱۵
بنی تاک بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام بنی تاک ۱۲۰۰ ۷۰ ۶۰ ۵۵ ۱۰۰
بوته گز بخش مرکزی شهرستان تربت جام بوته گز ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۲ ۱۵ ۲۰
بیدستان بخش نصرآباد شهرستان تربت جام بیدستان ۶۰۰ ۳۰ ۱۰ ۳۰ ۴۰
بیدک بخش مرکزی شهرستان تربت جام بیدک ۵۰۰ ۳۰ ۷ ۱۰ ۱۰
تغز حیدر بخش مرکزی شهرستان تربت جام تغز حیدر ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۸ ۲ ۰
تغز سفلی بخش مرکزی شهرستان تربت جام تغز سفلی ۱۳۰۰ ۴۵ ۱۵ ۱۲ ۱۵
تغز علیا بخش مرکزی شهرستان تربت جام تغز علیا ۲۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۲۰ ۳۰
تغز مین ا بخش مرکزی شهرستان تربت جام تغزمین ا ۲۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲ ۰
تلخک بخش مرکزی شهرستان تربت جام تلخک ۸۰۰ ۲۵ ۱۲ ۱۰ ۱۵
توت صفر بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام توت صفر ۵۵۰ ۱۰ ۱۲ ۵ ۵
توت صیدمحمد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام توت صیدمحمد ۳۵۰ ۲۵ ۳ ۱۵ ۲۵
توت لشکران بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام توت لشکران ۱۲۰۰ ۳۵ ۱۵ ۳ ۳
جبار بیک بخش مرکزی شهرستان تربت جام جبار بیک ۱۲۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۱۵
جعفریه بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام جعفریه ۲۰۰۰ ۷۰ ۲۵ ۱۵۰ ۲۲۰
جلال‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت جام جلال‌آباد ۲۰۰۰ ۵۰ ۱۵ ۱۲ ۲۰
جنت‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام جنت‌آباد ۲۵۰۰ ۱۵۰ ۲۵ ۲۵ ۵۰
جهان‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام جهان‌آباد ۲۰۰۰ ۷۰ ۳۰ ۱۰ ۱۵
جهان‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت جام جهان‌آباد ۱۵۰۰ ۶۰ ۲۰ ۱۵ ۲۵
جهان‌آباد ملکی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام جهان‌آباد ملکی ۱۵۰۰ ۲۷ ۱۷ ۶۰ ۱۰۰
جوادیه بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کاریزکهنول ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۱۵ ۳۰
جیرآباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کاریزکهنول ۱۵۰۰ ۷۵ ۱۵ ۴۰ ۶۵
حاجی‌آباد بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سی خون ۴۰۰ ۱۵ ۶ ۶ ۱۰
حاجی‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام حاجی‌آباد ۶۵۰ ۳۰ ۱۲ ۲۵ ۳۵
حسنک بخش نصرآباد شهرستان تربت جام حسنک ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۳۰ ۵۰
حسن‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام حسن‌آباد ۱۲۵۰ ۴۵ ۲۰ ۲۵ ۴۰
حسین‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام حسین‌آباد ۴۰۰۰ ۲۰۰ ۲۲ ۲۵ ۵۰
خانقاه بخش مرکزی شهرستان تربت جام رونج ۷۰۰ ۲۰ ۱۰ ۸ ۱۰
خاکشور بخش نصرآباد شهرستان تربت جام خاکشور ۴۵۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ ۳۰
خسروخان بخش نصرآباد شهرستان تربت جام کلاته خسروخان ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰
خواجه طاعون بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام خواجه طاعون ۱۵۰ ۸ ۲۰ ۱۵ ۳۰
خوجوب بخش مرکزی شهرستان تربت جام بزد ۲۰۰ ۶ ۶ ۲۰ ۳۵
درازاب سفلی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام درازاب سفلی ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۰۰ ۱۵۰
درخت بید بخش نصرآباد شهرستان تربت جام باغنو ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۵
درس آخوند بخش مرکزی شهرستان تربت جام درس آخوند ۱۰۰۰ ۴۰ ۸ ۱۲ ۱۵
دو برادران بخش نصرآباد شهرستان تربت جام قلعه شیر ۲۰۰ ۸ ۵ ۱۰ ۱۲
دوسنگ بخش مرکزی شهرستان تربت جام دوسنگ ۴۰۰ ۱۰ ۸ ۵ ۸
دوسنگ بخش مرکزی شهرستان تربت جام دوسنگ ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۵ ۵
رحیم‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام رحیم‌آباد ۱۶۲۰ ۵۰ ۳۰ ۲۰ ۴۰
