فهرست کوتوله‌های قهوه‌ای

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

این مقاله فهرستی از ستارگان کوتوله قهوه‌ای را نشان می‌دهد. کوتوله‌های قهوه‌ای ستارگان کوچکی هستند که جرم آنها بین جرم غول گازی و ستارگان کم جرم هستند. مرکز این ستارگان هنگام تشکیل شدن به اندازه کافی داغ نمی‌شود تا فرایند همجوشی هسته‌ای در آنها به وجود آید. آنها به ستارگان نورانی و گرم تبدیل نمی‌شوند و بعد از شکل گرفتن سرد می‌شوند و به سختی دیده می‌شوند.

لیست کوتوله‌های قهوه‌ای که به دور ستاره‌های اولیه می‌چرخند[ویرایش]

ستاره صورت فلکی بعد (ستاره‌شناسی) میل (ستاره‌شناسی) قدر ظاهری نردبان فاصله کیهانی (ly) رده‌بندی ستارگان کوتوله قهوه‌ای جرم (فیزیک)
(MJ)
شعاع
(RJ)
تناوب مداری
(d)
نیم‌قطر بزرگ
(واحد نجومی)
خروج از مرکز مداری کشف
سال
۵۴ ماهی ماهی (صورت فلکی) 00h 39m 22s ‏ 02″ 15′ ‎+21° 5.88 36.1 K0V B ۵۳ ۴۷۶ ۲۰۰۶
اچ‌دی ۸۶۷۳ آندرومدا (صورت فلکی) 01h 26m 09s ‏ 47″ 34′ ‎+34° 6.31 124.75 F7V b ۱۴ ۶۳۹ ۱٫۵۸ ۲۰۰۵
پسی زن برزنجیر آندرومدا (صورت فلکی) 01h 36m 48s ‏ 20″ 24′ ‎+41° 4.63 43.9 F8V c ۱۳٫۹۸ ۲۳۷٫۷ ۰٫۸۲۲ ۰٫۲۲۴ ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]

This is a list of brown dwarfs. These are objects that have masses between heavy gas giants and low-mass stars.[1] The first isolated brown dwarf discovered was Teide 1 in 1995.[2] The first brown dwarf discovered orbiting a star was Gliese 229 B, also discovered in 1995.[3] The first brown dwarf found to have a planet was 2M1207, discovered in 2004.[4] As of 2015, more than 2,800 brown dwarfs have been identified.[5] An isolated object with less than about 13 Jupiter masses is technically a sub-brown dwarf or rogue planet.

Because the mass of a brown dwarf is between that of a planet and that of a star, they have also been called planetars or hyperjovians. Various catalog designations have been used to name brown dwarfs. Brown dwarfs with names ending in a letter such as B, C, or D are in orbit around a primary star; those with names ending in a lower-case letter such as b, c, or d, were first thought to be exoplanets (see Exoplanet naming convention).

Some exoplanets, especially those detected by radial velocity, can turn out to be brown dwarfs if their mass is higher than originally thought: most have only known minimum masses because the inclination of their orbit is not known. Examples include HD 114762 b (>11.68 MJ), Pi Mensae b (>10.312 MJ), and NGC 2423-3 b (>10.6 MJ).

Confirmed brown dwarfs orbiting primary stars

Sorted by increasing right ascension of the parent star. Brown dwarfs within a system sorted by increasing orbital period.

Star Constellation Right
ascension
Declination App.
mag.
Distance (ly) Spectral
type
Brown dwarf Mass
(MJ)
Radius
(RJ)
Orbital
period

(d)
Semimajor
axis

(AU)
Ecc. Discovery
year
54 Piscium Pisces  00h 39m 22s +21° 15′ 02″ 5.88 36.1 K0V B 53 476 2006
HN Pegasi Pegasus  21h 44m 28.46s +14° 46′ 7.8″ 58.3 T2.5 B 28 1.01 795 2006
Gliese 752 Aquila  19h 16m 58s +05° 09′ 2.2″ 17.3 19.3 M8V B 75 1.02 1944
GU Piscium Pisces  01h 12m 35.04s +17° 03′ 55.7″ 13.1 155.3 M3V b 11 2000 2006
HD 8673 Andromeda  01h 26m 09s +34° 34′ 47″ 6.31 124.75 F7V b 14 639 1.58 2005
Upsilon Andromedae Andromeda  01h 36m 48s +41° 24′ 20″ 4.63 43.9 F8V c 13.98 237.7 0.822 0.224 1999
WD 0137-349 Sculptor  01h 39m 43s −34° 42′ 39″ 15.33 330 DA B 53 0.0803 0.0030 0 2006
HD 13189 Triangulum  02h 09m 40s +32° 18′ 59″ 7.57 603.4 K2II b 14 471.6 1.85 0.28 2005
HD 16760 Perseus  02h 42m 21s +38° 37′ 07″ 8.74 163 G5V b 14.3 465.1 1.13 0.067 2009
HD 18445 Fornax  02h 57m 13s –24° 58′ 30″ 7.78 83.92 K2V b 39 554.67 0.9 0.54 1991
BD−04°782 Eridanus  04h 15m 10s –04° 25′ 06″ 9.39 66.6 K5V b 21 240.92 0.7 0.28 1996
HD 283750 Taurus  04h 36m 48s +27° 08′ 00″ 8.42 53.81 K2V b 50 1.79 0.025 0.02 1996
HD 29587 Perseus  04h 41m 34s +42° 07′ 25″ 7.29 146.77 G2V b 40 1471.7 2.5 0.37 1996
HD 38529 A Orion  05h 46m 34s +01° 10′ 05″ 5.94 138 G4IV c 37 2174.3 3.68 0.36 2002
HD 41004 B Pictor  05h 59m 50s –48° 14′ 23″ 12.33 139 M2 b 18.4 1.3283 0.0177 0.081 2004
HD 41004 B Pictor  05h 59m 50s –48° 14′ 23″ 12.33 139 M2 b 18.4 1.3283 0.0177 0.081 2004
Gliese 229 Lepus  06h 10m 35s –21° 51′ 42″ 8.14 19 M1V B 40 200 y 40 1995
AB Pictoris Pictor  06h 19m 12s –58° 03′ 15″ 9.16 149 K2V b 13.5 275 2005
COROT-15b Monoceros  06h 28m 27.81s +6° 11′ 10.5″ 22 F7V b 63.4 1.12 3.06036 0.045 0 2010
COROT-20c Monoceros  06h 30m 55.3s +0° 13′ 37″ 14.66 4000 G2V c 17 1675 2.9 0.6 2010
Tau Geminorum Gemini  07h 11m 08s +30° 14′ 43″ 4.40 302 K2III b 18.1 305 2004
HAT-P-13 Ursa Major  08h 39m 32s +47° 21′ 07″ 10.62 698 G4 c 15.2 428.5 1.186 0.691 2009
81 Cancri Cancer  9 h  12 m  14.69s 14°  59 ′  39.6″ 6.77 66 L8 CD
G 196-3 Ursa Major  10h 04m 22s +50° 23′ 23″ 11.77 50.2 M2.5 b 25 300 1998
BD+20°2457 Leo  10h 16m 45s +19° 53′ 29″ 9.75 652 K2II b 21.42 379.63 1.45 0.15 2009
HD 89707 Hydra  10h 20m 50s –15° 28′ 48″ 7.19 81.54 G1V b 54 298.25 0.95 1991
HD 89744 Ursa Major  10h 22m 10.56s +41° 13′ 46.31″ 5.74 126.2 F7IV B 2000
CT Chamaeleontis Chamaeleon  11h 04m 09s –76° 27′ 19″ 12.36 538 K7 b 17 2.2 440 2008
ChaHα8 Chamaeleon  11h 07m 48s −77° 40′ 08″ 20.1 522 M6.5 b 18 1590.9 1 0.49 2007
Xi Ursae Majoris B Ursa Major  11h 18m 12s +31° 32′ 15″ 4.73 25.11 F8.5V b 37 3.98 0.06 0 1931
CD−33°7795 Hydra  11h 31m 55s –34° 36′ 17″ 11.37 163.08 M1 b 20 100 1998
NGC 4349-127 Crux  12h 24m 08s −61° 52′ 18″ 7.4 7097 MIII? b 19.8 677.8 2.38 0.19 2007
HD 110833 Canes Venatici  12h 44m 16s +51° 45′ 40″ 7.04 55.44 K3V b 17 270.04 0.8 0.69 1996
HW Virginis Virgo  12h 44m 20s −08° 40′ 17″ 10.9 590 sdB+M b 19.23 5786 5.30 0.46 2008
HD 112758 Virgo  12h 59m 03s –09° 50′ 03″ 7.56 53.81 K0V b 35 103.22 0.35 0.16 1996
DT Virginis Virgo  13 h  0 m  41.74s 12°  21 ′  14.7″ 9.72 37.55 P C 12.5 1.1 2010
Gliese 569 Boötes  14h 54m 29s +16° 06′ 04″ 10.2 31.5 M3V Ba + Bb 116[6] 870[6] 0.87[6] 0.317[6] 1988[7]
Gliese 570 Libra  14h 57m 28s −21° 24′ 56″ 5.64 19.0 K4V+
M1V+M3V
D 52 1500 2000
HD 131664 Apus  15h 00m 06s −73° 32′ 07″ 8.13 180.8 G3V b 18.15 1951 3.17 0.638 2008
HD 136118 Serpens  15h 18m 55s −01° 35′ 32″ 6.94 171 F9V b 42 1209 1.45 0.352 2002
Eta Coronae Borealis Corona Borealis  15h 23m 22.6s 30° 14′ 56″ 5.02 58.3 L8 C 63 3600 2010
HD 140913 Corona Borealis  15h 45m 07s +28° 28′ 12″ 8.07 156.42 G0V b 46 147.94 0.54 0.61 1996
GQ Lupi Lupus  15h 49m 12s –35° 39′ 03″ 11.4 400 K7eV b 1-42 1.8 103 2005
UScoCTIO 108 Scorpius  16h 05m 54s –18° 18′ 43″ 473 M7 b 14 670 2007
HD 149382 Ophiuchus  16h 34m 23s −04° 00′ 52″ 8.95 241 B5VI b 15.5 2.391 0 2009[8]
HD 162020 Scorpius  17h 50m 38s –40° 19′ 06″ 9.18 101.95 K2V b 15.0 8.428198 0.0751 0.277 2000
Nu Ophiuchi Ophiuchus  17h 59m 01s −09° 46′ 25″ 3.33 152.8 K0III b 21.9 536 0.13 2004
HD 164427 Telescopium  18h 04m 43s −59° 12′ 35″ 6.89 127.52 G4IV b 46 108.55 0.46 0.55 2000
HD 168443 Serpens  18h 20m 04s –09° 35′ 34″ 6.92 123.5 G5 c 34 1739.5 2.87 0.228 2001
SCR 1845-6357 Pavo  18h 45m 07s −63° 57′ 43″ 17.4 12.57 M8.5V B 40-50 4.1 2006
COROT-3 Aquila  19h 28m 13s +00° 07′ 19″ 13.3 2220 G0V b 21.66 1.01 4.2568 0.057 0 2008
15 Sagittae Sagitta  20h 04m 06s +17° 04′ 13″ 5.80 57.7 G1V B 65 14 2002
Zeta Delphini Delphinus  20h 35m 19s +14° 40′ 27″ 4.65 220 A3V B 55 910 2014
HD 202206 Capricornus  21h 14m 58s –20° 47′ 20″ 8.08 151.14 G6V b 17.4 255.87 0.83 0.435 2000
2MASS J2126–8140 Octans  21 h  26 m  50.4s -81°  40 ′  29.3″ L3γ 13.3 6.9 2016
Epsilon Indi Indus  22h 03m 22s –56° 47′ 09″ 4.69 11.8 K5V Bb 28 15 y 2.65 2003
Epsilon Indi Indus  22h 03m 22s –56° 47′ 09″ 4.69 11.8 K5V Ba 47 1459 y 2003
HD 217580 Aquarius  23h 01m 52s –03° 50′ 55″ 7.46 58.7 K4V b 60 454.66 1 0.52 1994
LHS 4040 [es] Sculptor  23 h  54 m  9.28s -33°  16 ′  26.6″ 20.7 M8.5V C 2200 2004

