فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در کشورهای بالتیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


این مقاله شامل فهرست پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌ها در کشورهای حوزه دریای بالتیک است.

مسافران[ویرایش]

آمار سال ۲۰۱۲[ویرایش]

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
مسافران
(۲۰۱۲)
تغییر
۲۰۱۱–۲۰۱۲
۱. لتونی لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 4,767,878 -۶٫۶٪
۲. لیتوانی لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 2,208,096 +۲۸٫۹٪
۳. استونی استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 2,206,692 +۱۵٫۳٪
۴. لیتوانی لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 830,268 -۴٫۹٪
۵. لیتوانی لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 128,169 +۱۵٫۳٪
۶. استونی استونی تارتو فرودگاه تارتو TAY/EETU ---۱ +۰٫۰٪
۷. استونی استونی کورساره فرودگاه کورسار URE/EEKE ---۱ +۰٫۰٪
۸. استونی استونی کاردلا فرودگاه کاردلا KDL/EEKA ---۱ +۰٫۰٪
۹. استونی استونی پارنو فرودگاه پارنو EPU/EEPU ---۱ +۰٫۰٪
۱۰. استونی استونی Kihnu Kihnu Airfield ---/EEKU ---۱ +۰٫۰٪
۱۱. استونی استونی روهنو Ruhnu Airfield ---/EERU ---۱ +۰٫۰٪

آمار ۲۰۱۱[ویرایش]

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
مسافران
(۲۰۱۱)
تغییر
۲۰۱۰–۲۰۱۱
۱. لتونی لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 5,106,926 +۹٫۵٪
۲. استونی استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 1,913,172 +۳۸٫۲٪
۳. لیتوانی لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 1,712,467 +۲۴٫۷٪
۴. لیتوانی لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 872,618 +۷٫۸٪
۵. لیتوانی لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 111,133 +۸٫۴٪
۶. استونی استونی تارتو فرودگاه تارتو TAY/EETU 18,583 -۲۰٫۹٪
۷. استونی استونی کورساره فرودگاه کورسار URE/EEKE 17,822 -۹٫۵٪
۸. استونی استونی کاردلا فرودگاه کاردلا KDL/EEKA 10,695 +۱٫۴٪
۹. استونی استونی پارنو فرودگاه پارنو EPU/EEPU 3,863 -۲۵٫۰٪
۱۰. استونی استونی Kihnu Kihnu Airfield ---/EEKU 2,257 +۱٫۹٪
۱۱. استونی استونی روهنو Ruhnu Airfield ---/EERU 1,468 -۵۲٫۴٪

آمار ۲۰۱۰[ویرایش]

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
مسافران
(۲۰۱۰)
تغییر
۲۰۰۹–۲۰۱۰
۱. لتونی لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 4,663,647 +۱۴٫۷٪
۲. استونی استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 1,384,831 +۲٫۹٪
۳. لیتوانی لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 1,373,859 +۴٫۹٪
۴. لیتوانی لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 809,732 +۷۷٫۳٪
۵. لیتوانی لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 102,528 -۲٫۰٪
۶. استونی استونی تارتو فرودگاه تارتو TAY/EETU 23,504 +۱۴۲٫۱٪
۷. استونی استونی کورساره فرودگاه کورسار URE/EEKE 19,702 +۰٫۹٪
۸. استونی استونی کاردلا فرودگاه کاردلا KDL/EEKA 10,551 +۱۴٫۰٪
۹. استونی استونی پارنو فرودگاه پارنو EPU/EEPU 5,148 +۲۷٫۹٪
۱۰. استونی استونی روهنو Ruhnu Airfield ---/EERU 3,086 -۸٫۵٪
۱۱. استونی استونی Kihnu Kihnu Airfield ---/EEKU 2,215 +۴۶٫۴٪

آمار ۲۰۰۹[ویرایش]

