فهرست کوتوله‌های قهوه‌ای

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

این مقاله فهرستی از ستارگان کوتوله قهوه‌ای را نشان می‌دهد. کوتوله‌های قهوه‌ای ستارگان کوچکی هستند که جرم آنها بین جرم غول گازی و ستارگان کم جرم هستند. مرکز این ستارگان هنگام تشکیل شدن به اندازه کافی داغ نمی‌شود تا فرایند همجوشی هسته‌ای در آنها به وجود آید. آنها به ستارگان نورانی و گرم تبدیل نمی‌شوند و بعد از شکل گرفتن سرد می‌شوند و به سختی دیده می‌شوند.

لیست کوتوله‌های قهوه‌ای که به دور ستاره‌های اولیه می‌چرخند[ویرایش]

ستاره صورت فلکی بعد (ستاره‌شناسی) میل (ستاره‌شناسی) قدر ظاهری نردبان فاصله کیهانی (ly) رده‌بندی ستارگان کوتوله قهوه‌ای جرم (فیزیک)
(MJ)
شعاع
(RJ)
تناوب مداری
(d)
نیم‌قطر بزرگ
(واحد نجومی)
خروج از مرکز مداری کشف
سال
۵۴ ماهی ماهی (صورت فلکی) 00h 39m 22s ‏ 02″ 15′ ‎+21° 5.88 36.1 K0V B ۵۳ ۴۷۶ ۲۰۰۶
اچ‌دی ۸۶۷۳ آندرومدا (صورت فلکی) 01h 26m 09s ‏ 47″ 34′ ‎+34° 6.31 124.75 F7V b ۱۴ ۶۳۹ ۱٫۵۸ ۲۰۰۵
پسی زن برزنجیر آندرومدا (صورت فلکی) 01h 36m 48s ‏ 20″ 24′ ‎+41° 4.63 43.9 F8V c ۱۳٫۹۸ ۲۳۷٫۷ ۰٫۸۲۲ ۰٫۲۲۴ ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]

This is a list of brown dwarfs. These are objects that have masses between heavy gas giants and low-mass stars.[1] The first isolated brown dwarf discovered was Teide 1 in 1995.[2] The first brown dwarf discovered orbiting a star was Gliese 229 B, also discovered in 1995.[3] The first brown dwarf found to have a planet was 2M1207, discovered in 2004.[4] As of 2015, more than 2,800 brown dwarfs have been identified.[5] An isolated object with less than about 13 Jupiter masses is technically a sub-brown dwarf or rogue planet.

Because the mass of a brown dwarf is between that of a planet and that of a star, they have also been called planetars or hyperjovians. Various catalog designations have been used to name brown dwarfs. Brown dwarfs with names ending in a letter such as B, C, or D are in orbit around a primary star; those with names ending in a lower-case letter such as b, c, or d, were first thought to be exoplanets (see Exoplanet naming convention).

Some exoplanets, especially those detected by radial velocity, can turn out to be brown dwarfs if their mass is higher than originally thought: most have only known minimum masses because the inclination of their orbit is not known. Examples include HD 114762 b (>11.68 MJ), Pi Mensae b (>10.312 MJ), and NGC 2423-3 b (>10.6 MJ).

Confirmed brown dwarfs orbiting primary stars

Sorted by increasing right ascension of the parent star. Brown dwarfs within a system sorted by increasing orbital period.

Star Constellation Right
ascension
Declination App.
mag.
Distance (ly) Spectral
type
Brown dwarf Mass
(MJ)
Radius
(RJ)
Orbital
period