Unconfirmed brown dwarfs

Sorted by increasing right ascension of the parent star. Brown dwarfs within a system sorted by increasing orbital period.

Star Constellation Right
ascension
Declination App.
mag.
Distance (ly) Spectral
type
Brown dwarf Mass
(MJ)
Radius
(RJ)
Orbital
period

(d)
Semimajor
axis

(AU)
Ecc. Discovery year
Gliese 22 B Cassiopeia  00h 32m 27s +67° 14′ 09″ 10.38 326 M2.5V b 16 ~5500 0 2008
HD 3346 Andromeda  00h 36m 46s +44° 29′ 19″ 5.16 655.58 K5III c 60 650 2.5 1996
OGLE-TR-109 Carina  10h 53m 41s –61° 25′ 15″ 15.8 8450 b <14 0.9 0.589128 0.016 002
HD 100546 Musca  11h 33m 25s –70° 11′ 41″ 6.70 337.25 B9Vne b 20 6.5? 2005
HD 104304 Virgo  12h 00m 44s −10° 26′ 46″ 5.54 42.1 G9 b 17.2 2752 0.38 2007
CM Draconis Draco  16h 34m 27s +57° 09′ 00″ 12.90 48 M4 b 64 73 0.27 1998
HD 154857 Ara  17h 11m 16s −56° 40′ 51″ 7.25 220 G5V c 18.4 2900 >0.25 2007
RU Lupi Lupus  15h 56m 42s –37° 49′ 16″ 10.5 400 G5V:e b ≥27 3.71 0.041 0.41 2007

