فیزیوکراسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت است. دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ هم‌زمان با «تابلوی اقتصادی» دکتر کنه بنیان‌گذار این مکتب تا سال ۱۷۷۶یعنی در تاریخ انتشار کتاب معروف و ارزشمند «ثروت و ملل» آدام اسمیت است.

در واقع حیات این مکتب هم‌زمان با پیشرفت علوم و فنون مکانیک وگسترش افکار ناتورالیستی (یک جهان بینی فلسفی است که بر اساس آن همه چیز به وسیله طبیعت و طبیعت تنها به وسیله خودش توضیح پذیر است) به وجود آمد.

فیزیوکراتیسم اولین مکتب اقتصادی است که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و بیشترین سهم را در شکل‌گیری اصول اولیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری داشت. مبنای این مکتب بر پایه فلسفه دئیسم استوار بود. دئیسم یا «مکتب خداپرستی طبیعی» از ریشه لاتین دئوس به معنی خداست که در قرن ۱۷ و ۱۸ پدید آمد و با کلیسا مخالف بود و منکر وحی بود و عقل و ندای طبیعت را برای سعادتمند شدن انسان کافی می‌دانست و کلاً بر طبق نظر این فلسفه خداوند منشأ هستی است و دنیا را خلق نموده و و پس از خلقت هیچ چیز در جریان عالم دخالت نمی‌کند. در واقع خداوند دخالتی در این دنیا بعد از خلقت نمی‌کند مانند ساعت‌سازی که ساعتی را می‌سازد اما بعد از آن ساعت خود کار می‌کند ونیازی به دخالت سازنده اش ندارد. همین‌طور جهان هستی نیز با قواعد طبیعی که خداوند در بدو خلق کردن در آن نهاده به حیات خود بدون نیاز دخالت خدا ادامه می‌دهد در واقع تعبیر دئیسم از خداوند معمار باز نشسته است.

در واقع در اینجا به روشنی منشأ فکری آزادی اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد دیده می‌شود چون نظر بر این است که اقتصاد نیز مانند طبیعت با توجه به مکانیسمهایی که در آن وجود دارد به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت در رسیدن به تعادل ندارد. در واقع فیزیوکراتیسم معتقد است دو نوع نظام در دنیا وجود دارد. یکی نظام طبیعی که شامل قوانین غیرقابل تغییر طبیعی است و در عین حال بهترین نظام ممکن است و دوم نظام‌های تکوینی که به وسیله انسان به وجود می‌آیند وبر اساس قوانین حقوقی تنظیم شده‌اند. از نظر فیزیو کراتها هدف این است که نظام‌های تکوینی به وجود آمده توسط انسان بر نظام‌های طبیعی منطبق گردند و طبعاً نظام‌های اقتصادی ساخته دست بشر نیز باید مانند نظام‌های طبیعی طوری ساخته شوند که نیازی به دخالت دولت نداشته باشند؛ و وظیفه دولت فقط از بین بردن موانع ساختگی ایجاد آزادی و مالکیت و مجازات افراد متعدی به این دو و همچنین تعلیم قوانین طبیعی است.

اصل «تعادل اقتصادی خودکار» به این معنی که اقتصاد به خودی خود به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت ندارد نیز اولین بار توسط این مکتب بیان شد که ریشه در دیدگاه آنان به طبیعت دارد. دکتر «کنه» بنیان‌گذار مکتب فیزیکراتیسم در کتاب «تابلوی اقتصادی» خود جریان ثروت در اقتصاد را به مشابه جریان گردش خون در بدن می‌داند که به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت از خارج انجام می‌گردد. او توضیح می‌دهد که چگونه تولید، توزیع و مصرف به یکدیگر وابسته‌اند و کلیه مبادلات حلقه‌های یک زنجیر را تشکیل می‌دهند. با تکرار مستمر جریان تولید، توزیع و مصرف اقتصاد متعادل می‌گردد. با نظریه «جریان ثروت» هسته فکری یکی از مهم‌ترین اصول سرمایه‌داری یعنی «تعادل خودکار» شکل گرفت.