(d)
Semimajor
axis

(AU)
Ecc. Discovery
year
54 Piscium Pisces  00h 39m 22s +21° 15′ 02″ 5.88 36.1 K0V B 53 476 2006
HD 8673 Andromeda  01h 26m 09s +34° 34′ 47″ 6.31 124.75 F7V b 14 639 1.58 2005
Upsilon Andromedae Andromeda  01h 36m 48s +41° 24′ 20″ 4.63 43.9 F8V c 13.98 237.7 0.822 0.224 1999
WD 0137-349 Sculptor  01h 39m 43s −34° 42′ 39″ 15.33 330 DA B 53 0.0803 0.0030 0 2006
HD 13189 Triangulum  02h 09m 40s +32° 18′ 59″ 7.57 603.4 K2II b 14 471.6 1.85 0.28 2005
HD 16760 Perseus  02h 42m 21s +38° 37′ 07″ 8.74 163 G5V b 14.3 465.1 1.13 0.067 2009
HD 18445 Fornax  02h 57m 13s –24° 58′ 30″ 7.78 83.92 K2V b 39 554.67 0.9 0.54 1991
BD−04°782 Eridanus  04h 15m 10s –04° 25′ 06″ 9.39 66.6 K5V b 21 240.92 0.7 0.28 1996
HD 283750 Taurus  04h 36m 48s +27° 08′ 00″ 8.42 53.81 K2V b 50 1.79 0.025 0.02 1996
HD 29587 Perseus  04h 41m 34s +42° 07′ 25″ 7.29 146.77 G2V b 40 1471.7 2.5 0.37 1996
HD 38529 A Orion  05h 46m 34s +01° 10′ 05″ 5.94 138 G4IV c 37 2174.3 3.68 0.36 2002
HD 41004 B Pictor  05h 59m 50s –48° 14′ 23″ 12.33 139 M2 b 18.4 1.3283 0.0177 0.081 2004
Gliese 229 Lepus  06h 10m 35s –21° 51′ 42″ 8.14 19 M1V B 40 200 y 40 1995
AB Pictoris Pictor  06h 19m 12s –58° 03′ 15″ 9.16 149 K2V b 13.5 275 2005
Tau Geminorum Gemini  07h 11m 08s +30° 14′ 43″ 4.40 302 K2III b 18.1 305 2004
HAT-P-13 Ursa Major  08h 39m 32s +47° 21′ 07″ 10.62 698 G4 c 15.2 428.5 1.186 0.691 2009
G 196-3 Ursa Major  10h 04m 22s +50° 23′ 23″ 11.77 50.2 M2.5 b 25 300 1998
BD+20°2457 Leo  10h 16m 45s +19° 53′ 29″ 9.75 652 K2II b 21.42 379.63 1.45 0.15 2009
HD 89707 Hydra  10h 20m 50s –15° 28′ 48″ 7.19 81.54 G1V b 54 298.25 0.95 1991
CT Chamaeleontis Chamaeleon  11h 04m 09s –76° 27′ 19″ 12.36 538 K7 b 17 2.2 440 2008
ChaHα8 Chamaeleon  11h 07m 48s −77° 40′ 08″ 20.1 522 M6.5 b 18 1590.9 1 0.49 2007
Xi Ursae Majoris B Ursa Major  11h 18m 12s +31° 32′ 15″ 4.73 25.11 F8.5V b 37 3.98 0.06 0 1931
CD−33°7795 Hydra  11h 31m 55s –34° 36′ 17″ 11.37 163.08 M1 b 20 100 1998
NGC 4349-127 Crux  12h 24m 08s −61° 52′ 18″ 7.4 7097 MIII? b 19.8 677.8 2.38 0.19 2007
HD 110833 Canes Venatici  12h 44m 16s +51° 45′ 40″ 7.04 55.44 K3V b 17 270.04 0.8 0.69 1996
HW Virginis Virgo  12h 44m 20s −08° 40′ 17″ 10.9 590 sdB+M b 19.23 5786 5.30 0.46 2008
HD 112758 Virgo  12h 59m 03s –09° 50′ 03″ 7.56 53.81 K0V b 35 103.22 0.35 0.16 1996
Gliese 569 Boötes  14h 54m 29s +16° 06′ 04″ 10.2 31.5 M3V Ba + Bb 116[6] 870[6] 0.87[6] 0.317[6] 1988[7]
Gliese 570 Libra  14h 57m 28s −21° 24′ 56″ 5.64 19.0 K4V+
M1V+M3V
D 52 1500 2000
HD 131664 Apus  15h 00m 06s −73° 32′ 07″ 8.13 180.8 G3V b 18.15 1951 3.17 0.638 2008
HD 136118 Serpens  15h 18m 55s −01° 35′ 32″ 6.94 171 F9V b 42 1209 1.45 0.352 2002
HD 140913 Corona Borealis  15h 45m 07s +28° 28′ 12″ 8.07 156.42 G0V b 46 147.94 0.54 0.61 1996
GQ Lupi Lupus  15h 49m 12s –35° 39′ 03″ 11.4 400 K7eV b 1-42 1.8 103 2005
UScoCTIO 108 Scorpius  16h 05m 54s –18° 18′ 43″ 473 M7 b 14 670 2007
HD 149382 Ophiuchus  16h 34m 23s −04° 00′ 52″ 8.95 241 B5VI b 15.5 2.391 0 2009[8]
HD 162020 Scorpius  17h 50m 38s –40° 19′ 06″ 9.18 101.95 K2V b 15.0 8.428198 0.0751 0.277 2000
Nu Ophiuchi Ophiuchus  17h 59m 01s −09° 46′ 25″ 3.33 152.8 K0III b 21.9 536 0.13 2004
HD 164427 Telescopium  18h 04m 43s −59° 12′ 35″ 6.89 127.52 G4IV b 46 108.55 0.46 0.55 2000
HD 168443 Serpens  18h 20m 04s –09° 35′ 34″ 6.92 123.5 G5 c 34 1739.5 2.87 0.228 2001
SCR 1845-6357 Pavo  18h 45m 07s −63° 57′ 43″ 17.4 12.57 M8.5V B 40-50 4.1 2006
COROT-3 Aquila  19h 28m 13s +00° 07′ 19″ 13.3 2220 G0V b 21.66 1.01 4.2568 0.057 0 2008
15 Sagittae Sagitta  20h 04m 06s +17° 04′ 13″ 5.80 57.7 G1V B 65 14 2002
Zeta Delphini Delphinus  20h 35m 19s +14° 40′ 27″ 4.65 220 A3V B 55 910 2014
HD 202206 Capricornus  21h 14m 58s –20° 47′ 20″ 8.08 151.14 G6V b 17.4 255.87 0.83 0.435 2000
Epsilon Indi Indus  22h 03m 22s –56° 47′ 09″ 4.69 11.8 K5V Bb 28 15 y 2.65 2003
Epsilon Indi Indus  22h 03m 22s –56° 47′ 09″ 4.69 11.8 K5V Ba 47 1459 y 2003
HD 217580 Aquarius  23h 01m 52s –03° 50′ 55″ 7.46 58.7 K4V b 60 454.66 1 0.52 1994