Field brown dwarfs

Data updated from [9][10][11] and merged from previous tables

Brown dwarf Constellation Right
ascension
Declination App.
mag.
Distance (ly) Spectral
type
Mass
(MJ)
Radius
(RJ)
Discovery
year
SDSS J000013.54+255418.6 [de] Pegasus  0h 0m 13.54s 25° 54′ 18″ 46.1 T4.5 48 0.99 2004
2MASS J00040288-6410358 Tucana  0h 4m 2.88s −64° 10′ 35.8″ 192 L1γ 19 1.63 n/a
LHS 102BC Phoenix  0h 4m 34.84s −40° 44′ 5.8″ L5 2002
2MASS J00242463-0158201 Pisces  0h 24m 24.63s −1° 58′ 20.1″ 37.7 M9.5 79 1.09 n/a
2MASS J00250365+4759191AB Cassiopeia  0h 25m 3.65s 47° 59′ 19.1″ 143 L4 n/a
2MASS J00274197+0503417 Pisces  0h 27m 41.97s 5° 3′ 41.7″ 236 M9.5β 31 1.44 n/a
2MASS J00275592+2219328 Andromeda  0h 27m 55.92s 22° 19′ 32.8″ 46.9 M8 n/a
2MASSW J0030300-145033 Cetus  0h 30m 30.13s −14° 50′ 33.3″ 87.2 L7 54 0.98 n/a
2MASS J00332386-1521309 [de] Cetus  0h 33m 23.86s −15° 21′ ″ 131 L1-L4β 29 1.43 n/a
2MASS J00345157+0523050 Pisces  0h 34m 51.57s 5° 23′ 5″ 31 T6.5 42 0.94 n/a
2MASS 0036+1821 Pisces  0h 36m 16.17s 18° 21′ 10.4″ 12.47 28.6 L3.5 42 0.94 2000
2MASSW J0045214+163445 Pisces  0h 45m 21.43s 16° 34′ 44.6″ 57 L2β 23 1.62 n/a
WISEP J004701.06+680352.1 [fr] Cassiopeia  0h 47m 0.38s 68° 3′ 54.3″ 40 L7.5p 12 1.3 n/a
2MASS J00501994-3322402 [de] Sculptor  0h 50m 19.94s −33° 22′ 40.2″ 34 T7 40 0.94 n/a
2MASS J00034227-2822410 Sculptor  0h 55m 39.72s −28° 22′ 42″ M7.5 n/a
2MASS J00584253-0651239 [de] Cetus  0h 58m 42.53s −6° 51′ 23.9″ 96 L0β 29 1.43 n/a
CFBDS J005910.90–011401.3 Cetus  0h 59m 10.83s −1° 14′ 1.3″ 18.08 30 T8.5 23 2013
2MASSI J0103320+193536 Pisces  1h 3m 32.03s 19° ′ 35″ 70 L6β 52 0.98 n/a
SDSSp J010752.33+004156.1 [de] Cetus  1h 7m 52.42s −0° 41′ 56.3″ 51 L8 52 0.98 n/a
2MASSI J0117474-340325 [de] Sculptor  1h 17m 47.48s −34° 3′ 25.8″ 163 L2: 20 1.62 n/a
2MASS J01415823-4633574 [de] Phoenix  1h 41m 58.23s −46° 33′ 57.4″ 130 L0γ 20 1.61 n/a
SDSS J015141.69+124429.6  1h 51m 41.55s 12° 44′ 30″ 70 T1 47 0.97 n/a
DENIS-P J020529.0−115925A Cetus  2h 5m 29.401s −11° 59′ 29.67″ 65 L5.5 1997
DENIS-P J020529.0−115925B Cetus  2h 5m 29.401s −11° 59′ 29.67″ 65 L8 1997
DENIS-P J020529.0−115925C Cetus  2h 5m 29.401s −11° 59′ 29.67″ 65 T0 1997
SDSS J020742.48+000056.2 [de] Cetus  2h 7m 42.84s −0° 0′ 56.4″ 111 T4.5 47 0.97 n/a
2MASS J02103857-3015313  2h 10m 38.57s −30° 15′ 31.3″ 101 L0γ 15 1.53 n/a
2MASS J02340093-6442068  2h 34m 0.93s −64° 42′ 6.8″ 155 L0γ 20 1.62 n/a
2MASS J02411151-0326587 [de] Cetus  2h 41m 11.51s −3° 26′ 58.7″ 152 L0γ 27 1.41 n/a
2MASS J02431371−2453298 Fornax  2h 43m 13.71s −24° 53′ 29.8″ 35 T6 33 0.99 2002
LP 771-21  2h 48m 41s −16° 51′ 21.6″ 53 M8 78 1.08 n/a
2MASS J02511327+0047364  2h 51m 13.27s −0° 47′ 36.4″ M8 n/a
Teegarden's star Aries  2h 53m 0.84s +16° 52′ 53.2″ 15.40 12.578 M7 80 1.27 2003
2MASS J02535980+3206373  2h 53m 59.8s 32° 6′ 37.3″ 184 M7β 65 1.9 n/a
WISE J0254+0223 Cetus  2h 54m 9.45s 2° 23′ 59.1″ 16.01 24 T8 65 1.9 n/a
DEN 0255-4700 Eridanus  2h 55m 3.57s −47° 0′ 50.9″ 22.92 16.2 L8 80 0.97 2006
2MASS J03185403-3421292 [de] Fornax  3h 18m 54.03s −34° 21′ 29.2″ 45 L7 49 0.97 2008
2MASS J03205965+1854233  3h 20m 59.65s 18° 54′ 23.3″ 47 M8 88 1.15 n/a
2MASS J03231002-4631237  3h 23m 10.02s −46° 31′ 23.7″ 192 L0γ 23 1.66 n/a
SDSS J032553.17+042540.1  3h 25m 53.22s 4° 25′ 40.6″ 59 T5.5 45 0.95 n/a
2MASS J03264225-2102057 [de] Eridanus  3h 26m 42.25s −21° 2′ 5.7″ 80 L5γ 18 1.3 2003
2MASS J03284265+2302051 [de] Taurus  3h 28m 42.65s 23° 2′ 5.1″ 98 L8 54 0.98 2000
2MASS J03341218-4953322  3h 34m 12.18s −49° 53′ 32.2″ 27.0 M9 73 1.04 n/a
LP 944-20 Fornax  3h 39m 35.22s −35° 25′ 44″ 10.725 20.9 M9β 30 1.43 n/a
2MASP J0345432+254023  3h 45m 43.16s 25° 40′ 23.3″ 88 L0 74 1.05 1997
Teide 1 Taurus  3h 47m 18s +24° 22′ 31″ 380 M8 55 3.78 1995
2MASS J03510004-0052452  3h 51m 0.04s −0° 52′ 45.2″ 48 M8 102 1.27 n/a
2MASS J03552337+1133437 Taurus  3h 55m 23.37s 11° 33′ 43.7″ 14.05 29.8 L5γ 20 1.32 2006
DENIS-P J035726.9-441730 [de] Horologium  3h 57m 26.95s −44° 17′ 30.5″ 14.37 130 L0β n/a
2MASS J04151954−0935066 Eridanus  4h 15m 19.54s −9° 35′ 6.6″ 15.7 18.6 T8 30 0.95 2002
SDSSp J042348.57-041403.5 [de] Eridanus  4h 23m 48.58s −4° 14′ 3.5″ 14.5 50 L7.5 2002
2MASS J04285096-2253227 [de] Eridanus  4h 28m 50.96s −22° 53′ 22.7″ 85 L0.5 80 1.09 2003
2MASS J04351612-1606574  4h 35m 16.13s −16° 6′ 57.5″ 34 M7 100 1.26 n/a
2MASS J04362788-4114465  4h 36m 27.88s −41° 14′ 46.5″ 142 M8βγ 39 1.97 n/a
2MASS J04390101-2353083 [de] Eridanus  4h 39m 1.01s −23° 53′ 8.3″ 29.5 L6.5 48 0.97 2003
2MASS J04414489+2301513  4h 41m 44.9s 23° 1′ 58.07″ 470 M8.5 19 2010
2MASS J04433764+0002040  4h 43m 37.61s −0° 2′ 5.1″ 82 M9γ 22 1.78 n/a
2MASS J04455387-3048204 [de] Caelum  4h 45m 53.87s −30° 48′ 20.4″ 42 L2 64 1.00 2003
2MASS J04510093-3402150 [de] Caelum  4h 51m 0.93s −34° 2′ 15″ 69 L0.5 1.04 72 2003
2MASS J05002100+0330501 [de] Orion  5h 0m 21s 3° 30′ 50.1″ 44 L4 64 1.00 2008
2MASS J05012406-0010452 [de] Orion  5h 1m 24.06s −0° 10′ 45.2″ 64 L4γ 21 1.38 2008
2MASS J05160945-0445499 [de] Orion  5h 16m 9.45s −4° 45′ 49.9″ 73 T5.5 47 0.97 2003
2MASS J0523−1403 Lepus  5h 23m 38.22s −14° 3′ 2.2″ 40 L2.5 68 1.01 n/a
2MASS 0532+8246 Camelopardalis  5h 32m 53.46s 82° 46′ 46.5″ 81 L7 83 2018
SDSS J053951.99-005902.0  5h 39m 52s −0° 59′ 1.9″ 21.05 41.62 L5 61 1.01 n/a