مکتب فیزیوکراتیسم با استفاده از دئیسم در شکل‌گیری لیبرالیسم اقتصادی که یکی دیگر از اصول سرمایه‌داری است نیز نقش داشته؛ زیرا از یک طرف شرایط طبیعی حاصل از عدم دخالت را بهترین شرایط دانسته و از طرفی دیگر با نفی لزوم وحی، معتقد است که انسان‌ها با استفاده از قانونمندی‌های فطری آزادانه به بهترین نحو عمل خواهند نمود و به علت همسویی منافع، محدود نکردن آزادی‌های آن‌ها موجب بهره‌مندی هرچه بیشتر کل جامعه خواهد شد.

به این صورت بود که سه اصل اساسی نظام سرمایه‌داری یعنی اصل «تعادل اقتصادی خودکار» و اصل «عدم مداخلهٔ دولت در امور اقتصادی» و در نهایت اصل «لیبرالیسم اقتصادی» توسط فلسفه دئیسم در مکتب فیزیوکراتیسم شکل گرفت.

منابع[ویرایش]

 • نظام‌های اقتصادی دکتر حسین نمازی.انتشارات شرکت سهامی انتشار. چاپ سوم ۱۳۸۴
 • ژوزف لاژوژی؛ مکتب‌های اقتصادی؛ ترجمه جهانگیر افکاری؛ سازمان انتشارات و آموزش اسلامی چاپ اول ۱۳۶۷
François Quesnay, considered the founding father of Physiocracy. Published the "Tableau économique" (Economic Table) in 1758.
Pierre Samuel du Pont de Nemours, a prominent physiocrat. In his book la Physiocratie, du Pont advocated low tariffs and free trade.

Physiocracy (French: Physiocratie; from the Greek for "government of nature") is an economic theory developed by a group of 18th-century Enlightenment French economists who believed that the wealth of nations was derived solely from the value of "land agriculture" or "land development" and that agricultural products should be highly priced.[1] Their theories originated in France and were most popular during the second half of the 18th century. Physiocracy is one of the first well-developed theories of economics.

The movement was particularly dominated by François Quesnay (1694–1774) and Anne-Robert-Jacques Turgot (1727–1781).[2] It immediately preceded the first modern school, classical economics, which began with the publication of Adam Smith's The Wealth of Nations in 1776.

The most significant contribution of the physiocrats was their emphasis on productive work as the source of national wealth. This is in contrast to earlier schools, in particular mercantilism, which often focused on the ruler's wealth, accumulation of gold, or the balance of trade. Whereas the mercantilist school of economics said that value in the products of society was created at the point of sale,[3] by the seller exchanging his products for more money than the products had "previously" been worth, the physiocratic school of economics was the first to see labor as the sole source of value. However, for the physiocrats, only agricultural labor created this value in the products of society.[3] All "industrial" and non-agricultural labors were "unproductive appendages" to agricultural labor.[3]

At the time the physiocrats were formulating their ideas, economies were almost entirely agrarian. That is presumably why the theory considered only agricultural labor to be valuable. Physiocrats viewed the production of goods and services as equivalent to the consumption of the agricultural surplus, since the main source of power was from human or animal muscle and all energy was derived from the surplus from agricultural production. Profit in capitalist production was really only the "rent" obtained by the owner of the land on which the agricultural production was taking place.[3]

"The physiocrats damned cities for their artificiality and praised more natural styles of living. They celebrated farmers."[4] They called themselves Les Économistes, but are generally referred to as physiocrats to distinguish them from the many schools of economic thought that followed them.[5]

Precursors

Physiocracy is an agrarianist philosophy which developed in the context of the prevalent European rural society of the time. In the late Roman Republic, the dominant senatorial class was not allowed to engage in banking or commerce[6] but relied on their latifundia, large plantations, for income. They circumvented this rule through freedmen proxies who sold surplus agricultural goods.