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
مسافران
(۲۰۰۹)
تغییر
۲۰۰۸–۲۰۰۹
۱. لتونی لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 4,066,854 +۱۰٫۲٪
۲. استونی استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 1,346,236 -۲۵٫۷٪
۳. لیتوانی لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 1,308,632 -۳۶٫۱٪
۴. لیتوانی لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 456,698 +۱۱٫۴٪
۵. لیتوانی لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 104,602 +۳٫۰٪
۶. استونی استونی کورساره فرودگاه کورسار URE/EEKE 19,519 -۱۷٫۸٪
۷. استونی استونی تارتو فرودگاه تارتو TAY/EETU 9,707 +۱۰۷۵٫۲٪
۸. استونی استونی کاردلا فرودگاه کاردلا KDL/EEKA 9,255 -۱۱٫۵٪
۹. استونی استونی پارنو فرودگاه پارنو EPU/EEPU 4,025 +۶۲٫۶٪
۱۰. استونی استونی روهنو Ruhnu Airfield ---/EERU 3,373 +۷۳٫۴٪
۱۱. استونی استونی Kihnu Kihnu Airfield ---/EEKU 1,513 +۷۴٫۵٪

پروازها[ویرایش]

آمار ۲۰۱۲[ویرایش]

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
پروازها
(۲۰۱۲)
تغییر
۲۰۱۱–۲۰۱۲
۱. لتونی لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 68,570 -۵٫۹٪
۲. استونی استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 48,531 +۲۰٫۴٪
۳. لیتوانی لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 29,995 +۸٫۳٪
۴. لیتوانی لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 8,559 -۵٫۱٪
۵. لیتوانی لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 3,047 +۲٫۹٪

آمار ۲۰۱۱[ویرایش]

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
پروازها
(۲۰۱۱)
تغییر
۲۰۱۰–۲۰۱۱
۱. لتونی لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 72,855 +۶٫۹٪
۲. استونی استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 40,298 +۲۰٫۰٪
۳. لیتوانی لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 27,703 +۶٫۱٪
۴. لیتوانی لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 9,168 +۴٫۷٪
۵. لیتوانی لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 2,960 -۶٫۱٪

حمل و نقل باری[ویرایش]

آمار ۲۰۱۲[ویرایش]

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
بار
(۲۰۱۲)
تغییر
۲۰۱۱–۲۰۱۲
۱. لتونی لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 32،۹۵۳۱ +۱۶۰٫۲٪
۲. استونی استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 23,921 +۳۰٫۲٪
۳. لیتوانی لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 5,927 +۲٫۵٪
۴. لیتوانی لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 3,364 -۲۰٫۳٪
۵. لیتوانی لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 104 +۳۱۶٫۰٪

آمار ۲۰۱۱[ویرایش]

رتبه کشور شهر فرودگاه کد
(یاتا/ایکائو)
بار
(۲۰۱۱)
تغییر
۲۰۱۰–۲۰۱۱
۱. استونی استونی تالین فرودگاه لنارت مری تالین TLL/EETN 18,371 +۵۳٫۶٪
۲. لتونی لتونی ریگا فرودگاه بین‌المللی ریگا RIX/EVRA 12,665 +۳٫۰٪
۳. لیتوانی لیتوانی ویلنیوس فرودگاه بین‌المللی ویلنیوس VNO/EYVI 5,781 +۷٫۷٪
۴. لیتوانی لیتوانی کاوناس فرودگاه کاناس KUN/EYKA 4,222 -۵٫۱٪
۵. لیتوانی لیتوانی پالانگا فرودگاه بین‌المللی پالانگا PLQ/EYPA 25 -۶۰٫۳٪

پر رفت‌وآمدترین مسیرهای هوایی[ویرایش]

آمار ۲۰۱۱[ویرایش]

مسیرهای هوایی برپایهٔ شماره‌های 1، 2، 5، 10، 11، 12، 14، 17 و 22 رتبه‌بندی می‌شوند:

رتبه شهر ۱ شهر ۲ مسافران (۲۰۱۱) تغییر
۲۰۱۰-۲۰۱۱
۱. لتونی ریگا بریتانیای کبیر لندن ۳۴۵٬۷۸۰ +۱٫۰٪
۲. لیتوانی کاوناس بریتانیای کبیر لندن ۲۷۲٬۶۷۲ -۱٫۳٪
۳. لتونی ریگا فنلاند هلسینکی ۲۶۴٬۹۰۳ +۱۵٫۳٪
۴. لتونی ریگا روسیه مسکو ۲۲۶٬۴۸۱ +۲۴٫۱٪
۵. لتونی ریگا سوئد استکهلم ۲۱۵٬۵۹۲ -۳٫۳٪
۶. لتونی ریگا لیتوانی ویلنیوس ۱۹۱٬۹۷۷ +۲۲٫۵٪
۷. لتونی ریگا نروژ اسلو ۱۸۸٬۹۴۰ +۴٫۹٪
۸. استونی تالین فنلاند هلسینکی ۱۸۴٬۷۶۲ +۲۴٫۹٪
۹. لتونی ریگا استونی تالین ۱۷۳٬۷۶۸ +۱۵٫۸٪
۱۰. استونی تالین بریتانیای کبیر لندن ۱۶۱٬۴۲۳ +۹۱٫۴٪
۱۱. لتونی ریگا ایتالیا میلان ۱۵۵٬۲۷۴ +۱۲۶٫۴٪
۱۲. لتونی ریگا بلژیک بروکسل ۱۵۲٬۳۶۲ +۰٫۴٪
۱۳. لیتوانی ویلنیوس آلمان فرانکفورت ۱۴۹٬۹۰۹ +۴۵٫۴٪
۱۴. استونی تالین سوئد استکهلم ۱۴۵٬۹۶۴ +۲۶٫۹٪
۱۵. لتونی ریگا آلمان برلین ۱۴۳٬۶۵۸ +۷٫۴٪
۱۶. لتونی ریگا دانمارک کپنهاگ ۱۳۷٬۲۶۷ +۰٫۰٪
۱۷. لیتوانی ویلنیوس بریتانیای کبیر لندن ۱۳۵٬۴۹۸ +۲۰۰٫۰٪
۱۸. لتونی ریگا آلمان فرانکفورت ۱۳۳٬۲۱۰ ۶٫۳٪
۱۹. استونی تالین دانمارک کپنهاگ ۱۳۳٬۱۰۱ -۵٫۶٪
۲۰. لتونی ریگا اوکراین کی‌یف ۱۲۳٬۸۳۴ +۴۱٫۹٪
۲۱. لتونی ریگا جمهوری ایرلند دوبلین ۱۲۲٬۵۰۸ -۱۸٫۷٪
۲۲. استونی تالین نروژ اسلو ۱۲۱٬۱۸۴ +۴۰٫۹٪
۲۳. لیتوانی ویلنیوس دانمارک کپنهاگ ۱۱۸٬۴۶۴ -۲۰٫۰٪
۲۴. لتونی ریگا ترکیه استانبول ۱۱۴٬۳۱۴ +۴٫۳٪
۲۵. لتونی ریگا فرانسه پاریس ۹۸٬۵۷۷ +۱۴٫۹٪
۲۶. لتونی ریگا اسپانیا بارسلون ۹۴٬۴۱۷ +۱۱٫۵٪
۲۷. لتونی ریگا هلند آمستردام ۹۲٬۶۴۷ +۳۴٫۳٪
۲۸. لتونی ریگا ایتالیا رم ۸۹٬۸۰۹ +۹٫۸٪
۲۹. لتونی ریگا روسیه سن پترزبورگ ۸۹٬۰۳۷ +۵۶٫۴٪
۳۰. لیتوانی ویلنیوس ترکیه آنتالیا ۸۶٬۵۵۰ -۴٫۲٪

آمار ۲۰۱۰[ویرایش]

The routes ranked no 1, 3, 4, 6, 9, 17 and 27 includes the following airports:

رتبه شهر ۱ شهر ۲ مسافران (۲۰۱۰) تغییر
۲۰۰۹-۲۰۱۰
۱. لتونی ریگا بریتانیای کبیر لندن ۳۴۲٬۴۴۸ +۵٫۱٪
۲. لتونی ریگا فنلاند هلسینکی ۲۲۹٬۸۰۴ +۳۲٫۲٪
۳. لتونی ریگا سوئد استکهلم ۲۲۲٬۹۲۲ -۷٫۱٪
۴. لیتوانی کاوناس بریتانیای کبیر لندن ۱۹۶٬۹۲۰ -۱۰٫۴٪
۵. لتونی ریگا روسیه مسکو ۱۸۲٬۴۵۰ +۳۳٫۷٪
۶. لتونی ریگا آلمان فرانکفورت ۱۸۱٬۲۱۲ +۳۲٫۹٪
۷. لتونی ریگا نروژ اسلو ۱۸۰٬۰۹۴ +۹٫۱٪
۸. لتونی ریگا لیتوانی ویلنیوس ۱۵۶٬۶۷۹ -۱۸٫۳٪
۹. لتونی ریگا بلژیک بروکسل ۱۵۱٬۰۸۱ +۸۴٫۵٪
۱۰. لتونی ریگا جمهوری ایرلند دوبلین ۱۵۰٬۶۵۵ +۵٫۶٪
۱۱. لتونی ریگا استونی تالین ۱۵۰٬۰۲۴ -۳٫۰٪
۱۲. لیتوانی ویلنیوس دانمارک کپنهاگ ۱۴۸٬۰۰۵ +۳۱٫۴٪
۱۳. استونی تالین فنلاند هلسینکی ۱۴۷٬۹۴۵ -۱٫۰٪
۱۴. استونی تالین دانمارک کپنهاگ ۱۴۰٬۹۹۷ -۱٫۰٪
۱۵. لتونی ریگا دانمارک کپنهاگ ۱۳۷٬۲۵۹ +۳٫۷٪
۱۶. لتونی ریگا آلمان برلین ۱۳۳٬۸۱۳ -۹٫۲٪
۱۷. لتونی ریگا ایتالیا میلان ۱۲۹٬۵۳۳ -۳٫۳٪
۱۸. استونی تالین سوئد استکهلم ۱۱۵٬۰۴۶ +۱٫۹٪
۱۹. لتونی ریگا ترکیه استانبول ۱۰۹٬۵۹۴ +۱۳٫۵٪
۲۰. لیتوانی ویلنیوس آلمان فرانکفورت ۱۰۳٬۱۰۲ +۷٫۰٪
۲۱. لیتوانی کاوناس جمهوری ایرلند دوبلین ۹۰٬۴۶۸ +۹٫۰٪
۲۲. لتونی ریگا اوکراین کی‌یف ۸۷٬۲۹۲ +۳۰٫۶٪
۲۳. لتونی ریگا فنلاند تامپری ۸۶٬۷۲۲ -۱٫۴٪
۲۴. استونی تالین نروژ اسلو ۸۶٬۰۱۹ -۳٫۰٪
۲۵. لتونی ریگا فرانسه پاریس ۸۵٬۷۸۹ +۰٫۷٪
۲۶. لتونی ریگا اسپانیا بارسلون ۸۴٬۷۰۱ +۲۴٫۶٪
۲۷. استونی تالین بریتانیای کبیر لندن ۸۴٬۳۲۹ -۱۵٫۶٪
۲۸. لتونی ریگا ایتالیا رم ۸۱٬۷۸۴ +۴٫۱٪
۲۹. لیتوانی ویلنیوس جمهوری ایرلند دوبلین ۷۹٬۲۳۵ +۵٫۷٪
۳۰. استونی تالین آلمان فرانکفورت ۷۳٬۹۲۹ +۹٫۲٪

آمار ۲۰۰۹[ویرایش]

The routes ranked no 1, 2, 3, 13, 14 and 20 includes the following airports:

رتبه شهر ۱ شهر ۲ مسافران (۲۰۰۹) تغییر
۲۰۰۸-۲۰۰۹
۱. لتونی ریگا بریتانیای کبیر لندن ۳۲۵٬۸۱۰ +۱۲٫۴٪
۲. لتونی ریگا سوئد استکهلم ۲۳۹٬۸۸۸ +۱۸٫۱٪
۳. لیتوانی کاوناس بریتانیای کبیر لندن ۲۱۹٬۷۷۱ +۲۳٫۹٪
۴. لتونی ریگا لیتوانی ویلنیوس ۱۹۱٬۸۶۴ +۱۲۱٫۷٪
۵. لتونی ریگا فنلاند هلسینکی ۱۷۳٬۸۴۶ +۲۳٫۲٪
۶. لتونی ریگا نروژ اسلو ۱۶۵٬۰۸۱ +۱۸٫۹٪
۷. لتونی ریگا استونی تالین ۱۵۴٬۷۴۲ +۹۸٫۲٪
۸. استونی تالین فنلاند هلسینکی ۱۴۹٬۳۹۰ -۱۴٫۰٪
۹. لتونی ریگا آلمان برلین ۱۴۷٬۳۶۹ +۸٫۵٪
۱۰. لتونی ریگا جمهوری ایرلند دوبلین ۱۴۲٬۷۳۱ -۳۰٫۷٪
۱۱. استونی تالین دانمارک کپنهاگ ۱۴۲٬۴۴۹ -۲٫۹٪
۱۲. لتونی ریگا روسیه مسکو ۱۳۶٬۵۰۸ +۳۰٫۸٪
۱۳. لتونی ریگا آلمان فرانکفورت ۱۳۶٬۳۵۸ +۱۱٫۹٪
۱۴. لتونی ریگا ایتالیا میلان ۱۳۳٬۹۴۹ +۱۹٫۹٪
۱۵. لتونی ریگا دانمارک کپنهاگ ۱۳۲٬۳۹۸ -۲۱٫۳٪
۱۶. لیتوانی ویلنیوس جمهوری چک پراگ ۱۱۳٬۸۲۴ +۲۴٫۰٪
۱۷. استونی تالین سوئد استکهلم ۱۱۲٬۸۶۱ -۲۵٫۵٪
۱۸. لیتوانی ویلنیوس دانمارک کپنهاگ ۱۱۲٬۶۵۱ -۳۰٫۱٪
۱۹. لتونی ریگا هلند آمستردام ۱۰۶٬۹۹۸ +۳٫۸٪
۲۰. استونی تالین بریتانیای کبیر لندن ۹۹٬۸۶۴ -۳۶٫۵٪
۲۱. لتونی ریگا ترکیه استانبول ۹۶٬۵۵۶ +۲۹٫۸٪
۲۲. لیتوانی ویلنیوس آلمان فرانکفورت ۹۶٬۳۲۵ -۹٫۱٪
۲۳. استونی تالین نروژ اسلو ۸۸٬۷۱۷ -۱۴٫۹٪
۲۴. لتونی ریگا فنلاند تامپری ۸۷٬۹۷۵ +۵٫۶٪
۲۵. لتونی ریگا فرانسه پاریس ۸۵٬۱۹۸ +۴۰٫۹٪
۲۶. لیتوانی کاوناس جمهوری ایرلند دوبلین ۸۳٬۰۰۰ -۲۸٫۹٪
۲۷. لتونی ریگا بلژیک بروکسل ۸۲٬۲۸۰ +۲۴٫۸٪
۲۸. لتونی ریگا ایتالیا رم ۷۸٬۵۲۹ +۷۹٬۳٪
۲۹. لیتوانی ویلنیوس فنلاند هلسینکی ۷۶٬۱۸۴ -۲۶٫۹٪
۳۰. لیتوانی ویلنیوس جمهوری ایرلند دوبلین ۷۴٬۹۷۷ -۲۳٫۳٪

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]