2MASS J05591914-1404488 [de] Lepus  5h 59m 19.14s −14° 4′ 48.8″ 34 T4.5 2000
LSR 0602+3910 [de] Auriga  6h 2m 30.45s 39° 10′ 59.2″ 20.88 34.6 L1β 28 1.41 2003
2MASS J06085283-2753583  6h 8m 52.83s −27° 53′ 58.3″ 102 M8.5γ 38 1.51 n/a
WISEP J061135.13-041024.0A  6h 11m 35.12s −4° 10′ 24″ 69 L9 65 2014
WISEP J061135.13-041024.0B  6h 11m 35.12s −4° 10′ 24″ 69 T1.5 53 2014
2MASS J06244595-4521548 [de] Puppis  6h 24m 45.95s −45° 21′ 54.8″ 39 L5 56 0.99 2008
2MASS J06411840-4322329 [de] Puppis  6h 41m 18.4s −43° 22′ 32.9″ 65 L1.5 67 1.01 2008
DENIS-P J0652197-253450 [de] Canis Major  6h 52m 19.77s −25° 34′ 50.5″ 51 L0 75 1.05 2008
2MASS J07003664+3157266 [de] Gemini  7h 0m 36.64s 31° 57′ 26.6″ 40 L3.5: 2003
2MASS J07075327-4900503  7h 7m 53.27s −49° 0′ 50.3″ 60 M9 72 1.03 n/a
UGPS J072227.51-054031.2 Monoceros  7h 22m 27.6s −05° 40′ 38.4″ 13.4 T9 26 0.98 2010
2MASSI J0727182+171001 [de] Gemini  7h 27m 18.24s 17° 10′ 1.2″ 29.6 T7 41 0.94 2002
2MASS J07290002-3954043 [de] Puppis  7h 29m 0.02s −39° 54′ 4.4″ 25.8 T8 pec 37 0.94 2007
SDSS J074201.41+205520.5 [de] Gemini  7h 42m 1.3s 20° 55′ 19.8″ 49 T5 43 0.94 2004
2MASS J0746425+200032 [fr] Gemini  7h 46m 42.56s 20° 0′ 32.1″ 49.6 L0.5 1999
DENIS-P J0751164-253043 [de] Puppis  7h 51m 16.45s −25° 30′ 43.2″ 55 L2.5 71 1.03 2008
2MASS J07522390+1612157  7h 52m 23.9s 16° 12′ 15.7″ 60 M7βγ 2.01 68 n/a
DENIS J081730.0-615520 Carina  8h 17m 30.01s −61° 55′ 15.8″ 13.6 16.1 T6 44 0.94 2010
DENIS J082303.1−491201A Vela  8h 23m 3.13s −49° 12′ 1.3″ 67 L1.5 44 2006
DENIS J082303.1−491201B Vela  8h 23m 3.13s −49° 12′ 1.3″ 67 L5.5 28 2006
2MASS J08251968+2115521 [de] Cancer  8h 25m 19.68s 21° 15′ 52.1″ 35 L7.5 52 0.98 2000
SDSSp J083008.12+482847.4 [de] Lynx  8h 30m 8.25s 48° 28′ 48.2″ 43 L8 48 0.99 2002
LHS 2021  8h 30m 32.56s 9° 47′ 15.4″ 55 M6.5 88 1.15 n/a
SDSS J083048.80+012831.1 [de] Hydra  8h 30m 48.78s 1° 28′ 31.1″ 77 T4.5 46 0.96 2004
2MASSI J0835425-081923 [de] Hydra  8h 35m 42.56s −8° 19′ 23.7″ 23.53 L5 62 1.00 2003
2MASSI J0847287-153237 [de] Hydra  8h 47m 28.72s −15° 32′ 37.2″ 43 L2 64 1.00 2003
2MASS J08533619-0329321  8h 53m 36.19s −3° 29′ 32.1″ 27.6 M9 77 1.07 n/a
2MASSI J0859254-194926 [de] Pyxis  8h 59m 25.47s −19° 49′ 26.8″ 50 L6 50 0.98 2003
2MASSW J0920122+351742 [de] Lynx  9h 20m 12.23s 35° 17′ 42.9″ 95 L6.5 2000
2MASSI J0937347+293142 Leo  9h 37m 34.87s 29° 31′ 40.9″ 20.0 T6p 42 0.94 2002
2MASS 0939−2448 Antlia  9h 39m 35.48s −24° 48′ 27.9″ 16.83 17.4 T8 32 0.95 2005
2MASS J09490860-1545485 [de] Hydra  9h 49m 8.6s −15° 45′ 48.5″ 59 T2 49 0.96 2005
2MASS J10073369-4555147  10h 7m 33.69s −45° 55′ 14.7″ 46 T5 44 0.94 n/a
2MASSI J1010148-040649 [de] Sextans  10h 10m 14.8s −4° 6′ 49.9″ 55 L6 51 0.98 2003
2MASSI J1017075+130839 [de] Leo  10h 17m 7.54s 13° 8′ 39.8″ 17.4 108 L2: 2003
SDSS J102109.69-030420.1  10h 21m 9.69s −3° 4′ 19.7″ 95 T3 n/a
2MASS J10224821+5825453 [de] Ursa Major  10h 22m 48.21s 58° 25′ 45.3″ 60 L1β 27 1.41 2008
2MASSW J1036530-344138 [de] Antlia  10h 36m 53.05s −34° 41′ 38″ 53 L6 49 0.97 2002
2MASS J1047538+212423 [de] Leo  10h 47m 53.85s 21° 24′ 23.4″ 15.8 34.4 T6.5 42 0.94 1999
DEN 1048-3956 Antlia  10h 48m 14.64s −39° 56′ 6.2″ 17.4 13.15 M9 77 1.07 2000
Luhman 16B Vela  10h 49m 18.91s −53° 19′ 10″ 6.516 T1 43 1.02 2013
Luhman 16A Vela  10h 49m 18.91s −53° 19′ 10″ 6.516 L8 40 1.01 2013
DENIS-P J1058.7−1548 Crater  10h 58m 47.87s −15° 48′ 17.2″ 14.155 49 L3 64 1.00 1997
TWA 28  11h 2m 9.83s −34° 30′ 35.5″ 180 M8.5γ 36 2.39 n/a
Cha 110913-773444 Chamaeleon  11h 9m 14s –77° 34′ 45″ 21.59 163 L 8 1.8 2005
OTS 44 Chamaeleon  11h 10m 12s –76° 32′ 13″ 554 M9.5V 15 2005
SDSS J111010.01+011613.1  11h 10m 10.01s 1° 16′ 13″ 63 T5.5p 9 1.24 n/a
2MASS J11145133−2618235 Hydra  11h 14m 51.33s −26° 18′ 23.5″ 15.86 18.2 T7.5 33 0.96 2005
TWA 26  11h 39m 51.14s −31° 59′ 21.5″ 137 M9γ 30 2.20 n/a
2MASSW J1146345+223053  11h 46m 34.49s 22° 30′ 52.7″ 89 L3 n/a
2MASS J11544223-3400390 [de] Hydra  11h 54m 42.23s −34° 0′ 39″ 14.2 129 L0β 37 1.50 2003
2MASSW J1155395-372735 [de] Centaurus  11h 55m 39.52s −37° 27′ 35″ 12.8 31 L2 64 1.00 2002
TWA 27A  12h 7m 33.46s −39° 32′ 54″ M8 n/a
TWA 27  12h 7m 33.5s −39° 32′ 54.4″ M8γ n/a
2MASS J12074836-3900043  12h 7m 48.36s −39° 0′ 4.4″ 217 L0γ 17 1.71 n/a
2MASSI J1217110-031113 [de] Virgo  12h 17m 11.1s −3° 11′ 13.1″ 15.86 36 T7.5 42 0.94 1999
2MASS J12255432-2739466  12h 25m 54.32s −27° 39′ 46.6″ 43 T6 n/a
DENIS-P J1228.2-1547 Corvus  12h 28m 15.23s −15° 47′ 34.2″ 14.38 66 L5 1999
2M 1237+6526 Draco  12h 37m 39.19s 65° 26′ 14.8″ 16.05 45.6 T6.5 41 0.94 2003
2MASSW J1239272+551537 [de] Ursa Major  12h 39m 27.27s 55° 15′ 37.1″ 14.7 119 L5 2000
TWA 29  12h 45m 14.16s −44° 29′ 7.7″ 262 M9.5 2.00 25 n/a
SDSSp J125453.90-012247.4 [de] Virgo  12h 54m 53.93s −1° 22′ 47.4″ 14.9 38 T2 47 0.98 2000
Kelu-1A Hydra  13h 5m 40.2s −25° 41′ 6″ 61 L2 63 0.98 1997
Kelu-1B Hydra  13h 5m 40.2s −25° 41′ 6″ 61 L4 58 0.98 1997
2MASS J13204427+0409045  13h 20m 44.27s 4° 9′ 4.5″ 101 L3: 67 1.01 n/a
SDSSp J132629.82-003831.5 [de] Virgo  13h 26m 29.81s −0° 38′ 31.4″ 16.1 65 L8: 51 0.97 2000
SDSSp J134646.45-003150.4 [de] Virgo  13h 46m 46.34s −0° 31′ 50.1″ 16 48 T6.5 44 0.94 2000
2MASS J13595510-4034582  13h 59m 55.1s −40° 34′ 58.2″ 51 L1 63 1.00 n/a