رسول‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت جام رسول‌آباد ۱۵۰۰ ۳۰ ۲۵ ۳۰ ۵۰
ریگ آب بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام ریگ آب ۲۰۰۰ ۱۳۰ ۱۸ ۴۰ ۱۰۰
زوادر بخش نصرآباد شهرستان تربت جام زوادر ۶۰۰ ۳۰ ۱۳ ۱۵ ۲۵
سقرچشمه علیا بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام سقرچشمه علیا ۳۰۰ ۲۰ ۱۰ ۵ ۱۰
سلیمانی بخش مرکزی شهرستان تربت جام رونج ۳۰۰ ۱۵ ۵ ۳۰ ۵۰
سماخون بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سماخون ۱۲۰۰ ۶۰ ۲۵ ۳۵ ۵۰
سماقچه بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سماقچه ۵۵۰ ۱۷ ۱۲ ۲۰ ۳۵
سمرغاوه بخش مرکزی شهرستان تربت جام سمرغاوه ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۵ ۳۰ ۶۰
سمسرا سفلی بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سمسرا سفلی ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۲۵
سمسرا علیا بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سمسرا علیا ۳۰۰ ۱۵ ۱۲ ۳۰ ۴۵
سنگ آتش بخش مرکزی شهرستان تربت جام سنگ آتش ۱۵۰۰ ۴۰ ۳۵ ۲۵ ۴۰
سنگاب بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام سنگاب ۱۵۰۰ ۱۰۰ ۱۸ ۱۵ ۲۵
سیاه بالا بخش مرکزی شهرستان تربت جام سیاه بالا ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۳۵ ۵۰
سیاه خوله بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام سیاه خوله ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۱۲ ۲۰ ۳۵
سیبک ثالث بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سیبک ثالث ۶۰۰ ۱۵ ۱۲ ۱۵ ۲۵
سیبک سفلی بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سیبک سفلی ۷۰۰ ۱۵ ۱۲ ۲۰ ۳۵
سیبک علیا بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سیبک علیا ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰
سیرزار بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام سیرزار ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۸ ۱۰
سیرزار بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سیرزار ۵۰۰ ۱۵ ۲۵ ۱۵ ۲۵
شازده بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کاریزخان شازده ۲۵۰۰ ۵۰ ۳۵ ۲۰ ۴۵
شاه نشین سفلی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام شاه نشین سفلی ۱۰۰۰ ۳۰ ۲۰ ۳۵ ۵۰
شغال بخش مرکزی شهرستان تربت جام بزد ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۲ ۰
شهوه سفلی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام شهوه سفلی ۱۵۰۰ ۱۵۰ ۱۵ ۲۵ ۶۰
شهوه علیا بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام شهوه علیا ۵۰۰ ۲۰ ۵ ۴۵ ۱۰۰
شوراب بخش مرکزی شهرستان تربت جام شوراب ۵۰۰ ۲۵ ۱۲ ۱۵ ۲۵
شوراب سفلی بخش نصرآباد شهرستان تربت جام شوراب سفلی ۷۰۰ ۳۵ ۱۵ ۲۵ ۳۵
شورستان سفلی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام شورستان سفلی ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۵ ۱۰۰ ۱۸۰
شورستان علیا بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام شورستان علیا ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۳۰ ۱۲۰ ۲۵۰
شیخلو بخش مرکزی شهرستان تربت جام شیخلو ۲۵۰۰ ۱۵۰ ۳۰ ۱۸ ۳۵
شیخ‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت جام شیخ‌آباد ۳۰۰ ۲۰ ۱۵ ۶۰ ۸۰
صالح‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام صالح‌آباد ۱۳۰۰ ۳۰ ۳۰ ۳۵ ۶۵
صالح‌آباد گوی بخش مرکزی شهرستان تربت جام گوی ۱۵۰ ۵ ۵ ۱۰ ۱۵
عقچه بخش مرکزی شهرستان تربت جام رونج ۵۰۰ ۲۰ ۵ ۸ ۱۰
علی‌آباد بخش نصرآباد شهرستان تربت جام علی‌آباد ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۵ ۱۲۰ ۳۰۰
غزقاوه بخش نصرآباد شهرستان تربت جام غزقاوه ۱۲۰۰ ۴۰ ۱۵ ۲۵ ۵۰
غنی‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام غنی‌آباد ۲۴۵ ۲۲ ۸ ۲۵ ۵۰
