قاعده ۶۸–۹۵–۹۹.۷

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برای توزیع نرمال، مقادیر درون یک انحراف استاندارد از میانگین ۶۸٫۲۷٪ از کل مجموعه را شامل می‌شوند؛ در حالی که در دو انحراف استاندارد ۹۵٫۴۵٪ کل مجموعه؛ و در عرض سه انحراف استاندارد ۹۹٫۷۳ درصد هستند.

در آمار قاعده ۶۸–۹۵–۹۹٫۷ نام مختصر درصد مقادیری است که در اطراف میانگین یک توزیع نرمال قرار می‌گیرند؛ که به ترتیب عرضشان دو و چهار و شش برابرانحراف معیار باشد؛ در نماد ریاضی این حقایق را می‌توان به شرح زیر بیان که در آن X یک مشاهده از متغیر تصادفی با توزیع نرمال و با میانگین μ و σ انحراف از معیار استاندارد باشد:

جدول مقادیر عددی[ویرایش]

حدود مقادیر موردانتظار از کل جمعیت مقادیر موردانتظار خارج از محدوده از کل جمعیت فرکانس وقوع برای یک اتفاق روزانه
μ ± 0.5σ ۰٫۳۸۲۹۲۴۹۲۲۵۴۸۰۲۶ 2 در 3 چهار بار در هفته
μ ± σ ۰٫۶۸۲۶۸۹۴۹۲۱۳۷۰۸۶ 1 در 3 دو بار در هفته
μ ± 1.5σ ۰٫۸۶۶۳۸۵۵۹۷۴۶۲۲۸۴ 1 در 7 هفتگی
μ ± 2σ ۰٫۹۵۴۴۹۹۷۳۶۱۰۳۶۴۲ 1 در 22 هر سه هفته
μ ± 2.5σ ۰٫۹۸۷۵۸۰۶۶۹۳۴۸۴۴۸ 1 در 81 فصلی
μ ± 3σ ۰٫۹۹۷۳۰۰۲۰۳۹۳۶۷۴۰ 1 در 370 سالانه
μ ± 3.5σ ۰٫۹۹۹۵۳۴۷۴۱۸۴۱۹۲۹ 1 در 2149 هر شش سال
μ ± 4σ ۰٫۹۹۹۹۳۶۶۵۷۵۱۶۳۳۴ 1 در ۱۵۷۸۷ هر ۴۳ سال (دوبار در کل زندگی)
μ ± 4.5σ ۰٫۹۹۹۹۹۳۲۰۴۶۵۳۷۵۱ 1 در ۱۴۷۱۶۰ هر ۴۰۳ سال
μ ± 5σ ۰٫۹۹۹۹۹۹۴۲۶۶۹۶۸۵۶ 1 در ۱۷۴۴۲۷۸ هر ۴۷۷۶ سال
μ ± 5.5σ ۰٫۹۹۹۹۹۹۹۶۲۰۲۰۸۷۵ 1 در ۲۶۳۳۰۲۵۴ هر ۷۲۰۹۰ سال (سه بار در کل تاریخ انسان خردمند)
μ ± 6σ ۰٫۹۹۹۹۹۹۹۹۸۰۲۶۸۲۵ 1 در ۵۰۶۷۹۷۳۴۶ هر 1.38 میلیون سال (دوبر در کل تاریخ انسان)
μ ± 6.5σ ۰٫۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۱۹۶۸۰ 1 در ۱۲۴۵۰۱۹۷۳۹۳ هر 34 میلیون سال (نیمه راه از رویداد انقراض کرتاسه-پالئوژن)
μ ± 7σ ۰٫۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷۴۴۰ 1 در ۳۹۰۶۸۲۲۱۵۴۴۵ هر 1.07 میلیارد سال (یک چهارم عمر زمین)
μ ± xσ تابع خطا 1 in هر روز

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]