ULAS J141623.94+134836.3  14h 16m 23.94s 13° 48′ 36.3″ 29.7 T7.5p 32 0.96 n/a
SDSS J141659.78+500626.4 [de] Boötes  14h 16m 59.86s 50° 6′ 25.8″ 22 149 L4.5 59 0.99 2006
DENIS-P J142527.97-365023.4 [de] Centaurus  14h 25m 27.98s −36° 50′ 22.9″ 14 38 L3: 21 1.32 2004
LHS 2924 Boötes  14h 28m 43.23s +33° 10′ 39.1″ 19.74 38.5 M9V 76 1.06
2MASS J14392837+1929150  14h 39m 28.36s 19° 29′ 14.9″ 47 L1 72 1.03 n/a
LSPM J1440+1339  14h 40m 22.93s 13° 39′ 23″ 72 M8 92 1.19 n/a
2MASS J14482563+1031590 [de] Boötes  14h 48m 25.63s 10° 31′ 59″ 15 47 L4: 59 0.99 2003
CFBDSIR 1458+10A Boötes  14h 58m 29.0s +10° 13′ 43″ 19.83 104 T9 11.1 1.5 2010
CFBDSIR 1458+10B Boötes  14h 58m 29.0s +10° 13′ 43″ 21.85 104 Y0 9 1.3 2010
TVLM 513-46546 Boötes  15h 1m 8.18s +22° 50′ 2″ 15.09 35.1 M8.5V 75 1.05 n/a
2MASS 1503+2525 Boötes  15h 3m 19.61s 25° 25′ 19.6″ 20.7 T5 44 0.94 2003
CFBDS J150411+102717  15h 4m 11.64s 10° 27′ 18.4″ 71 T7 44 0.94 n/a
2MASSW J1506544+132106 [de] Boötes  15h 6m 54.41s 13° 21′ 6″ 13 46 L3 69 1.02 2000
2MASS 1507−1627 Libra  15h 7m 47.69s −16° 27′ 38.6″ 19 23.9 L5 60 0.99 2000
TVLM 868-110639  15h 10m 16.85s −2° 41′ 7.8″ 53 M9 79 1.08 n/a
SDSS J151114.66+060742.9 [de] Serpens  15h 11m 14.66s 6° 7′ 43.1″ 25 89 T2 2006
2MASSW J1515008+484742 [de] Boötes  15h 15m 0.83s 48° 47′ 41.6″ 14 34 L6 57 0.99 2003
2MASSI J1526140+204341 [de] Serpens  15h 26m 14.05s 20° 43′ 41.4″ 16 67 L7 54 0.98 2000
DENIS-P J153941.96-052042.4 [de] Libra  15h 39m 41.89s −5° 20′ 42.8″ 14 51 L4 63 1.00 2004
2MASS J15462718-3325111 [de] Lupus  15h 46m 27.19s −33° 25′ 11.2″ 16 37 T5.5 44 0.94 2002
2MASSW J1552591+294849 [de] Corona Borealis  15h 52m 59.06s 29° 48′ 48.5″ 13 68 L0β 30 1.43 2003
2MASSW J1555157-095605 [de] Libra  15h 55m 15.73s −9° 56′ 5.5″ 13 44 L1 71 1.03 2002
2MASS J16150413+1340079 [de] Hercules  16h 15m 4.13s 13° 40′ 7.9″ 16 48 T6 42 0.94 2007
SDSSp J162414.37+002915.6 [de] Serpens  16h 24m 14.36s 0° 29′ 15.8″ 36 T6 43 0.94 1999
2MASS J16262034+3925190 [de] Hercules  16h 26m 20.34s 39° 25′ 19″ 14.44 110 L4sd 71 1.03 2004
2MASSW J1632291+190441 [de] Hercules  16h 32m 29.11s 19° 4′ 40.7″ 22 50 L8 49 0.97 1999
WISEPA J164715.59+563208.2  16h 47m 15.59s 56° 32′ 8.2″ 28 L9p 41 0.94 n/a
LSPM J1658+7027 [de] Draco  16h 58m 3.8s 70° 27′ 1.5″ 19 60 L1 73 1.04 2000
2MASSI J1726000+153819  17h 26m 0.07s 15° 38′ 19″ 114 L3β 24 1.40 n/a
2MASSW J1728114+394859  17h 28m 11.5s 39° 48′ 59.3″ 79 L7 n/a
SDSSp J175032.96+175903.9  17h 50m 32.93s 17° 59′ 4.2″ 90 T3.5 47 0.97 n/a
2MASS J18283572-4849046  18h 28m 35.72s −48° 49′ 4.6″ 39 T5.5 45 0.95 n/a
LSR J1835+3259 Lyra  18h 35m 37.9s 32° 59′ 54.5″ 18.27 18.5 M8.5 77 1.07 2003
2MASSW J1841086+311727  18h 41m 8.61s 31° 17′ 27.9″ 138 L4p 67 1.01 n/a
2MASS J18432213+4040209  18h 43m 22.13s 40° 40′ 20.9″ 46 M8 96 1.22 n/a
2MASS J20004841-7523070  20h 0m 48.41s −75° 23′ 7″ 105 M9γ 25 1.88 n/a
SDSS J204749.61-071818.3  20h 47m 49.59s −7° 18′ 18.2″ 65 T0: 46 0.96 n/a
2MASSI J2057540-025230  20h 57m 54.09s −2° 52′ 30.2″ 47 L1.5 70 1.02 n/a
2MASSW J2101154+175658  21h 1m 15.44s 17° 56′ 58.6″ 108 L7.5 n/a
2MASSI J2104149-103736  21h 4m 14.91s −10° 37′ 36.9″ 62 L2.5 69 1.02 n/a
PSO J318.5−22 Capricornus  21h 14m 8.02s −22° 51′ 35.8″ 80 L7VL-G 6.5 1.53 2013
HB 2124-4228  21h 27m 26.13s −42° 15′ 18.3″ 113 M7.5 94 1.21 n/a
2MASS J21392676+0220226 Aquarius  21h 39m 26.77s 2° 20′ 22.7″ 14.71 32.1 T1.5 46 0.96 n/a
2MASS J21481628+4003593  21h 48m 16.33s 40° 3′ 59.4″ 26.3 L6 55 0.99 n/a
2MASS J14112131-2119503  21h 50m 19.5s −21° 19′ 50″ M9β n/a
2MASSW J2206450-421721  22h 6m 44.98s −42° 17′ 20.8″ 93 L4γ 22 1.33 n/a
2MASSW J2208136+292121  22h 8m 13.63s 29° 21′ 21.5″ 154 L3γ 27 1.41 n/a
2MASSW J2224438-015852  22h 24m 43.81s −1° 58′ 52.1″ 38 L4.5 61 0.99 n/a
2MASS J22282889-4310262 Grus  22h 28m 28.89s −43° 10′ 26.2″ 15.66 35 T6 42 0.94 2013
2MASS J22373255+3922398  22h 37m 32.55s 39° 22′ 39.8″ 64 M9.5 73 1.04 n/a
2MASSW J2244316+204343  22h 44m 31.67s 20° 43′ 43.3″ 56 L6.5 12 1.29 n/a
2MASS J23224684-3133231  23h 22m 46.84s −31° 33′ 23.1″ 56 L0β 24 1.39 n/a
2MASS J23225299-6151275  23h 22m 52.99s −61° 51′ 27.5″ 148 L2γ 17 1.59 n/a
2MASS J23515044-2537367  23h 51m 50.44s −25° 37′ 36.7″ 67 M8 88 1.16 n/a
2MASSI J2356547-155310  23h 56m 54.77s −15° 53′ 11.1″ 74 T5.5 80 1.09 n/a
WISE 0005+3737 Andromeda  0h 5m 17.48s 37° 37′ 20.5″ 18.33 23.2 T9 2010
WISE 0008-1739 Cetus  0h 8m 49.75s −17° 39′ 23.63″ 17.03 87.1 T6 2010
WISE 0015-4615 Phoenix  0h 15m 5.87s −46° 15′ 17.6″ 48.6 T8 2010
WISE 0031-3840 Sculptor  0h 31m 19.78s −38° 40′ 36.3″ 14.1 71.8 L2 pec 2010
WISE 0032-4946 Phoenix  0h 32m 31.09s −49° 46′ 51.4″ 62.9 T8.5 2010
WISE 0038+2758 Andromeda  0h 38m 29.05s 27° 58′ 52.1″ 36.9 T9 2010
WISE 0038+8405 Cepheus  0h 38m 30.54s 84° 5′ 17.7″ 101.8 T6 2010
WISE 0040+0900 Pisces  0h 40m 24.88s 9° 0′ 54.8″ 47.6 T7 2010
WISE 0049+0441 Pisces  0h 49m 28.48s 4° 40′ 59.82″ 15.85 62.6 L9 2010
WISE 0049+2151 Andromeda  0h 49m 45.61s 21° 51′ 20.0″ 24.1 T8.5 2010
WISE 0106+1518 Pisces  1h 6m 37.05s 15° 18′ 52.57″ 14.36 142.9 M8 pec 2010
WISE 0123+4142 Andromeda  1h 23m 33.28s 41° 42′ 4.52″ 17.38 67.2 T7 2010
WISE 0135+1715 Pisces  1h 35m 25.64s 17° 15′ 3.4″ 77.3 T6 2010
WISE 0138-0322 Cetus  1h 38m 36.59s −3° 22′ 21.57″ 16.36 57.7 T3 2010
WISE 0146+4234 Andromeda  1h 46m 56.66s 42° 34′ 10.0″ 18.71 20.5 Y0 2010
