قطع فیلم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
مقایسه اندازه قطع فیلم‌های کوچک، متوسط و بزرگ

قطع فیلم مجموعه‌ای از ویژگی‌های استاندارد در مورد اندازه فیلم عکاسی است که برای ضبط تصویر استفاده می‌شود.

قطع فیلم[ویرایش]

فهرست فیلم‌های عکاسی

جدول اندازه فیلم‌ها

عنوان (A) نوع تولید توقف تولید اندازه تصویر نوردهی توضیحات
۱۰۱ فیلم رول ۱۸۹۵ ۱۹۵۶ ۳½" × ۳½"
۱۰۲ فیلم رول ۱۸۹۶ ۱۹۳۳ ۱½" × ۲" پرفراژ یک طرفه
۱۰۳ فیلم رول ۱۸۹۶ ۱۹۴۹ ۳¾" × ۴¾"
۱۰۴ فیلم رول ۱۸۹۷ ۱۹۴۹ ۴¾" × ۳¾"
۱۰۵ فیلم رول ۱۸۹۷ ۱۹۴۹ ۲¼" × ۳¼" شبیه فیلم ۱۲۰ با لبه ۱۶۰
۱۰۶ برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۴ ۳½" × ۳½" فیلم رول برای پشتی که سطح حساس آن به طرف بیرون پیچیده شده است.
۱۰۷ برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۴ ۳¼" × ۴¼"
۱۰۸ برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۹ ۴¼" × ۳¼"
۱۰۹ برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۴ ۴" × ۵"
۱۱۰
(early roll film)
برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۹ ۵" × ۴" No relation to the later 110 cartridge format for "pocket" cameras.
۱۱۰
("Pocket Instamatic")
کاست ۱۹۷۲ موجود (لوموگرافی) ۱۳ × 17 mm طراحی شده برای کداک بسته‌های آناستیکمات
۱۱۱ برای پشتی رول ۱۸۹۸ Unknown ۶½" × ۴¾"
۱۱۲ برای پشتی رول ۱۸۹۸ ۱۹۲۴ ۷" × ۵"
۱۱۳ برای پشتی رول ۱۸۹۸ Unknown ۹ × 12 cm
۱۱۴ برای پشتی رول ۱۸۹۸ Unknown ۱۲ × 9 cm
۱۱۵ فیلم رول ۱۸۹۸ ۱۹۴۹ ۶¾" × ۴¾"
۱۱۶ فیلم رول ۱۸۹۹ ۱۹۸۴ ۲½" × ۴¼" شبیه فیلم ۶۱۶ با لبه عریض‌تر
۱۱۷ فیلم رول ۱۹۰۰ ۱۹۴۹ ۲¼" × ۲¼" ۱۲ Like 620 spool with 120 keyslot
۱۱۸ فیلم رول ۱۹۰۰ ۱۹۶۱ ۳¼" × ۴¼" ۳٫۴۷۴" قرقره
۱۱۹ فیلم رول ۱۹۰۰ ۱۹۴۰ ۴¼" × ۳¼"
۱۲۰ فیلم رول ۱۹۰۱ موجود ۲¼" × ۳¼"
6 cm × 7 cm
۲¼" × ۲¼"
۲¼" × ۱⅝"
۸
۱۰
۱۲
۱۶
۱۲۱ فیلم رول ۱۹۰۲ ۱۹۴۱ ۱⅝" × ۲½"
۱۲۲ فیلم رول ۱۹۰۳ ۱۹۷۱ ۳¼" × ۵½" 6 or ۱۰ قطع کارت‌پستال
۱۲۳ فیلم رول ۱۹۰۴ ۱۹۴۹ ۴" × ۵"
۱۲۴ فیلم رول ۱۹۰۵ ۱۹۶۱ ۳¼" × ۴¼" 3.716" spool - در سایزی شبیه فیلم ۱۱۸ با قرقره طویل‌تر
۱۲۵ فیلم رول ۱۹۰۵ ۱۹۴۹ ۳¼" × ۲½" x 2 for stereo pairs
۱۲۶
(early roll film)
فیلم رول ۱۹۰۶ ۱۹۴۹ ۴¼" × ۶½" No relation to the 126 cartridge format introduced in 1963.
۱۲۶
("Instamatic")
کارتریج ۱۹۶۳ ۲۰۰۸ ۲۶٫۵ × 26.5 mm 12, 20 (later 24) Introduced with first "Instamatic" cameras under the name "Kodapak"