Unconfirmed brown dwarfs

Sorted by increasing right ascension of the parent star. Brown dwarfs within a system sorted by increasing orbital period.

Star Constellation Right
ascension
Declination App.
mag.
Distance (ly) Spectral
type
Brown dwarf Mass
(MJ)
Radius
(RJ)
Orbital
period

(d)
Semimajor
axis

(AU)
Ecc. Discovery year
Gliese 22 B Cassiopeia  00h 32m 27s +67° 14′ 09″ 10.38 326 M2.5V b 16 ~5500 0 2008
HD 3346 Andromeda  00h 36m 46s +44° 29′ 19″ 5.16 655.58 K5III c 60 650 2.5 1996
OGLE-TR-109 Carina  10h 53m 41s –61° 25′ 15″ 15.8 8450 b <14 0.9 0.589128 0.016 002
HD 100546 Musca  11h 33m 25s –70° 11′ 41″ 6.70 337.25 B9Vne b 20 6.5? 2005
HD 104304 Virgo  12h 00m 44s −10° 26′ 46″ 5.54 42.1 G9 b 17.2 2752 0.38 2007
CM Draconis Draco  16h 34m 27s +57° 09′ 00″ 12.90 48 M4 b 64 73 0.27 1998
HD 154857 Ara  17h 11m 16s −56° 40′ 51″ 7.25 220 G5V c 18.4 2900 >0.25 2007
RU Lupi Lupus  15h 56m 42s –37° 49′ 16″ 10.5 400 G5V:e b ≥27 3.71 0.041 0.41 2007

Field brown dwarfs

Sorted by increasing right ascension.

Brown dwarf Constellation Right
ascension
Declination App.
mag.
Distance (ly) Spectral
type
Mass
(MJ)
Radius
(RJ)
Discovery
year
Teegarden's star Aries  02h 53m 00s +16° 52′ 53″ 15.40 12.578 M7 <80 2003
DEN 0255-4700 Eridanus  02h 55m 04s −47° 00′ 51″ 22.92 16.2 L8 <80 2006
LP 944-20 Fornax  03h 39m 35.2s −35° 25′ 44″ 18.69 16.2 M9
Teide 1 Taurus  03h 47m 18s +24° 22′ 31″ 380 M8 55 1995
UGPS J072227.51-054031.2 Monoceros  07h 22m 27.3s −05° 40′ 30″ 13 T9 5–40 2010
DENIS J081730.0-615520 Carina  08h 17m 30.1s −61° 55′ 16″ 16 T6 15 2010
DEN 1048-3956 Antlia  10h 48m 14.6s −39° 56′ 06″ 17.4 13.1 M9
Cha 110913-773444 Chamaeleon  11h 09m 14s –77° 34′ 45″ 21.59 163 L 8 1.8 2005
OTS 44 Chamaeleon  11h 10m 12s –76° 32′ 13″ 554 M9.5V 15 2005
Kelu-1 Hydra  13h 05m 40.2s −25° 41′ 06″ 61 L2 / L4 63 / 58 1997
LHS 2924 Boötes  14h 28m 43.2s +33° 10′ 39″ 19.74 38.5 M9V
TVLM 513-46546 Boötes  15h 01m 08.2s +22° 50′ 02″ 15.09 35.1 M8.5V 90 1