WISE 0148-7202 Hydrus  1h 48m 7.4s −72° 2′ 58.87″ 18.96 30 T9.5 2010
WISE 0150+3827 Andromeda  1h 50m 10.93s 38° 27′ 24.04″ 16.07 61.3 T0 2010
WISE 0206+2640 Aries  2h 6m 25.29s 26° 40′ 23.64″ 16.53 58.4 L9 pec 2010
WISE 0221+3842 Andromeda  2h 21m 5.99s 38° 42′ 2.73″ 17.59 73.1 T6.5 2010
WISE 0223-2932 Fornax  2h 23m 22.39s −29° 32′ 57.63″ 17.34 47 T7.5 2010
WISE 0226-0211 Cetus  2h 26m 24s −2° 11′ 42.51″ 18.94 91 T7 2010
WISE 0241-3653 Fornax  2h 41m 24.73s −36° 53′ 28.0″ 53.8 T7 2010
WISE 0245-3450 Fornax  2h 45m 12.62s −34° 50′ 47.8″ 56.1 T8 2010
WISE 0247+3725 Perseus  2h 47m 14.52s 37° 25′ 23.5″ 57.1 T8 2010
WISE 0305+3954 Perseus  3h 5m 33.55s 39° 54′ 34.77″ 17.13 75 T6 2010
WISE 0307+2904 Aries  3h 7m 24.58s 29° 4′ 47.46″ 17.78 82.8 T6.5 2010
WISE 0313+7807 Cepheus  3h 13m 26.02s 78° 7′ 44.4″ 17.65 28 T8.5 2010
WISE 0316+4307 Perseus  3h 16m 24.35s 43° 7′ 9.1″ 106.3 T8 2010
WISE 0321-7347 Hydrus  3h 21m 20.91s −73° 47′ 58.8″ 84.8 T8 2010
WISE 0323-6025 Reticulum  3h 23m 37.57s −60° 25′ 54.5″ 18.15 45.3 T8.5 2010
WISE 0325-3854 Fornax  3h 25m 17.69s −38° 54′ 54.1″ 51.2 T9 2010
WISE 0325+0831 Taurus  3h 25m 47.72s 8° 31′ 18.2″ 36.5 T7 2010
WISE 0333-5856 Reticulum  3h 33m 49.33s −58° 56′ 18.6″ 16 54.8 T3 2010
WISE 0335+4310 Perseus  3h 35m 15.01s 43° 10′ 45.1″ 45.7 T9:: 2010
WISE 0336-0143 Eridanus  3h 36m 5.05s −1° 43′ 50.4″ 55.4 T8:: 2010
WISE 0350-5658 Reticulum  3h 50m 0.32s −56° 58′ 30.2″ 22.8 17.7 Y1 2010
WISE 0359-5401 Reticulum  3h 59m 34.06s −54° 1′ 54.6″ 21.56 19.2 Y0 2010
WISE 0410+1502 Taurus  4h 10m 22.79s 15° 2′ 47.47″ 19.25 20 Y0 6 1.17 2010
WISE 0410+1411 Taurus  4h 10m 54.46s 14° 11′ 31.41″ 17.16 85.8 T6 2010
WISE 0413-4750 Horologium  4h 13m 58.14s −47° 50′ 39.3″ 66.2 T9 2010
WISE 0448-1935 Eridanus  4h 48m 53.31s −19° 35′ 48.06″ 16.99 69.8 T5 pec 2010
WISE 0458+6434A Camelopardalis  4h 58m 53.93s 64° 34′ 52.72″ 17.50 35.9 T8.5 15 4.2 2010
WISE 0458+6434B Camelopardalis  4h 58m 53.93s 64° 34′ 52.72″ 18.48 35.9 T9.5 10 3.8 2010
WISE 0500-1223 Eridanus  5h 0m 3.03s −12° 23′ 42.93″ 17.82 47 T8 2010
WISE 0513+0608 Orion  5h 13m 17.28s 6° 8′ 14.55″ 16.21 44.7 T6.5 2010
WISE 0525+6739 Camelopardalis  5h 25m 36.28s 67° 39′ 49.79″ 17.49 98.2 T6 pec 2010
WISE 0528-3308 Columba  5h 28m 44.53s −33° 8′ 23.95″ 16.67 57.4 T7 pec 2010
WISE 0535-7500 Mensa  5h 35m 16.8s −75° 0′ 24.9″ 21.1 47 Y1 2010
WISE 0539-1034 Orion  5h 39m 56.98s −10° 34′ 36.71″ 17.71 84.8 T5.5 2010
WISE 0542-1628 Lepus  5h 42m 31.28s −16° 28′ 28.96″ 16.64 50.6 T6.5 2010
WISE 0607+2429 Gemini  6h 7m 38.65s 24° 29′ 53.5″ 14.22 25.4 L8 2010
WISE 0611-0410 Monoceros  6h 11m 35.14s −4° 10′ 24.17″ 15.49 57.7 T0 2010
WISE 0612-4920 Puppis  6h 12m 8.69s −49° 20′ 23.9″ 95.2 T3.5 2010
WISE 0612-3036 Canis Major  6h 12m 13.88s −30° 36′ 12.2″ 17 64.9 T6 2010
WISE 0614+3912 Auriga  6h 14m 7.51s 39° 12′ 35.67″ 16.93 50.2 T6 2010
WISE 0614+0951 Orion  6h 14m 37.73s 9° 51′ 35.0″ 51.5 T7 2010
WISE 0623-0456 Monoceros  6h 23m 9.91s −4° 56′ 24.27″ 17.51 37.5 T8 2010
WISE 0625+5646 Lynx  6h 25m 42.27s 56° 46′ 25.55″ 17.1 67.2 T6 2010
WISE 0627-1114 Canis Major  6h 27m 20.08s −11° 14′ 27.98″ 15.49 37.2 T6 2010
WISE 0647-6232 Pictor  6h 47m 23.23s −62° 32′ 39.7″ 22.65 28 Y1 2010
WISE 0656+4205 Auriga  6h 56m 9.63s 42° 5′ 32.22″ 15.45 54.1 T3 2010
WISE 0713-2917 Canis Major  7h 13m 22.55s −29° 17′ 51.9″ 19.64 23.2 Y0 2010
WISE 0723+3403 Gemini  7h 23m 12.44s 34° 3′ 13.5″ 45.7 T9: 2010
WISE 0733+7544 Camelopardalis  7h 33m 47.94s 75° 44′ 39.2″ 78.3 T6 2010
WISE 0734-7157 Volans  7h 34m 44.02s −71° 57′ 44.0″ 20.41 34.9 Y0 2010
WISE 0744+5628 Lynx  7h 44m 57.28s 56° 28′ 21.12″ 17.68 47.3 T8 2010
WISE 0750+2725 Gemini  7h 50m 3.77s 27° 25′ 44.68″ 19.02 51.5 T8.5 2010
WISE 0751-7634 Chamaeleon  7h 51m 8.75s −76° 34′ 49.54″ 19.34 39.1 T9 2010
WISE 0759-4904 Puppis  7h 59m 46.98s −49° 4′ 54.13″ 38.8 T8 2010
WISE 0811-8051 Chamaeleon  8h 11m 17.81s −80° 51′ 41.3″ 32 T9.5: 2010
WISE 0812+4021 Lynx  8h 12m 20.04s 40° 21′ 6.2″ 63.6 T8 2010
WISE 0819-0335 Hydra  8h 19m 58.06s −3° 35′ 28.52″ 14.99 46 T4 2010
WISE 0821+1443 Ursa Major  8h 21m 31.66s 14° 43′ 19.29″ 16.78 68.2 T5.5 2010
WISE 0836-1859 Pyxis  8h 36m 41.17s −18° 59′ 47.18″ 72.4 T8 pec 2010
WISE 0857+5604 Ursa Major  8h 57m 16.25s 56° 4′ 7.58″ 17.65 42.1 T8 2010
WISE 0906+4735 Ursa Major  9h 6m 49.34s 47° 35′ 38.2″ 18.16 51.5 T8 2010
WISE 0929+0409 Hydra  9h 29m 6.78s 4° 9′ 57.59″ 17.21 64.9 T6.5 2010
WISE 0952+1955 Leo  9h 52m 59.3s 19° 55′ 8.49″ 17.13 72.1 T6 2010
WISE 1018-2445 Hydra  10h 18m 8.05s −24° 45′ 58.26″ 47.6 T8 2010
WISE 1019+6529 Ursa Major  10h 19m 5.64s 65° 29′ 54.17″ 16.59 56.8 T6 2010
WISE 1039-1600 Hydra  10h 39m 7.73s −16° 0′ 2.9″ 47.3 T7.5 2010
WISE 1042-3842 Antlia  10h 42m 45.29s −38° 42′ 37.86″ 53.2 T8.5 2010
WISE 1051-2138 Hydra  10h 51m 30.01s −21° 38′ 59.7″ 40.8 T9: 2010
WISE 1122+2550 Leo  11h 22m 54.71s 25° 50′ 21.85″ 16.67 57.7 T6 2010
WISE 1124-0421 Leo  11h 24m 38.12s −4° 21′ 49.7″ 50.6 T7 2010
WISE 1147-2040 Hydra  11h 47m 24.21s −20° 40′ 20.44″ 102 L7 2010
WISE 1150+6302 Ursa Major  11h 50m 13.9s 63° 2′ 40.97″ 17.72 32.9 T8 2010
WISE 1217+1626A Coma Berenices  12h 17m 56.96s 16° 26′ 39.98″ 18.59 34.2 T9 12 2010
WISE 1217+1626B Coma Berenices  12h 17m 56.96s 16° 26′ 39.98″ 20.26 34.2 Y0 6 2010
