فهرست کد جی‌اس۱ کشورها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سیاههٔ کدهای بین‌المللی جی‌اس۱ برای کشورها[ویرایش]

کد شماره ۹۵۰ (دفتر مرکزی) به عنوان ساختاری جانبی برای قراردادها و درخواست‌های بین‌المللی به کار برده می‌شود، مانند ۹۵۰۹۹۹۹ که برای سازمان دارویی بین‌الملل طراحی شده‌است.

کدهای ذخیره شده[ویرایش]

این دسته از کدها برای استفاده در آینده و برای کشورهای تازه وارد رزرو شده‌اند.

 • ۱۴۰ – ۱۹۹
 • ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۴ و۳۸۶
 • ۳۸۸ – ۳۹۹
 • ۴۴۱ – ۴۴۹
 • ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۸۳ و۴۸۸
 • ۵۱۰ – ۵۱۹
 • ۵۲۱ – ۵۲۷
 • ۵۳۲ – ۵۳۴ و۵۳۶ – ۵۳۸
 • ۵۵۰ – ۵۵۹
 • ۵۶۱ – ۵۶۸
 • ۵۸۰ – ۵۸۹
 • ۵۹۱ – ۵۹۳ و۵۹۵ – ۵۹۸
 • ۶۰۲ و ۶۰۴ – ۶۰۷
 • ۶۱۰، ۶۱۲، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۷، ۶۲۰ و۶۲۳
 • ۶۳۰ – ۶۳۹
 • ۶۵۰ – ۶۸۹
 • ۶۹۶ – ۶۹۹
 • ۷۱۰ – ۷۲۸
 • ۷۴۷ – ۷۴۹
 • ۷۵۱ – ۷۵۳ و۷۵۶ – ۷۵۸
 • ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۴، ۷۷۶ و۷۷۸
 • ۷۸۱ – ۷۸۳، ۷۸۷ و۷۸۸
 • ۷۹۱ – ۷۹۹
 • ۸۵۱ – ۸۵۷
 • ۸۶۱ – ۸۶۴ و۸۶۶
 • ۸۸۱ – ۸۸۳، ۸۸۶، ۸۸۷ و۸۸۹
 • ۸۹۱، ۸۹۲ و۸۹۴ – ۸۹۸
 • ۹۲۰ – ۹۲۹
 • ۹۵۱ – ۹۵۴، ۹۵۶ و۹۵۷
 • ۹۵۹ – ۹۷۶
 • ۹۸۳ – ۹۸۹

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

منابع[ویرایش]