فالیزک بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام فالیزک ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۵ ۳۰ ۵۰
فراهی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام فراهی ۲۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۱۵ ۲۰
فیروز کوه بخش مرکزی شهرستان تربت جام فیروز کوه ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۳۰ ۵۰
فیض‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام فیض‌آباد ۳۵۰۰ ۱۵۰ ۲۵ ۱۰ ۱۵
قره داغلی بخش نصرآباد شهرستان تربت جام قره داغلی ۱۷۰۰ ۵۵ ۳۰ ۱۵ ۲۵
قشه توت بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام قشه توت ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۲ ۱۲۰ ۲۰۰
قلعه حمام بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام قلعه حمام رسول ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۴۰ ۵۰ ۷۰
قلعه حمام بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام قلعه حمام ۷۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰
قلعه سرخ بخش مرکزی شهرستان تربت جام قلعه سرخ ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۱۵ ۲۰
قلعه شیر بخش نصرآباد شهرستان تربت جام قلعه شیر ۸۰۰ ۳۰ ۱۲ ۳۰ ۴۵
قلعه کک بخش مرکزی شهرستان تربت جام قلعه کک ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۳۰ ۷۰ ۱۵۰
قناتین کر بخش مرکزی شهرستان تربت جام رونج ۱۲۰۰ ۴۰ ۲۵ ۲۰ ۴۵
قناتین کوه بخش مرکزی شهرستان تربت جام بزد ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۵ ۲۵
قنداب بخش نصرآباد شهرستان تربت جام قنداب ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰
قنقر بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام قنقر ۱۷۰۰ ۷۰ ۳۰ ۴۵ ۸۰
لاورجه بخش مرکزی شهرستان تربت جام بزد ۱۵۰۰ ۶۰ ۲۲ ۱۸ ۲۵
مامن بای بخش مرکزی شهرستان تربت جام رونج ۳۰۰ ۱۵ ۷ ۱۵ ۲۰
مخالفگاه بخش نصرآباد شهرستان تربت جام مخالفگاه ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۳۰ ۴۵
مرغزار بخش نصرآباد شهرستان تربت جام مخالفگاه ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵
مرغی بخش مرکزی شهرستان تربت جام بزد ۲۵۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰
معدن گل بانو بخش مرکزی شهرستان تربت جام معدن گل بانو ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۳۰ ۵۰
ملو بخش مرکزی شهرستان تربت جام ملو ۱۶۰۰ ۳۰ ۱۸ ۳۵ ۶۰
ملک خان بخش مرکزی شهرستان تربت جام ملک خان ۵۰۰ ۱۵ ۱۲ ۸ ۱۰
ممیزاب بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام ممیزاب ۴۸۰ ۳۰ ۱۵ ۵۰ ۸۰
مهدی‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام مهدی‌آباد ۱۵۰۰ ۵۰ ۱۶ ۴۵ ۸۰
مهرآباد بزد بخش مرکزی شهرستان تربت جام بزد ۲۵۰۰ ۹۰ ۳۵ ۳۵ ۵۰
موسی‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت جام موسی‌آباد ۲۰۰۰ ۸۰ ۲۰ ۳۰ ۵۰
میانده بزد بخش مرکزی شهرستان تربت جام بزد ۳۲۰۰ ۱۶۰ ۷۵ ۲ ۰
میانسرا بخش مرکزی شهرستان تربت جام میانسرا ۷۰۰ ۳۵ ۲۰ ۳۰ ۷۰
میخک بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام میخک ۵۰۰ ۲۰ ۲۵ ۵ ۵
نار بند علیا بخش مرکزی شهرستان تربت جام نار بند ۸۰۰ ۲۵ ۱۲ ۸ ۱۰
ناربند بخش مرکزی شهرستان تربت جام ناربند ۷۵۰ ۳۰ ۸ ۱۰ ۱۵
نامشگران بخش مرکزی شهرستان تربت جام نامشگران ۵۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۰ ۱۵
نصرآباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام نصرآباد ۱۰۰۰ ۳۰ ۶ ۵ ۱۰
نقدعلی سفلی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام نقدعلی سفلی ۵۰۰ ۲۰ ۱۸ ۱۵ ۲۵
نقدعلی علیا بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام نقدعلی علیا ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۲۰
نهنگ‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام نهنگ‌آباد ۸۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۰ ۱۵