WISE 1225-1013 Virgo  12h 25m 58.86s −10° 13′ 45.0″ 55.4 T6 2010
WISE 1311+0122 Virgo  13h 11m 6.21s 1° 22′ 53.61″ 18.97 44.4 T9: 2010
WISE 1311+3629 Canes Venatici  13h 11m 41.91s 36° 29′ 24.83″ 15.55 86.1 L5 pec 2010
WISE 1318-1758 Virgo  13h 18m 33.98s −17° 58′ 26.5″ 32.9 T9: 2010
WISE 1320+6034 Ursa Major  13h 20m 4.18s 60° 34′ 25.99″ 16.95 56.1 T6.5 2010
WISE 1322-2340 Hydra  13h 22m 33.63s −23° 40′ 16.71″ 17.01 33.9 T8 2010
WISE 1348+6603 Draco  13h 48m 7.04s 66° 3′ 28.25″ 17.17 91 L9 2010
WISE 1405+5534 Ursa Major  14h 5m 18.27s 55° 34′ 21.22″ 20.2 25.3 Y0 pec 30 0.86 2010
WISE 1433-0837 Libra  14h 33m 11.42s −8° 37′ 36.4″ 84.8 T8:: 2010
WISE 1436-1814 Libra  14h 36m 2.22s −18° 14′ 21.87″ 60 T8 pec 2010
WISE 1457+5815 Draco  14h 57m 15.03s 58° 15′ 9.93″ 16.83 52.2 T7 2010
WISE 1506+7027 Ursa Minor  15h 6m 49.89s 70° 27′ 36.23″ 14.33 11.1 T6 2010
WISE 1517+0529 Serpens  15h 17m 21.13s 5° 29′ 29.3″ 72.4 T8 2010
WISE 1519+7009 Ursa Minor  15h 19m 6.69s 70° 9′ 30.92″ 17.88 50.9 T8 2010
WISE 1523+3125 Corona Borealis  15h 23m 5.1s 31° 25′ 37.6″ 84.5 T7 p 2010
WISE 1541-2250 Libra  15h 41m 51.57s −22° 50′ 25.03″ 21.16 20 Y0.5 2010
WISE 1542+2230 Serpens  15h 42m 14.0s 22° 30′ 5.2″ 41.1 T9.5 2010
WISE 1612-3420 Scorpius  16h 12m 15.92s −34° 20′ 28.61″ 55.4 T6.5 2010
WISE 1614+1739 Hercules  16h 14m 41.48s 17° 39′ 35.44″ 19.08 32.6 T9 2010
WISE 1617+1807 Hercules  16h 17m 5.74s 18° 7′ 14.21″ 17.66 50.2 T8 2010
WISE 1622-0959 Scorpius  16h 22m 9.95s −9° 55′ 34.78″ 16.44 52.2 T6 2010
WISE 1627+3255 Hercules  16h 27m 25.65s 32° 55′ 24.5″ 16.61 50.2 T6 2010
WISE 1639-6847 Triangulum Australe  16h 39m 40.83s −68° 47′ 38.6″ 16.3 Y0 2010
WISE 1647+5632 Draco  16h 47m 15.59s 56° 32′ 8.44″ 16.59 28 T6 2010
WISE 1653+4444 Hercules  16h 53m 11.03s 44° 44′ 22.71″ 17.59 39.5 T8 2010
WISE 1711+3500 Hercules  17h 11m 4.59s 35° 0′ 36.73″ 17.89 60.3 T8 2010
WISE 1717+6129 Draco  17h 17m 17.13s 61° 28′ 58.82″ 18.49 72.7 T8 2010
WISE 1721+1117 Ophiuchus  17h 21m 34.46s 11° 17′ 39.4″ 62.3 T6 2010
WISE 1728+5716 Draco  17h 28m 44.97s 57° 16′ 42.9″ 17.68 97.8 T6 2010
WISE 1738+2732 Hercules  17h 38m 35.54s 27° 32′ 58.78″ 19.47 20 Y0 2010
WISE 1741+2553 Hercules  17h 41m 24.22s 25° 53′ 18.96″ 16.53 18.9 T9 2010
WISE 1746-0338 Ophiuchus  17h 46m 40.78s −3° 38′ 18″ 17.45 83.8 T6 2010
WISE 1800+0134 Ophiuchus  18h 0m 26.60s 1° 34′ 53.1″ 14.3 28.7 T7.5 57 2010
WISE 1804+3117 Hercules  18h 4m 35.39s 31° 17′ 5.98″ 18.7 30 T9.5: 2010
WISE 1809+3838 Hercules  18h 9m 1.07s 38° 38′ 5.4″ 74.4 T8 2010
WISE 1812+2721 Hercules  18h 12m 10.83s 27° 21′ 44.26″ 18.19 47 T8.5: 2010
WISE 1828+2650 Lyra  18h 28m 31.10s 26° 50′ 37.79″ 23.57 36 Y2 2010
WISE 1830+4542 Lyra  18h 30m 58.57s 45° 42′ 57.55″ 107 L9 2010
WISE 1841+7000 Draco  18h 41m 24.75s 70° 0′ 38.54″ 17.24 131.1 T5 2010
WISE 1852+3537 Lyra  18h 52m 15.83s 35° 37′ 16.06″ 16.5 55.4 T7 2010
WISE 1906+4508 Lyra  19h 6m 24.73s 45° 8′ 6.88″ 16.36 51.5 T6 2010
WISE 1928+2356 Vulpecula  19h 28m 41.35s 23° 56′ 4.9″ 22.8 T6 2010
WISE 1952+7240 Draco  19h 52m 46.61s 72° 40′ 0.61″ 15.09 44.4 T4 2010
WISE 1959-3338 Sagittarius  19h 59m 5.65s 33° 38′ 34.03″ 16.87 37.2 T8 2010
WISE 2030+0749 Delphinus  20h 30m 42.90s 7° 49′ 34.4″ 14.23 34.2 T1.5 2010
WISE 2014+0424 Aquila  20h 14m 4.13s 4° 24′ 8.5″ 96.2 T7 p 2010
WISE 2015+6646 Draco  20h 15m 46.27s 66° 46′ 45.1″ 50.6 T8 2010
WISE 2018-7423 Pavo  20h 18m 25s −74° 23′ 27.99″ 17.11 47.9 T7 2010
WISE 2019-1148 Capricornus  20h 19m 20.76s −11° 48′ 7.6″ 42.4 T8.5: 2010
WISE 2056+1459 Delphinus  20h 56m 28.88s 14° 59′ 53.68″ 19.21 24.5 Y0 2010
WISE 2134-7137 Indus  21h 34m 56.81s −71° 37′ 44.56″ 19.8 42.7 T9 pec 2010
WISE 2157+2659 Pegasus  21h 57m 51.34s 26° 59′ 31.25″ 17.31 61.6 T7 2010
WISE 2209-2734 Piscis Austrinus  22h 9m 22.05s −27° 34′ 39.94″ 16.81 46 T7 2010
WISE 2213+0911 Pegasus  22h 13m 54.71s 9° 11′ 39.47″ 16.98 58.7 T7 2010
WISE 2220-3628 Grus  22h 20m 55.31s −36° 28′ 17.4″ 20.38 26.4 Y0 2010
WISE 2226+0440 Pegasus  22h 26m 23.06s 4° 40′ 3.06″ 16.9 45 T8 2010
WISE 2237-0614 Aquarius  22h 37m 29.48s −6° 14′ 34.36″ 17.4 53.5 T5 2010
WISE 2237+7228 Cepheus  22h 37m 20.39s 72° 28′ 33.8″ 46 T6 2010
WISE 2239+1617 Pegasus  22h 39m 37.57s 16° 17′ 16″ 16.18 59.7 T3 2010
WISE 2255-3118 Piscis Austrinus  22h 55m 40.74s −31° 18′ 42.11″ 17.29 44.7 T8 2010
WISE 2301+0216 Pisces  23h 1m 33.32s 2° 16′ 35.1″ 60.7 T6.5 2010
WISE 2313-8037 Octans  23h 13m 36.45s −80° 37′ 0.7″ 16.97 35.9 T8 2010
WISE 2319-1844 Aquarius  23h 19m 39.13s −18° 44′ 4.15″ 17.43 52.2 T7.5 2010
WISE 2325-4105 Grus  23h 25m 19.54s −41° 5′ 34.92″ 19.75 37.5 T9 pec 2010
WISE 2327-2730 Sculptor  23h 27m 28.74s −27° 30′ 56.66″ 16.68 70.8 L9 2010
WISE 2335+4222 Andromeda  22h 35m 43.79s 42° 22′ 55.2″ 90.3 T7 2010
WISE 2340-0745 Aquarius  23h 40m 26.6s −7° 45′ 8.46″ 16.15 37.8 T7 2010
WISE 2342+0856 Pegasus  23h 42m 28.98s 8° 56′ 20.2″ 51.2 T6.5 2010
WISE 2343-7418 Octans  23h 43m 51.3s −74° 18′ 46.86″ 16.13 48.6 T6 2010
WISE 2344+1034 Pegasus  23h 44m 46.23s 10° 34′ 16.1″ 18.8 46 T9 2010
WISE 2348-1028 Aquarius  23h 48m 41.13s −10° 28′ 44.11″ 16.91 54.1 T7 2010
WISE 2357+1227 Pegasus  23h 57m 16.49s 12° 27′ 41.8″ 54.8 T6 2010
WISE 2359-7335 Tucana  23h 59m 41.08s −73° 35′ 5.09″ 16.16 42.7 T5.5 2010