۱۲۷ فیلم رول ۱۹۱۲ موجود ۴ × 6 cm
۴ × 4 cm
۴ × 3 cm
۸
۱۲
۱۶
"Vest Pocket"
۱۲۸ فیلم رول ۱۹۱۲ ۱۹۴۱ ۱½" × ۲¼" for Houghton Ensignette #E1
۱۲۹ فیلم رول ۱۹۱۲ ۱۹۵۱ ۱⅞" × ۳" for Houghton Ensignette #E2
۱۳۰ فیلم رول ۱۹۱۶ ۱۹۶۱ ۲⅞" × ۴⅞"
۱۳۵ کارتریج ۱۹۳۴ Present ۲۴ × 36 mm 24 or ۳۶ formerly available in 12, 20, or 72 exposures
۲۲۰ فیلم رول ۱۹۶۵ موجود varies 8, 10, 12 or ۱۶ Twice as long as 120, no backing paper
۲۳۵ loading spool ۱۹۳۴ Unknown ۲۴ × 36 mm در اندازه فیلم ۱۳۵ با قرقره لود در نور روز
240 / APS کارتریج ۱۹۹۶ موجود (corrected) ۳۰٫۲ × 16.7 mm 15, 25, or ۴۰ نور روز، اسلاید، سیاه و سفید (Chromogenic 400CN)
۳۳۵ stereo pairs ۱۹۵۲ Unknown ۲۴ × 24 mm For stereo pairs
۴۳۵ loading spool ۱۹۳۴ Unknown ۲۴ × 36 mm در اندازه فیلم ۱۳۵ با قرقره لود در نور روز
۵۰۰ پشتی فیلم ۱¼" × ۲⅜" ۱۲
۵۱۵ پشتی فیلم ۵" × ۷" ۱۲
۵۱۶ پشتی فیلم ۲½" × ۴¼" ۱۲
۵۱۸ پشتی فیلم ۳¼" × ۴¼" ۱۲ برگی
۵۲۰ پشتی فیلم ۲¼" × ۳¼" ۱۶ برگی
۵۲۲ پشتی فیلم ۳¼" × ۵½" ۱۲ برگی 3A postcard
۵۲۳ پشتی فیلم ۴" × ۵" ۱۲ برگی
۵۴۱ پشتی فیلم 9 cm × 12 cm ۱۲
۵۴۳ پشتی فیلم 10 cm × 15 cm ۱۲
۶۱۶ فیلم رول ۱۹۳۱ ۱۹۸۴ ۲½" × ۴¼" or 2½" × ۲⅛" 6, later ۸ شبیه فیلم ۱۱۶ بدون قرقره پلاستیکی
۶۲۰ فیلم رول ۱۹۳۲ ۱۹۹۵ شبیه فیلم ۱۲۰ بدون قرقره پلاستیکی
۸۲۸ فیلم رول ۱۹۳۵ ۱۹۸۵ ۲۸ × 40 mm, ۸ ۳۵ میلیمتری با یک پرفراژ برای هر کادر Bantam
۳۵ فیلم رول ۱۹۱۶ ۱۹۳۳ ۱¼" × ۱¾" 35 mm unperforated
00 UniveX فیلم رول ۱۹۳۳ ۱½" × ۱⅛" ۶ ساخته شده Gevaert
Hit (a.k.a. Mycro) فیلم رول ۱۹۳۷ unknown ۱۴ × 14 mm ۱۰ 17.5 mm; used in imported miniature toy cameras
Disc کاست ۱۹۸۲ ۱۹۹۸ ۸ × 11 mm
نصف کادر cartridge قبل از ۱۹۳۴ Present ۱۸ × 24 mm 48 or ۷۲ فیلم ۱۳۵ in "half-frame" cameras
مینوکس کارتریج ۱۹۳۸ موجود ۸ × 11 mm 15, 36 or ۵۰ nominally 9.5 mm wide (in reality 9.2-9.3 mm)
Karat کارتریج ۱۹۳۶ ۱۹۶۳ Early AGFA cartridge for 35 mm film
Rapid کارتریج ۱۹۶۴ 1990 s ۱۲ AGFA cartridge for 35 mm film (replaced Karat, same system)
SL کارتریج ۱۹۵۸ ۱۹۹۰ 24x36 mm
24x24 mm
18x24 mm
۱۲
۱۶
۲۴
Orwo Schnell-Lade Kassette for 35 mm film
Kassette 16 کارتریج ۱۹۷۸ 1990 s 13 x 17 mm ۲۰ Orwo, 16 mm wide, central perforation (holes between frames)
Introduced exclusively for the Pentacon k16 camera