نوای بخش مرکزی شهرستان تربت جام نوای ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۳۵
نوایچه بخش مرکزی شهرستان تربت جام نوایچه ۴۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵ ۳۰
نوده بخش مرکزی شهرستان تربت جام نوده ۱۵۰۰ ۵۰ ۳۵ ۲۰ ۴۰
نیدر بخش نصرآباد شهرستان تربت جام نیدر ۳۰۰ ۱۵ ۱۲ ۲۰ ۳۵
نیک‌پی بخش مرکزی شهرستان تربت جام نیک‌پی ۷۰۰ ۳۵ ۲۰ ۱۵ ۳۰
هرکاره بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام هرکاره ۳۰ ۳ ۶ ۵ ۵
همت‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام همت‌آباد ۱۲۰۰ ۵۰ ۴۵ ۱۵ ۲۵
پاجوب بخش مرکزی شهرستان تربت جام پاجوب ۸۰۰ ۴۰ ۱۰ ۱۵ ۲۵
پده موسی خان بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام پده موسی خان ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۵ ۵ ۵
پری‌آباد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام پری‌آباد ۱۵۰۰ ۷۵ ۳۵ ۱۰ ۲۰
پلورچه بخش مرکزی شهرستان تربت جام پلورچه ۵۰۰ ۳۰ ۲۰ ۳۵ ۶۰
پلوزره بخش مرکزی شهرستان تربت جام پلوزره ۱۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۳۰ ۵۵
چاه مزاربالا بخش مرکزی شهرستان تربت جام چاه مزاربالا ۶۵۰ ۳۰ ۸ ۱۲ ۱۵
چاه مزارپائین بخش مرکزی شهرستان تربت جام چاه مزارپا’ین ۳۰۰ ۱۰ ۵ ۱۲ ۱۵
چاه موسی بخش مرکزی شهرستان تربت جام چاه مزارسفلی ۵۰۰ ۲۰ ۱۵ ۵ ۵
چاهک بخش نصرآباد شهرستان تربت جام چاهک ۳۰۰ ۱۵ ۱۲ ۲۵ ۳۵
چشمه انجیر بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام چشمه انجیر ۷۰۰ ۲۵ ۶ ۵ ۷
چشمه تیموری بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام چشمه تیموری ۳۰۰ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۳۰
چشمه جوهر بخش نصرآباد شهرستان تربت جام چشمه جوهر ۸۰۰ ۲۰ ۹ ۱۵ ۲۰
چشمه جیر بخش نصرآباد شهرستان تربت جام چشمه جیر ۶۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰
چشمه گل بخش مرکزی شهرستان تربت جام چشمه گل ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۱ ۲۰ ۴۵
چنار بخش نصرآباد شهرستان تربت جام چنار ۲۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۰ ۱۵
چنگ‌آباد بخش مرکزی شهرستان تربت جام چنگ‌آباد ۷۰۰ ۳۰ ۱۵ ۱۵ ۲۵
کاریز آشور بخش مرکزی شهرستان تربت جام کاریز آشور ۵۰۰ ۲۵ ۲۰ ۱۰ ۱۰
کاریز بالا بخش مرکزی شهرستان تربت جام گوی ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۵ ۱۸ ۳۵
کاریز دره بخش مرکزی شهرستان تربت جام کاریز دره ۳۵۰ ۱۵ ۸ ۱۵ ۲۰
کاریز نو بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کاریز نو ۶۰۰ ۳۰ ۸ ۵ ۱۰
کاریزان بخش نصرآباد شهرستان تربت جام کاریزان ۲۰۰۰ ۵۵ ۲۵ ۲۰ ۳۵
کاریزمادرعبدا بخش مرکزی شهرستان تربت جام رونج ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۰ ۳۵ ۵۵
کاریزنو بخش نصرآباد شهرستان تربت جام کاریزنو ۵۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰ ۳۰ ۵۵
کاریزچه بزد بخش مرکزی شهرستان تربت جام بزد ۱۵۰۰ ۷۵ ۲۰ ۵ ۸
کاریزک بخش مرکزی شهرستان تربت جام رونج ۳۰۰ ۱۵ ۸ ۵ ۱۰
کاریزک بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کاریزک ۷۵۰ ۵۰ ۹ ۳ ۵
کاریزک یعقوب بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کاریزک یعقوب ۴۰۰ ۱۵ ۶ ۲۰ ۳۵
کاریزکهنول بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کاریزکهنول ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۱۵ ۳۰
کال چغوکی بخش نصرآباد شهرستان تربت جام چنار ۲۰۰۰ ۶۰ ۳۰ ۲۲ ۳۵
کال کراب بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کال کراب ۱۰۰۰ ۴۰ ۵ ۶۰ ۳۰
کالسرخ بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کالسرخ ۲۰۰ ۱۵ ۸ ۱۰ ۱۵
کسرچه بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کسرچه ۴۰۰ ۱۰ ۱۴ ۸ ۱۰
کسرچه سفلی بخش مرکزی شهرستان تربت جام کسرچه سفلی ۵۰۰ ۲۰ ۱۲ ۸ ۱۲