Other inspiration came from China's economic system, then the largest in the world. Chinese society broadly distinguished four occupations, with scholar-bureaucrats (who were also agrarian landlords) at the top and merchants at the bottom (because they did not produce but only distributed goods made by others). Leading physiocrats like François Quesnay were avid Confucianists who advocated China's agrarian policies.[7] Some scholars have advocated connections with the school of agriculturalism, which promoted utopian communalism.[8] One of the integral parts of physiocracy, laissez-faire, was adopted from Quesnay's writings on China,[9] being a translation of the Chinese term wu wei.[10] The concept natural order of physiocracy originated from "Way of Nature" of Chinese Taoism.[7]

History

The growing power of the centralized state control in the era of enlightened absolutism necessitated centralized systematic information on the nation. A major innovation was the collection, use and interpretation of numerical and statistical data, ranging from trade statistics, harvest reports, and death notices to population censuses. Starting in the 1760s, officials in France and Germany began increasingly to rely on quantitative data for systematic planning, especially regarding long-term economic growth. It combined the utilitarian agenda of "enlightened absolutism" with the new ideas being developed in economics. In Germany the trend was especially strong in Cameralism while in France it was an important theme in physiocracy. [11]

Pierre Le Pesant, sieur de Boisguilbert served as a member of Louis XIV's local administration of Paris, and wrote pamphlets and booklets on subjects related to his work: taxation, grain trade, and money. Le Pesant asserted that wealth came from self-interest and markets were connected by money flows (i.e. an expense for the buyer is revenue for the producer). Thus he realized that lowering prices in times of shortage – common at the time – was dangerous economically as it acted as a disincentive to production. Generally, Le Pesant advocated less government interference in the grain market, as any such interference would generate "anticipations" which would prevent the policy from working.[12]

For instance, if the government bought corn abroad, some people would speculate that there was likely to be a shortage and would buy more corn, leading to higher prices and more of a shortage. This was an early example of advocacy of free trade. In anonymously published tracts, Vauban proposed a system known as La dîme royale: this involved major simplification of the French tax code by switching to a relatively flat tax on property and trade. Vauban's use of statistics contrasted with earlier empirical methods in economics.[2]

Around the time of the Seven Years' War between France and England (1756–63), the physiocracy movement grew. Several journals appeared, signaling an increasing audience in France for new economic ideas. Among the most important were the Journal Œconomique (1721–72), which promoted agronomy and rational husbandry and the Journal du commerce (1759–62), which was heavily influenced by the Irishman Richard Cantillon (1680–1734), both dominated by physiocrats; the Journal de l'agriculture, du commerce et des finances (1765–74) and the Ephémérides du citoyen (1767–72 and 1774–76).[2]

Also, Vincent de Gournay (1712–1759), the Intendant du commerce, brought together a group of young researchers including François Véron Duverger de Forbonnais (1722–1800) and one of the two most famous physiocrats, Anne-Robert-Jacques Turgot (1727–1781). The other, François Quesnay (1694–1774), was among those writing prolifically in contemporaneous journals.[2]

In the 19th century Henry George in the United States advocated the collection of land rent as the primary if not the sole source of public revenue.

Tableau économique

The Tableau économique or Economic Table is an economic model first described by François Quesnay in 1759, which laid the foundation of the physiocrats’ economic theories.[13] It also contains the origins of modern ideas on the circulation of wealth and the nature of interrelationships in the economy.[5]

The model Quesnay created consisted of three economic agents: the "proprietary" class consisted only of landowners; the "productive" class consisted of agricultural laborers; the "sterile" class was made up of artisans and merchants. The flow of production and cash between the three classes originated with the proprietary class because they owned the land and bought from both of the other classes.

Characteristics

Natural order

The physiocrats thought there was a "natural order" that allowed human beings to live together. Men did not come together via a somewhat arbitrary "social contract". Rather, they had to discover the laws of the natural order that would allow individuals to live in society without losing significant freedoms.[14] This concept of natural order had originated in China. The Chinese had believed that there can be good government only when a perfect harmony exists between the "Way of Man" (governmental institutions) and the "Way of Nature" (Quesnay's natural order).[7]