فیلم تخت[ویرایش]

اندازه (به اینچ) نوع
۱⅝×۲⅛ "sixteenth-plate" tintypes
۲×۲½ "ninth-plate" tintypes
۲×۳ فیلم تخت
۲½×۳½ "sixth-plate" tintypes
۳×۴ فیلم تخت
۳⅛×۴⅛ "quarter-plate" tintypes
۳¼×۴¼ "quarter-plate" glass plates
۳¼×۵½ postcard or 3A
۴×۵ glass plate, فیلم تخت
۴¾×۶½ "half-plate" glass plates, فیلم تخت
۴½×۵½ "half-plate" tintypes
۴×۱۰ فیلم تخت
۵×۷ فیلم تخت
۷×۱۷ فیلم تخت
۸×۱۰ glass plates, فیلم تخت
۸×۲۰ فیلم تخت
۸½×۶½ "whole-plate" glass plates, فیلم تخت، tintypes
۱۱×۱۴ فیلم تخت
۱۲×۲۰ فیلم تخت
۱۴×۱۷ فیلم تخت
۱۶×۲۰ فیلم تخت
۲۰×۲۴ فیلم تخت
اندازه (به سانتیمتر) نوع
۶٫۵ × ۹ فیلم تخت
۹ × ۱۲ glass plate, فیلم تخت
۱۰ × ۱۵ فیلم تخت
۱۳ × ۱۸ فیلم تخت
۱۸ × ۲۴ فیلم تخت
۲۴ × ۳۰ فیلم تخت

قطع حسگرها[ویرایش]

منابع[ویرایش]

A cartridge of Kodak 35 mm (135) film for cameras.

A film format is a technical definition of a set of standard characteristics regarding image capture on photographic film, for either stills or filmmaking. It can also apply to projected film, either slides or movies. The primary characteristic of a film format is its size and shape.

In the case of motion picture film, the format may also include audio parameters (though often not). Other characteristics usually include the film gauge, pulldown method, lens anamorphosis (or lack thereof), and film gate or projector aperture dimensions, all of which need to be defined for photography as well as projection, as they may differ.

Motion picture film formats

Digital camera formats

Still photography film formats

Multiple image

Designation[a] Type Introduced Discontinued Image size Exposures Comment
101 roll film 1895 1956 3 12 × ​3 12 in
102 roll film 1896 1933 1 12 × 2 in One flange has gear teeth
103 roll film 1896 1949 100 × 125 mm
104 roll film 1897 1949 4 34 × ​3 34 in
105 roll film 1897 1949 2 14 × ​3 14 in Like 120 film with 116-size flanges
106 for roll holder 1898 1924 3 12 × ​3 12 in Roll holder films were wound inside out
107 for roll holder 1898 1924 3 14 × ​4 14 in
108 for roll holder 1898 1929 4 14 × ​3 14 in
109 for roll holder 1898 1924 4 × 5 in
110
(early roll film)
for roll holder 1898 1929 5 × 4 in No relation to the later 110 cartridge format.
110
("Pocket Instamatic")
cartridge 1972 Present[2] 13 × 17 mm 16 mm stock, registration perforated
Introduced with Kodak's "Pocket Instamatic" series
Daylight, Transparency, Black & White