WISE

WISE-discovered brown dwarfs
Object ly Spectral
type
Constellation Right
ascension
Declination J-mag
WISE 0005+3737 23.2 T9 Andromeda  00h 05m 17.48s 37° 37′ 20.5″ 18.33
WISE 0008-1739 87.1 T6 Cetus  00h 08m 49.75s −17° 39′ 23.63″ 17.03
WISE 0015-4615 48.6 T8 Phoenix  00h 15m 05.87s −46° 15′ 17.6″
WISE 0031-3840 71.8 L2 pec Sculptor  00h 31m 19.78s −38° 40′ 36.3″ 14.10
WISE 0032-4946 62.9 T8.5 Phoenix  00h 32m 31.09s −49° 46′ 51.4″
WISE 0038+2758 36.9 T9 Andromeda  00h 38m 29.05s 27° 58′ 52.1″
WISE 0038+8405 101.8 T6 Cepheus  00h 38m 30.54s 84° 05′ 17.7″
WISE 0040+0900 47.6 T7 Pisces  00h 40m 24.88s 09° 00′ 54.8″
WISE 0049+0441 62.6 L9 Pisces  00h 49m 28.48s 04° 40′ 59.82″ 15.85
WISE 0049+2151 24.1 T8.5 Andromeda  00h 49m 45.61s 21° 51′ 20.0″
WISE 0106+1518 142.9 M8 pec Pisces  01h 06m 37.05s 15° 18′ 52.57″ 14.36
WISE 0123+4142 67.2 T7 Andromeda  01h 23m 33.28s 41° 42′ 04.52″ 17.38
WISE 0135+1715 77.3 T6 Pisces  01h 35m 25.64s 17° 15′ 03.4″
WISE 0138-0322 57.7 T3 Cetus  01h 38m 36.59s −03° 22′ 21.57″ 16.36
WISE 0146+4234 20.5 Y0 Andromeda  01h 46m 56.66s 42° 34′ 10.0″
WISE 0148-7202 30.0 T9.5 Hydrus  01h 48m 07.4s −72° 02′ 58.87″ 18.96
WISE 0150+3827 61.3 T0 Andromeda  01h 50m 10.93s 38° 27′ 24.04″ 16.07
WISE 0206+2640 58.4 L9 pec Aries  02h 06m 25.29s 26° 40′ 23.64″ 16.53
WISE 0221+3842 73.1 T6.5 Andromeda  02h 21m 05.99s 38° 42′ 02.73″ 17.59
WISE 0223-2932 47.0 T7.5 Fornax  02h 23m 22.39s −29° 32′ 57.63″ 17.34
WISE 0226-0211 91.0 T7 Cetus  02h 26m 24s −02° 11′ 42.51″ 18.94
WISE 0241-3653 53.8 T7 Fornax  02h 41m 24.73s −36° 53′ 28.0″
WISE 0245-3450 56.1 T8 Fornax  02h 45m 12.62s −34° 50′ 47.8″
WISE 0247+3725 57.1 T8 Perseus  02h 47m 14.52s 37° 25′ 23.5″
WISE 0254+0223 20.0 T8 Cetus  02h 54m 09.62s 02° 23′ 58.85″ 16.56
WISE 0305+3954 75.0 T6 Perseus  03h 05m 33.55s 39° 54′ 34.77″ 17.13
WISE 0307+2904 82.8 T6.5 Aries  03h 07m 24.58s 29° 04′ 47.46″ 17.78
WISE 0313+7807 28.0 T8.5 Cepheus  03h 13m 26.02s 78° 07′ 44.4″ 17.65
WISE 0316+4307 106.3 T8 Perseus  03h 16m 24.35s 43° 07′ 09.1″
WISE 0321-7347 84.8 T8 Hydrus  03h 21m 20.91s −73° 47′ 58.8″
WISE 0323-6025 45.3 T8.5 Reticulum  03h 23m 37.57s −60° 25′ 54.5″ 18.15
WISE 0325-3854 51.2 T9 Fornax  03h 25m 17.69s −38° 54′ 54.1″
WISE 0325+0831 36.5 T7 Taurus  03h 25m 47.72s 08° 31′ 18.2″
WISE 0333-5856 54.8 T3 Reticulum  03h 33m 49.33s −58° 56′ 18.6″ 16.0
WISE 0335+4310 45.7 T9:: Perseus  03h 35m 15.01s 43° 10′ 45.1″
WISE 0336-0143 55.4 T8:: Eridanus  03h 36m 05.05s −01° 43′ 50.4″
WISE 0350-5658 12.1 Y1 Reticulum  03h 50m 00.32s −56° 58′ 30.2″
WISE 0359-5401 19.2 Y0 Reticulum  03h 59m 34.06s −54° 01′ 54.6″ 21.56
WISE 0410+1502 13.7 Y0 Taurus  04h 10m 22.79s 15° 02′ 47.47″ 19.25
WISE 0410+1411 85.8 T6 Taurus  04h 10m 54.46s 14° 11′ 31.41″ 17.16