کسرچه علیا بخش مرکزی شهرستان تربت جام کسرچه علیا ۴۵۰ ۱۵ ۱۰ ۱۲ ۱۵
کشکک بخش مرکزی شهرستان تربت جام کشکک ۱۵۰۰ ۵۰ ۲۰ ۲۵ ۴۵
کلاته ادریس بخش مرکزی شهرستان تربت جام رونج ۱۰۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۲ ۲۰
کلاته باقیخان بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کلاته باقی خان ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵
کلاته بزرگ بخش نصرآباد شهرستان تربت جام کلاته برزگ ۱۲۰۰ ۲۰ ۱۲ ۶۰ ۱۰۰
کلاته حسن بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سی خون ۳۵۰ ۱۲ ۶ ۸ ۱۰
کلاته حمید بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کلاته حمید ۱۲۰۰ ۴۰ ۲۰ ۳۵ ۵۰
کلاته دشت بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کلاته دشت ۴۲۰۰ ۱۶۸ ۲۸ ۱۵ ۲۵
کلاته دهنو بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کلاته دهنو ۱۰۰۰ ۴۰ ۱۵ ۲۵ ۵۰
کلاته زیلی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کلاته زیلی ۱۵۰۰ ۲۵ ۳۰ ۲۵ ۴۰
کلاته سفید بخش مرکزی شهرستان تربت جام کلاته سفید ۳۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۰ ۳۵
کلاته شریف بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کلاته شریف ۵۰۰ ۲۵ ۸ ۲۵ ۳۵
کلاته صمد بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام کلاته صمد ۱۲۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۲ ۱۵
کلاته علیجان بخش مرکزی شهرستان تربت جام کلاته علیجان ۶۰۰ ۱۵ ۸ ۱۰ ۱۵
کلاته قاسم بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سی خون ۳۰۰ ۱۰ ۵ ۱۰ ۱۵
کلاتهاقامحمد بخش نصرآباد شهرستان تربت جام کلاته آقامحمد ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۵ ۲۰ ۴۵
کن قلف بخش نصرآباد شهرستان تربت جام کلاته بزرگ ۷۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵ ۳۰
گرماسی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام گرماسی ۱۵۰۰ ۳۰ ۳۰ ۱۰ ۱۵
گل کن بخش نصرآباد شهرستان تربت جام کلاته بزرگ ۳۵۰ ۶ ۴ ۲۵ ۴۰
گل گز سی خون بخش نصرآباد شهرستان تربت جام سی خون ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۸ ۱۰
گلار سفلی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام گلار سفلی ۴۰۰۰ ۸۰ ۲۰ ۳۵ ۹۰
گلارچه سفلی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام گلارچه سفلی ۵۰۰ ۱۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰
گلارچه علیا بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام گلارچه علیا ۱۵۰۰ ۴۰ ۱۰ ۷ ۱۰
گلورزه بخش مرکزی شهرستان تربت جام گلورزه ۲۵۰۰ ۱۰۰ ۲۴ ۱۰ ۱۵
گنده خالو بخش مرکزی شهرستان تربت جام گنده خالو ۷۰۰ ۳۰ ۱۵ ۳۵ ۶۰
گور بند بخش مرکزی شهرستان تربت جام گور بند ۷۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۳۰
گور خار بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام گورخار ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۳۰ ۴۵
گوش لاغر بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام گوش لاغر ۳۰۰۰ ۱۰۰ ۳۰ ۱۰۰ ۲۰۰
گوی بخش مرکزی شهرستان تربت جام گوی ۷۰۰ ۳۵ ۲۰ ۲۰ ۴۵
یخک بخش مرکزی شهرستان تربت جام یخک ۲۰۰۰ ۶۰ ۴۵ ۴۰ ۷۰
یعقوبی بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام یعقوبی ۴۷۰۰ ۱۲۰ ۲۲ ۵۰ ۷۰
یکه باغ بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام یکه باغ ۸۰۰ ۳۰ ۴ ۱۸ ۲۵
یکه توت بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام یکه توت ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۲۵ ۵۰
یکه پسته بخش مرکزی شهرستان تربت جام یکه پسته ۱۷۰۰ ۳۵ ۲۵ ۵ ۵

منابع[ویرایش]

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از نسخهٔ اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. بازبینی‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.