Fujifilm ceased 110 production in 2009. Lomography revived the format in 2011.

111 for roll holder 1898 Unknown 6 12 × ​4 34 in
112 for roll holder 1898 1924 7 × 5 in
113 for roll holder 1898 Unknown 90 × 120 mm
114 for roll holder 1898 Unknown 120 × 90 mm
115 roll film 1898 1949 6 34 × ​4 34 in
116 roll film 1899 1984 2 12 × ​4 14 in Like 616 film with wider flanges
117 roll film 1900 1949 2 14 × ​2 14 in 12 Like 620 spool with 120 keyslot
118 roll film 1900 1961 3 14 × ​4 14 in 3.474-inch spool
119 roll film 1900 1940 4 14 × ​3 14 in
120 roll film 1901 Present 2 14 × ​3 14 in
56 × 70 mm
2 14 × ​2 14 in
2 14 × ​1 58 in
8
10
12–13
15–16
2.4 inch (60.96 mm) stock, unperforated, paper-backed
121 roll film 1902 1941 1 58 × ​2 12 in
122 roll film 1903 1971 3 14 × ​5 12 in 6 or 10 Postcard format
123 roll film 1904 1949 4 × 5 in
124 roll film 1905 1961 3 14 × ​4 14 in 3.716-inch spool: same picture size as 118 with longer spool
125 roll film 1905 1949 3 14 × ​5 12 in like 122 on longer spool; also for stereo pairs, ​3 14 in × ​2 12 in x 2
126
(early roll film)
roll film 1906 1949 4 14 × ​6 12 in No relation to the 126 cartridge format introduced in 1963.
126
("Instamatic")
cartridge 1963 2008 26.5 × 26.5 mm 12, 20 (later 24) 35 mm stock, registration perforated
Introduced with first "Instamatic" cameras under the name "Kodapak"
127 roll film 1912 Present 1 58 × ​2 12 in
1 58 × ​1 58 in
1 58 × ​1 14 in
8
12
16
46 mm stock, "Vest Pocket"
128 roll film 1912 1941 1 12 × ​2 14 in for Houghton Ensignette #E1[3]
129 roll film 1912 1951 1 78 × 3 in for Houghton Ensignette #E2
130 roll film 1916 1961 2 78 × ​4 78 in
135 cartridge 1934 Present 24 × 36 mm 24 or 36 35 mm stock, double perforated
formerly available in 12, 18, 20, or 72 exposures[4]
220 roll film 1965 2015 (EU/US), 2017 (Japan) 2 14 × ​3 14 in
60 × 70 mm
2 14 × ​2 14 in
2 14 × ​1 58 in
18
21
24−27
30−33
2.4-inch (60.96 mm) stock, unperforated, no backing paper
Twice as long as 12F

Final films in 220 were professional films for commercial/wedding photography; Kodak Portra (2015) and Fujifilm Colour Negative and Reversal (2017 in Japan only). Ilford ceased 220 production in 2004 after their 220 spooling plant broke down.