WISE 0413-4750 66.2 T9 Horologium  04h 13m 58.14s −47° 50′ 39.3″
WISE 0448-1935 69.8 T5 pec Eridanus  04h 48m 53.31s −19° 35′ 48.06″ 16.99
WISE 0458+6434 35.9 T8.5 Camelopardalis  04h 58m 53.93s 64° 34′ 52.72″ 17.47
WISE 0500-1223 47.0 T8 Eridanus  05h 00m 03.03s −12° 23′ 42.93″ 17.82
WISE 0513+0608 44.7 T6.5 Orion  05h 13m 17.28s 06° 08′ 14.55″ 16.21
WISE 0525+6739 98.2 T6 pec Camelopardalis  05h 25m 36.28s 67° 39′ 49.79″ 17.49
WISE 0528-3308 57.4 T7 pec Columba  05h 28m 44.53s −33° 08′ 23.95″ 16.67
WISE 0535-7500 13.0 ≥Y1 Mensa  05h 35m 16.8s −75° 00′ 24.9″ >21.1
WISE 0539-1034 84.8 T5.5 Orion  05h 39m 56.98s −10° 34′ 36.71″ 17.71
WISE 0542-1628 50.6 T6.5 Lepus  05h 42m 31.28s −16° 28′ 28.96″ 16.64
WISE 0607+2429 25.4 L8 Gemini  06h 07m 38.65s 24° 29′ 53.5″ 14.22
WISE 0611-0410 57.7 T0 Monoceros  06h 11m 35.14s −04° 10′ 24.17″ 15.49
WISE 0612-4920 95.2 T3.5 Puppis  06h 12m 08.69s −49° 20′ 23.9″
WISE 0612-3036 64.9 T6 Canis Major  06h 12m 13.88s −30° 36′ 12.2″ 17.00
WISE 0614+3912 50.2 T6 Auriga  06h 14m 07.51s 39° 12′ 35.67″ 16.93
WISE 0614+0951 51.5 T7 Orion  06h 14m 37.73s 09° 51′ 35.0″
WISE 0623-0456 37.5 T8 Monoceros  06h 23m 09.91s −04° 56′ 24.27″ 17.51
WISE 0625+5646 67.2 T6 Lynx  06h 25m 42.27s 56° 46′ 25.55″ 17.10
WISE 0627-1114 37.2 T6 Canis Major  06h 27m 20.08s −11° 14′ 27.98″ 15.49
WISE 0647-6232 28.0 Y1 Pictor  06h 47m 23.23s −62° 32′ 39.7″ 22.65
WISE 0656+4205 54.1 T3 Auriga  06h 56m 09.63s 42° 05′ 32.22″ 15.45
WISE 0713-2917 23.2 Y0 Canis Major  07h 13m 22.55s −29° 17′ 51.9″ 19.64
WISE 0723+3403 45.7 T9: Gemini  07h 23m 12.44s 34° 03′ 13.5″
WISE 0733+7544 78.3 T6 Camelopardalis  07h 33m 47.94s 75° 44′ 39.2″
WISE 0734-7157 34.9 Y0 Volans  07h 34m 44.02s −71° 57′ 44.0″ 20.41
WISE 0744+5628 47.3 T8 Lynx  07h 44m 57.28s 56° 28′ 21.12″ 17.68
WISE 0750+2725 51.5 T8.5 Gemini  07h 50m 03.77s 27° 25′ 44.68″ 19.02
WISE 0751-7634 39.1 T9 Chamaeleon  07h 51m 08.75s −76° 34′ 49.54″ 19.34
WISE 0759-4904 38.8 T8 Puppis  07h 59m 46.98s −49° 04′ 54.13″
WISE 0811-8051 32.0 T9.5: Chamaeleon  08h 11m 17.81s −80° 51′ 41.3″
WISE 0812+4021 63.6 T8 Lynx  08h 12m 20.04s 40° 21′ 06.2″
WISE 0819-0335 46.0 T4 Hydra  08h 19m 58.06s −03° 35′ 28.52″ 14.99
WISE 0821+1443 68.2 T5.5 Cancer  08h 21m 31.66s 14° 43′ 19.29″ 16.78
WISE 0836-1859 72.4 T8 pec Pyxis  08h 36m 41.17s −18° 59′ 47.18″
WISE 0857+5604 42.1 T8 Ursa Major  08h 57m 16.25s 56° 04′ 07.58″ 17.65
WISE 0906+4735 51.5 T8 Ursa Major  09h 06m 49.34s 47° 35′ 38.2″ 18.16
WISE 0929+0409 64.9 T6.5 Hydra  09h 29m 06.78s 04° 09′ 57.59″ 17.21
WISE 0952+1955 72.1 T6 Leo  09h 52m 59.3s 19° 55′ 08.49″ 17.13
WISE 1018-2445 47.6 T8 Hydra  10h 18m 08.05s −24° 45′ 58.26″
WISE 1019+6529 56.8 T6 Ursa Major  10h 19m 05.64s 65° 29′ 54.17″ 16.59
WISE 1039-1600 47.3 T7.5 Hydra  10h 39m 07.73s −16° 00′ 02.9″