See also

References

 1. ^ Nicholos Wethington (October 6, 2008). "Dense Exoplanet Creates Classification Calamity". Universetoday.com. Retrieved January 30, 2013.
 2. ^ Rebolo, Rafael (2014), "Teide 1 and the Discovery of Brown Dwarfs", in Joergens, Viki (ed.), 50 Years of Brown Dwarfs - From Prediction to Discovery to Forefront of Research, Astrophysics and Space Science Library, 401, Springer, pp. 25–50, doi:10.1007/978-3-319-01162-2_4, ISBN 978-3-319-01162-2
 3. ^ "Astronomers Announce First Clear Evidence of a Brown Dwarf". Space Telescope Science Institute news release STScI-1995-48. November 29, 1995. Retrieved 24 September 2013.
 4. ^ Mohanty, Subhanjoy; Jayawardhana, Ray; Huelamo, Nuria; Mamajek, Eric (2007). "The Planetary Mass Companion 2MASS 1207−3932B: Temperature, Mass, and Evidence for an Edge‐on Disk". The Astrophysical Journal. 657 (2): 1064–1091. arXiv:astro-ph/0610550. Bibcode:2007ApJ...657.1064M. doi:10.1086/510877.
 5. ^ Wm. Robert Johnson (27 December 2015). "List of Brown Dwarfs". Johnston's Archive. Retrieved 25 March 2017. (2,850 confirmed; 930 candidates)
 6. ^ a b c d FEMENIA B.; REBOLO R.; PEREZ-PRIETO J.A.; HILDEBRANDT S.R.; LABADIE L.; PEREZ-GARRIDO A.; BEJAR V.J.S.; DIAZ-SANCHEZ A.; VILLO I.; OSCOZ A.; LOPEZ R.; RODRIGUEZ L.F.; PIQUERAS J. (2011). "Lucky imaging adaptive optics of the brown dwarf binary GJ569Bab". Mon. Not. R. Astron. Soc. 413: 1524–1536. Bibcode:1988ApJ...330L.119F. doi:10.1086/185218.
 7. ^ Forrest, Skrutskie and Shure (1988). "A possible brown dwarf companion to Gliese 569". Astrophysical Journal Letters. 330 (3): L119–L123. arXiv:1012.4421. Bibcode:2011MNRAS.413.1524F. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.18226.x.
 8. ^ Geier, S.; et al. (September 2009). "Discovery of a Close Substellar Companion to the Hot Subdwarf Star HD 149382—The Decisive Influence of Substellar Objects on Late Stellar Evolution". The Astrophysical Journal Letters. 702 (1): L96–L99. arXiv:0908.1025. Bibcode:2009ApJ...702L..96G. doi:10.1088/0004-637X/702/1/L96.
 9. ^ Filippazzo, Joseph C.; Rice, Emily L.; Faherty, Jacqueline; Cruz, Kelle L.; Van Gordon, Mollie M.; Looper, Dagny L.; Béjar, V. J. S.; Díaz-Sánchez, A.; Villó, I.; Oscoz, A.; López, R.; Rodríguez, L. F.; Piqueras, J. (2015). "Fundamental Parameters and Spectral Energy Distributions of Young and Field Age Objects with Masses Spanning the Stellar to Planetary Regime". The Astrophysical Journal. 810 (2): 158. arXiv:1508.01767. doi:10.1088/0004-637X/810/2/158.
 10. ^ Kirkpatrick, J. D.; Gelino, C. R.; Cushing, M. C.; Mace, G. N.; Griffith, R. L.; Skrutskie, M. F.; Marsh, K. A.; Wright, E. L.; Eisenhardt, P. R.; McLean, I. S.; Mainzer, A. K.; Burgasser, A. J.; Tinney, C. G.; Parker, S.; Salter, G. (2012). "Further Defining Spectral Type "Y" and Exploring the Low-mass End of the Field Brown Dwarf Mass Function". The Astrophysical Journal. 753 (2): 156. arXiv:1205.2122. Bibcode:2012ApJ...753..156K. doi:10.1088/0004-637X/753/2/156.
 11. ^ Mohanty, Subhanjoy; Jayawardhana, Ray; Huelamo, Nuria; Mamajek, Eric; Cushing, Michael C.; Mace, Gregory; Mendez, Rene A.; Tinney, C. G.; Jones, Hugh R. A. (2014). "WISEP J061135.13-041024.0AB: A J-Band Flux Reversal Binary at the L/T Transition". arXiv:1405.0511 [astro-ph.SR].

External links