235 loading spool 1934 Unknown 24 × 36 mm 35 mm film in daylight-loading spool
240 / APS cartridge 1996 2011 30.2 × 16.7 mm 15, 25, or 40 24 mm stock, registration perforated
Daylight, Transparency, Black & White (Chromogenic 400CN)
335 stereo pairs 1952 Unknown 24 × 24 mm 20 pairs Special length for Realist format stereo pairs
435 loading spool 1934 Unknown 24 × 36 mm 35 mm film in daylight-loading spool
50 for roll holder 1915 March 1941 3 14 × ​2 14 in for Graflex rollholder
51 for roll holder 1915 Feb 1951 4 14 × ​3 14 in for Graflex rollholder
52 for roll holder 1915 Mar 1949 5 12 × ​3 14 in for Graflex rollholder
53 for roll holder 1915 Feb 1951 5 × 4 in for Graflex rollholder
54 for roll holder 1915 Mar 1949 7 × 5 in for Graflex rollholder
500 film pack 1911 1948 1 34 × ​2 38 in 12 redefined 1921 as ​1 58 × ​2 716 in
515 film pack 1905 1955 5 × 7 in 12
516 film pack 1909 1955 2 12 × ​4 14 in 12
518 film pack 1903 1976 3 14 × ​4 14 in 12 sheets
520 film pack 1906 1976 2 14 × ​3 14 in 16 sheets
522 film pack 1904 1955 3 14 × ​5 12 in 12 sheets 3A postcard
523 film pack 1904 4 × 5 in 12 sheets
526 film pack 1920 1941 4 34 × ​6 12 in
531 film pack 1926 1941 2 932 × ​5 1132 in 60 × 130 mm
540 film pack 1920 1941 1 34 × ​4 14 in
541 film pack 1920 1941 3 12 × ​4 34 12 90 × 120 mm
542 film pack 1911 1948 3 × ​5 14 in 75 × 135 mm
543 film pack 1920 1948 3 34 × ​5 12 in 12 100 × 150 mm
616 roll film 1931 1984 2 12 × ​4 14 in
or ​2 12 × ​2 18 in
6, later 8 Similar to 116 film but on a thinner spool
620 roll film 1932 1995 Similar to 120 film but on a thinner spool
828 roll film 1935 1985 28 × 40 mm 8 35 mm, one perforation per frame Bantam
35 roll film 1916 1933 1 14 × ​1 34 in 35 mm stock, unperforated
00 UniveX roll film 1933 1 12 × ​1 18 in 6 made by Gevaert
Hit (for example TONE camera) roll film 1937 unknown 14 × 14 mm 10 [5] 17.5 mm stock; used in imported miniature toy cameras [6]
Disc cassette 1982 1998 8 × 11 mm 15 circular sheet of film attached to rigid carrier
Half-frame cartridge later than 1934 Present 18 × 24 mm 48 or 72 135 film in "half-frame" cameras
Minox cartridge 1938 Present 8 × 11 mm 15, 36 or 50 nominally 9.5 mm-wide stock (in reality 9.2−9.3 mm)
Karat cartridge 1936 1963 Early AGFA cartridge for 35 mm film
Rapid cartridge 1964 1990s 12 AGFA cartridge for 35 mm film (replaced Karat, same system)
SL cartridge 1958 1990 24 × 36 mm
24 × 24 mm
18 × 24 mm
12
16
24
Orwo Schnell-Lade Kassette for 35 mm film
Kassette 16 cartridge 1978 1990s 13 × 17 mm 20 Orwo, 16 mm stock, central perforation (holes between frames)
Introduced exclusively for the Pentacon k16 camera
Super 16 (Rollei) cartridge 1963 1981 13 × 17 mm 18 Rollei, 16 mm stock, perforation on both edges?
with kino film (?) only by Rollei for the Rollei 16 camera; also Wirgin Edixa 16 (Franka / alka 16)
Minolta-16 cartridge 1955 1974 10 × 14 mm (original)
13 × 17 mm (later)
20 Minolta, 16 mm stock, originally double perforated (single perforated or unperforated film could be loaded), later single perf to allow larger 13 × 17 mm image
 1. ^ Unless otherwise noted, all formats were introduced by Kodak, which began allocating the number series in 1913. Before that, films were simply identified by the name of the cameras they were intended for.[1]

For roll holder means film for cartridge roll holders, allowing roll film to be used with cameras designed to use glass plates. These were spooled with the emulsion facing outward, rather than inward as in film designed for native roll-film cameras. Types 106 to 114 were for Eastman-Walker rollholders, while types 50 to 54 were for Graflex rollholders.