WISE 1042-3842 53.2 T8.5 Antlia  10h 42m 45.29s −38° 42′ 37.86″
Luhman 16 (WISE 1049-5319) 6.5 L8 Vela  10h 49m 18.72s −53° 19′ 09.86″ 10.73
WISE 1051-2138 40.8 T9: Hydra  10h 51m 30.01s −21° 38′ 59.7″
WISE 1122+2550 57.7 T6 Leo  11h 22m 54.71s 25° 50′ 21.85″ 16.67
WISE 1124-0421 50.6 T7 Leo  11h 24m 38.12s −04° 21′ 49.7″
WISE 1147-2040 102.0 L7 Hydra  11h 47m 24.21s −20° 40′ 20.44″
WISE 1150+6302 32.9 T8 Ursa Major  11h 50m 13.9s 63° 02′ 40.97″ 17.72
WISE 1217+1626 34.2 T9 Coma Berenices  12h 17m 56.96s 16° 26′ 39.98″ 17.83
WISE 1225-1013 55.4 T6 Virgo  12h 25m 58.86s −10° 13′ 45.0″
WISE 1311+0122 44.4 T9: Virgo  13h 11m 06.21s 01° 22′ 53.61″ 18.97
WISE 1311+3629 86.1 L5 pec Canes Venatici  13h 11m 41.91s 36° 29′ 24.83″ 15.55
WISE 1318-1758 32.9 T9: Virgo  13h 18m 33.98s −17° 58′ 26.5″
WISE 1320+6034 56.1 T6.5 Ursa Major  13h 20m 04.18s 60° 34′ 25.99″ 16.95
WISE 1322-2340 33.9 T8 Hydra  13h 22m 33.63s −23° 40′ 16.71″ 17.01
WISE 1348+6603 91.0 L9 Draco  13h 48m 07.04s 66° 03′ 28.25″ 17.17
WISE 1405+5534 25.3 Y0 (pec?) Ursa Major  14h 05m 18.27s 55° 34′ 21.22″ 20.20
WISE 1433-0837 84.8 T8:: Libra  14h 33m 11.42s −08° 37′ 36.4″
WISE 1436-1814 60.0 T8 pec Libra  14h 36m 02.22s −18° 14′ 21.87″
WISE 1457+5815 52.2 T7 Draco  14h 57m 15.03s 58° 15′ 09.93″ 16.83
WISE 1506+7027 11.1 T6 Ursa Minor  15h 06m 49.89s 70° 27′ 36.23″ 14.33
WISE 1517+0529 72.4 T8 Serpens  15h 17m 21.13s 05° 29′ 29.3″
WISE 1519+7009 50.9 T8 Ursa Minor  15h 19m 06.69s 70° 09′ 30.92″ 17.88
WISE 1523+3125 84.5 T7 p Corona Borealis  15h 23m 05.1s 31° 25′ 37.6″
WISE 1541-2250 20.0 Y0.5 Libra  15h 41m 51.57s −22° 50′ 25.03″ 21.16
WISE 1542+2230 41.1 T9.5 Serpens  15h 42m 14.0s 22° 30′ 05.2″
WISE 1612-3420 55.4 T6.5 Scorpius  16h 12m 15.92s −34° 20′ 28.61″
WISE 1614+1739 32.6 T9 Hercules  16h 14m 41.48s 17° 39′ 35.44″ 19.08
WISE 1617+1807 50.2 T8 Hercules  16h 17m 05.74s 18° 07′ 14.21″ 17.66
WISE 1622-0959 52.2 T6 Scorpius  16h 22m 09.95s −09° 55′ 34.78″ 16.44
WISE 1627+3255 50.2 T6 Hercules  16h 27m 25.65s 32° 55′ 24.5″ 16.61
WISE 1639-6847 16.3 Y0 Triangulum Australe  16h 39m 40.83s −68° 47′ 38.6″
WISE 1647+5632 28 T6 Draco  16h 47m 15.59s 56° 32′ 08.44″ 16.59
WISE 1653+4444 39.5 T8 Hercules  16h 53m 11.03s 44° 44′ 22.71″ 17.59
WISE 1711+3500 60.3 T8 Hercules  17h 11m 04.59s 35° 00′ 36.73″ 17.89
WISE 1717+6129 72.7 T8 Draco  17h 17m 17.13s 61° 28′ 58.82″ 18.49
WISE 1721+1117 62.3 T6 Ophiuchus  17h 21m 34.46s 11° 17′ 39.4″
WISE 1728+5716 97.8 T6 Draco  17h 28m 44.97s 57° 16′ 42.9″ 17.68
WISE 1738+2732 20.0 Y0 Hercules  17h 38m 35.54s 27° 32′ 58.78″ 19.47
WISE 1741+2553 18.9 T9 Hercules  17h 41m 24.22s 25° 53′ 18.96″ 16.53
WISE 1746-0338 83.8 T6 Ophiuchus  17h 46m 40.78s −03° 38′ 18″ 17.45