Individualism and laissez-faire

The physiocrats, especially Turgot, believed that self-interest was the motivation for each segment of the economy to play its role. Each individual is best suited to determine what goods they want and what work would provide them with what they want out of life. While a person might labor for the benefit of others, they will work harder for their own benefit; however, each person's needs are being supplied by many other people. The system works best when there is a complementary relationship between one person's needs and another person's desires, and so trade restrictions place an unnatural barrier to achieving one's goals. Laissez-faire was popularized by physiocrat Vincent de Gournay who is said to have adopted the term from François Quesnay's writings on China.[9]

Private property

None of the theories concerning the value of land could work without strong legal support for the ownership of private property. Combined with the strong sense of individualism, private property becomes a critical component of the Tableau's functioning. The physiocrats believed in the institution of private property. They saw property as a tree and its branches, as social institutions. They actually stated that landlords must enjoy 2/5 on the land surpluses. They also advocated that landlords should be given dues, otherwise they would take the land away from the cultivators.

Diminishing returns

Turgot was one of the first to recognize that "successive applications of the variable input will cause the product to grow, first at an increasing rate, later at a diminishing rate until it reaches a maximum."[13] This was a recognition that the productivity gains required to increase national wealth had an ultimate limit, and, therefore, wealth could not be infinite.

Investment capital

Both Quesnay and Anne Robert Jacques Turgot, Baron de Laune recognized that capital was needed by farmers to start the production process, and both were proponents of using some of each year’s profits to increase productivity. Capital was also needed to sustain the laborers while they produced their product. Turgot recognizes that there is opportunity cost and risk involved in using capital for something other than land ownership, and he promotes interest as serving a "strategic function in the economy".[13]

Subsequent developments

The ideas of the Physiocrats had an influence on Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, and above all Henry George, who appears at first to have come to similar beliefs independently. George was the driving force behind what became known as the Single Tax movement (not to be confused with Flat Tax). The Single Tax is a proposal for the use of the annual rental value of land (land value taxation) as the principal or sole source of public revenue.

The New Physiocrats

The New Physiocratic League, also known as the New Physiocrats, is the most recent development in physiocratic ideology. It introduced a comprehensive platform rooted in the original physiocratic philosophy, and expanded and updated it to be adopted by modern political platforms. The New Physiocrats advocate for an implementation of a variant of the land value tax, which they refer to as the "unified location tax," as a main source of government revenues, while returning all income taxes back to the labour market as an income supplement.[15]

See also

People

Notes

 1. ^ "physiocrat". Oxford Dictionaries. Oxford University Press. Retrieved 27 October 2013.
 2. ^ a b c d Steiner (2003), pp. 61–62
 3. ^ a b c d Karl Marx and Frederick Engels (1988), pp. 348, 355, 358.
 4. ^ Why Americans Value Rural Life by David B. Danbom
 5. ^ a b 'The Penguin Dictionary of Economics' George Bannock, R. E. Baxter and Evan Davis. 5th Edition. Penguin Books 1992 p. 329.
 6. ^ Byrd (1995), 34
 7. ^ a b c Derk Bodde (2005), Chinese Ideas in the West p.6, Reprinted with permission in China: A Teaching Workbook, Asia for Educators, Columbia University
 8. ^ Maverick, Lewis A. (1938). "Chinese Influences Upon the Physiocrats". Economic History 3.
 9. ^ a b Baghdiantz McCabe, Ina (2008). Orientalism in Early Modern France: Eurasian Trade Exoticism and the Ancien Regime. Berg Publishers. pp. 271–72. ISBN 978-1-84520-374-0.
 10. ^ Clarke, J.J. (1997). Oriental Enlightenment: The Encounter Between Asian and Western Thought. Routledge. p. 50. ISBN 978-0415133760.
 11. ^ Lars Behrisch, "Statistics and Politics in the 18th Century." Historical Social Research/Historische Sozialforschung (2016) 41#2: 238-257. online
 12. ^ Steiner (2003), p. 61
 13. ^ a b c Henry William Spiegel (1983) The Growth of Economic Thought, Revised and Expanded Edition, Duke University Press. pp. 189, 195–96
 14. ^ Rist, Charles; Gide, Charles (1915). A history of economic doctrines from the time of the physiocrats to the present day. D.C. Heath and Company.
 15. ^ "Economic Reform Platform | New Physiocrats". New Physiocrats. Retrieved 2018-03-05.

References

External links