The primary reason there were so many different negative formats in the early days was that prints were made by contact, without use of an enlarger. The film format would thus be exactly the same as the size of the print—so if you wanted large prints, you would have to use a large camera and corresponding film format.

Roll film cross-reference table

Before World War II, each film manufacturer used its own system of numbering for the various sizes of rollfilms they made. The following sortable table shows the corresponding numbers. A blank space means that manufacturer did not make film in that size. Two numbers in one box refers to films available with different numbers of exposures, usually 6 and either 10 or 12. Spool length is measured between inner faces of the flanges; several films of the same image size were available on different spools to fit different cameras.

Eastman AGFA Ansco Ensign Vulcan Seneca Rexo Spool
length (in)
101 H6 8A, 8B 3 12-inch 202 303 3.661
102 1B 1 12-inch 204 1.655
103 K6 10A, 10B 4-inch 206 3.912
104 L6 12A, 12B 5-inch 208 5.064
105 C6 5A, 5B 2 14-inch C 210 315 2.509
115 13A, 13B 7-inch 230 7.126
116 D6 6A, 6B 2 12-inch 232 348 425, 426 2.814
117 B1 3A 2 14-inch A 234 2.470
118 E6 7A, 7B 3 14-inch 236 354 430, 431 3.474
119 11A, 11B 4 14-inch 238 4.490
120 B2 4A 2 14-inch B 240 360 415 2.466
121 AB6 2A, 2B 1 58-inch 242 1.850
122 G6, G10 18A, 18B 3 14-inch A 244 366 445, 446 3.715
123 J6 10C, 10D 4-inch A 246 4.693
124 F6 7C, 7D 3 14-inch B 248 372 435 3.716
125 18C, 18D 3 14-inch C 250 375 3.912
126 19A 4 14-inch A 252 4.898
127 A8 2C Ensignette 1J 254 381 407 1.860
128 O6 Ensignette 1 1.606
129 N6 Ensignette 2 2.059
130 M6 26A, 26B 2 78-inch 260 390 436, 438 3.132
616 PD16 2.814
620 PB20 2.468

Single image

Size (inches) Type
1 58 × ​2 18 "sixteenth-plate" tintypes
2 × ​2 12 "ninth-plate" tintypes
2 × 3 sheet film
2 14 × ​3 14 sheet film
2 12 × ​3 12 "sixth-plate" tintypes
3 × 4 sheet film
3 18 × ​4 18 "quarter-plate" tintypes
3 14 × ​4 14 sheet film,[7] "quarter-plate" glass plates
3 14 × ​5 12 postcard or 3A
4 × 5 glass plate,sheet film
4 × 10 sheet film
4 14 × ​5 12 "half-plate" tintypes
4 34 × ​6 12 "half-plate" glass plates, sheet film
5 × 7 sheet film
6 12 × ​8 12 "whole-plate" glass plates, sheet film, tintypes
7 × 17 sheet film
8 × 10 glass plates,sheet film
8 × 20 sheet film
11 × 14 sheet film
12 × 20 sheet film
14 × 17 sheet film
16 × 20 sheet film
20 × 24 sheet film
Size (cm) Type
6.5 × 9 sheet film
9 × 12 glass plate, sheet film
10 × 15 sheet film
13 × 18 sheet film
18 × 24 sheet film
24 × 30 sheet film