WISE 1800+0134 28.7 T7.5 Ophiuchus  18h 00m 26.60s 01° 34′ 53.1″ 14.30
WISE 1804+3117 30.0 T9.5: Hercules  18h 04m 35.39s 31° 17′ 05.98″ 18.70
WISE 1809+3838 74.4 T8 Hercules  18h 09m 01.07s 38° 38′ 05.4″
WISE 1812+2721 47.0 T8.5: Hercules  18h 12m 10.83s 27° 21′ 44.26″ 18.19
WISE 1828+2650 36.0 Y2 Lyra  18h 28m 31.10s 26° 50′ 37.79″ 23.57
WISE 1830+4542 107 L9 Lyra  18h 30m 58.57s 45° 42′ 57.55″
WISE 1841+7000 131.1 T5 Draco  18h 41m 24.75s 70° 00′ 38.54″ 17.24
WISE 1852+3537 55.4 T7 Lyra  18h 52m 15.83s 35° 37′ 16.06″ 16.50
WISE 1906+4508 51.5 T6 Lyra  19h 06m 24.73s 45° 08′ 06.88″ 16.36
WISE 1928+2356 22.8 T6 Vulpecula  19h 28m 41.35s 23° 56′ 04.9″
WISE 1952+7240 44.4 T4 Draco  19h 52m 46.61s 72° 40′ 00.61″ 15.09
WISE 1959-3338 37.2 T8 Sagittarius  19h 59m 05.65s 33° 38′ 34.03″ 16.87
WISE 2030+0749 34.2 T1.5 Delphinus  20h 30m 42.90s 07° 49′ 34.4″ 14.23
WISE 2014+0424 96.2 T7 p Aquila  20h 14m 04.13s 04° 24′ 08.5″
WISE 2015+6646 50.6 T8 Draco  20h 15m 46.27s 66° 46′ 45.1″
WISE 2018-7423 47.9 T7 Pavo  20h 18m 25s −74° 23′ 27.99″ 17.11
WISE 2019-1148 42.4 T8.5: Capricornus  20h 19m 20.76s −11° 48′ 07.6″
WISE 2056+1459 24.5 Y0 Delphinus  20h 56m 28.88s 14° 59′ 53.68″ 19.21
WISE 2134-7137 42.7 T9 pec Indus  21h 34m 56.81s −71° 37′ 44.56″ 19.8
WISE 2157+2659 61.6 T7 Pegasus  21h 57m 51.34s 26° 59′ 31.25″ 17.31
WISE 2209-2734 46.0 T7 Piscis Austrinus  22h 09m 22.05s −27° 34′ 39.94″ 16.81
WISE 2213+0911 58.7 T7 Pegasus  22h 13m 54.71s 09° 11′ 39.47″ 16.98
WISE 2220-3628 26.4 Y0 Grus  22h 20m 55.31s −36° 28′ 17.4″ 20.38
WISE 2226+0440 45.0 T8 Pegasus  22h 26m 23.06s 04° 40′ 03.06″ 16.90
WISE 2237-0614 53.5 T5 Aquarius  22h 37m 29.48s −06° 14′ 34.36″ 17.40
WISE 2237+7228 46.0 T6 Cepheus  22h 37m 20.39s 72° 28′ 33.8″
WISE 2239+1617 59.7 T3 Pegasus  22h 39m 37.57s 16° 17′ 16″ 16.18
WISE 2255-3118[9] 44.7 T8 Piscis Austrinus  22h 55m 40.74s −31° 18′ 42.11″ 17.29
WISE 2301+0216 60.7 T6.5 Pisces  23h 01m 33.32s 02° 16′ 35.1″
WISE 2313-8037 35.9 T8 Octans  23h 13m 36.45s −80° 37′ 00.7″ 16.97
WISE 2319-1844[9] 52.2 T7.5 Aquarius  23h 19m 39.13s −18° 44′ 04.15″ 17.43
WISE 2325-4105[9] 37.5 T9 pec Grus  23h 25m 19.54s −41° 05′ 34.92″ 19.75
WISE 2327-2730 70.8 L9 Sculptor  23h 27m 28.74s −27° 30′ 56.66″ 16.68
WISE 2335+4222 90.3 T7 Andromeda  22h 35m 43.79s 42° 22′ 55.2″
WISE 2340-0745[9] 37.8 T7 Aquarius  23h 40m 26.6s −07° 45′ 08.46″ 16.15
WISE 2342+0856 51.2 T6.5 Pegasus  23h 42m 28.98s 08° 56′ 20.2″
WISE 2343-7418 48.6 T6 Octans  23h 43m 51.3s −74° 18′ 46.86″ 16.13
WISE 2344+1034[9] 46.0 T9 Pegasus  23h 44m 46.23s 10° 34′ 16.1″ 18.80
WISE 2348-1028[9] 54.1 T7 Aquarius  23h 48m 41.13s −10° 28′ 44.11″ 16.91
WISE 2357+1227 54.8 T6 Pegasus  23h 57m 16.49s 12° 27′ 41.8″
WISE 2359-7335 42.7 T5.5 Tucana  23h 59m 41.08s −73° 35′ 05.09″ 16.16

See also

References

  1. ^ Nicholos Wethington (October 6, 2008). "Dense Exoplanet Creates Classification Calamity". Universetoday.com. Retrieved January 30, 2013.
  2. ^ Rebolo, Rafael (2014), "Teide 1 and the Discovery of Brown Dwarfs", in Joergens, Viki (ed.), 50 Years of Brown Dwarfs - From Prediction to Discovery to Forefront of Research, Astrophysics and Space Science Library, 401, Springer, pp. 25–50, doi:10.1007/978-3-319-01162-2_4, ISBN 978-3-319-01162-2
  3. ^ "Astronomers Announce First Clear Evidence of a Brown Dwarf". Space Telescope Science Institute news release STScI-1995-48. November 29, 1995. Retrieved 24 September 2013.
  4. ^ Mohanty, Subhanjoy; Jayawardhana, Ray; Huelamo, Nuria; Mamajek, Eric (2007). "The Planetary Mass Companion 2MASS 1207−3932B: Temperature, Mass, and Evidence for an Edge‐on Disk". The Astrophysical Journal. 657 (2): 1064. arXiv:astro-ph/0610550. Bibcode:2007ApJ...657.1064M. doi:10.1086/510877.
  5. ^ Wm. Robert Johnson (27 December 2015). "List of Brown Dwarfs". Johnston's Archive. Retrieved 25 March 2017. (2,850 confirmed; 930 candidates)
  6. ^ a b c d FEMENIA B.; REBOLO R.; PEREZ-PRIETO J.A.; HILDEBRANDT S.R.; LABADIE L.; PEREZ-GARRIDO A.; BEJAR V.J.S.; DIAZ-SANCHEZ A.; VILLO I.; OSCOZ A.; LOPEZ R.; RODRIGUEZ L.F.; PIQUERAS J. (2011). "Lucky imaging adaptive optics of the brown dwarf binary GJ569Bab". Mon. Not. R. Astron. Soc. 413: 1524–1536. Bibcode:1988ApJ...330L.119F. doi:10.1086/185218.
  7. ^ Forrest, Skrutskie and Shure (1988). "A possible brown dwarf companion to Gliese 569". Astrophysical Journal Letters. 330 (3): L119–L123. arXiv:1012.4421. Bibcode:2011MNRAS.413.1524F. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.18226.x.
  8. ^ Geier, S.; et al. (September 2009). "Discovery of a Close Substellar Companion to the Hot Subdwarf Star HD 149382—The Decisive Influence of Substellar Objects on Late Stellar Evolution". The Astrophysical Journal Letters. 702 (1): L96–L99. arXiv:0908.1025. Bibcode:2009ApJ...702L..96G. doi:10.1088/0004-637X/702/1/L96.
  9. ^ a b c d e f Kirkpatrick, J. D.; Gelino, C. R.; Cushing, M. C.; Mace, G. N.; Griffith, R. L.; Skrutskie, M. F.; Marsh, K. A.; Wright, E. L.; Eisenhardt, P. R.; McLean, I. S.; Mainzer, A. K.; Burgasser, A. J.; Tinney, C. G.; Parker, S.; Salter, G. (2012). "Further Defining Spectral Type "Y" and Exploring the Low-mass End of the Field Brown Dwarf Mass Function". The Astrophysical Journal. 753 (2): 156. arXiv:1205.2122. Bibcode:2012ApJ...753..156K. doi:10.1088/0004-637X/753/2/156.

External links