Instant film

Designation Type Introduced Discontinued Image size Exposures Comment
Type 20 Polaroid roll film cartridge 1965 1979 2 18 × ​2 78 in 8
Type 30 Polaroid roll film cartridge 1954 1979 2 18 × ​2 78 in 8
Type 40 Polaroid roll film cartridge 1948 1972 (color)
1992 (monochrome)
2 78 × ​3 34 in 6 or 8
Type 50 Polaroid peel-apart film pack 19?? 2008 4 × 5 in Including Type 55
Type 80 Polaroid peel-apart film pack 1971 2006 2 34 × ​2 78 8 or 10
Type 100 Polaroid peel-apart film pack 1963 2016[8] 2 78 × ​3 34 in 8, 10 or 11 Discontinued by Polaroid in 2008. Produced and sold by Fujifilm until 2016, where As it was discontinued. [8]
SX-70,
Type 600
Polaroid integral film pack 1972 3 18 × ​3 18 in 8 or 10 Discontinued by Polaroid in 2008. Reintroduced by Impossible Project in 2010.
Kodak Instant Kodak integral film pack 1976 1986 91 × 67 mm 10
F Series Fuji integral film pack 1981 c. 1990 91 × 69 mm Film compatible with Kodak Instant, but in a different cartridge and rated at a (slightly) different speed
Kodamatic Kodak integral film pack c. 1980 1986 91 × 67 mm 10
Trimprint,
Instagraphic
Kodak peel-apart film pack 1983 1986 4 × ​3 12 in 10 [9][10]
System 800 Fuji integral film pack 2010 91 × 69 mm
Spectra,
Type 700,
Type 1200
Polaroid integral film pack 1986 3 58 × ​2 78 in 10 or 12 Discontinued by Polaroid in 2008. Reintroduced by Impossible Project in 2010.
Captiva,
Type 500
Polaroid integral film pack 1993 2006 2 78 × ​2 18 in 10
InstantACE Fuji integral film pack 2010 91 × 69 mm
8x10 Polaroid film pack 19?? 8 × 10 in 1 Discontinued by Polaroid. Reintroduced by Impossible Project.
i-Zone
Pocket
Polaroid integral film pack 1997 2006 36 × 24 mm 12
Instax Mini,
Mio,
Type 300
Fuji/Polaroid integral film pack 1998[11][12][13] 46 × 62 mm 10
Instax Wide Fuji integral film pack 1999[13] 99 × 62 mm 10
Instax Pivi Fuji integral film pack 2004 46 × 61 mm
I-Type Impossible integral film pack 2016 3 18 × ​3 18 in 8 Same image format as Polaroid Type 600, but the film cartridge does not contain a battery
Instax Square Fuji integral film pack 2017 62 × 62 mm 10

See also

References

 1. ^ "The History of Kodak Roll Films". Archived from the original on 22 February 2009. Retrieved 10 January 2016.
 2. ^ "What is 110 film?". lomography.com. 16 May 2012. Retrieved 14 September 2015.
 3. ^ "The Ensignette Camera". Retrieved 19 October 2011.
 4. ^ "Ilford History and Chronology". Retrieved 20 June 2011.
 5. ^ "Reloading Hit Cameras". Retrieved 23 October 2011.
 6. ^ "17.5mm or "Hit" Style Cameras". Retrieved 23 October 2011.
 7. ^ "Speed Graphic FAQ file". Rochester Institute of Technology. Retrieved 11 August 2015.
 8. ^ a b "インスタントカラーフィルム「FP-100C」販売終了のお知らせ". Fujifilm. 29 February 2016. Retrieved 17 January 2017.
 9. ^ Ortner, E.H. "What's New In Photography". Popular Science (September 1983): 93. Retrieved 29 January 2017.
 10. ^ "Photo Kit Copies CRT Images". Popular Science (December 1983): 74. Retrieved 29 January 2017.
 11. ^ "Fujifilm Instax Mini 10 camera, c2000". National Media Museum. Retrieved 26 January 2017.
 12. ^ "Fuji may enter U.S. instant film market". EUROPE: Nytimes.com. 31 October 1998. Retrieved 1 January 2016.
 13. ^ a b "23 "Japanese Historical Cameras" of 1999 Named". JCII Camera Museum. Japan Camera Industry Institute. Retrieved 26 January 2017.

External links